πάμε μπροστά

Δευτέρα

10

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Δωρεάν διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δελτία Τύπου, ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, Διαχείριση Απορριμμάτων, Μεγάλα θέματα δήμου

ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ POMIS - Πιλοτικό Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης

ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ POMIS – Πιλοτικό Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. υλοποιεί το έργο “Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system” – POMIS, στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1- Ποιότητα ζωής 1.1- Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων. Στα πλαίσια του έργου POMIS η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. πραγματοποιεί την Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης στο σύνολο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην Πιλοτική Δράσης της Οικιακής Κομποστοποίησης, απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής ή η επικοινωνία με τα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στην Κομοτηνή, στο τηλέφωνο: 25310 81400.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα παραλάβουν Κάδο Οικιακής Κομποστοποίησης, ο οποίος είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώμα (όχι σε τσιμέντο ή μπαλκόνι). Η λειτουργία του Κάδου Οικιακής Κομποστοποίησης θα παρακολουθηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να αξιολογηθεί και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του.

Η πιλοτική δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της διεργασίας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, τη λήψη αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις ποσότητες των οργανικών αποβλήτων που παράγονται και τα ποσοστά εκτροπής του οργανικού / βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων.

Πηγή: diaamath.gr

ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ POMIS - Φόρμα Συμμετοχής στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Κάδων Κομποστοποίησης

ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ POMIS – Φόρμα Συμμετοχής στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Κάδων Κομποστοποίησης