πάμε μπροστά

Τρίτη

11

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορισμός κ. Ζητάκη Παναγιώτη ως αιρετού εκπροσώπου της Π.Ε.Δ./Α.Μ.Θ. στη Δημοσυνεταιριστική “Έβρος” Α.Ε.

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, ΠΕΔ

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια την Παρασκευή 7/11/2014 ο ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου της Π.Ε.Δ./Α.Μ.Θ. στη Γ.Σ. της Δημοσυνεταιριστική “Έβρος” Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής την Παρασκευή 31/10/2014 ορίστηκαν ως εκπρόσωποί της στη Γενική Συνέλευση της Δημοσυνεταιριστικής οι:

  • κ. Ζητάκης Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος Αλεξανδρούπολης ως τακτικός,
  • κ. Ιντζεπελίδου Ελένη, δημοτική σύμβουλος Αλεξανδρούπολης ως αναπληρωματική.
Ο κ. Παναγιώτης Ζητάκης, εκπρόσωπος της ΠΕΔ ΑΜΘ στη Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

Ο κ. Παναγιώτης Ζητάκης, εκπρόσωπος της ΠΕΔ ΑΜΘ στη Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

Ο κ. Ελένη Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΠΕΔ ΑΜΘ στη Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

Ο κ. Ελένη Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΠΕΔ ΑΜΘ στη Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., στην τελετή ορκομωσίας των μελών του ΔΣ την 25/08/2014

Διαβάστε την απόφαση όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια: