πάμε μπροστά

Τρίτη

11

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και εισηγήσεις σε 34η έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ την Παρασκευή 7/11/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αναρτούμε έστω και ετεροχρονισμένα, για τη συμπλήρωση του αρχείου της σελίδας, την πρόσκληση και την εισήγηση της έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης της Παρασκευής 7/11/2014 με μοναδικό θέμα τους βοσκοτόπους.

==========

Αλεξανδρούπολη  07/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: 68948

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   07/11/2014  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), λόγω άμεσης ανάγκης πληρωμής των κτηνοτρόφων της περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα 10/11/2014.

  1. Έγκριση επιδότησης βοσκοτόπων  προς Κτηνοτρόφους. (Εισηγ: κ.Γκότσης Νικόλαος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _______  και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκοτσίδης Κωνσταντίνος

==========

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Φέρες 7-11-2014

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δ.Σ.  Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΘΕΜΑ : Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Κύριε συνάδελφε, με την υπ’ αριθμό 612/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε αποφασίσει ομόφωνα ο Δήμος να μην προχωρήσει στην κατανομή των βοσκοτόπων, για μια σειρά προβλημάτων που υπήρχαν όπως αναγράφονται στην απόφαση:

  1. Δεν έχει το αντίστοιχο λογισμικό το οποίο επεξεργάζεται χάρτες
  2. Δεν έχει καταρτισμένο προσωπικό αυτή την στιγμή για να υποστηρίξει αυτή την εφαρμογή
  3. Δεν έχει όλα εκείνα τα δεδομένα τα οποία χρειάζονται για να γίνει σωστή και κυρίως αντικειμενική κατανομή των εκτάσεων, όπως μητρώο ζώων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, περιοχές αναδασωτέες, περιοχές NATURA,
  4. Δεν προλαβαίνει χρονικά να προβεί στην αναζήτηση νέων εκτάσεων που παραμένουν αδιάθετες για να καλύψει περισσότερες ανάγκες σε βοσκοτόπους.

Μετά από χθεσινές και σημερινές επαφές που είχαμε με τον Δ/ντη του Γραφείου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αναγνώστου, και τον Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη, μας δηλώθηκε ότι για τον Δήμο μας η κάλυψη των αναγκών των βοσκοτόπων βρίσκεται στο 85% με δυνατότητα κάλυψης έως και το 90%, ως απόρροια της τεχνητής λύσης που προτείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή, μετακίνηση βοσκοτόπων από Δήμο σε Δήμο και από Νομό σε Νομό.

Αν δεν ψηφίσουμε τη λύση που προτείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και σήμερα, κινδυνεύουν οι κτηνοτρόφοι του Δήμου μας τη Δευτέρα, που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων όλης της Χώρας η ενιαία οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι γι’ αυτούς μηδενική και να χαθούν πολλά εκατομμύρια από το Δήμο μας .

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΕΡΩΝ
& ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ