πάμε μπροστά

Τετάρτη

12

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 35η ειδική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 12/11/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  07/11/2014
Αριθ. Πρωτ.  68949

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 12/11/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 18:00  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το  παρακάτω θέμα:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού για το Οικ.Έτος 2015 και κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _____ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκοτσίδης Κωνσταντίνος