πάμε μπροστά

Παρασκευή

14

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Σε δημοπρασία την Τετάρτη 26/11/2014 το εστιατόριο του κάμπινγκ της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοπρασίες, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. (Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης)Αναρτήθηκε στο Διαύγεια η περίληψη της διακήρυξης για την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του στιατορίου στο κάμπινγκ Αλεξανδρούπολης.

Το Δ.Σ. της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. προχωρά στην εκμίσθωση για τρία έτη (από 1-1-2015 μέχρι και 31-12-2017) με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μίσθωσης για ακόμα δύο έτη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ανέρχεται στα 600 ευρώ.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26/11/2014 από 10:00 έως τις 12:00 στο κεντρικό γραφείο της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. στην Πλατείας Κύπρου 17 στην Αλεξανδρούπολη ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα της διακήρυξης από τα γραφεία της επιχείρησης στην ίδια διεύθυνση από 09:00 έως και 14:00 καθημερινά, καθώς και να διεξάγουν επιτόπου θεώρηση του αντικειμένου της μίσθωσης.