πάμε μπροστά

Τετάρτη

19

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορισμός κ. Ευαγγέλου Βασιλικής ως μέλους Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με πλήρη απασχόληση [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Ορισμοί Μελών Δ.Σ.

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στις 20/10/2014 η ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. σχετικά με τον ορισμό μέλους του με πλήρη απασχόληση (από τη συνεδρίαση απουσίαζε η κ. Δραμανίδου Νίκη).

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος κ. Μυτιληνός αναφέρει το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να ορίζεται ένα από τα μέλη του δ.σ. να έχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην Επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, ενώ η αμοιβή του θα είναι ίση με το 50% της μηνιαίας αποζημίωσης του προέδρου του δ.σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Η συγκεκριμένη επιλογή της διοίκησης έγινε “λόγω του μεγέθους της επιχείρησης και της συνεχούς αποχώρησης σημαντικών στελεχών της, χωρίς τη δυνατότητα αντικατάστασής τους.”

Ως κατάλληλο μέλος του Δ.Σ. κρίθηκε η κ. Ευαγγέλου Βασιλική του Θωμά, πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ ο μισθός της θα ανέρχεται στα 450 ευρώ μηνιαίως.

Αρμοδιότητές της θα είναι:

  • η συνεχής προσπάθεια εξεύρεσης νέων πόρων, είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, είτε όχι,
  • η διενέργεια των προβλεπομένων διαδικασιών για τη δανειοδότηση ή επιχορήγηση της Επιχείρησης,
  • η συμμετοχή της στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής,
  • η εποπτεία εκτελέσεως του οικονομικού και τεχνικού προγράμματος,
  • η μελέτη διαχείρισης του προσωπικού,
  • η ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης,
  • η εισήγηση προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του συμβουλείου και
  • η εν γένει εποπτεία όλων των εργασιών της Επιχείρησης.

Θυμίζουμε ότι η κ. Ευαγγέλου Βασιλική ορίστηκε από τη δημοτική αρχή ως μέλος της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ως η μοναδική “δημότισσα” με γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, καθώς όλα τα άλλα μέλη του είτε εκπροσωπούν δημοτικές παρατάξεις (ως εκλεγμένοι ή υποψήφιοι στις εκλογές του Μάη) είτε το προσωπικό της επιχείρησης είτε κοινωνικούς φορείς.