πάμε μπροστά

Δευτέρα

24

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση, εισηγήσεις και ανεπίσημα πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής Παρασκευής 21/11/2014 στις 12:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανεπίσημα Πρακτικά, Αρχεία, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Οικονομικής Επιτροπής, Φωτογραφίες/Γραφικά

Ευχαριστούμε πολύ τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη», κ. Παύλο Μιχαηλίδη, για τις προσκλήσεις, τις εισηγήσεις και την ενημέρωση που μας παρέχει σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Τις εισηγήσεις που μας χορήγησε για άλλη μία φορά τις σκανάραμε και μοιραζόμαστε με τους συνδημότες μας παρακάτω.

Διαβάστε και κατεβάστε την πρόσκληση, τις εισηγήσεις και τα ανεπίσημα πρακτικά-σημειώσεις που κρατήσαμε από τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης την Παρασκευή 21/11/2014 στις 12:00 (η ώρα άλλαξε λόγω της συνέντευξης τύπου του κ. Χρυσοχοϊδη).

================================

Αριθ. Πρωτ. : 70690
Αλεξανδρούπολη 17/11/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11/2014 και ώρα 13:00 π.μ. στο Δημαρχείο στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Εξέταση ενστάσεων κατά πρακτικού διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων για το 2015 (εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)
 2. Έγκριση πρακτικών διεξαγωγής διαγωνισμού και ελέγχου τεχνικών προσφορών για το διαγωνισμό “Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών και κοινωνικής συμμετοχής Δήμου Αλεξανδρούπολης” (εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)
 3. Ανάδειξη αναδόχου για την « Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (εισηγ. κ. Σούλτας Χ.)
 4. Απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)
 6. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Επιβολή του τέλους 0,5% – 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων (εισηγ. κ. Διαμαντοπούλου Μ.)
 8. Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, υπέρ του Νομικού Προσώπου προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υπόλοιπη της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” (εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)
 9. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στη Δημοτική Ενότητα Φερών. (εισηγ. κ. Δουλγεράκη Ιορδάνα)
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση της νέας τροποποιημένης μελέτης “Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού” (εισηγ. κ. Ουσταδάκης Δημήτρης)
 11. Αντικατάσταση ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων έργων (εισηγ. κ. Ρούφος Ευάγγελος Κ.)
 12. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης καθώς και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ζωοτροφών (εισηγ. κ. Σούλτας Χ.)
 13. Υπολογισμός αποζημίωσης απολεσθέντων καθισμάτων και καρεκλών της Γκοργκούνης Ελένης (εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 14. “Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια συστήματος ελέγχου παρουσίας προσωπικού” (εισηγ. κ. Καδόγλου Κων/νος)
 15. “Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή)” (εισηγ. κ. Καδόγλου Κων/νος)
 16. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και διάθεσης πίστωσης για τα αναφερόμενα στην 73/2014 μελέτη (εισηγ. κ. Καδόγλου Κων/νος)
 17. Έγκριση ανάθεσης και σύνταξης της μελέτης: “Τοπογραφικές αποτυπώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης” (εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 18. Υποβολή αιτήσεων δημοτών Αλεξ/πόλης για ένταξη στη ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23.10.2014 τεύχος Α’) και του άρθρου 51 του Ν4257/2014 (εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.)
 19. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης της 13ης Αναμόρφωσης (εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

================================

================================

Ανεπίσημα Πρακτικά Ο.Ε. Παρασκευής 21/11/2014

1ο Έκτακτο Θέμα, εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης

Πρόκειται για ασφάλειες για αυτοκίνητα, λεωφορεία και το κεντρικό κτίριο του δήμου προϋπολογισμού 42.000 ευρώ. Θα γίνει με διαγωνισμό, ζητάμε προσφορές
Ψηφίζεται ομόφωνα

2ο Έκτακτο Θέμα, εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων από απαλλοτρίωση (μετά από δικαστική απόφαση), λόγω μείωσης στο εφετείο. Το ποσό των 18.555 ευρώ θα επιστραφεί από το δήμο στο υπουργείο.

3ο Έκτακτο Θέμα, εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης

Αφορά σε συντήρηση και επισκευή ελαστικών Μηχανημάτων στη δημοτική ενότητα Φερών
Θα ανοιχτούν 3 προσφορές για να οριστεί ο μειοδότης, θα συζητηθεί αργότερα μαζί και με το θέμα 11 για αγορά ελαστικών, οι προσφορές αφορούν και τα δύο θέματα μαζί.

4ο Έκτακτο Θέμα, εισηγητής ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου, κ. Παπατζελίδης

Πρόκειται για δύο υποθέσεις για δικαστική διαμεσολάβηση που αφορούν κατασκευή περίφραξης και διαδρόμων στο Β’ κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης επί εποχής δημάρχου κ. Αλεξανδρή και αντιδημάρχου κ. Φουντουκίδη, πριν το 2011 (εργολάβος ο κ. Ουρεϊλίδης)
Ομόφωνα διαφωνία, να πάει δικαστικά για να πληρωθεί.

5ο Έκτακτο Θέμα, εισηγητής ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου, κ. Παπατζελίδης

Πρόκειται για υπόθεση της κ. Φλωρεντίας Σπηλιοτοπούλου για προμήθεια στεφανιών από την υπηρεσία και οκτώ συνολικά τιμολόγια, ποσού 2.500 ευρώ από τον 12/2012 και αφορούν το έτος 2012, λέει ο κ. Παπατζελίδης. Δικηγόρος της κ. Σπηλιοτοπούλου είναι η κ. Βίκυ Μιχαλακάκου-Λαμπάκη. Ο κ. Δήμαρχος ζητά τι ακριβώς αφορά, πόσα στεφάνια και πού παραδόθηκαν.
Ο κ. Παπατζελίδης λέει ότι έχει 8 τιμολόγια στον υπολογιστή του αλλά δεν μπορεί να τα εκτυπώσει λόγω βλάβης του, αναφέρει ότι ο γενικός γραμματέας του δήμου, κ. Ξανθόπουλος, ζήτησε να μπει σαν έκτακτο το θέμα. Ο κ. Δήμαρχος αναζητά τον κ. Ξανθόπουλο αλλά δε βρίσκεται στο γραφείο του. Ο κ. Καδόγλου θα πάρει τα αρχεία να τα εκτυπώσει.

6ο Έκτακτο Θέμα, εισηγητής ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου, κ. Παπατζελίδης

Αφορά σε διαταγή πληρωμής με ημερομηνία 18/11/14 της Γκιλάκης ΟΕ εναντίον του δήμου για σωληνοπασάλους, δομικό πλέγμα, σύρματα για συνολικής αξίας 2.003 ευρώ, 1.396 ευρώ όλα με ΦΠΑ. Αφορούν περίοδο του 2009, βεβαιώνει την παραλαβή των ειδών ο κ. Χρυσανίδης.
Ομόφωνη απόφαση για να ασκηθεί ανακοπή καθώς δεν υπήρχε σύμβαση, είναι θέμα κατεπείγον.

7ο Έκτακτο Θέμα, εισηγητής ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου, κ. Παπατζελίδης

Άσκηση έφεσης στην απόφαση 283/2014 από την Attica Bank που της επιδικάστηκαν 40.000 ευρώ. Ομόφωνα αποφασίζεται να ασκηθεί έφεση.

8ο Έκτακτο Θέμα, εισηγητής ο κ. Διονύσης Μαστορόπουλος

Παραλαβή μελέτης πράξης αναλογισμού για το πάρκο δίπλα στο παλιό νεκροταφείο. Η μελέτη λέει τι υποχρεούται να δώσει σε γη και χρήμα ο κάθε γείτονας γύρω γύρω και τι ο δήμος στα ενδιάμεσα.
Ψηφίζεται ομόφωνα

Ο κ. Μαστορόπουλος εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της 21/11/2014

Ο κ. Μαστορόπουλος εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της 21/11/2014

Ο δημότης κ. Καραμπατζάκης υποστηρίζει το αίτημα της συζύγου του στην Οικονομική Επιτροπή ΔΣ της 21/11/2014

Ο δημότης κ. Καραμπατζάκης υποστηρίζει το αίτημα της συζύγου του στην Οικονομική Επιτροπή ΔΣ της 21/11/2014

9ο Έκτακτο Θέμα – Στειρώσεις Αδέσποτων 2014, εισηγητής ο κ. Απόστολος Μάκρας

Μετά το θέμα που προέκυψε περί νομιμότητας της παλιάς μελέτης “Στειρώσεων Αδέσποτων 2014”, η υπηρεσία ενημέρωσε και σύνταξε νέα μελέτη που παίρνει υπόψη τη νέα νομοθεσία. Ζητείται έγκριση όρων της μελέτης για επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

10ο Έκτακτο Θέμα – Συμμετοχή Υπηρεσιακών σε Σεμινάριο

Συμμετοχή σε σεμινάριο δημόσιας διοίκησης “στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείρηση χαρτοφυλακίων έργων”, χωρίς κόστος, μόνο μετακίνηση ενός υπαλλήλου για 3 μέρες.
Ψηφίζεται ομόφωνα

11ο Έκτακτο Θέμα – Συμμετοχή Υπηρεσιακών σε Σεμινάριο

Συμμετοχή σε σεμινάριο κομποστοποίησης 2 υπαλλήλων, για τους κάδους κομποστοποίησης.
Ο κ. Δήμαρχος λέει να πάει ένας, αυτός θα ενημερώσει και τους άλλους.
Ψηφίζεται ομόφωνα

11ο τακτικό θέμα: Αντικατάσταση ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων έργων (εισηγ. κ. Ρούφος Ευάγγελος Κ.) [μαζί με το έκτακτο για συντήρηση ελαστικών μηχανημάτων έργων Φερών (€24.600)]

Ο κ. Παντελίδης λέει ότι έγινε διαγωνισμός. Είχαμε τρεις προσφορές, από τους κ.κ. Παναγιώτου Σταύρος 32.880 ευρώ, Κωνσταντινίδη Παναγιώτη και Μιχαηλίδη. Καλύτερη τιμή από όλους ο κ. Κωνσταντινίδης.
Ψηφίζεται ομόφωνα

5ο Έκτακτο Θέμα – κ. Σπηλιοτοπούλου, μετά από διαγωνισμό της δόθηκε προμήθεια στεφανιών

Προεδρεύει ο κ. Θυμιανίδης, λόγω εμπλοκής της συζύγου του κ. Λαμπάκη ως δικηγόρου της κ. Σπηλιοτοπούλου. Ο κ. Παπατζελίδης επανήλθε με τα τιμολόγια, η περίοδος που αφορά είναι 24/12/12-27/3/2014.
Τα ποσά για στεφάνια έχουν περιοριστεί το 2014, αναφέρει ο κ. Παντελίδης.
Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 1 – Εξέταση ενστάσεων κατά πρακτικού διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων για το 2015 (εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

Η κ. Τάτσιλη (από το γραφείο προμηθειών του δήμου) λέει ότι οι όροι του ΕΚΠΟΤΑ έγιναν πιο συγκεκριμένοι από την υπηρεσία γιατί οι συμμετέχοντες πολλές φορές μπερδεύονται.

Συμμετείχαν 11, έγιναν 2 ενστάσεις. Η επιτροπή του διαγωνισμού εισηγείται να απορριφθούν οι ενστάσεις για τυπικούς λόγους, ενώ η διακήρυξη ζητούσε υπεύθυνη δήλωση κύκλου εργασιών ή ισολογισμό, ο ένας ενιστάμενος (ο κ. Μαυρομμάτης) προσκόμισε Ε3 & Ε5, ενώ άλλος (ο κ. Βαφειάδης) δεν προσκόμισε εις διπλούν τις προσφορές.

Ο κ. Δήμαρχος λέει ότι οι όροι των διαγωνισμών πρέπει να υλοποιούνται κατά γράμμα. Ο κ. Δήμαρχος λέει ότι έχουν εκδικάσει πολλές τέτοιες ενστάσεις στην επιτροπή του άρθρου 152 με αυτό τον τρόπο.

Ψηφίζεται ομόφωνα, απών ο κ. Μιχαηλίδης λόγω του ότι δεν υπάρχει εισήγηση.

Ο δημότης κ. Μαυρομμάτης με το δικηγόρο του υποστηρίζουν την ένστασή του πρώτου στην Οικονομική Επιτροπή της 21/11/2014

Ο δημότης κ. Μαυρομμάτης με το δικηγόρο του υποστηρίζουν την ένστασή του πρώτου στην Οικονομική Επιτροπή της 21/11/2014

Θέμα 2 – Έγκριση πρακτικών διεξαγωγής διαγωνισμού και ελέγχου τεχνικών προσφορών για το διαγωνισμό “Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών και κοινωνικής συμμετοχής Δήμου Αλεξανδρούπολης” (εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

Η κ. Τάτσιλη λέει ότι είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο με 270.000 ευρώ προϋπολογισμό. Θα επικυρωθούν 2 πρακτικά, στην πρώτη φάση έγιναν δεκτοί 4 συμμετέχοντες, σε δεύτερο στάδιο αποκλείστηκε ένας συμμετέχων γιατί στο CD της τεχνικής προσφοράς είχε συμπεριλάβει οικονομικά στοιχεία ενώ δεν θα έπρεπε να τα δει η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών σε αυτό το στάδιο. Τελικά η εταιρεία Quality & Reliability αναδείχθηκε μειοδότρια.

Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 3 – Ανάδειξη αναδόχου για την « Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (εισηγ. κ. Σούλτας Χ.)

Δόθηκε 42% έκπτωση από τον μειοδότη, τον κ. Πανταγγέλου Κων/νο.

Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 4 – Απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.(εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
Θέμα 5 – Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.(εισηγ.κ. Καδόγλου Κ.)

Ψηφίζονται ομόφωνα

Θέμα 6 – Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

Ο κ. Παντελίδης λέει ότι στην εισήγηση προσθέτουμε την υπηρεσία πιστοποίησης του δήμου με ISO για να το διατηρήσουμε, προϋπολογισμού 3.000 ευρώ.

Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 7 – Επιβολή του τέλους 0,5% – 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.(εισηγ. κ. Διαμαντοπούλου Μ.)

Αν θέλει ο δήμος μπορεί να επιβάλλει τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων-μοτοποδηλάτων-ποδηλάτων, σχολές εκμάθησης θαλασσίων σπορ, καταστήματα τουριστικών ειδών, εταιρείες ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από λουόμενους, ειδών σπορ-σκι-ορειβασίας λέει η εισηγήτρια. Η επιτροπή αποφασίζει ότι δε θα το επιβάλλει.

Το 0,5% επί ακαθαρίστων εσόδων θα επιβληθεί εντός και εκτός σχεδίου από 1/1/2015 σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο. Παρά τις ενστάσεις του κ. Ουζουνίδη ο οποίος επιθυμούσε εξαίρεση των καταστημάτων σε μικρούς οικισμούς, υπήρξαν εξηγήσεις από την υπηρεσία και τον κ. Δήμαρχο ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο.

Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 8 – Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, υπέρ του Νομικού Προσώπου προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υπόλοιπη της δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».(εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

Ο κ. Μιχαηλίδης λέει ότι δεν αναφέρεται το ποσό και η τράπεζα.

Ο κ. Βαμβακερός απαντά ότι πρόκειται για τη Συνεταιριστική Τράπεζα ενώ η εγγυητική είναι αξίας 600 ευρώ.

Καταψηφίζει ο κ. Μιχαηλίδης αφού δεν αναφέρεται η τράπεζα και το ποσό στην εισήγηση, ενώ θα επιθυμούσε να ζητηθούν προσφορές και από άλλες τράπεζες.

Θέμα 9 – Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στη Δημοτική Ενότητα Φερών. (εισηγ. κ. Δουλγεράκη Ιορδάνα)

Αναβάλλεται

Θέμα 10 – Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση της νέας τροποποιημένης μελέτης «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού».(εισηγ. κ. Ουσταδάκης Δημήτρης)

Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 12 – Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος , διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης καθώς και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ζωοτροφών (εισηγ. κ. Σούλτας Χ.)

Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 13 – Υπολογισμός αποζημίωσης απολεσθέντων καθισμάτων και καρεκλών της Γκοργκούνη Ελένης (εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

Ο κ. Παντελίδης λέει ότι έγινε έλεγχος, τα τραπεζοκαθίσματα της επιχείρησης αποσβέστηκαν ολοσχερώς ενώ η ιδιοκτήτρια οφείλει με προσαυξήσεις 39.489 ευρώ.

Ο κ. Λαμπάκης προτείνει να εγκριθεί αποζημίωση 2.300 ευρώ και να συμψηφιστούν με το χρέος της προς το δήμο.

Ο κ. Κώστας Καραμπατζάκης, σύζυγος της κ. Γκουργκούνη που παρίσταται αυτοπροσώπως, λέει ότι τα τραπεζοκαθίσματα δεν δούλεψαν 2 χρόνια, θέλει άμεση πληρωμή.

Ο κ. Παντελίδης λέει ότι δεν μπορεί να πληρωθεί γιατί έχει ήδη οφειλές. Ο κ. Δήμαρχος λέει ότι στην ουσία έγινε αποδεκτό το αίτημα της δημότισσας για αποζημίωση, το λογιστήριο όμως δεν μπορεί να την πληρώσει καθώς έχει ήδη μεγαλύτερα χρέη προς το δήμο.

Ψηφίζεται ομόφωνα

Ο δημότης κ. Καραμπατζάκης υποστηρίζει το αίτημα της συζύγου του στην Οικονομική Επιτροπή της 24/11/2014

Ο δημότης κ. Καραμπατζάκης υποστηρίζει το αίτημα της συζύγου του στην Οικονομική Επιτροπή της 24/11/2014

Θέμα 14 «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια συστήματος ελέγχου παρουσίας προσωπικού» (εισηγ. κ. Καδόγλου Κων/νος)
Θέμα 15 «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή)» (εισηγ. κ. Καδόγλου Κων/νος)
Θέμα 16 Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, όρων διακήρυξης , τρόπου εκτέλεσης και διάθεσης πίστωσης για τα αναφερόμενα στην 73/2014 μελέτη (εισηγ. κ. Καδόγλου Κων/νος)

Ψηφίζονται ομόφωνα

Θέμα 17 Έγκριση ανάθεσης και σύνταξης της μελέτης: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία, ο κ. Μιχαηλίδης ζητά να κάνουν τοπογραφικά οι τοπογράφοι του δήμου, δεν υπάρχουν ακόμα μηχανήματα απαντά ο κ. Δήμαρχος.

Ο κ. Ουζουνίδης λέει ότι οι 7.000 που είχαν προϋπολογιστεί δεν επαρκούσαν, θα αυξηθεί το ποσό και θα αγοραστεί εξοπλισμός για τοπογραφικές εργασίες.

Θέμα 18 Υποβολή αιτήσεων δημοτών Αλεξ/πόλης για ένταξη στη ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23.10.2014 τεύχος Α’) και του άρθρου 51 του Ν4257/2014 (εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.)

Θέμα 19 Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης της 13ης Αναμόρφωσης.(εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθ.)

Ψηφίζονται ομόφωνα

Λύεται η συνεδρίαση.