πάμε μπροστά

Κυριακή

30

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση, εισηγήσεις και ανεπίσημα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρας 1/12/2014 στις 12:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανεπίσημα Πρακτικά, Αρχεία, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Οικονομικής Επιτροπής

Ευχαριστούμε πολύ τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη», κ. Παύλο Μιχαηλίδη, για τις προσκλήσεις και τις εισηγήσεις που μας παρέχει σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Τις εισηγήσεις που μας χορήγησε για άλλη μία φορά τις σκανάραμε και τις μοιραζόμαστε με τους συνδημότες μας.

Από το πακέτων των εισηγήσεων απουσιάζουν για άλλη μία φορά αυτές του νομικού συμβούλου του δήμου, κ. Παπατζελίδη. Ο κ. Παπατζελίδης κατ΄επανάληψη έχει προσέλθει σε συνεδριάσεις χωρίς εισηγήσεις και με ελλιπή ενημέρωση για τα θέματα που εισηγείται, έχει παρατηρηθεί γι΄αυτό από τους συμβούλους-μέλη καθώς και από το δήμαρχο-πρόεδρο της επιτροπής, αλλά εξακολουθεί να αμελεί την υποχρέωση προσκόμισης εισηγήσεων στα μέλη της επιτροπής πριν τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Είναι μία καλή ευκαιρία να καταψηφιστούν τα θέματα που εισηγείται, μήπως και συνετιστεί και ακολουθήσει το καλό παράδειγμα των υπολοίπων υπηρεσιακών που προσέρχονται με αναλυτικές εισηγήσεις και πλήρως ενημερωμένοι για τα θέματα που εισηγούνται.

================================

Αριθ. Πρωτ. : 72861
Αλεξανδρούπολη 27/11/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ 01/12/2014 και ώρα 13:00 π.μ. στο Δημαρχείο στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (εισηγ. κ. Καραμελίδου Σταματία)
 2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγ. κ. Χρυσοχοϊδου Δέσποινα)
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» (εισηγ. κ. Καναρίδης Ευάγγελος)
 4. Έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, διάθεση πίστωσης καθώς και του τρόπου ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης πράξης τακτοποίησης & αναλογισμού της οδού Θ. Καστάνου Ο.Τ. 558/557/549/556» (εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κων/νος)
 5. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων – αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού (εισηγ. κ. Μαυρίδης Κων/νος)
 6. Αίτηση του κου Πασσαλίδη Απόστολου του Δημητρίου και της Ευγνωσίας για ανταλλαγή και αλλαγή κατηγορίας τάφου (εισηγ. κ. Μαυρίδης Κων/νος)
 7. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων σε σεμινάριο (άνω των τριών ημερών) (εισηγ. κ. Παντελίδης)
 8. Επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου έργου (ΠΔΕ) (εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)
 9. Υποβολή αιτήσεων δημοτών Αλεξ/πολης για ένταξη στη ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ 234/23.10.2014 τεύχος Α΄) και του άρθρου 51 του Ν4257/2014 (εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)
 10. Πληρωμή με συμψηφισμό της Α.Ε. «ΑΦΟΙ Χ΄ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.», βάσει της υπ΄αριθμ. 166/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 11. Πληρωμή του Χαράλαμπου Λαλίδη, κατοίκου Αλεξανδρούπολης, βάσει της 342/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 12. Έγκριση για δικαστική μεσολάβηση, της υπόθεσης του Αλεξ. Μπερτσιμά, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ΚΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, κατόπιν αιτήσεως της πληρεξουσίου δικηγόρου Αθαν. Ναλμπάντη (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 13. Έγκριση για δικαστική μεσολάβηση, της υπόθεσης της Α.Ε. «ΑΙΧΜΗ Α.Ε.» με έδρα την Κομοτηνή, ΚΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, κατόπιν αιτήσεως της πληρεξουσίου δικηγόρου Αθαν. Ναλμπάντη (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 14. Έγκριση για δικαστική μεσολάβηση, της υπόθεσης της «ΑΜΟΙΡΑΣ – ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗ ΟΕ & ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «ΘΕΣΠΙΣ», με έδρα την Ξάνθη, ΚΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, κατόπιν αιτήσεως της πληρεξουσίου δικηγόρου Αθαν. Ναλμπάντη. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 15. Έγκριση για δικαστική μεσολάβηση, της υπόθεσης της «I. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. », με έδρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΚΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, κατόπιν αιτήσεως της πληρεξουσίου δικηγόρου Αθαν. Ναλμπάντη (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 16. Νομική υποστήριξη αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (του κ. Λάζαρου Κιτσικίδη για υπόθεσή του στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στις 09-12-2014) (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

================================

Για τα θέματα 10-16 με εισηγητή τον νομικό σύμβουλο του δήμου Αλεξανδρούπολης κ. Δημοσθένη Παπατζελίδη δεν έχουν μοιραστεί εισηγήσεις.

================================

Ανεπίσημα Πρακτικά

13:00 1/12/2014 Οικονομική Επιτροπή

Γραμματέας η κ. Ντόλιου Ελένη, απουσιάζουν οι κ.κ. Παντελίδης, Τρέλλη, Μαυρίδης, παρόντες οι κ.κ. Γερακόπουλος, Γιαννόπουλος (αντικαθιστώντας την κ. Τρέλλη), Μιχαηλίδης, Ουζουνίδης, Βαμβακερός, Ζητάκης, Ουζουνίδης, Θυμιανίδης, και ο πρόεδρος της Επιτροπής, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης.

Παρόντες υπηρεσιακοί οι κ.κ. Παπατζελίδης, Κατσιάνης, Μαστορόπουλος, Καραμελίδου, Χρυσοχοΐδου.

Έκτακτα θέματα δεν έχουμε.

Θέμα 1ο
Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 2ο 
5 διαγωνιζόμενοι, 13/11 ο διαγωνισμός, προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 7% η Ασφαλτικά Έβρου ΑΤΕ των κ.κ. Ιωαννίδη και Κούγκουλου.
Αφορά έργο για τομές και λακκούβες, προϋπολογισμού 60.000 χωρίς ΦΠΑ, 73.500 με ΦΠΑ. Συμμετείχαν οι: Αλεξανδρής, ΑΚΜΩΝ, Καρυπίδης, Ασφαλτικά Έβρου, Κουτσή Σοφία
Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 3ο
Ο κ. Κάβουρας λέει ότι το έργο θα δημοπρατηθεί με το σύστημα μελέτη-κατασκευή και χρηματοδότηση ΕΠΕΡΑ
Τεχνικός σύμβουλος 20.000 ευρώ με δαπάνη του δήμου.
Θα πάμε στις 65 μέρες (αντί για 60) για να προλάβουν να κάνουν τη μελέτη οι εργολάβοι.
Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 4ο
Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 5
Ομόφωνα

Θέμα 6
Πρόκειται για υπόθεση στην οποία δημότης αιτείται να φύγουν τα οστά από τον τάφο της μητέρας και θα πάνε στου πατέρα του.
Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 7
Μετακίνηση της κ. Φαλέκα
Ομόφωνα

Θέμα 8
Εισηγητής ο κ. Κατσιάνης
Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 9
Εισηγητής ο κ. Κατσιάνης
Πρόκειται για ληξιπρόθεσμα χρέη που διακανονίστηκαν, από 44 άτομα θα εισπράξουμε 34.000 ευρώ.
Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 10
Χατζηκωνσταντίνου
Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία

Ο κ. Μιχαηλίδης αποχωρεί για τα υπόλοιπα θέματα, δεν υπάρχουν εισηγήσεις (σ.σ. του εισηγητή, νομικού συμβούλου του δήμου, κ. Παπατζελίδη)

Θέμα 11
Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέματα 12-15
Αποσύρονται

Θέμα 16
Ομόφωνα

Θέμα 17
Ομόφωνα

Θέμα 18-20
Ομόφωνα