πάμε μπροστά

Κυριακή

30

Νοέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Την ώρα που ο δήμος μας “ψάχνει”… γραφεία για τις δημοτικές παρατάξεις, η περιφέρεια φροντίζει για τη γραμματειακή υποστήριξη της Λαϊκής Συσπείρωσης Π.Ε. Έβρου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Αρχεία βίντεο, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Λαϊκή Συσπείρωση, Παρατάξεις, Περιφερειακές Εκλογές, Περιφερειακό Συμβούλιο

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια η διάθεση του κ. Χρήστου Λεργιού του Στυλιανού, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου του κλάδου Δ.Ε. Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Γ΄, στο γραφείο της περιφερειακής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” στην Αλεξανδρούπολη για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης.

Η διάθεση έγινε με την από 11/11/2014 αίτηση του ενδιαφερομένου και την από 12/11/2014 σύμφωνη γνώμη του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, κ. Πέτροβιτς.

Επομένως η Λαϊκή Συσπείρωση της Π.Ε. Έβρου στελεχώνει τα γραφεία της στην Αλεξανδρούπολη (πού είναι άραγε αυτά; συστεγάζονται με τα γνωστά γραφεία του Κ.Κ.Ε. δίπλα στο δημαρχείο;) με έναν υπάλληλο πλήρους απασχόλησης.

Λεργιός Χρήστος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Λαϊκής Συσπείρωσης Αλεξανδρούπολης (19/3/2014, παρουσίαση 63 υποψηφίων)

Λεργιός Χρήστος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Λαϊκής Συσπείρωσης Αλεξανδρούπολης (19/3/2014, παρουσίαση 63 υποψηφίων)

Πιθανότατα ο ίδιος, στα πλαίσια της γραμματειακής υποστήριξης που θα παρέχει στην περιφερειακή παράταξη, θα βοηθά και την δημοτική παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης, καθώς ήταν και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αλεξανδρούπολης στις δημοτικές εκλογές του Μάη του 2014 στις οποίες έλαβε 73 σταυρούς προτίμησης.

Χρήστος Λεργιός του Στυλιανού, 33ος κατά σειρά σε σταυρούς με 73 στη Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης με τη Λαϊκή Συσπείρωση στις δημοτικές εκλογές της 18/5/2014

Χρήστος Λεργιός του Στυλιανού, 33ος κατά σειρά σε σταυρούς με 73 στη Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης με τη Λαϊκή Συσπείρωση στις δημοτικές εκλογές της 18/5/2014 (πηγή: Ανακήρυξη Πρωτοδικείου 4/6/2014)

Στην παρουσίαση των πρώτων 63 υποψηφίων της Λαϊκής Συσπείρωσης την 19/3/2014, ο κ. Χρήστος Λεργιός είχε λάβει το λόγο και είχε απευθυνθεί στους ψηφοφόρους και τους συνυποψηφίους του για τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να στηριχτεί η υποψηφιότητα της παράταξής του (δείτε τον 35ο λεπτό του ακόλουθου βίντεο):

Οι υπόλοιπες παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης (Πόλη και Πολίτες, ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη, αλλάΖΟΥΜΕ τώρα και Ν.Ε.Ο.Ι. Άνθρωποι) τι κάνουν; Θα περιμένουν πότε (και αν) θα αποφασίσει ο δήμαρχός μας, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης να τους δώσει κατά προτεραιότητα κάποιο γραφείο στο δημαρχείο (μάταια) και την απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη;

================

Αλεξ/πολη 26-11-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 5456

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Μ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40
Ταχ. Κώδικας: 681 00 Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες: Β. Αρβαντά
Τηλέφωνο: 25513- 50470
FAX: 25513-50417
e-mail arvanta@pamth. gov, gr

ΘΕΜΑ : «Διάθεση υπαλλήλου της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου στην περιφερειακή παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» για γραμματειακή υποστήριξη»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ.

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
 • Το Π.Δ 144/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010).
 • Την αριθμ. 17/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης για την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 168 «Λειτουργία Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφερειακές Παρατάξεις» του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/706-2010) και ειδικότερα την παρ. 10 στην οποία ορίζεται ότι:« Για την αποδοτικότερη λειτουργία των περιφερειακών παρατάξεων η περιφερειακή αρχή τους παραχωρεί κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο και γραμματειακή υποστήριξη»
 • Το αίτημα της περιφερειακής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» για διάθεση ενός υπαλλήλου της ΠΑΜΘ/ΠΕ ΕΒΡΟΥ για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στην παράταξη για τη διευκόλυνση του έργου της.
 • Την αριθ. 21/5-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης περί τοποθέτησης υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σύμφωνα με την οποία ο Λεργιός Χρήστος του Στυλιανού υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής -Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Γ’, τοποθετήθηκε στη Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Έβρου.
 • Την αριθμ 5470/12-11-2014 σύμφωνη γνώμη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου
 • Την από 11-11-2014 αίτηση του Λεργιού Χρήστου ότι συμφωνεί να διατεθεί στην περιφερειακή παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

Αποφασίζουμε

Τη διάθεση του Λεργιού Χρήστου του Στυλιανού υπαλλήλου της Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Έβρου του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής -Προσωπικού Η/Ύ, με βαθμό Γ’ στο Γραφείο της περιφερειακής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» στην Αλεξανδρούπολη για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:

 • Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου
 • Δ/νση Διοίκησης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Διοικητήριο – 69100 Κομοτηνή
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου (σε δύο αντίγραφα για να δοθεί το ένα στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης)
 • «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

Εσωτερική Διανομή

 • Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού
 • Τμήμα Προσωπικού – Μισθοδοσίας