πάμε μπροστά

Δευτέρα

8

Δεκέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Παράδοση των κάδων οικιακής κομποστοποίησης την Τετάρτη 10/12 στις 18:00 στο Πολυκοινωνικό

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δελτία Τύπου, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Διαχείριση Απορριμμάτων, Μεγάλα θέματα δήμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στα πλαίσια του έργου “Pilot Operation of the Municipal Integrated   Solid   waste   management  system” – POMIS, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, Προτεραιότητα 1 – Ποιότητα ζωής 1.1 – Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων,

καλούν τους ενδιαφερόμενους που έχουν δηλώσει συμμετοχή για την Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Πολυκοινωνικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην Αλεξανδρούπολη (Γ. Καρτάλη 2) προκειμένου να παραλάβουν τους Κάδους τους και να ενημερωθούν για την Πιλοτική Δράση της Οικιακής Κομποστοποίησης.

Πληροφορίες: ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., info@diaamath.gr, τηλ: 25310-81400