πάμε μπροστά

Τρίτη

9

Δεκέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανεπίσημα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. της Τετάρτης 12/11/2014 – Προϋπολογισμός 2015 [Απομαγνητοφώνηση]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Απομαγνητοφώνηση, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικού Συμβουλίου, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου, Προϋπολογισμός

Δημήτρης Τασμαλής, δημοσιογράφος

Δημήτρης Τασμαλής, δημοσιογράφος

(Απομαγνητοφώνηση από το Δημήτρη Τασμαλή, δημοσιογράφο)

Κατεβάστε τις εισηγήσεις του ΔΣ της 12/11/2014 εδώ:

Παρόντες:

ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ: Φαλέκας Ιωάννης, Γκότσης Νικόλαος, Γερακόπουλος Χρήστος, Μυτιληνός Ευάγγελος, Αρβανιτίδης Τριαντάφυλλος, Ουζουνίδης Γεώργιος, Βραχιόλογλου Στυλιανός, Γκοτσίδης Κωνσταντίνος, Σεφεριάδης Σάββας, Βαμβακερός Αντώνιος, Μαυρίδης Κωνσταντίνος, Μπίκος Χρήστος, Παντελίδης Γεώργιος, Βαταμίδης Ιωάννης, Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ, Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη, Ζητάκης Παναγιώτης, Βρύζας Ιωάννης – ΔΗΜΟΣ & ΔΗΜΟΤΕΣ: Φωτιάδης Απόστολος, Θυμιανίδης Κωνσταντίνος, Ταρτανής Ιωάννης – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Δευτεραίος Σάββας, Πεϊχαμπέρης Πασχάλης, Τρέλλη Φανή – ΑΝΑ.Σ.Α.: Μιχαηλίδης Παύλος, Καρυπίδης Ιωάννης, Αραμπατζής Κυριάκος – αλλάΖΟΥΜΕ τώρα: Τζανίδης Νικόλαος – Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ: Γιαννόπουλος Ιωάννης.

Απόντες:

Οι κ.κ. Αντώνιος Σπηλιοτόπουλος, Νικόλαος Βουλγαρίδης, Μάριος Γουδουλάκης και Πασχάλης Πεϊχαμπέρης.

Γραμματέας η κ. Μαρία Κλειτσιώτη.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 12/11/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώνεται απαρτία και νομίμως αρχίζει οι συνεδρίαση. Ειδική συνεδρίαση του ΔΣ, με μοναδικό θέμα τον Προϋπολογισμό για το Οικ. Έτος 2015. Διαπιστώνεται ένα σταθερό πρόβλημα σχετικά με τον χρόνο έγκαιρης προσέλευσης. Να μην κάνουμε σαν το δημόσιο, να βγάλουμε επίδομα έγκυρης προσέλευσης έτσι; Έχει πάει έξι και δέκα!!!! Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την έγκυρη προσέλευσή σας. Όχι εσείς, αυτοί που είναι ακόμα απ’ έξω. Παρακαλώ κύριοι!!!!! Εισηγητής στο σημερινό θέμα είναι ο κ. Παντελίδης, είναι εδώ και ο κ. Κατσιάνης. Είστε έτοιμος κ. αντιδήμαρχε;

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): Μπορούμε να αρχίσουμε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Μπορούμε να αρχίσουμε, φυσικά!!!

(Επικρατεί μια αναταραχή, γιατί πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι βρίσκονται εκτός αίθουσας και ο κ.Γκοτσίδης προσπαθεί να τους φέρει μέσα για να αρχίσουν τη συνεδρίαση)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Λοιπόν, κύριε αντιδήμαρχε ο λόγος σε σας.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): Συναδέλφισσες, συνάδελφοι. Έχετε πάρει νομίζω, σχετικά έγκαιρα τα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. Επειδή πολλά στάδια τα οποία έχουν απλωθεί μέχρι τώρα, επτά στον αριθμό μπορώ να πω και να περιγράψω, σε πολλά από αυτά συμμετείχατε με τη μια ή άλλη μορφή, το στάδιο το πρώτο που ήταν τον Ιούνιο περίπου, όπου η Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου είχε κάνει ένα σχέδιο του προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται εξάλλου απ’ του νόμου. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή όπου κατατέθηκε το προσχέδιο αυτού του προϋπολογισμού….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….παρακαλώ ησυχία, παρακαλώ…

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …όπου στη συνέχεια το Παρατηρητήριο από αυτό το προσχέδιο, έχει σταλεί και στο υπουργείο Εσωτερικών, όπως ξέρετε και στο υπουργείο Οικονομικών, όπου από το Παρατηρητήριο έγιναν οι σχετικές παρατηρήσεις-σημειώσεις και στη συνέχεια αυτές οι παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου και η υπηρεσία αφού απάντησε, ήρθε πάλι στην Οικονομική Επιτροπή, στις 30 Οκτωβρίου του 2014, όπου εκεί στις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου έγιναν κάποιες διορθώσεις και στη συνέχεια, αφού προηγήθηκε πριν, εκ του νόμου, η κατάθεση του Τεχνικού Προγράμματος, έτσι εξάλλου προβλέπεται, σήμερα ερχόμαστε εδώ για να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2015, όπου στη συνέχεια όπως θα έχετε πάρει το ενημερωτικό σημείωμα που σας έχει στείλει η οικονομική υπηρεσία για να κατατοπιστείτε για όλη αυτή την διαδικασία που σας έχω πει, θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία για να εγκριθεί ή να δημοσιευθεί ο προϋπολογισμός. Νομίζω ότι θα είναι άσκοπο να καθίσουμε εδώ και να περιγράφω εγώ τώρα ή ο οικονομικός διευθυντής τα οικονομικά μεγέθη τα οποία υπάρχουν. Θεωρώ σκόπιμο αφού το έχετε πάρει να κάνουμε μια συζήτηση και διάλογο, να μας πείτε τις όποιες παρατηρήσεις σας και προτάσεις σας και να γίνει καλύτερα πιστεύω η συζήτηση και ο διάλογος πάνω στον προϋπολογισμό, που όπως θα έχετε πάρει στα χέρια σας, έχει σχέση και με τον προϋπολογισμό που ολοκληρώθηκε το 2013, έχει μπει δηλαδή αυτό το σχέδιο του προϋπολογισμού που ερχόμαστε σήμερα να ψηφίσουμε, σε σχέση βέβαια και συνδυασμό με τον τρέχοντα προϋπολογισμό του 2014, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αποκλίνει κατά πολύ και έτσι έχει καταρτιστεί και ο προϋπολογισμός του 2015. Νομίζω οι πίνακες που πήρατε σκιαγραφούν ακριβώς αυτήν την διαδικασία που σας είπα, του 2013, 2014 που βρισκόμαστε σήμερα και του 2015. Εδώ δεν θέλω να πω περισσότερα, αν χρειαστεί στην συζήτηση που θα κάνουμε, τι παρατηρήσεις, είναι εδώ εξάλλου και ο οικονομικός διευθυντής, που αυτός έχει επωμιστεί όλο αυτό το βάρος για να κάνει την κατάρτιση και τις όποιες διορθώσεις και παρατηρήσεις που έχουν γίνει από το Παρατηρητήριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Παντελίδη. Διευκρινιστικές ερωτήσεις, παρατηρήσεις από την αντιπολίτευση και από όλους. Προχωράμε σε ψήφιση; Α, ο κ. Μιχαηλίδης, σας περιμένουμε.

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): Μας αιφνιδιάσατε, συγγνώμη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ερωτήσεις διευκρινιστικές, παρατηρήσεις και τοποθετήσεις!!!!

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …ερωτήσεις διευκρινιστικές υπάρχουν, αν θέλει…

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …Σάββα μήπως θέλεις τον λόγο πρώτος, εγώ γι’ αυτό αιφνιδιάστηκα, μήπως ήθελε ο Σάββας κάτι….

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …δεν θα τοποθετηθούμε τώρα, πρώτα διευκρινιστικές, να μην πάμε σε τοποθετήσεις…. Οπότε ρώτα αν θέλεις να ρωτήσεις…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Λοιπόν, προχωρήστε, ερωτήσεις; Ο κ. Φωτιάδης.

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): Βλέπουμε, σύμφωνα με αυτά που μας δώσατε κ. πρόεδρε, ότι υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις από το Παρατηρητήριο. Και οι οποίες σε ένα μέρος μεγάλο γίνονται δεκτές, σε κάποια άλλα βλέπω ότι δεν έχουν γίνει δεκτές. Το παρατηρητήριο μιλάει ότι είναι μη ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός. Δεν έχει σχέση με τις παρατηρήσεις, αν καλώς ξέρω να διαβάζω, με τις παρατηρήσεις επί των αριθμών. Ερώτηση, έχετε, για παράδειγμα, ορισμένες αμοιβές προσωπικού, τις οποίες έχετε μικρότερο ποσό, σε απόλυτους αριθμούς, απ’ ότι το 2013. Υπάρχουν ορισμένοι κωδικοί απ’ την μισθοδοσία του προσωπικού, για παράδειγμα λέμε, που είναι μικρότερο ποσό απ΄ότι το 2013. Αυτό πως μπορεί να συμβεί; Μάλιστα, θα έλεγε, ορισμένες φορές διορθώθηκαν προκειμένου να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός, για να μην είναι ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Δεν υπάρχουν, παρά το γεγονός, ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις ή οτιδήποτε αυτά που ξέρουμε από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, όμως παρόλα αυτά, στο μισθοδοτικό κόστος και χωρίς αύξηση των μισθών, το μισθοδοτικό κόστος αυξάνει και από άλλους λόγους, εκτός από την αύξηση των μισθών. Κατανοείτε εσείς περισσότερο πιστεύω. Ή να πω για να σας βοηθήσω, π.χ. από την ωρίμανση του μισθολογίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Θα απαντήσετε εφ’ όλης της ύλης κ. Κατσιάνη; Ο λόγος στον κ. Κατσιάνη.

Κατσιάνης (Οικονομικός Διευθυντής Δήμου): Θέλω να πω ότι…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …επειδή είναι ίδια η ερώτηση η δική μας, θα θέλατε να μας πείτε αν γνωρίζετε πόσοι αποχώρησαν από την υπηρεσία για διάφορους λόγους, τι ελλείμματα έχουμε σε προσωπικό και αν προβλέπεται περαιτέρω μείωση αυτού του κωδικού με βάση τις αποχωρήσεις και τις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί από την κυβερνητική πολιτική;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Κύριε Δευτεραίε, ζητάτε το λόγο για να καταγράφεστε στα πρακτικά. Δεν ακούστηκε το όνομά σας. Ναι στον κ. Κατσιάνη ο λόγος.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …νομίζω ότι από την διαδικασία που ξέρετε όλοι, από το υπουργείο Εσωτερικών που έχει έρθει στους δήμους, τουλάχιστον στα χαρτιά, θεωρείται ότι έχουμε σαράντα δύο άτομα πλεονάζον προσωπικό σε αριθμό, άρα δεν έχουμε όπως λέτε έλλειψη προσωπικού, κατά τα στοιχεία του […] αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω κ. Δευτεραίε, πόσοι έχουν αποχωρήσει, αλλά με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, εμείς δεν ξέρω αν συμφωνούμε, μάλλον δε συμφωνούμε ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, κατά τα στοιχεία στη διαδικασία αυτή των αποχωρήσεων και όλο αυτό που ξέρετε, λέει ότι υπάρχει σαράντα δύο πλεονάζον….

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …για τις υπηρεσίες του Δήμου δηλαδή μόνο ή γενικά;

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …του δήμου, του Δήμου…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …να συμπληρώσω μόνο Σάββα ότι, προσωπικό δεν υπάρχει, όπως έπρεπε να υπάρχει, στην διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν μεταταγεί υπάλληλοι από το πράσινο και την καθαριότητα, δηλαδή από συνοδοί απορριμματοφόρου γίναν εκπληκτικοί υπάλληλοι. Έτσι; Αυτό είναι…

Τρέλλη Φανή (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …και στους παιδικούς Σταθμούς Δήμαρχε….

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …εντάξει είναι αλήθεια αυτό. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πάνω από 500 υπαλλήλους, σαν τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, έχει συγκεκριμένα στοιχεία άρνησης και θετικότητας. Στη θετικότητα είναι ότι όλες οι άλλες διευθύνσεις είναι εντάξει, πλην αυτών των δυο, άντε να πω και τους βρεφονηπιακούς και εκεί νομίζω ότι με μια μικρή προς τα πάνω αύξηση θα είμαστε εντάξει, πολύ μικρή. Αλλά στο πράσινο και στην καθαριότητα η αιτία που έχουμε έλλειμμα είναι η μετάταξη υπαλλήλων από τις διευθύνσεις αυτές, παλαιότερα, προς τις διευθύνσεις διοικητικού κτλ. Ενώ δεν χρειαζόταν έτσι;

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): Ενώ έγιναν προσλήψεις σε αυτή την κατηγορία του Πρασίνου.

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …το παλαιότερα το λέτε για να μην έχετε ευθύνη εσείς…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …μα εγώ δεν έχω κάνει…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …οι δήμαρχοι τα ‘κάναν αυτά…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …δεν έκανα, όσοι ήρθαν και μου κάναν αίτηση, απορρίφθηκαν…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …έτσι δεν είναι κ. Παντελίδη, είναι πολιτική βούληση…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …λοιπόν συνεχίζουμε, παρακαλώ, παρακαλώ, χωρίς διάλογο. Συνεχίζουμε, κ. Μιχαηλίδη, ο λόγος σε εσάς…

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους, έχω διάφορες ερωτήσεις, μιας και μας δίνεται η ευκαιρία για να μπορέσουμε να πάρουμε, και αν γνωρίζετε, και τις σωστές απαντήσεις. Έχω εδώ πέρα την ΚΥΑ την αρμόδια, στο άρθρο 1 παράγραφο 4, όπου λέει ότι ως δαπάνη, γράφονται το ποσό το οποίο εκτιμάται ότι θα πληρωθεί μέσα στο τρέχον έτος. Για παράδειγμα, η κατασκευή ΧΥΤΥ, όταν ο χρόνος υλοποίησης είναι 15 μήνες και ακόμα δεν έχει δημοπρατηθεί, εγγράφεται το σύνολο του ποσού, 6.195.000 ευρώ, νομίζω θα μπορούσαν οι υπηρεσίες να κάνουν ένα επιμερισμό, να υπολογίζουν με βάση της όλης διαδικασίας και να μπει το σωστό ποσό. Επίσης, άρα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί η ΚΥΑ στην παράγραφο 4.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …παρακαλώ ησυχία, παρακαλώ….

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …ναι λίγο ησυχία γιατί είναι τεχνικά θέματα, είναι λίγο σοβαρά τα θέματα, παρακαλώ λίγο πραγματικά ησυχία. Τώρα όσον αφορά την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, αναφέρεται παντού το ποσό των 78 εκατομμυρίων. 78 βλέπω εγώ, στη σελίδα και στα έσοδα εκεί στη σελίδα 5, 9, 19, 26. Όπως και να έχει, στα χαρτιά και στα στοιχεί που έχουμε, όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έργου και μάλιστα τα έχω πάρει από την προκήρυξη του ανταγωνιστικού διαλόγου, αναφέρεται μέσα ότι η συμμετοχή της αναθέτουσας αρχής που εφαρμόζει ο Δήμος εδώ πέρα, το έργο ένα έχει ενδεικτικό κόστος 99.900 έως 115.700. Και τις δυο περιπτώσεις αν πάρουμε, μαζί με το ΦΠΑ, μιλάμε από 122 με 142 εκατομμύρια. Και στις δυο περιπτώσεις το 50% είναι μεταξύ 61 και 71 εκατομμυρίων. Το 78 πάλι δεν προκύπτει. Αυτό ως δεύτερη ερώτηση. Επίσης όσον αφορά μια και μιλούσαμε για τον ΧΥΤΥ, αν δεν κάνω λάθος, η απαλλοτρίωση αυτής της εδαφικής έκτασης ενός ποσού 267.000 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία, από πού θα πληρωθεί, αν υπάρχουν κωδικοί και τι συμβαίνει με αυτήν την απαλλοτρίωση. Επίσης ερώτημα όσον αφορά τις συμβάσεις των δανείων. Έχουμε το Jessica με τις αποθήκες, έχουμε το δάνειο για το σφαγείο των Φερών, αν όλα εμφανίζονται κάπου, γιατί τουλάχιστον δεν τα είχαμε. Επίσης δεν υπάρχουν σε κωδικούς ούτε εσόδων, αλλά ούτε εξόδων, τα έργα υποδομής ας πούμε για παράδειγμα, τα έργα στον οικισμό τέρμα Άβαντος ή η βελτίωση οδικής σύμβασης Αλεξανδρούπολης – Αύρας. Επίσης, μια και το είχαμε συζητήσει με τον κ. Παντελίδη και το ψηφίσαμε εδώ πέρα το δημοτικό συμβούλιο, εκτός από το δάνειο της ΚΔΕΤΑΦ δεν υπάρχουν οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν όσον αφορά ΔΗΚΕΑΛ, ΔΕΤΑΦ, ΚΔΕΠΑΦ, ΚΕΠΑΔΑ κτλ. Επίσης το θέμα το οποίο συζητήσαμε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και αφορά τα δυο πρόστιμα, τόσο προς την Περιφέρεια όσο και στην Επιθεώρηση Μεταλλείων, για το παράνομο λατομείο, δεν αναφέρονται μέσα στους κωδικούς εξόδων και επίσης θέλουμε να γνωρίζουμε σήμερα, μια και προχθές μέσα σε όλο το θέμα δεν το συζητήσαμε, επειδή ειπώθηκε ότι ασκήθηκε προσφυγή, αν έχει καταβληθεί το 50%. Διότι σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί το 50% του προστίμου, η προσφυγή θα απορριφθεί.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): … τι σχέση έχει αυτό με τον προϋπολογισμό που μιλάμε αυτό το πράγμα που ρωτάτε;…

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …επ’ ευκαιρία το ρωτάμε…

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …έχει καμία σχέση…

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …εντάξει απαντήστε μου στα υπόλοιπα κ. Παντελίδη, δεν πειράζει…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …ολοκληρώνετε κ. Μιχαηλίδη…

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …ναι, είναι ερωτήματα κ. Πρόεδρε που πρέπει να απαντηθούνε. Επίσης κάτι το οποίο το θεωρούμε σημαντικό…[παύση, ψάχνει τα χαρτιά του]… αυτά προς το παρόν, θα επανέλθω αργότερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ο λόγος στον κ. Παντελίδη.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): Να απαντήσω σε ορισμένα και στη συνέχεια και ο οικονομικός διευθυντής και ο κ. Γερακόπουλος ο οποίος έχει συμβάλλει στη σύνταξη αυτού του προϋπολογισμού. Δύο – τρία πράγματα μόνο. Ως προς το θέμα εάν έχουν υπαχθεί μέσα οι υποχρεώσεις των δημοτικών επιχειρήσεων που πρόσφατα ψηφίσαμε εδώ. Αν θα δείτε υπάρχει κωδικός μέσα που λέει φορολογικά πρόστιμα–προσαυξήσεις. Έχουμε βάλει για το 2015 περίπου 1 εκατομμύριο. Για τους τόκους και υπάρχει επίσης, για τα δάνεια τα οποία έχουμε, το έχουμε πει νομίζω και σε άλλο ΔΣ, τα δάνεια και τα τοκοχρεολύσια τα οποία δίνουμε μέχρι το 2015, θα είναι 612.000 ευρώ. Εμείς έχουμε μέσα 600.000 ευρώ. Άρα συμπεριλαμβάνεται και αυτό το ποσό […] του δανείου. Δεν έχουμε μόνο, καλά εννοείται ότι πρέπει πρώτα να εγκριθεί το δάνειο και μετά να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα έργα. Εμείς ήδη δηλαδή, τα 612.000 ευρώ που βάζουμε σε αυτόν τον προϋπολογισμό, καλύπτουμε ήδη τα δάνεια τα οποία τρέχουν και έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, και με το 1,5 εκατομμύριο των σφαγείων θα φτάσουμε περίπου στα 812.000 ευρώ το χρόνο τοκοχρεολύσια. Επομένως και των δημοτικών επιχειρήσεων και βέβαια ποιος είπε αλήθεια ότι θα μπορούσαμε εξαρχής σε αυτό αυτόν τον προϋπολογισμό να βάλουμε όλα τα ποσά των δημοτικών επιχειρήσεων; Σας είπα ότι ήδη βάλαμε κάποια, νομίζω ήδη είναι αρκετό σε αυτή τη φάση γιατί όπως ξέρετε γίνονται και πολλές αναμορφώσεις, ανάλογα και με τα έξοδα. Επομένως, επίσης πολύ σωστά λέει ο κ. Γερακόπουλος, ότι πολλά από αυτά τα έχουμε στη ρύθμιση και ήδη οι υπηρεσίες έχουν μπει με την καινούργια τελευταία που τρέχει σήμερα ρύθμιση, θα μπούμε και στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στην εφορία, αν μπορούμε, να μπούμε στην καινούργια ρύθμιση που είναι ευνοϊκότερη από αυτήν την οποίαν έχουμε. Επομένως τα μεγάλα ποσά αυτά, νομίζω κ. Μιχαηλίδη, στο βαθμό που μπορούμε, διότι όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα τρέχουν και δεν μπορούμε ξαφνικά να καλύψουμε, σε αυτήν την φάση, όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν. Νομίζω ότι όταν 1 εκατομμύριο βάζουμε γι’ αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω ότι είναι αρκετό. Έτσι; Και εννοείται ότι μέσα στη διάρκεια του χρόνου να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις υποχρεώσεις που προέρχονται από αυτές τις δημοτικές επιχειρήσεις. Εξάλλου γι’ αυτό είπα ότι μπορούμε στη διάρκεια του χρόνου να αυξήσουμε ή να μειώσουμε. Εξάλλου, ήθελα να πω και κάτι ακόμη, διότι αναφέρατε ότι, προφανώς, κάποια έργα τα οποία έχετε δει στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ. Μα φυσιολογικό είναι αυτό, όταν σας είχαμε πει και νομίζω το είπε και ο κ. Γερακόπουλος, ψηφίσαμε ένα Τεχνικό πρόγραμμα 250 εκατομμυρίων, είναι φύσει αδύνατο να είναι μέσα σε αυτόν τον προϋπολογισμό των 135 εκατομμυρίων, αν θα δείτε. Ένα μέρος του Τεχνικού Προγράμματος. Το πιο σημαντικό είναι, θα περίμενα να κάνετε παρατηρήσεις, στο τέλος της χρονιάς, τι υλοποιήθηκε σε σχέση με το Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο έχουμε εντάξει μέσα στον προϋπολογισμό. Έχουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα, όπως βλέπετε ένα μέγεθος 250 εκατομμυρίων, για μένα, δεν λέει και πολλά πράγματα. Η ουσία είναι τι εντάσσεται μέσα σε ένα προϋπολογισμό και τι στο τέλος υλοποιείται. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό. Και είπαμε νομίζω, η διαδικασία από τον Ιούνιο συντάχθηκε, με τις όποιες διορθώσεις και όπως καταλαβαίνετε τα στοιχεία του Ιουνίου πήρανε οι υπηρεσίες σε σχέση με το 2013 και το 2014.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): Επίσης κύριε πρόεδρε, το θέμα του ΧΥΤΥ, μας το έδωσε έτσι το χρηματοδοτικό μέσο του ΕΠΠΕΡΑΑ. Ότι μας έδωσε αυτό βάλαμε, 6.175.000, δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου μας. Όπως επίσης 78 εκατομμύρια για την ΜΕΑ είναι από την γραμματεία των ΣΔΙΤ του υπουργείου Οικονομικών. Ότι μας δώσανε αυτό βάλαμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Κύριε Γερακόπουλε, θέλετε να προσθέσετε κάτι;

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Γερακόπουλος Χρήστος): Κύριε Μιχαηλίδη, γιατί έχουμε εντάξει 800 για το ΧΥΤΥ. Δεν μπορείς να κάνεις δημοπρασία αν δεν έχεις όλο το ποσό μέσα. Όταν γίνει η δημοπρασία και υπάρξει έκπτωση, προφανές ότι το τελικό ποσό θα μειωθεί ανάλογα με το υλικό που θα έχουμε, σε αυτήν την φάση τουλάχιστον. Να πω κάτι για κάποια έργα που λέτε ότι δεν είναι μέσα. Αυτά τα έργα έχουν τελειώσει σχεδόν. Σύνδεση Αλεξανδρούπολης – Αύρας, έχει τελειώσει, σχεδόν παραδίδεται το έργο μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα δεν έχει υπόλοιπο χρηματοδότησης ή είναι ελάχιστο. Το ίδιο ισχύει και με το άλλο έργο που είπατε. Ολοκληρώνονται ουσιαστικά και γι’ αυτό δεν τα εμφανίσαμε στο 2015 σαν υπόλοιπα. Είναι σχεδόν μηδενικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ο κ. Κατσιάνης παρακαλώ.

Κατσιάνης (Οικονομικός Διευθυντής Δήμου): Μόνο για τα έργα των 78 εκατομμυρίων και για το ΧΥΤΥ κτλ. Εμείς σαν οικονομική υπηρεσία, πήραμε τις εισηγήσεις από την τεχνική υπηρεσία και βάλαμε τα ποσά που μας είπαν. Εάν πρέπει να απολογούμαι γιατί όντως πρέπει να γράφουμε στον προϋπολογισμό μας το ποσό της χρονιάς που θα μας επιχορηγήσουνε, αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Περισσότερα δώσαμε μπορούμε να τα μειώσουμε. Λιγότερα αν θα είχαμε θα ήταν πρόβλημα. Τώρα για τη μισθοδοσία. Να σας πω ενδεικτικά τι πληρώσαμε το 2013. 8.669.668,33 όλη η μισθοδοσία. Το 2014 κατεβάζουμε την πρόβλεψη 8.520.750,91. Και στο 2015 την κατεβάζουμε ακόμα πιο πολύ, στα 8.011.000. Θα σας πω, θα με ρωτήσετε είναι πρόβλεψη τα 8 εκατομμύρια; Όχι δεν είναι. Γιατί δεν είναι; Γιατί το υπουργείο μας επέβαλε να πάρουμε το μήνα Ιούλιο και να τον πολλαπλασιάσουμε επί δώδεκα. Κανένας δεν λέει ο μήνας Ιούλιος θα μπορούσε να ήταν ο μέσος όρος της χρονιάς. Όμως ήμασταν υποχρεωμένοι να πάρουμε τον μήνα Ιούλιο και να τον πολλαπλασιάσουμε επί 12. Ήσασταν υφυπουργός Οικονομικών καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, το Παρατηρητήριο μας είπε ότι θα πρέπει να διορθώσουμε και κωδικούς υπερωριών. Υπήρχε κωδικός υπερωρίας, όπου το προηγούμενο διάστημα, τον Ιούνιο είχαν πληρωθεί 34.000 ευρώ, τον Ιούλιο δεν πληρώθηκε κανείς και αυτοί θέλανε να βάλουμε για το 2015 μηδέν. Αυτό δεν γίνεται, από την άλλη μεριά υπάρχει η νομοθεσία ότι αν δεν βάλουμε υπερωρίες, δεν μπορούμε μετά να ξαναβάλουμε. Αυτό είναι το σύνολο της μισθοδοσίας. Τώρα οι εσωτερικές αλλαγές που έχουνε γίνει σε κωδικούς, μπορεί να έχουνε πάει από μια υπηρεσία σε άλλη οι υπάλληλοι, μπορεί να έχουνε συνταξιοδοτηθεί κάποιο άλλοι, πάντως το σύνολο ήταν αυτό που σας είπα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ο κ. Βαμβακερός.

Βαμβακερός Αντώνης (Πόλη & Πολίτες): Κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Βαμβακερός για τα πρακτικά. Θέλω οι εισηγητές και σε μένα προσωπικά αλλά και στο σώμα, να μας εξηγήσετε, με δυο λέξεις αυτά που διαβάζουμε, για να γίνει κατανοητό, περίπου πόσο πραγματικά ποσό έχει απομείνει στο Δήμο για τη νέα πολιτική του 2015 που πρέπει να ασκήσει. Δηλαδή θέλω να μας εξηγήσετε και να μας πείτε, βγάλτε το ΕΣΠΑ τα έργα που προβλέψατε, βγάλτε τα προνοιακά επιδόματα, βγάλτε τη μισθοδοσία, βγάλτε τα όλα τα υπόλοιπα, πόσο καθαρό μένει στον Δήμαρχο και τη δημοτική αρχή για να ασκήσει την αναπτυξιακή πολιτική του δήμου. Σε νούμερα το θέλω.

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …και σε αυτό κ. πρόεδρε μπορώ; Στην ίδια ερώτηση;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …ναι μπορείτε κ. Δευτεραίε…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …και σε αυτό καλό θα είναι να προσθέσουμε και εμείς, πόσο τοις εκατό προέρχεται από εισοδήματα-εισπράξεις από τον κόσμο.

Κατσιάνης (Οικονομικός Διευθυντής Δήμου): Από ίδια έσοδα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ναι, ο λόγος στον κ. Παντελίδη.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): Θα ξεκινήσω από το τελευταίο και μετά θα΄ρθω στον κ. Βαμβακερό. Βγαίνει εξάλλου μέσα και από τον προϋπολογισμό, να σας πω ότι, στρογγυλά νούμερα έτσι; Για το 2015 ανάλυση των εσόδων, κεντρικών. Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων περίπου 100.000 ευρώ. Τέλη ακίνητης περιουσίας 150.000 ευρώ. Ελεγχόμενη στάθμευση 38.000 ευρώ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 160.000 ευρώ. Πολιτικοί γάμοι 11.000 ευρώ. Φόρος ….(24:22)…. 125.000 ευρώ. Τέλος διατίμησης 200.000 ευρώ. Πρόστιμα ΚΟΚ 400.000 ευρώ. Τα προνοιακά είναι 11.300 ευρώ. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Σύνολο 1.000.000 ευρώ.
Η ΣΑΤΑ το 2012 ήταν 2.700.000 ευρώ, το 2013 2.500.000 ευρώ, έχει σχέση και με αυτό που ρώτησε ο κ. Βαμβακερός, το 2014 1.541.000 ευρώ και για το 2015 1.500.000 ευρώ. Τα τέλη από τη ΔΕΗ που παίρνουμε τα έσοδα, παρέλειψα προηγουμένως να πω, είναι 3.900.000 ευρώ το 2012, 3.968.000 ευρώ το 2013, 4.133.000 ευρώ μέχρι σήμερα το 2014 και λέμε, προβλέπουμε 3.968.000 ευρώ, που έχει σχέση με το 2013, γι’ αυτό είναι επειδή μπήκε σε σχέση με το 2013. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, τα έσοδα, γενικότερα που εκεί μέσα είναι και οι επιχορηγήσεις και του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ και του ΑΠΟΚΔΑ, είναι 9.900.000 ευρώ του 2012, 9.100.000 ευρώ το 2013, 8.600.000 ευρώ το 2014 και υπολογίζουμε γύρω στα 9.000.000 ευρώ το 2015. Και σε αυτά που σας είπα προηγουμένως στις αναλύσεις των άλλων εσόδων, είναι χοντρικά, το 2012 1.792.000 ευρώ, το 2013 2.000.000 ευρώ, το 2014 μέχρι σήμερα, 1.800.000 ευρώ και υπολογίζουμε στα 2.800.000 ευρώ το 2015. Και η μισθοδοσία, σας είπε προηγουμένως ο κ. Κατσιάνης, 9.300.000 ευρώ, 8.700.000 ευρώ, 8.950.000 ευρώ και 8.000.000 ευρώ. Θέλετε κι άλλο στοιχείο; Τα δάνεια ήτανε το 2013 11.210.000 ευρώ, το 2014 πήγαμε στα 12.700.000 ευρώ με το 1.500.000 ευρώ που έχουμε…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …Γιώργο από μέσα τα διαβάζεις, τα έχουν στα χέρια τους…

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): …Εντάξει, εντάξει, είναι χρήσιμο κ. Δήμαρχε γιατί είναι σύνοψη, πολλά νούμερα…

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …για να μην κουράζεστε, τα έχω κάνει μια σύνοψη για να μην κουράζεστε…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …ποσοστό δεν μας είπε, πόσο προέρχεται από τους δημότες…

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …ε, το είπα, δεν το είπα;

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …για ποια υλοποίηση; Γι’ αυτό που θα υλοποιηθεί τώρα….

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …με συγχωρείτε πάρα πολύ….

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …το 100% αυτού του προϋπολογισμού είναι αδύνατο να υλοποιηθεί….

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …μα σας είπα τέλη ακίνητης περιουσίας…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …μην μου λέτε πάλι τα ποσά, τα έχω διαβάσει…

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …μα σας τα είπα!!! Με ρωτήσατε και σας απάντησα!!!

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …απαντώ στον Δήμαρχο, τα έχω διαβάσει κ. Δήμαρχε και τα ξέρω, τα έχουμε στα χέρια μας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το θέμα να μας πει ο αντιδήμαρχος και αυτό να κρατήσουμε. Ότι εδώ πέρα και καλό θα ήταν να ακούσουμε πως υλοποιήθηκε και την προηγούμενη χρονιά, πως υλοποιήθηκε την προ-προηγούμενη. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, εσείς το είπατε, 250 εκατομμυρίων, μπορούσε να είναι 300 ή 400 και που καταψηφίσαμε εμείς. Έρχεται ένας προϋπολογισμός ο οποίος ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ή αν θέλετε 90 εκατομμύρια. Στα 90 εκατομμύρια τα 85 είναι 3 έργα. ΜΕΑ, ΧΥΤΥ και το Πάρκο Αλτιναλμάζη. Αυτό είναι. Είναι δηλαδή, περιμένουμε τώρα να μας έρθουν. Αν δεν μας έρθουν, ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Ή θα αναγκαστούμε να τα βάλουμε εμείς από την τσέπη μας από τους ίδιους πόρους ή θα περιμένουμε τα έργα να γίνουν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …ότι είπαμε και πέρυσι Σάββα… Ακριβώς τα ίδια…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …ακριβώς, αλλά δεν ντα καταγράφουμε για να εξαχθούν και πολιτικά συμπεράσματα στην ουσία, το τι γίνεται. Πολύ καλά περιγράψατε την Εκτελεστική Επιτροπή που συνεδρίασε, την Οικονομική, όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν, το ζουμί της υπόθεσης είναι η ΚΥΑ. Και το ακόμα χειρότερο ζουμί της υπόθεσης είναι το Παρατηρητήριο που έρχεται. Τα είπατε και προπέρυσι, θα τα ξαναπούμε και φέτος, αλλά τα λέμε στον κόσμο να τα ακούει και να τα μαθαίνει, να τα καταλαβαίνει μπας και αντιδράσει, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Αυτό θέλουμε να μείνει στην ουσία. Και δεν σας ρωτάμε για να διαβάσετε τα νούμερα και γραμματάκια ξέρουμε λίγα και πρόσθεση μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε κάποιες απορίες, τις οποίες προσπαθούμε να λύσουμε, γιατί ίσως να μην ξέρουμε κάποιους κωδικούς, τι είναι, τι σημαίνουν, για να τα μάθουμε άμα δεν ξέρουμε. Και αν ξέρουμε για να τα ακούσετε μπας και δεν ξέρετε εσείς!!!! Για να ακουστούν λοιπόν και να καταγραφούν, για να μην έχει και ο συνάδελφος απορίες (σ.σ. Αναφέρεται στον κ. Ζητάκη), να καταγραφούν στα πρακτικά και να υπάρχουν στις δημόσια συζήτηση και να διαβαστούν από οποιονδήποτε, γίνονται αυτές οι ερωτήσεις και γίνεται αυτή η συζήτηση. Δεν θέλουμε να μας πείτε πάλι τα νούμερα…

Βαμβακερός Αντώνης (Πόλη & Πολίτες): …καλά Σάββα εσύ έκανες τοποθέτηση τώρα….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….θέλετε να προσθέσετε κάτι;

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): …συμπληρωματικά μια ερώτηση. Καταρχήν . Παντελίδη ευχαριστώ πάρα πολύ, απλώς για να έχουμε στο μυαλό μας. Αν καλώς κατάλαβα αυτά που είπατε και δεν μου διέφυγε κάτι, οι ίδιοι πόροι, στενά εννοούμενοι, δηλαδή από δικαιώματα, φόρους κ.τ.λ. των δημοτών είναι 4 εκατομμύρια περίπου τα…

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …μαζί με τα τέλη…

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): …συν ένα, συνολικά περίπου 5 εκατομμύρια…

Κατσιάνης (Οικονομικός Διευθυντής Δήμου): ….συνολικά ίδια έσοδα εννοούμε τα τακτικά και τα έκτακτα. Έτσι λοιπόν το 2013….

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): …που προέρχονται από την τσέπη των δημοτών έτσι…

Κατσιάνης (Οικονομικός Διευθυντής Δήμου): ….αυτά είναι, το 2013 εισπράξαμε συνολικά 10.694.0000 ευρώ, το 2014 7.737.000 ευρώ και 7.663.000 ευρώ προβλέπεται για το 2015….

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): …7 εκατομμύρια ευρώ σε σύνολο 135 είναι τα ίδια έσοδα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Λοιπόν περνάμε σε τοποθετήσεις.

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …κάτι συμπληρωματικά να ρωτήσω. Στα έξοδα αναφέρονται κάτι εισφορές υπέρ του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ένα ποσό 33.881 ευρώ. Τι μπορεί να είναι αυτό και μάλιστα αν υπήρχαν εισηγητικές εκθέσεις δεν θα κουράζαμε εδώ τώρα να ρωτάμε, δεν υπάρχει κάποια εισηγητική έκθεση. Εισφορές, είναι στη σελίδα 4 ο συγκεκριμένος κωδικός, εισφορές υπέρ ΠΦΔΣ, ο περιφερειακός φορέας διαχείρισης προφανώς είναι. 33.881, τι είναι αυτό;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….τι κωδικό έχει κ. Μιχαηλίδη;

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …6721003, 00 μπροστά, είναι στα έξοδα, σελίδα 4… Εισφορές λέει…

Κατσιάνης (Οικονομικός Διευθυντής Δήμου): ….αυτό βγαίνει από κάποια συμφωνία που έχει γίνει.

Βαμβακερός Αντώνης (Πόλη & Πολίτες): …παιδιά, με την ΔΙΑΑΜΑΘ κάνουμε δυο πράξεις. Ή τ’αμάξια που πήραμε και πληρώσαμε το ΦΠΑ ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα είναι, δεν έχει τίποτα άλλο…

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …όχι, η ΔΙΑΜΑΘ έχει την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης. Εδώ τώρα σαν περιφερειακό φορέα το αναφέρουνε τώρα…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …αύριο το πρωί να το δείτε…

Κατσιάνης (Οικονομικός Διευθυντής Δήμου): …Για να μπει είναι σίγουρα μέσα στις υποχρεώσεις μας…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….να περάσουμε σε τοποθετήσεις. Ο κ. Φωτιάδης.

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Ο προϋπολογισμός είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική απόφαση που παίρνει το ΔΣ κάθε χρόνο, αντικατοπτρίζει την πολιτική γενικότερα του Δήμου για την επόμενη χρονιά. Από την άλλη πλευρά και δεν ισχύει μόνο για μας, ισχύει για όλους τους προϋπολογισμούς, περισσότερο είναι μια άσκηση επί χάρτου και έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ. Παντελίδη, σημασία έχει περισσότερο ο ισολογισμός ή ο απολογισμός του Δήμου και όχι τόσο ο προϋπολογισμός. Είχαμε δει όμως αγαπητοί συνάδελφοι, στον ισολογισμό του 2013 ότι υπήρχε σαφής απόσταση μεταξύ προϋπολογισμού και ισολογισμού και το τονίσαμε σ΄εκείνη την δεδομένη στιγμή. Καταρχήν θέλω να πω ότι σε αντίθεση θα έλεγα με άλλες παρατάξεις, θεωρώ ότι πάρα πολύ σωστή τη διαδικασία, όχι τόσο σε επίπεδο παρέμβασης με την έννοια ότι κάνει παρέμβαση στο Δήμο, επειδή ήταν πάγια τακτική πολλών Δημάρχων στην Ελλάδα, οφείλω να πω εγώ, ότι οι δημοτικές αρχές στην Αλεξανδρούπολη, συμπεριφέρθηκαν και χωρίς την ύπαρξη του Παρατηρητηρίου θα έλεγα με σύνεση, όλες οι δημοτικές αρχές και η προηγούμενη κύριε Δήμαρχε η δική σας, αλλά και πιο προηγούμενη, με την έννοια ότι δεν κάναν υπερβολές όσον αφορά το ζήτημα των ελλειμμάτων, ότι φροντίζανε, άσχετα αν τυχόν για πολλούς λόγους, είτε λόγω προχειρότητας, ή λόγους ότι το περίπου, σχετικότητας του προϋπολογισμού, ότι έπεφταν έξω, ότι φρόντιζαν να είναι περίπου κτλ, ισοσκελισμένοι ούτως ή άλλως οι προϋπολογισμοί και δεν ήταν της λογικής ότι βάζουν μέσα στο Δήμο και από εκεί και πέρα κατεβάζουμε τους δημότες, δεν έχουμε να πληρώσουμε τους υπαλλήλους και τις υποχρεώσεις μας και φταίει πάντα το κακό κράτος. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αποδεχτούμε το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα, επειδή έζησα διαχρονικά από το 1978 τους αγώνες της τοπικής αυτοδιοίκησης για την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, και μάλιστα στο πρώτο συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση, είχε γίνει εδώ στην Αλεξανδρούπολη, επί θητείας του Τάσου Σουλακάκη, όταν βρισκόμασταν επειδή ήμουνα τότε πρόεδρος στη θέση σας κ. πρόεδρε, ξεκίνησαν από τότε οι αγώνες, πετύχανε πολλά, ποτέ το ιδανικό δεν επιτυγχάνεται, στόχος είναι να έχει μια οικονομική αυτοτέλεια, ήδη σε σχέση με το παρελθόν, αν κανένας μπορέσει να αναλογιστεί αυτό το 20 χρόνια πίσω, ότι θα δει κανένας ότι ο Δήμαρχος σκουπιδιάρης, ο Δήμος σκουπιδιάρης, που είχε μόνο δηλαδή την αρμοδιότητα να συλλέγει τα σκουπίδια ή να χορηγεί πιστοποιητικά, έχει εξελιχθεί πραγματικά σε Δήμαρχο ο οποίος κάνει και σχεδιασμούς, ασχέτως αν δεν φτάνουν τα χρήματα πάντοτε και ότι είναι πάντοτε λιγότερα και οι στόχοι είναι πολύ μεγαλύτεροι. Και αυτό είναι λογικό και ανθρώπινο υπό την έννοια ότι πάντα το έλεγα και εξακολουθώ να το λέω, ότι σε κάθε μονάδα, είτε αυτό είναι κράτος είτε είναι Δήμος, μπορεί ο Δήμος να έχει πολλά λεφτά, 134 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά λεφτά του προϋπολογισμού κτλ, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα για να καλύψουν τις ανάγκες και τους σχεδιασμούς. Αλλά και 250 να ήταν ο προϋπολογισμός, πάλι θα συνέβαινε ακριβώς το ίδιο, οι στόχοι πρέπει να είναι κτλ, πολύ μεγαλύτεροι από τις δυνατότητες τις δικές μας. Άρα η θεσμοθέτηση επομένως, ενός οργάνου, για να βάλει φρένο σε αυτές τις ιστορίες, των ελλειμματικών προϋπολογισμών του Δήμου, εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, το ξανατονίζω, αρκεί να μην γίνει κατάχρηση, υπό την έννοια ότι ελέγχουμε, δεν ελέγχεται ο Δήμος, ο Δήμαρχος, το Δ.Σ., δεν πρέπει να ελεγχθεί στην ουσία θα έλεγα των προτάσεων που έχει την ευθύνη το ίδιο το Δ.Σ., η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση, αλλά απλώς και μόνο να γίνει τεχνοκρατική προσέγγιση των προϋπολογισμών και μέχρι εκεί, όχι παρέμβαση, αν ξεπεράσει τα όριά του το Παρατηρητήριο τότε πια θα πάψει, πως το λένε, να έχει και την συναίνεση κάποιων. Από την άλλη πλευρά, το ξανατονίζω, ότι είναι μια τροχοπέδη στη λογική πολλών Δημάρχων της χώρας, οι οποίοι δημιούργησαν πραγματικά πολύ μεγάλα ελλείμματα, με αποτέλεσμα να αισθάνονται οι δημότες, όσοι ασχολούνται και μπορούν να τα γνωρίζουν, οι δημότες των συνετών Δημάρχων θα έλεγα, αδικημένοι, γιατί σε τελική ανάλυση μη κάνοντας περισσότερα έργα από ότι είχαν τη δυνατότητα κτλ, πέφταν σε υστέρηση σε σχέση με κάποιους άλλους οι οποίοι δαπανούσαν απεριόριστα και στο τέλος ερχόταν το κράτος για να δώσει λύσεις, τις οποίες όμως παράλληλα δεν τις έδινε στους συνεπείς Δημάρχους, τα αντίστοιχα χρήματα για να καλύψει την ασυλία και την ανευθυνότητα ορισμένων δημοτικών αρχών. Επομένως σαν παρατήρηση θα έλεγα, ότι, καταρχήν το ξανατονίζω, με τις προϋποθέσεις που είπα προηγούμενα είναι ορθό να ελέγχονται και οι Δήμοι όσον αφορά τα του προϋπολογισμού. Τώρα από την άλλη πλευρά, οφείλω να πω ότι επειδή είχαμε το παράδειγμα του 2013, ότι υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές δαπάνες, οι οποίες και δεν περιλαμβάνονται ή εάν περιλαμβάνονται ήταν μέσα στο άγχος, θα έλεγα μέσα στην τυπική διαδικασία (δεν διέκρινα και κανένα άγχος στη σύνταξη του προϋπολογισμού), ότι υπήρχαν απλόχερα έσοδα και δαπάνες….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….ολοκληρώνετε κύριε Φωτιάδη…

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): ….ολοκληρώνω κύριε πρόεδρε, αλλά αυτό που θα μείνω είναι το εξής, ότι ακριβώς αυτή η απλοχεριά και η εύκολη, δεν θα πω προχειρότητα, είναι βαριά η λέξη, ας το κάνουμε λίγο λιγότερο, στη σύνταξη του προϋπολογισμού, οδήγησαν το παρατηρητήριο που το είδαν από τις γενικές παρατηρήσεις χωρίς κριτικές κτλ, όχι δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτές τις παρατηρήσεις, αναφέρομαι ότι μιλάει για μη ρεαλιστικό προϋπολογισμό, δηλαδή ο προϋπολογισμός βγάζει μάτι, έτσι απλά για κάποιον που ξέρει να διαβάζει, ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γι’ αυτό τον λόγο εμείς θα καταψηφίσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ευχαριστούμε. Ο κ. Δευτεραίος παρακαλώ.

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω αυτά που σκεφτόμουν να πω, αλλά στο τέλος θα πω και μερικά δικά μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….Αρκεί να μην υπερβείτε το χρόνο, κύριε…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …Θα τον υπερβώ το χρόνο κ. πρόεδρε, γιατί εδώ έτσι όπως πάμε θα τρελαθούμε στο τέλος. Με αυτή την έννοια λοιπόν, να πω ότι εμείς εννοείται ότι θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και δεν θα τον καταψηφίσουμε από έθιμο ή γιατί δεν μας αρέσει ή δεν είναι ισοσκελισμένος ή δεν έχει προοπτική ή δεν έχει όραμα κ. Δήμαρχε. Δυστυχώς το όραμα πρέπει να το αφήσετε σπίτι και αυτό το όραμα που μένει σπίτι, είναι αυτό που είχα πει και προεκλογικά, το είχα πει και μέσα στο ΔΣ προεκλογικά, ότι τα οράματα ξεχάστηκαν. Γιατί; Γιατί υπάρχουν οι ΚΥΑ, οι οποίες τι κάναν; Δεν είναι μόνο για τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, είναι για όλους τους Δήμους, τους καλούς, τους συνεπείς εντός εισαγωγικών και τους ασυνεπείς, επίσης εντός εισαγωγικών κ. Φωτιάδη. Και έχουν να κάνουνε με ότι γάντι, σαν γάντι αν θέλετε θα είναι φτιαγμένοι αυτοί οι προϋπολογισμοί, για όλους τους Δήμους και αυτό πρέπει να ακολουθήσεις. Αυτοί λοιπόν οι προϋπολογισμοί έχουν μια και μοναδική λογική. Να αυξήσουν αυτό που εισπράττουν από το λαό, με κάθε τρόπο, είτε με τέλος, ανταποδοτικότητα ή με τι διάολο θα είναι, είτε κρατώντας τα σταθερά αυτά, μη αυξάνοντάς τα, αλλά ξέροντας ότι τελικά θα αναγκαστείς να διαχειριστείς την καθημερινότητα. Δηλαδή από εκεί που κάποιοι υποτιμητικά λέγαν τον Δήμο, Δήμαρχο ή Δήμο σκουπιδιάρη, τώρα στην κυριολεξία έχει γίνει ένας Δήμος manager. Κάποτε οι σκουπιδιάρηδες φτιάξανε δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέραν και μάλιστα τότε πλασαρίστηκαν σαν κοιτίδες, νησίδες σοσιαλισμού και αυτές απέτυχαν. Γιατί; Γιατί το οικονομικό περιβάλλον στην πορεία άλλαξε και δεν άφηνε περιθώρια σε αυτές. Να μην ξαναλέμε όμως, να γυρνάμε στα παλιά. Αυτό που θέλει λοιπόν η κυβέρνηση μέσα από το Παρατηρητήριο που θα ελέγχει το αν εφαρμόζεται αυτός ο προϋπολογισμός και αν εφαρμοστεί, δυστυχώς, δεν θα είναι μόνο λεκτικό και δεν θα χτυπάει μόνο το χέρι και θα λέει, πρόσεξε συμμορφώσου, αλλά, συμμορφώσου γιατί αν δεν συμμορφωθείς προς τις υποδείξεις θα χάσεις και την περιουσία σου. Θα βάλεις υποχρεωτικά ανταποδοτικά τέλη τα οποία θα σου ορίσω εγώ, και αν κάνω κάποιο λάθος σε όλα αυτά που λέω, πέστε μου που λέω ψέματα.
Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθείται, αυτό έχει να κάνει, αυτός ο καλός οργανισμός που θα προσέχει εάν υλοποιούμε τον προϋπολογισμό και φυσικά δεν έχει καμία μα καμία σχέση, με υλοποίηση προϋπολογισμού, ενός ΔΣ που σκέφτηκε ότι κάποιο έργο του ανήκει σαν πόλη και πρέπει να το κάνει. Παραδείγματος χάριν, μεγάλος Περιφερειακός. Αν δεν είναι επιλέξιμο δεν μπαίνει, αν δεν είναι ώριμο δεν μπαίνει και αν είναι ώριμο και επιλέξιμο πάλι μπορεί να μην μπει. Γιατί δεν περίσσεψαν από το ΕΣΠΑ ή όπως διάολο θα λέγεται το άλλο, το καινούργιο πρόγραμμα. Δηλαδή, δημόσιες δαπάνες μηδέν!!! Δηλαδή το κράτος, ο πατερούλης ο καλός που τα εισπράττει από εμάς, δεν μας τα αποδίδει!!!! Για να λέμε την πραγματικότητα και αν κάνω λάθος πάλι στο νούμερο, είναι παρακρατημένα, δικά μας λεφτά, των πολιτών, του λαού, τα οποία δεν έχουμε, που παρακρατήθηκαν για την τοπική διοίκηση, γιατί αυτοδιοίκηση δεν είναι, και να μην κοροϊδευόμαστε, για την τοπική διοίκηση και δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω με την έννοια όταν σου λέει “αυτά θα εφαρμόσεις”, διοικείς, δεν αυτοδιοικείς, δε σχεδιάζεις μόνος σου. Εννιά δις λοιπόν παρακρατήθηκαν, αρχής γενομένης βαθιά στο παρελθόν, αλλά και από την κυβέρνηση Σημίτη και εδώ είναι το μεγαλύτερο ποσό. Το οποίο τι έγινε; Το ξεχάσαμε; Το παραβλέψαμε; Δε θα υπάρχει; Πρόταση λοιπόν κ. Δήμαρχε, στον προϋπολογισμό, θέλουμε μπροστά, το λέμε κάθε χρόνο, δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε ποτέ από εσάς, δεν το έχω δει αλλά τέλος πάντων, καλό θα είναι κάντε το, βάλτε μια εισηγητική έκθεση, μια σελίδα, μια γραμμή, “δεν σταματάμε να διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν”. Τα κρατήσανε από το λαό για μας!!! Τα θέλουμε!!! Και τα θέλουμε για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Το δικό σας, εμείς θα το ψηφίσουμε κιόλας να θέλετε. Αλλά να μπει επιτέλους αυτό το διεκδικητικό μοτίβο μπροστά ότι τα θέλουμε!!! Τα θέλουμε, ας μην είναι εισηγητική έκθεση, ας είναι μια φράση, μια παράγραφος που να λέει ομόφωνα το ΔΣ ζητάει τα παρακρατηθέντα. Από εκεί και πέρα, δεν θα ψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό γιατί πραγματικά υπάρχουν ουσιαστικά, και θα καταλήξουμε σε περικοπές υπηρεσιών, σε περικοπές παροχών, θα υπάρξει και το βλέπετε και εσείς με τι λογική από το Ιούλιο του 2012, 2013, 2014, δώστε μας σαν μισθό, δώστε μας σαν ανάγκες, δώστε μας σαν υπερωρίες, δηλαδή θέλει να μειώσει τις προσλήψεις, θέλει να μειώσει, καλά κάνουμε και το διεκδικούμε και κάτι παραπάνω.
Αυτό που θέλει λοιπόν η κυβέρνηση είναι ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί προϋπολογισμοί, με αύξηση ανταποδοτικών τελών και ίδιων εσόδων, δραστικές περικοπές σε μια σειρά δαπανών από τις αμοιβές προσωπικού έως κοινωνικές παροχές, και περιορισμένες προσλήψεις μόνο εφόσον υπάρχουν κονδύλια για τη μισθοδοσία. Θα μπορούσα να μιλήσω πολύ, είχα ετοιμάσει πέντε σελίδες, επέλεξα να πω δια ζώσης τη μια σελίδα και τις πέντε γραμμές γραπτές, γιατί πραγματικά κύριοι συνάδελφοι αυτό που βιώνουμε είναι η καταδίκη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είναι τοπική διοίκηση, ο Δήμαρχος είναι ο διαχειριστής που του λένε “αυτό είναι το κλουβί και πάλεψε μέσα σε αυτό, έξω από το κλουβί δεν βγαίνεις και αν δεν παλέψεις και όπως σου λέμε εμείς, αν δεν χορέψεις στο ντέφι που χτυπάμε εμείς, τότε θα ανοίξουμε και τα λιοντάρια”.
Εμείς λοιπόν θα θέλαμε έναν προϋπολογισμό που θα ήταν διεκδικητικός στην κατεύθυνση τη φιλολαϊκή, της λύσης των προβλημάτων, της μείωσης των ανταποδοτικών τελών, της μείωσης των εσόδων από τους πολίτες και ας κοβόταν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Και να βγαίναμε να ενημερώναμε τον λαό, και να του πούμε ότι αυτή είναι η πολιτική, αυτό εφαρμόζεται και δεν μας αφήνουν σήμερα που υπάρχει ανάγκη μείωσης των εξόδων της λαϊκής οικογένειας, των άνεργων, των φοιτητών που παγώνουν μέσα στις φοιτητικές εστίες, αυτό έχουμε ανάγκη, αυτό προτείνουμε αλλά δεν μας αφήνουν να το υλοποιήσουμε. Ξεσηκωθείτε!!! Και με αυτό θα κλείναμε!!! Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ευχαριστούμε πολύ κ. Δευτεραίε. Ο κ. Μιχαηλίδης παρακαλώ.

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): Από όλα αυτά που ακούστηκαν, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε σήμερα, πιστεύω και η ίδια μη δημοτική αρχή, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ψήφιση του προϋπολογισμού, ως όχι μια απλή τυπική διαδικασία, που θα μπορούσε να κάνει και μια επιτροπή, αλλά ως μια πραγματικά πολιτική πράξη. Εμείς συμφωνούμε ότι αυτοί οι προϋπολογισμοί είναι μνημονιακής υποχρέωσης, διαφωνούμε με το οικονομικό παρατηρητήριο. Ουσιαστικά αυτή όλη η διαδικασία έρχεται να υλοποιήσει τις κυβερνητικές μνημονιακές πολιτικές λιτότητας. Εδώ που πρέπει να σταθούμε πραγματικά και να τοποθετηθούμε και όσον αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού, δίνω μεγάλη σημασία όσον αφορά στο θέμα της προετοιμασίας της κατάθεσης αυτού του προϋπολογισμού. Η δική μας η παράταξη ΑΝΑ.Σ.Α. συστάθηκε πριν από 10 μήνες, έχοντας μέσα στην ιδρυτική της διακήρυξη την έννοια του συμμετοχικού προϋπολογισμού.
Εδώ θέλουμε να κάνουμε και μια πρόταση πραγματικά, βέβαια κάνοντας και κάποιες παρατηρήσεις προς την δημοτική αρχή, η οποία δεν είναι άμοιρη ευθυνών, το πώς αντιμετωπίζει και πόσο σοβαρά έχει προετοιμάσει την κατάρτιση προσχεδίου του προϋπολογισμού. Θέλω να πω συγκεκριμένα, οικονομική επιτροπή στις 29/8/2014 έρχεται σαν έκτακτο σχέδιο εκτός ημερησίας διάταξης η κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού από την εκτελεστική επιτροπή. Σε αυτή την οικονομική επιτροπή, εκτός από τον κ. δήμαρχο απουσίαζε και όλη η αντιπολίτευση. Δηλαδή σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, υπήρχαν μόνο 4 – 5 άτομα από την πλειοψηφία. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό, όπως συνάγεται και από το κείμενο της εκτελεστικής επιτροπής, στη συζήτηση που έγινε τότε, δεν κλήθηκαν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων που έχουν την ευθύνη για τον προγραμματισμό και της οικονομικής διοίκησης, καθώς και πρόεδροι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Επίσης δεν αναφέρεται στην απόφαση αν στάλθηκε η πρόσκληση προς τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και στους προέδρους των νομικών προσώπων, μια και υπήρχαν θέματα αρμοδιότητάς τους. Μια ερώτηση, η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, όπως αυτή προβλέπεται, δεν αναφέρεται πουθενά αν έχει γίνει σύγκλιση, τουλάχιστον δεν έχουμε δει κάτι όσον αφορά στο Διαύγεια. Η δική μας η πρόταση έχει να κάνει ότι πέρα από την διατύπωση που μπορεί να κάνει μια επιτροπή διαβούλευσης, δεν αποκλείει αυτό και την διαβούλευση των πολιτών. Αυτό που κει εμείς έτσι ως σκεπτικό συστάθηκε και η παράταξη της ΑΝΑ.Σ.Α. προτείνουμε λοιπόν μέσα εδώ στο σώμα, μια ηλεκτρονική διαβούλευση από του χρόνου, όλες αυτές οι προτάσεις να συγκεντρώνονται, να συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και να βγαίνουν σε ηλεκτρονική διαβούλευση. Το Τεχνικό Πρόγραμμα, ο Προϋπολογισμός, έτσι ώστε πραγματικά οι πολίτες, να δούμε και να τους προκαλέσουμε κιόλας προ των ευθυνών τους, μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Αυτό είπαμε είναι και μια πρόταση της παράταξης προς ο σώμα.
Από εκεί και πέρα, επειδή έκανε και μια ερώτηση ο συνάδελφος ο Αντώνης Βαμβακερός για την οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε, ακούστηκαν και λέξεις όραμα, πολιτική ανάπτυξης κτλ, νομίζω ότι είναι νωρίς, έχουμε μια ανοχή σε κάποια πράγματα, αλλά τουλάχιστον άμεσα ο δήμος θα πρέπει να δει, γιατί αυτό φαίνεται εδώ πέρα και από τις προσόδους της ακίνητης περιουσίας, ότι, μια και μιλάμε πλέον για ένα Καλλικρατικό δήμο, ότι ο Δήμος έχει μια τεράστια πια ακίνητη περιουσία. Αυτό από ότι φαίνεται, αν κάνω λάθος δεν ξέρω, έχει μηδενική απόδοση αυτή η τεράστια περιουσία, εδώ πέρα θα πρέπει πραγματικά και ίσως η ΤΙΕΔΑ μια και προβλέπεται στο καταστατικό της κύριε πρόεδρε, ίσως η ΤΙΕΔΑ θα έπρεπε να προχωρήσει σε μια ουσιαστική μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Και μια τελευταία έτσι παρατήρηση, είδαμε πρόσφατα, το συζητήσαμε και στην ΠΕΔ, αγαπητοί συνάδελφοι έχει βγει μια ΚΥΑ, εμείς σεβόμαστε και την απόφαση του Δημάρχου ότι τουλάχιστον θα υπάρχει μια περίοδος 5 – 6 μηνών, όπου θα πρέπει τα απορρίμματα του ΧΑΔΑ του δικού μας, ο οποίος πρέπει και κάποια στιγμή και να κλείσει και να αποκατασταθεί, να πάνε στην Κομοτηνή, στο ΧΥΤΑ της Κομοτηνής. Αυτό μέσα αναφέρεται ρητά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, ότι θα επιβαρύνει τον δικό μας τον Δήμο μιας και εμείς είμαστε που εξυπηρετούμαστε, από ιδίους πόρους μέσα από τα ανταποδοτικά. Εδώ πέρα πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή αγαπητέ Γιώργο Παντελίδη πρέπει να το δούμε, τι θα γίνει με αυτήν την ΚΥΑ, είναι ένα μεγάλο θέμα η διαχείριση απορριμμάτων, έχει ο καθένας τις απόψεις του. Αυτά είχα να πω σε αυτήν την πολιτική απόφαση και σ’ αυτήν την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Εμείς ως δημοτική παράταξη θα τον καταψηφίσουμε και θέλω λίγο να δώσω τον λόγο στον Γιάννη Καρυπίδη, να πει κάποια πράγματα όσον αφορά την Δημοτική Ενότητα των Φερών. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Αυτό είναι πέραν της τοποθετήσεώς σας έτσι;

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): Συμπληρωματικά…

Βαμβακερός Αντώνης (Πόλη & Πολίτες): …πρώτα να μιλήσουν οι επικεφαλής και μετά να κάνουν τοποθετήσεις οι σύμβουλοι…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Λοιπόν, ο λόγος στον κ. Τζανίδη παρακαλώ.

Τζανίδης Νικόλαος (αλλάΖΟΥΜΕ τώρα): Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Πραγματικά συμμετέχουμε σήμερα σε μια κορυφαία στιγμή για το συμβούλιό μας, είναι η ψήφιση, για κάθε συμβούλιο άλλωστε, είναι γνωστές οι εικόνες μας οι οποίες έχουμε τόσο από δημοτικά συμβούλια όσο και περιφερειακά, όσο και από την Βουλή των Ελλήνων κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού, αυτό που ουσιαστικά διακυβεύεται είναι τα προτάγματα εκείνα και ο σχεδιασμός εκείνος της διοίκησης τον οποίο σκοπεύει να εφαρμόσει προκειμένου την επόμενη χρονιά. Ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να σχολιάζει, να κάνει κριτική, να διορθώνει και να προσπαθεί να εμπλουτίσει τον προβληματισμό και την φαντασία, γιατί όχι, της διοίκησης προκειμένου να εμπλουτίσει το έργο. Πραγματικά είναι μια πολύ βασική διαδικασία αυτή την οποία συμμετέχουμε, με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.
Από τον έντονο πολιτικό χαρακτήρα που έχει όμως η συγκεκριμένη διαδικασία την οποία συμμετέχουμε αυτήν την στιγμή, υπάρχει και ο ουσιαστικός χαρακτήρας της ψήφισης του προϋπολογισμού. Δυστυχώς από ότι λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε εδώ πέρα, δεν έχουμε μεγάλη δυνατότητα τροποποίησης του ουσιαστικού χαρακτήρα του προϋπολογισμού, που έχει να κάνει με τα νούμερα και τους αριθμούς. Κατά μεγάλο μέρος ο προϋπολογισμός αφορά ανελαστικές δαπάνες και ούτως η άλλως, εν κατακλείδι και τον Γενάρη θα προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού και κάθε μήνα προβαίνουμε σε αναμορφώσεις προϋπολογισμού προκειμένου να είμαστε έτσι όπως επιτάσσει το Παρατηρητήριο και οι σχετικοί νόμοι.
Εκείνο όμως που θα περίμενα να δω εγώ από τη διοίκηση ήταν την έμφαση, στον πολιτικό χαρακτήρα αυτής της εδώ της συζήτησης και θα περίμενα μαζί με τους σχετικούς πίνακες τους οποίους λάβαμε να είχαμε και κάποια εισηγητική έκθεση ή κάποια αιτιολογική έκθεση, βάση της οποίας η διοίκηση να μας εξηγεί, να μας εισαγάγει στο τρόπο με τον οποίο και στα αποτελέσματα τα οποία θα φτάσει την επόμενη χρονιά, εντός του 2015. Από την στιγμή που δεν υπάρχει αυτό, πόσο μάλλον, νομίζω ότι είναι περιττό να ζητήσουμε κάποιες συγκριτικές αποδόσεις, μετρήσεις όσον αφορά για το γίγνεσθαι της περιοχής μας και για του Δήμου μας.
Το ότι είναι ο Δήμος ως οργανισμός, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο τον οποίο καταλαμβάνουμε, ως οργανισμός είναι από τους μεγαλύτερους οικονομικούς οργανισμούς οι οποίοι δρούνε σε αυτόν εδώ τον γεωγραφικό χώρο. Μπορεί οι δαπάνες οι οποίες υπολογίζονται οι περισσότερες κατά 50% να είναι ανελαστικές για τις οποίες προϋπολογίζονται αυτήν τη στιγμή, από εκεί και πέρα όμως η λειτουργία του Δήμου και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να δραστηριοποιηθεί, μπορεί να ανοίξει προοπτικές μιας μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης. Πέρα δηλαδή του δημοσιονομικού χαρακτήρα που έχει η ψήφιση και η σύνταξη κάποιου προϋπολογισμού, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει και μια οικονομική σημασία στο γεωγραφικό χώρο αυτόν τον οποίο βρισκόμαστε και είναι υψίστης σημασίας η οικονομική σημασία η οποία δίδεται σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο ελλείψει τόσο δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες δεν υπάρχουν λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά και ελλείψει ιδιωτικών επενδύσεων κ. Δήμαρχε.
Δεν έχω δει, δεν έχω παρατηρήσει και δεν έχω κατανοήσει τις προθέσεις σας ακόμα για να μπορέσουμε και εμείς ως παρατάξεις της αντιπολίτευσης, να μπορέσουμε να σας συνεισφέρουμε σε αυτό εδώ το έργο. Κάποιες παρατάξεις είναι ενάντια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εμείς πιστεύουμε ότι πραγματικά είναι ελλειμματικά τα έσοδα τα οποία έχουμε και μπορούμε να δαπανήσουμε προς ανακούφιση των συνδημοτών μας, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσουμε τα έσοδα αυτά και να συμπληρώσουμε τις κοινωνικές δομές στις οποίες αντιμετωπίζουμε πρόβλημα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….ολοκληρώνετε κ. Τζανίδη…

Τζανίδης Νικόλαος (αλλάΖΟΥΜΕ τώρα): …με την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς και οικονομικής δραστηριότητας, εντός των πλαισίων του Δήμου μας, οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν με τη συμβολή τόσο των ιδιωτών όσο και του Δήμου. Αρκεί να δοθούν προτεραιότητες, να δοθούν διευκολύνσεις, υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς και από το Δασαρχείο αλλά και όλη η περιοχή. Παραδείγματα πάρα πολλά υπάρχουν, εκείνο που θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Δήμαρχο είναι το εξής, αλλά και τον αντίστοιχο αντιδήμαρχο ανάπτυξης του Δήμου, είναι προκειμένου, τόσο το τεχνικό πρόγραμμα πέρασε σε μια συνεδρίαση η οποία ήταν πολύωρη, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα να συμβάλλουμε και εμείς σαν αντιπολίτευση στην κατάρτιση αυτού του τεχνικού προγράμματος, πόσον μάλλον ο προϋπολογισμός έτσι που έρχεται, έρχεται ουσιαστικά ως μια τυπική διαδικασία και εμείς ως παράταξη θα τον καταψηφίσουμε, αλλά ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει ο Δήμος, μπορείτε να κάνουμε κάποια ειδική συνεδρίαση προκειμένου να μπορέσουμε να καταθέσουμε απόψεις και προτάσεις με τις οποίες θα μπορούσε να κινηθεί ο Δήμος από δω και πέρα για το 2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ευχαριστούμε, ο λόγος στον κ. Γιαννόπουλο.

Γιαννόπουλος Ιωάννης (Ν.Ε.Ο.Ι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ): Δεν έχω να προσθέσω τίποτα κύριε πρόεδρε, με καλύψαν οι προλαλήσαντες. Περίπου αυτά ήθελα να πω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Εντάξει κύριε Γιαννόπουλε. Ο κ. Καρυπίδης θέλει να πει κάτι για τις Φέρες.

Βαμβακερός Αντώνης (Πόλη & Πολίτες): …δεν έχει μιλήσει κανένας από εδώ και σηκώνουμε τα χέρια μας…. (σ.σ. εννοεί την συμπολίτευση)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …για να απαντήσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος συνολικά….

Βαμβακερός Αντώνης (Πόλη & Πολίτες): …τι να απαντήσει κύριε πρόεδρε; Τοποθετήσεις γίνανε και στο τέλος θα απαντήσει συνολικά. Ο Παντελίδης και ο Δήμαρχος. Τοποθετήσεις κάνουμε.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …είχαμε την εντύπωση ότι δεν είχατε να πείτε τίποτα κύριε Βαμβακερέ…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …ζήτησε τον λόγο ο κ. Παντελίδης….

Βαμβακερός Αντώνης (Πόλη & Πολίτες): …όχι, έχουμε να πούμε…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …μην προκαλείς κύριε Παντελίδη, μην προκαλείς…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …έλα, έλα εντάξει πάμε….

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …θες Αντώνη να μιλήσεις; Θες να μιλήσεις Αντώνη;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …ορίστε κύριε Βαμβακερέ…..

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …μπορείς να μιλήσεις αν θες….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …ζήτησε τον λόγο ο κ. Παντελίδης….

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …και η κυρία Δραμανίδου θέλει να μιλήσει….

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …ζήτησα και εγώ τον λόγο κύριε πρόεδρε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …μίλησε η αντιπολίτευση, να μιλήσει και κάποιος από την συμπολίτευση….

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …ένας από δω, ένας από εκεί κάθε φορά, εναλλάξ…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …όπως θέλετε…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …πιο δίκαιο έτσι δεν είναι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …και κύριε Καρυπίδη, έχει εξαντλήσει η παράταξή σας τον χρόνο της τοποθέτησης…

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …προηγουμένως κύριε πρόεδρε ζητήσαμε τον λόγο…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …αυτό δεν είναι δίκαιο για τους υπόλοιπους….

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …συμπληρωματικό…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …εντάξει συμπληρωματικό αλλά μες τον χρόνο…

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …έχω δικαίωμα, δεν μίλησα καθόλου κύριε πρόεδρε….

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …θα μιλήσει σαν δημοτικός σύμβουλος…

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …θα μιλήσω σαν δημοτικός σύμβουλος, μίλησε ο επικεφαλής της παράταξης…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …ένας – ένας για να τηρούμε και την αναλογία….

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …μα δεν είπαμε κάτι διαφορετικό πρόεδρε, δεν έφερα καμία αντίρρηση….

Τρέλλη Φανή (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …θα είχε τελειώσει μέχρι τώρα…

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …δεν έφερα αντίρρηση, δεν έκανα θέμα….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …κύριε Βαμβακερέ ορίστε.

Βαμβακερός Αντώνης (Πόλη & Πολίτες): Ευχαριστώ κ. πρόεδρε. Για την διαδικασία κύριε πρόεδρε, επί διαδικαστικού, αφού τελειώσουνε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, και κάνουν τοποθετήσεις οι αρχηγοί των παρατάξεων της μειοψηφίας, ο λόγος δίνεται στους συμβούλους συνολικά. Σε αυτήν την διαδικασία εγώ ζήτησα τον λόγο και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει και η συμπολίτευση, γιατί ήδη έχουν γίνει 4 τοποθετήσεις από την αντιπολίτευση και ευχαριστώ και νομίζω ότι άλλη φορά δεν θα κάνετε το ίδιο λάθος.
Κύριε πρόεδρε και κύριοι σύμβουλοι, έκανα 3 ερωτήσεις στον τεχνικό σύμβουλο του Δήμου, τον διευθυντή των οικονομικών, αλλά και τον αντιδήμαρχο και τον πρώην αντιδήμαρχο των οικονομικών, για να κάνω την συνολική τοποθέτηση επί του προϋπολογισμού. Όντως ο προϋπολογισμός δεν είναι άσκηση επί χάρτου, δεν είναι μια απλή διαδικασία, είναι η κορυφαία διαδικασία που δείχνει και το παρόν και το παρελθόν αλλά και το μέλλον μιας δημοτικής αρχής. Αυτός ο προϋπολογισμός, όπως και να διαβαστεί, αν διαβαστεί από την πλευρά των μνημονίων, της κυβέρνησης, της συγκυβέρνησης ή ότι άλλο έχουμε σήμερα, και τους μηδενικούς πόρους που έρχονται στους δήμους, είναι ένα θαύμα, αν χαρακτηρισθεί ότι δεν έχει όραμα, είναι ένα λάθος, αλλά αν χαρακτηρισθεί ότι δεν έχει κάνει νοικοκυριό θα είναι έγκλημα.
Αυτός ο προϋπολογισμός, όπως και να θέλει να τον διαβάσει ο καθένας, δείχνει καθαρά ότι σε αντίξοες συνθήκες, ήρθε μια δημοτική αρχή, την οποία τελικά δικαίωσε ο κόσμος, την έβγαλε από την πρώτη Κυριακή, πρώτη δύναμη στην περιοχή και τι έκανε; Έκανε τα αδύνατα δυνατά, δηλαδή, μηδένισε το πρωτογενές χρέος στην αγορά. Ξόφλησε όλους τους προμηθευτές και σήμερα πληρώνονται οι προμηθευτές του Δήμου μας το λιγότερο σε ένα μήνα. Δεύτερον, ανέλαβε χρέη που δεν ήταν δικά της. Το ποσό μπορεί να το πει ο υπεύθυνος οικονομικών ή ο Δήμαρχος. Αλλά θα πω εγώ, ότι το τελευταίο χρέος που ανέλαβε πάλι αυτή η δημοτική αρχή και πρέπει να πληρωθεί από τα ανταποδοτικά και όχι από τη ΣΑΤΑ, είναι, ανέρχεται περίπου στην τάξη του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ως τώρα. Καινούργιο χρέος καλοκαιρινό. Παρόλα αυτά ο Δήμος και η Δημαρχεία και η περιοχή μιλάει μόνη της. Και στο επίπεδο της καθαριότητας που δεν έχουμε προσωπικό και στο επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών που δεν υπάρχουν κονδύλια πολλά, αλλά και στο επίπεδο των νέων πηγών ενέργειας και γεωθερμίας και της εξοικονόμησης ενέργειας δημοτικών κτιρίων και με την προσπάθεια του πολιτισμού και του τουρισμού, με ελάχιστα χρήματα ο Δήμαρχος κατάφερε να κάνει εξωστρέφεια στο Δήμο και να βγει προς τις αγορές τις ξένες, αν θυμάστε παλιά, 150.000 ευρώ στοίχισε για να φέρει μια νομαρχία ένα ρώσο. Και κάποια στιγμή ακούσαμε και γι’ αυτό να κατηγορείται η δημοτική αρχή, που άλλαξε μια περιοχή, που απέδειξε ότι έχει φωνή, που είπε όχι σε επενδύσεις οι οποίες είναι άσχημες και κακές για το περιβάλλον και κατάφερε να κάνει τι; Μάλλον δεν βλέπετε έτσι; Δεν διαβάζετε στα χαρτιά που σας έδωσαν. Λέει έργα – μελέτες, προμήθειες δαπανών έργων 88.648.000 ευρώ. Τι νούμερο είναι αυτό; Το νούμερο αυτό ήταν πουθενά; Ήρθε από το θεό; Ή φαντάζεστε ότι υπάρχουν μαγικά ραβδιά και πατάμε τα κουμπιά να έρθουν τα χρήματα αυτά εδώ; Είναι δουλειά, είναι κόπος, είναι διεκδίκηση και αυτή η παράταξη κατάφερε να πάρει αυτό το νούμερο και αυτά που είπε ο κ. Γερακόπουλος, γιατί κλείσανε τα έργα κάποια από το ΕΣΠΑ, να ωριμάζει για να πάρει χρήματα, τα οποία θα πηγαίναν κάπου αλλού, στο Δήμο. Τι σημαίνει αυτό αγαπητοί συνάδελφοι; Σημαίνει θέσεις εργασίας, σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει ρευστότητα στον Δήμο και σημαίνει ότι ο μοναδικός μοχλός ανάπτυξης στην περιοχή είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ειδικά αυτή η δημοτική παράταξη.
Το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι και ένα ποσό πολύ μεγάλο, μπαίνει και βγαίνει στον προϋπολογισμό. Μην το βλέπετε καθόλου, είναι 12 εκατομμύρια περίπου τα προνοιακά επιδόματα, λογιστική κάνουμε. Τι έμεινε μαζί με τη ΣΑΤΑ για να εφαρμόσουμε ότι ακούμε καθημερινά; Ακόμα ακούμε για το τραμ, το ξανακούσαμε το τελευταίο στην πόλη μας. Για να κάνουμε κανένα έργο και μεγάλους σχεδιασμούς, όνειρο ήταν κάποτε η ανάπτυξη της παραλίας της Αλεξανδρούπολης, όνειρο ήταν ο μίνι περιφερειακός, όνειρο ήταν το πάρκο Παρμενίων, οσονούπω θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό και τα σχολεία και τα λύκεια που θα φέρει ο Δήμαρχος από την τελευταία σύσκεψη από το Υπουργείο Παιδείας για τα νέα σχολεία της πόλης. Αν αυτός ο προϋπολογισμός, που θα καταψηφίσετε έτσι με ελαφρά τη καρδία, δεν είναι αναπτυξιακός κύριοι συνάδελφοι, ούτε νούμερα διαβάζετε, αλλά ούτε θα ξέρετε αν θα έρθετε στη θέση μας πώς να διοικήσετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ευχαριστώ κύριε Βαμβακερέ. Ο κ. Καρυπίδης παρακαλώ.

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): Ναι, θα συνεχίσω από εκεί που τελείωσε ο Παύλος Μιχαηλίδης. Εγώ έχω και ένα επιπλέον λόγο κύριε πρόεδρε να καταψηφίσω τον προϋπολογισμό. Λοιπόν έχω 3 κωδικούς κύριε Παντελίδη. Διορθώστε με εάν κάνω λάθος. Ο ένας είναι 70040011001 και συνεχίζω μέχρι και τον 70046051004. Αυτοί και οι τρεις, αν δεν κάνω λάθος, αφορούν την υπηρεσία τοπικής ανάπτυξης στις Φέρες. Κάνω λάθος; Δεν το γνωρίζετε; Επειδή θέλω να δώσω την απάντηση στον κ. Βαμβακερό, επειδή εμείς διαβάζουμε και επειδή ο κ. Βαμβακερός διαβάζει και μας αναφέρει μόνο κωδικούς που τον συμφέρουν, αυτά επειδή αφορούν την τοπική ανάπτυξη στις Φέρες, από ότι βλέπω αυτοί οι κωδικοί αφορούν τακτικές εισφορές, εργοδοτικές εισφορές και ξανά πάλι εργοδοτικές εισφορές. Ούτε ένα ευρώ για ανάπτυξη όσον αφορά την τοπική κοινωνία και ούτε ένα ευρώ για τον πρωτογενή τομέα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …λάθος κάνετε…

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …ζήτησα να με διορθώσει αν κάνω λάθος, στα έξοδα…

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Γκότσης Νικόλαος): …άλλοι κωδικοί είναι… είναι υπηρεσιακοί κωδικοί, δεν έχουν σχέση…

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …διαβάζω συγκεκριμένους κωδικούς, γι’ αυτό και ζήτησα αν κάνω… τις υπηρεσίας είναι, οι κωδικοί της υπηρεσίας των εξόδων…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας κύριε Καρυπίδη…

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …κλείνοντας και επειδή τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την αναλογία της ΣΑΤΑ, που αφορούσε τη δημοτική ενότητα των Φερών, ήταν σχεδόν μηδενική καταψηφίζω τον προϋπολογισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ευχαριστούμε κ. Καρυπίδη. Ναι η κ. Δραμανίδου παρακαλώ. Λίγο ησυχία παρακαλώ.

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …αν δεν ήταν κ. Παντελίδη μηδενική μπορείτε να μας απαντήσετε πόσο ήταν το 2013 και το 2014. Θα ήθελα πραγματικά να ενημερωθώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …το 1,5 εκατομμύριο ευρώ του σφαγείου των Φερών που είναι μόνο στη Δημοτική Ενότητα Φερών; Σας αρέσει;

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …Δήμαρχε, μιλάω για ΣΑΤΑ…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …και εγώ σας μιλάω για το 1,5 εκατομμύριο….

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …και εγώ σας μιλάω επαναλαμβάνω Δήμαρχε για ΣΑΤΑ….

Γιώργος Ουζουνίδης (Πόλη & Πολίτες): …και το Ιατρείο και το γήπεδο και του Πέπλο…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …μην τα συγχύζετε τώρα….

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …να συγκρίνουμε τα έργα που γίναν στη Δημοτική…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …εμένα το πρόβλημά μου…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …παρακαλώ, παρακαλώ κύριοι, η κυρία Δραμανίδου έχει το λόγο…

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …θα ήθελα πραγματικά κ. Παντελίδη μια απάντηση για τη ΣΑΤΑ…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …ο λόγος στην κυρία Δραμανίδου.

Δραμανίδου Νίκη (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): Θέλαμε να κάνουμε ένα σχόλιο για τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης. Πρώτον ακούσαμε με προσοχή και δεν καταλάβαμε πραγματικά γιατί καταψήφισαν τον προϋπολογισμό. Ο κ. Φωτιάδης, επαίνεσε το Παρατηρητήριο, συμφώνησε μαζί του, αλλά δεν περιμέναμε κάτι το διαφορετικό, εφαρμόζει αυτήν την πολιτική δεκαετίες, απλώς για εντελώς αντιπολιτευτικούς λόγους το καταψήφισε. Ο κ. Μιχαηλίδης πραγματικά δεν κατάλαβα γιατί καταψήφισε; Επειδή δεν είναι συμμετοχικός και επειδή δεν συμμετείχαν οι πολίτες, διαδικτυακά στη σύνταξή του; Να πω εδώ πέρα ότι είναι χρεοκοπημένο μοντέλο συνδιαχείρισης αυτός ο συμμετοχικός προϋπολογισμός, δεν είναι προοπτική από την μεριά των λαϊκών συμφερόντων και αναγκών. Όπως επίσης, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας. Τι θέλετε επιτέλους, να τα ξεπουλήσουμε όλα; Πείτε το καθαρά, γιατί εμείς το καταλαβαίνουμε, απλώς δεν το λέτε και κάνετε πως αντιπολιτεύεστε. Ο κ. Τζανίδης, φτάνει κ. Τζανίδη επιτέλους, με αυτήν την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή παθαίνω, τόσο πια αποθέωση του κεφαλαίου και του καπιταλισμού; Εμείς δεν είμαστε κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, είμαστε κατά της ασύδοτης δράσης, του μεγάλου κεφαλαίου που καταδυναστεύει και το λαό μας τους άλλους λαούς. Και επιτέλους, ιδιωτική πρωτοβουλία δεν είναι ο κοσμάκης που ρίχνει οκτώ εκατομμύρια στα δημοτικά τέλη; Κανονικά πρέπει να τον ψηφίσετε τον προϋπολογισμό. Για να καταλαβαινόμαστε τι κάνουμε δηλαδή, για να μην πετάμε κορώνες στο αέρα. Την ίδια πολιτική στηρίζετε και καμώνεστε την αντιπολίτευση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ευχαριστούμε κ. Δραμανίδου. Κάποιος συνάδελφος που θέλει, ο κ. Γερακόπουλος.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Γερακόπουλος Χρήστος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε πρόεδρε, ο προϋπολογισμός όντως είναι μια διαδικασία που μπορεί σε κάποια επίπεδα να θεωρείται τυπική ή καθοδηγούμενη σε εισαγωγικά, ασφαλώς ακολουθούμε κάποιους κανόνες που προβλέπονται και δίνονται από την κεντρική διοίκηση, όμως σε κάθε περίπτωση, ο προϋπολογισμός του Δήμου αντανακλά και το περιεχόμενο του Δήμου αυτού, όσον αφορά τα οικονομικά του δεδομένα. Ασφαλώς είναι σίγουρο ότι όλα αυτά τα χρόνια, λαμβάνοντας και κληρονομώντας σε εισαγωγικά, υποχρεώσεις από την προηγούμενη δημοτική αρχή, κ. Φωτιάδη, δεν είναι έτσι όπως τα είπατε, πριν από τη δική μας δημοτική αρχή, αφέθηκαν πάρα πολλά χρέη και πάρα πολλές υποχρεώσεις, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό λύθηκαν χωρίς να μπούμε σε επιτήρηση, χωρίς να δανειστούμε χρήματα ή να μας πληρώσουν αυτά τα δάνεια από το κράτος και χωρίς να έχουμε προβλήματα που έχουν οι άλλοι δήμοι. Δόξα τω Θεό, με την προσπάθεια που έγινε και το συμμάζεμα που έγινε από αυτή τη δημοτική αρχή, είμαστε σήμερα εδώ σε ένα προϋπολογισμό του 2015, με ένα δήμο καθαρό, πράσινο, πράσινο οικονομικά εννοώ, με ελάχιστες υποχρεώσεις που μπορεί να ανταποκριθεί και χωρίς να κινδυνεύει και επομένως νομίζω ότι μέσα από αυτόν το προϋπολογισμό, με όσες υποχρεώσεις μένουν, έχει δίκιο ο κ. Βαμβακερός, ελάχιστα είναι αυτά τα χρήματα που τελικά μας μένουν τελικά να κάνουμε ανάπτυξη, διότι έτσι έχει καταλήξει η διοίκηση, η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, με τα δεδομένα της κεντρικής εξουσίας και τη διαχείριση που κάνει, με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες και στο οικονομικό κομμάτι και στην καθημερινότητα και στην καθαριότητα και σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τους συνδημότες μας να ανταποκριθούμε, με όσα υπάρχουνε και ευτυχώς είναι καλά και νομίζω μπορούμε να το δούμε αυτό μέσα στον προϋπολογισμό, μπορεί να φαίνεται θεωρητικός, αλλά έχει ουσία, έχει πράξη. Αν αφαιρέσουμε να υποχρεωτικά δεδομένα, τότε θα δείτε ότι με αυτά που μένουν γίνονται πάρα πολλά μέσα από αυτόν τον προϋπολογισμό και βέβαια στην ουσία τους από αυτήν τη δημοτική αρχή.
Κύριε Καρυπίδη, επειδή δεν ήσασταν στο προηγούμενο ΔΣ και επειδή είχα και την τιμή να είμαι και αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών και Οικονομικών μετά, έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτήν την αίθουσα, ότι η ΣΑΤΑ κατανεμήθηκε απόλυτα θετικά υπέρ των δύο Δημοτικών Ενοτήτων, Φερών και Τραϊανούπολης. Είναι άλλα τα δεδομένα που υπήρχανε πριν τον Καλλικράτη και άλλα μετά τον Καλλικράτη. Αν λοιπόν δείτε, αναλογία του πληθυσμού σε σχέση με τη ΣΑΤΑ που δαπανήθηκε σε κάθε δημοτική ενότητα, θα διαπιστώσετε ότι όλα αυτά τα χρόνια η αναλογία της ΣΑΤΑ που δικαιούνταν κάθε δημοτική ενότητα, ήταν μεγαλύτερη από ότι έπρεπε. Και στις Φέρες και στην Τραϊανούπολη, όμως και αφού μιλάτε για ανάπτυξη, οι τρεις κωδικοί που αναφέρατε είναι η μισθοδοσία του προσωπικού της διεύθυνσης αγροτικής ανάπτυξης, όχι τοπικής, και τοπικής ανάπτυξης μαζί, που έχει έδρα σύμφωνα με τον οργανισμό του Δήμου τις Φέρες και βέβαια είναι ανάπτυξη το σφαγείο που με τόσο προσπάθεια και αγώνα ο Δήμαρχος και όλοι εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ κ. πρόεδρε.

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …οικονομικά μεγέθη κ. Γερακόπουλε μπορείτε να μας πείτε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….κάτι θέλει να προσθέσει ο κ. Φαλέκας.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Γιάνης Φαλέκας): Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφέρω ότι, ως είθισται σε όλους τους Δήμους, σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, στους προϋπολογισμούς ακολουθείται μια πρακτική η οποία είναι ίσως όχι και τόσο αναπτυξιακή όσο για έργα τα οποία είναι πολλές φορές για το θεαθήναι, σε πολλούς δήμους της χώρας και σπατάληση πολλών χρημάτων. Θα ήθελα να πω ότι αυτά τα χρόνια τα τελευταία, η δημοτική αρχή και με αυτόν τον προϋπολογισμό και ότι έχουμε κάνει τι οποίο αποδεικνύεται ως τώρα, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά αν δείτε κάποια έργα, μελετητικά, τα οποία προσπαθεί ο Δήμος να εκμεταλλευτεί όλες τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες ενόψει του νέου ΣΕΣ, του νέου ΕΣΠΑ μέχρι το 2020, οφείλουμε, άρα πολλαπλασιαστικά αυτά τα χρήματα τα οποία δίνουμε τα μελετητικά νομίζω ότι θα πολλαπλασιαστούν και θα μας αποφέρουν αρκετά και προς τον αναπτυξιακό τομέα που αναφέρθηκε κ. Καρυπίδη, τα οποία περιλαμβάνουν και τις τρεις μας Δημοτικές Ενότητες. Και φυσικά δεν μιλάμε μόνο για έργα βιτρίνας, πάλι σε παρένθεση, αλλά για παραγωγικές επενδύσεις, παραγωγικά έργα τα οποία έχουν συνέχεια και προστιθέμενη αξία. Αυτό ήθελα να πω και να το τονίσω για να καταγραφεί, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ευχαριστούμε κ. Φαλέκα, ο κ. Παντελίδης παρακαλώ.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): Προς τον κ. Καρυπίδη για να μην το ξεχάσω. Πολύ πρόχειρα τώρα που έθεσε το ερώτημα αυτό, θέλω να του πω το εξής, είδα τρεις (3) κωδικούς. 307333007, 60.000 ευρώ ΣΑΤΑ για την αποκατάσταση φθορών. 307333001, 200.000 ευρώ για την αγροτική οδοποιία ΣΑΤΑ, 30627900, 55.000 ευρώ για καθαρισμό ρεμάτων. Πολύ πρόχειρα τώρα τα είδα, απαντώ δηλαδή σε αυτό που είπατε πριν από λίγο.

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …σε σύνολο!

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …ήθελα να πω το εξής, πρώτα απ’ όλα στον κ. Φωτιάδη. Πολύ εύστοχα είπε σχετικά με τους προϋπολογισμούς, έκανε νομίζω όμως, όχι σκόπιμα ένα λάθος, είπε ότι το Παρατηρητήριο έκανε κάποιες παρατηρήσεις σημαντικές και ένας εκ των λόγων αυτών που δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Το Παρατηρητήριο έκανε δυο και μοναδικές παρατηρήσεις. Η μια ήταν αυτή που σας απάντησε ο οικονομικός διευθυντής ως προς την μισθοδοσία και η δεύτερη παρατήρηση του Παρατηρητηρίου είναι ότι, αυτά τα έσοδα που λέει ο κ. Σάββας Δευτεραίος, ότι πρέπει να διεκδικούμε να πάρουμε από παλιών οφειλών του κράτους προς τους Δήμους, ο κ. Παυλόπουλος με ένα νόμο είχε πει ότι από ΚΑΠ προηγουμένων ετών ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα πάρει 1.330.000 ευρώ και εμείς γράψαμε στον προϋπολογισμό 1.430.000 ευρώ, δηλαδή αυτές ήταν οι δυο παρατηρήσεις, αυτό για υπάρχει αποκατάσταση ως προς τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου. Επομένως, νομίζω, θεωρώ ότι το Παρατηρητήριο, κατ’ άλλους δεν συμφωνούν γιατί υπάρχει, θεωρώ ότι οι παρατηρήσεις είναι αυτές και είναι ασήμαντες.
Ο κ. Δευτεραίος είπε και πολλοί, όλοι μας εδώ μέσα θα θέλαμε να μην υπάρχει καμία αύξηση δημοτικών τελών, να υπάρχουν και μειώσεις, γιατί όχι. Εμείς δεν έχουμε κάνει καμία αύξηση, δεν λέμε ότι αυτό, να βγούμε με μεγάλη έμφαση να το πούμε γιατί κατά τον κ. Δευτεραίο δεν μπορούμε να κάνουμε μειώσεις, είναι σημαντικό και αυτό, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε το εξής, όλοι μας εδώ συμφωνούμε να διεκδικούμε αυτά τα οποία μας χρωστάει η πολιτεία από τα περασμένα έτη. Να μην ξεχνάμε όμως κάτι. Δεν είναι αληθές αυτό κυρία, ότι τα τέλη τα οποία εισπράττουμε από τους δημότες είναι 7.000.000 ευρώ. Σας είπα ότι είναι 5.800.000 ευρώ συν….

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …τα συνολικά έσοδα κύριε Παντελίδη…

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …αν θέλετε λίγο, εγώ δεν σας διέκοψα, συν 1.500.000 ευρώ τα διάφορα που σας είπα, είναι συνολικά 5.800.000 ευρώ. Μην ξεχνάτε ότι από αυτό μόνο 1.500.000 ευρώ δίνουμε για τη ΔΕΗ, για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Είναι 4.133.000 και 1.800.000. Αλλά θα σας πω και κάτι, μην ξεχνάτε ότι αυτά τα οποία λέμε και βεβαιώνουμε ότι θα εισπράξουμε είναι 9.800.000 ευρώ, πολύ καλά το ξέρετε, ότι υπάρχουν, είναι οφειλές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες που προσπαθούμε να τις εισπράξουμε. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Επομένως ένας Δήμος, όταν έχει να εισπράξει 10.000.000 ευρώ από τους πολίτες νομίζω ότι του δημιουργεί κάποια προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Άκουσα με πολλή προσοχή, ότι δεν έγινε προετοιμασία του προϋπολογισμού. Μα σας είπα προηγουμένως, ότι από τον Ιούνιο ξεκίνησε. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουνε κάποια δικαιολογία, εγώ σας λέω ότι είμαστε μια καινούργια παράταξη, και ήρθαμε τώρα στα οικονομικά πράγματα. Θεωρώ όμως ότι όλο αυτό το διάστημα, θα μπορούσαν να κάνουν κάποιες προτάσεις. Εγώ ειλικρινά κ. Δήμαρχε, θα περίμενα σήμερα, από τις παρατάξεις, καλά είναι τα γενικόλογα ότι πρέπει να αυξήσουμε τα έσοδα, να βρούμε πόρους, να έχουμε ανάπτυξη σε αυτόν τον Δήμο, δεν άκουσα όμως από καμία παράταξη, καμία συγκεκριμένη πρόταση, συγκεκριμένη. Να πούνε στους δημότες που τους ψήφισαν και είναι εδώ σε αυτά τα έδρανα, ότι ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε υποβάλλει μια αίτηση – πρόταση και στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό, με αυτά τα συγκεκριμένα θέματα για να τα υλοποιήσετε εσείς, να υπαχθούν και στο τεχνικό Πρόγραμμα αλλά και στον Προϋπολογισμό…

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …μου επιτρέπετε κ. Παντελίδη;

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …να τελειώσω και μετά. Για να πούμε σήμερα ότι ξέρετε κάτι, εμείς κάναμε αυτές τις προτάσεις, έγγραφες, συγκεκριμένες και μάλιστα γιατί όχι να κάνετε και προτάσεις από πού θα βρούμε και τους σχετικούς πόρους και τότε θα μπορούσα να πω και εγώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο, ότι αυτή δημοτική αρχή, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα, δεν άκουσαν τίποτα από όλα αυτά που έχετε προτείνει, με έγγραφα. Τα λόγια τα γλυκά τα μεγάλα, πρέπει να υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική για να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη, τα λέω και εγώ και ο καθένας. Να δούμε και με ποιους τρόπους….

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …κύριε Παντελίδη είστε άδικος! Προχθές επικαλέστηκα τον κ. αντιδήμαρχο ότι δεν μας φώναξε να μας σιγουρευτεί όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….παρακαλώ κ. Καρυπίδη, σας παρακαλώ….

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …και δεχτήκατε από μόνος σας ότι αυτό ήταν λάθος…

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …θα σας απαντήσω και σε αυτό…

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …το τονίσαμε προχθές, γιατί μας αδικείτε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….παρακαλώ κύριοι, παρακαλώ….

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …κ. Καρυπίδη ακούστε, η υποχρέωση του κάθε ενός από εμάς δεν είναι μόνο όταν μας καλεί κάποιος. Αν εμείς έχουμε τα ερεθίσματα, όταν συμμετέχουμε σε ένα ΔΣ, όταν ζητάμε την ψήφο των δημοτών, να ξέρουμε και τις υποχρεώσεις μας και εμείς να κάνουμε τις προτάσεις μας. Δηλαδή αν κάποιος δεν σας καλέσει, εσείς πότε δεν θα κάνετε πρόταση; Ερώτημα.

Καρυπίδης Γιάννης (ΑΝΑ.Σ.Α.): …είχαμε και προτάσεις αλλά δεν τις έδωσε κανένας σημασία…

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …και επίσης θέλω να πω κάτι, ως προς το θέμα αυτό του αναπτυξιακού χαρακτήρα που λέτε, όλοι το θέλουμε αυτό, είναι γενικόλογα όμως αυτά. Αναπτυξιακού χαρακτήρα να δούμε με ποιο τρόπο θα το κάνουμε αυτό. Το έχετε δει ποτέ, προτείνετε δηλαδή, πώς; Είπε ο κ. Δευτεραίος ότι να διεκδικήσουμε τα οφειλόμενα της πολιτείας προς τους Δήμους. Συμφωνούμε όλοι. Πως θα το κάνουμε αυτό, πως θα το επιδιώξουμε. Πως θα τα καταφέρουμε;

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …με τον προϋπολογισμό!!! …βάλτε το!!! ….θα το βάλετε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….παρακαλώ όχι διάλογο, σας παρακαλώ….

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …εγώ θεωρώ, ότι δεν θεωρεί κανείς ότι ένας προϋπολογισμός, το είπαμε εξάλλου, είναι κάτι που εξελίσσεται, δρομολογείται και τις όποιες προτάσεις έχετε να κάνετε όλοι, στη διάρκεια του έτους μπορούμε να το κάνουμε, είτε είναι του τεχνικού προγράμματος είτε του προϋπολογισμού, ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …ευχαριστούμε κ. Αντιδήμαρχε. Δευτερολογίες;

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …ένα δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …στη δευτερολογία σας…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …θα κάνουμε δευτερολογία;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …αν θέλει να πει κανείς κάτι πριν μιλήσω εγώ, ας το πει τώρα…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …απλά σε αυτά που είπε ο κ. Παντελίδης, να πω ότι υπήρχε έγγραφο από το προηγούμενο ΔΣ που συζητούσαμε τα δημοτικά τέλη, στα οποία κάναμε συγκεκριμένη πρόταση. Και δεν είναι μόνο μείωση αν την προσέξατε, έχει και αυξήσεις, προσέξτε το, διαβάστε το και είναι τελείως αντισταθμιστικά αυτά που προτείνουμε ούτως ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν και να περάσουν, αν περάσουν, από την περιφέρεια

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …κύριε Δευτεραίο, να το δούμε αυτό…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …δέστε το, ελέγξτε το και αν μπορείτε υλοποιήστε το. Εμείς το προτείνουμε και νομίζουμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Μην λέτε λοιπόν, ότι δεν έχετε προτάσεις, τουλάχιστον από τη δική μας παράταξη. Έχετε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ανεξάρτητα αν δε αφήνει η Περιφέρεια και το Παρατηρητήριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Εντάξει, εντάξει κ. Παντελίδη. Πολύ σύντομα κ. Αρβανιτίδη, ναι…

Αρβανιτίδης Τριαντάφυλλος (Πόλη & Πολίτες): Ένα λεπτό πρόεδρε πριν μιλήσει ο Δήμαρχος. Επειδή υπήρξα μέλος ΔΣ αρκετά χρόνια, και από τα έδρανα της αντιπολίτευσης και από τα έδρανα της συμπολίτευσης και είδαν τα μάτια μου πολλούς προϋπολογισμούς, θέλω να πω επιγραμματικά, ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες, παρ’ όλη την μείωση των πόρων, των κεντρικών πόρων που έρχονται στον Δήμο, γιατί να διαβάσει κανείς τα νούμερα που ερχόντουσαν στον Δήμο το 2008, το 2007, 2009, πραγματικά θα εντυπωσιαστεί από τον όγκο των χρημάτων που φτάνανε στα ταμεία του Δήμου σε σχέση με αυτά που φτάνουνε το 2014 και το 2013, για τους λόγους που ξέρουμε. Θέλω λοιπόν να πω λοιπόν επιγραμματικά ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε σήμερα από την δημοτική αρχή είναι ένας προϋπολογισμός αρκετά ρεαλιστικός, φιλόδοξος μέσα σε εισαγωγικά και αναπτυξιακός και όταν λέω αναπτυξιακός, τα έργα που έχουν προγραμματισθεί από την δημοτική αρχή, τα οποία είναι σε φάση άλλα έναρξης και άλλα ολοκλήρωσης, στο τέλος της τετραετίας θα έχουν όλα ολοκληρωθεί και η δημοτική αρχή θα έχει να επιδείξει μια πληθώρα σημαντικών έργων που πραγματικά θα έχουν αλλάξει την μορφή της πόλης. Σε αυτό το πράγμα είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και τότε θα φανεί πραγματικά αυτό που λέω, την αναπτυξιακή μορφή του προϋπολογισμού που έχει ο φετινός μας προϋπολογισμός. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ευχαριστώ κύριε Αρβανιτίδη. Τηρουμένων των αναλογιών κ. Μαυρίδη. Ο κ. Μιχαηλίδης έχει κάτι να προσθέσει, ο κ. Φωτιάδης; Θέλετε να κάνετε μια παρατήρηση σύντομα;

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …ας μιλήσει ο κ. Μαυρίδης…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …ορίστε κ. Φωτιάδη.

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): Καταρχήν θέλω να πω για κάτι το αυτονόητο, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εμείς θέλουμε έναν Δήμο, γενικά, διεκδικητικό απέναντι στην κεντρική εξουσία. Το ότι πέτυχαν οι δήμοι, ως θεσμός, και το ότι πέτυχε η τοπική αυτοδιοίκηση, το πέτυχε εξαιτίας των αγώνων της. Άρα θα συμβάλουμε και εμείς διεκδικητικά να πάρουμε ότι παραπάνω μπορούμε και ότι ακριβώς θέλουμε, δεν είναι θέμα του προϋπολογισμού σήμερα να καταγραφεί ή να μην καταγραφεί. Όμως το τονίζουμε ξεκάθαρα είναι πάγια διαχρονική θέση δική μας, ότι είναι άλλο να διεκδικείς και να πάρεις, δηλαδή αν διεκδικήσουν οι Δήμοι συλλογικά και πάρουν μεγαλύτερους πόρους, ο προϋπολογισμός ή θα αναμορφωθεί μέσα στην πορεία του χρόνου ή ο επόμενος προϋπολογισμός θα είναι έχει διαφορετικά νούμερα. Άλλο να ξοδεύεις προκαταβολικά τα χρήματα τα οποία διεκδικείς και τα οποία δεν θα τα πάρεις. Πιθανόν να μην τα πάρεις, επομένως πρώτα εισπράττεις τα χρήματα τα οποία διεκδικείς, μακάρι να μπορέσουμε να τα πάρουμε όλα και αυτά που παρακρατήθηκαν και άλλα, να αυξηθούνε και τα ποσοστά συμμετοχής των φόρων το 50% της φορολογίας του εισοδήματος ή της ακίνητης περιουσίας, να γίνουν πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά γιατί γι’ αυτό αγωνίζεται ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης για μια οικονομική αυτοδυναμία, οικονομική αυτοτέλεια. Κανείς δεν διαφωνεί αλλά το ξανατονίζω, επειδή όμως το ξανατονίζω, κανείς δεν θέλει θεσμούς-καπέλο στην τοπική αυτοδιοίκηση καταρχήν, όμως αποδείχθηκε ότι υπάρχει μια διαφορετική λογική. Από την μια θέλουμε την αυτοδυναμία μας οικονομική, εγώ θα πω και πολιτική αυτοδυναμία, γιατί η οικονομική αυτοδυναμία έχει εξάρτηση από την κεντρική κυβέρνηση που σημαίνει και πολιτική εξάρτηση από την κεντρική εξουσία και από την άλλη πλευρά δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας ως θεσμός, τις ευθύνες μας τελικά γι’ αυτά τα οποία διαχειριζόμαστε. Ασφαλώς και ο Δήμαρχος είναι και manager. Αλλά δεν είναι manager, είναι και manager κτλ, γιατί δεν μεγαλύτερη επιχείρηση στον νομό από τον Δήμο, ένας φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος δεν διαχειρίζεται περισσότερα χρήματα…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …το Νοσοκομείο κ. Φωτιάδη….

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): …εντάξει και το Νοσοκομείο…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….ολοκληρώστε κ. Φωτιάδη…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …καμιά δεκαριά φορές παραπάνω προϋπολογισμό….

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): …Από την άλλη πλευρά θέλει και το νοσοκομείο θέλει σωστό manager, γιατί το ξανατονίζω, όταν μάλιστα τα έσοδα, γι’ αυτό τα ζητήσαμε, τα έσοδα τα οποία άμεσα, γι’ αυτό είπα εισπράττει ο Δήμος από τους δημότες, ανέρχονται σε λιγότερο στο 5%, όχι 35%

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …πάλι λάθος κάνεις…

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Παντελίδης Γεώργιος): …όλα λάθος…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….παρακαλώ κύριοι, χωρίς διάλογο…

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): …τελειώνω, δεν ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά επειδή μίλησαν κάποιοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, ότι ο προϋπολογισμός, δεν το λέω αλλά, ως απάντηση, ένα έργο μόνο, η ΜΕΑ δηλαδή είναι το 50% του προϋπολογισμού και παραπάνω είναι. Άρα ένα έργο το οποίο ακόμα δεν ξέρει κανένας τι εξέλιξη, μπορεί δηλαδή λέω, μακάρι να μην συμβεί, να μην δαπανηθεί και να μην εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά να μιλάμε για ρεαλισμό κτλ, καλώς γράφτηκε, δεν το κρίνω εγώ κτλ, αλλά μην λέμε ότι είναι αναπτυξιακός γιατί έχει 85 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις, όταν από τα 89 εκατομμύρια τα 80 είναι επένδυση λέω περίπου, 85 εκατομμύρια είναι επένδυση της ΜΕΑ που το πιθανότερο είναι να μην δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ, μέσα στο 2015. Όσον αφορά τα χρέη κ. Γερακόπουλε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….ολοκληρώστε κ. Φωτιάδη…

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): …πληρώθηκαν κάποια χρέη, αλλά είχαμε κάνει παρατήρηση στον ισολογισμό, είχαμε κάνει πρώτοι, μεταφέρθηκαν και μάλιστα το σχολιάσαμε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….εντάξει κ. Φωτιάδη…

Φωτιάδης Απόστολος (Δήμος & Δημότες): …ότι μεταφέρθηκαν χρέη και της δικής σας χρήσης στην επόμενη χρήση, αυτό έλεγε ο ισολογισμός που ψηφίσαμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….παρακαλώ, ευχαριστούμε. Λοιπόν πολύ – πολύ σύντομα κύριοι…

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …ας μιλήσει ο κ. Μαυρίδης…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….ναι, ναι ορίστε κ. Μαυρίδη.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (Μαυρίδης Κων/νος): Ο προϋπολογισμός δεν είναι το άλφα και το ωμέγα. Η υλοποίηση του προϋπολογισμού είναι το άλφα και το ωμέγα. Αν αυτά που γράψαμε στο χαρτί, μπορέσουμε και τα υλοποιήσουμε, μπράβο μας. Μπορούμε να γράφουμε στα χαρτιά, έχει δίκιο ο κ. Φωτιάδης, πολλά πράγματα και να μην υλοποιηθεί τίποτα. Αυτός όμως ο προϋπολογισμός κύριοι, δεν ακουμπάει τον πολίτη Σάββα καθόλου. Βλέπεις ότι καμιά αύξηση, από πουθενά να πάρουμε κάτι παραπάνω, ακόμα και τα χρέη που έχει ο πολίτης δεν τα βάζουμε στην πρώτη γραμμή. Γιατί μπορεί κάποιοι να λένε, ε ο κόσμος μας χρωστάει 9 εκατομμύρια. Δεν τον πιέζουμε όπως βλέπετε, ξέρουμε τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, δεν μπήκαμε στο δρόμο και τους παίρνουμε τα κεφάλια επειδή χρωστάνε στο Δήμο. Κάνουμε διάφορες δόσεις, διάφορα οικονομικά, τέλος πάντων, τερτίπια για να τον διευκολύνουμε και ίσα κι ίσα, δεν αυξήσαμε τίποτα. Και αν μπορούμε, πρώτοι εμείς δεν κατεβάσαμε τα δημοτικά τέλη ύδρευσης, εμείς από τη ΔΕΥΑΑ δεν δώσαμε 800.000 ευρώ στις Φέρες. Εμείς τόσους παιδικούς σταθμούς, μη μου τα λες, εγώ τα ξέρω. Άρα, ας πείτε και ένα μπράβο, κάτι κάναμε καλό. Και μετά το βασικότερο είναι αυτό που είπε ο κ. Παντελίδης. Πέστε μας και εσείς κάτι!!!! Πέστε καμιά πρόταση, τι να κάνουμε άλλο καλύτερο, τι μπορούμε να κάνουμε και είναι και πρωτεύον, ναι να μην μπει το παρατηρητήριο, μην μπει ο […] εδώ πάνω, και προσπαθούμε ναι. Σε αυτά που έχει τώρα η πολιτεία, με αυτά τα μέτρα, με αυτούς τους κανόνες της πολιτείας να είμαστε εντάξει. Γιατί θα φύγει ο Λαμπάκης και όλο το ΔΣ από εδώ και θα έρχονται οι αποφάσεις από αλλού. Και πρέπει να προσέχουμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ευχαριστούμε κ. Μαυρίδη. Κύριε Μιχαηλίδη πολύ σύντομα, ναι.

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): Πολύ σύντομα κ. πρόεδρε. Μια παρατήρηση καταρχάς γιατί ίσως δεν γίναμε κατανοητοί, η δική μας η παρέμβαση είναι η επιδίωξη όπως είπα ξεκάθαρα “συμμετοχικός προϋπολογισμός”, αυτή θα είναι η επιδίωξή μας. Δεν ξέρω αν θα είναι μέσο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης ή αν θα είναι συνοικιακά συμβούλια, ή αν θα είναι κοινότητες κτλ. Θα πρέπει να υπάρξει, αγαπητέ Λάκη, θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια στιγμή και να λειτουργήσουμε, σε σχέση με το συμμετοχικό προϋπολογισμό. Όσον αφορά, αυτό που είπε η συνάδελφος από τη Λαϊκή Συσπείρωση, η κ. Δραμανίδου, ότι εμείς στις προτάσεις μας, γιατί είναι μια πρόταση, η αξιοποίηση της περιουσίας, δεν μιλάμε για ξεπούλημα. Αλλά επειδή είδα πολύ εύκολα έκανε κριτική σε μας η κ. Δραμανίδου, δεν είδα να κάνει αντίστοιχη κριτική σε ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και θα το φέρουμε και στο ΔΣ για την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής και του κ. Δημάρχου, να αξιοποιηθεί με 5άστερο ξενοδοχείο, σούπερ λουξ, η περιοχή του ΕΟΤ και του Κάμπινγκ από το ρέμα του Βανικιώτη μέχρι και τις εγκαταστάσεις του ΕΟΤ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): …επί της ουσίας κ. Μιχαηλίδη…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …όχι, όχι, όχι….

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …δεν ακούσαμε καμία κριτική, να τελειώσω παρακαλώ…

(ακούγονται διαμαρτυρίες και φωνές από την πλευρά της Λαϊκή Συσπείρωση)

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …να τελειώσω, να τελειώσω παρακαλώ….

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …αν ο κ. Μιχαηλίδης, δεν παρακολουθεί ιστορικά, διαχρονικά, τις συνεδριάσεις του ΔΣ, δεν φταίμε εμείς. Εμείς τώρα …

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …ε, παρακαλώ κύριε πρόεδρε, παρακαλώ, παρακαλώ κ. πρόεδρε…

Σάββας Δευτεραίος (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ): …εμείς το καταψηφίσαμε, ο κ. Μιχαηλίδης θέλει τώρα……

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …μας κατηγορούνε , ότι εμείς ειδικά, μιλάμε για ξεπούλημα, έτσι; Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, όταν μιλάμε για αξιοποίηση, δεν μιλάμε για ξεπούλημα, οπότε όταν μας κατηγορείτε, θα πρέπει να αναλαμβάνετε και τις ευθύνες. Εσείς κ. Δευτεραίε και κ. Τρέλλη, απουσιάζατε από την Οικονομική Επιτροπή, σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, όσον αφορά την κατάρτιση του προσχεδίου…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….κύριε Μιχαηλίδη…

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …παρακαλώ…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….ήδη είμαστε εκτός θέματος, κάντε την παρατήρησή σας…

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …τώρα να μιλήσω λίγο για τις προτάσεις και τη λέξη όραμα. Γιατί για να μιλήσεις για όραμα, εγώ ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός αγαπητέ Αντώνη Βαμβακερέ, αλλά όταν μιλάμε για όραμα πρέπει να καταλαβαίνουμε και τι εννοούμε όραμα. Λοιπόν δεν ξέρω αν είμαι εκτός θέματος κύριε πρόεδρε, αλλά αύριο ο αγαπητός Δήμαρχος, και είμαστε όλοι μαζί του, κατεβαίνει κάτω στην Αθήνα για να διεκδικήσει την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου όσον αφορά τον περιφερειακό. Διότι αγαπητέ Αντώνη και ο Γιάννης Λασκαράκης το είπε σήμερα, μην το λέτε συνέχεια, δεν υπάρχει μικρός περιφερειακός, αυτό που υλοποιείται και σωστά υλοποιείται είναι ένας δακτύλιος όσον αφορά την πόλη. Αν λοιπόν μιλάμε όραμα, επειδή προκλήθηκα, γιατί ωραία είναι να τα λέμε, να που και εγκλήματα κτλ, λοιπόν αν μιλάμε για όραμα, αγαπητέ κ. Δήμαρχε, αγαπητέ κ. Παντελίδη και κ. Βαμβακερέ, και για προτάσεις που θέλετε, όταν λοιπόν διεκδικείς ένα τέτοιο έργο, γιατί είναι βέβαια περιφερειακό έργο, ο Περιφερειακός της Αλεξανδρούπολης, δεν πιάνεις τον Χ περιφερειάρχη και βασίζεσαι μόνο στις καλές σχέσεις που έχεις με τον κ. Γιαννακίδη. Αν έχεις λοιπόν όραμα, κάθεσαι και κάνεις ένα κείμενο, ένα τεχνικό, ένα κείμενο σημείωμα, υπόμνημα, όλα αυτά τα χρόνια, αναθέτεις σε κάποιον να σου κάνει μια πρόταση για να εξηγήσεις κάτω σε αυτούς τους τεχνικούς διευθυντές, οι οποίοι καθορίζουν αυτό το πρόγραμμα και όχι στον κ. Χρυσοχοΐδη, απλώς θα σας δεχθεί ίσα – ίσα μόνο για να σας ακούσει, και κανονικά θα πρέπει να μιλήσετε με την ειδική γραμματέα, τους πας ένα υπόμνημα και λες ότι το όραμα της Αλεξανδρούπολης, ότι αυτός δεν είναι ένας δρόμος, αγαπητέ Αντώνη, ο περιφερειακός εξυπηρετεί τις μεταφορές, το όραμα που έχει ένας Δήμος για την ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης. Δεν έχετε κάνει τίποτα και πέστε μου κ. Δήμαρχε αν αύριο πάτε με αυτό το όραμα, αν έχετε έστω και ένα σημείωμα στα χέρια σας που να εξηγεί και να λέει γιατί χρειάζεται για την Αλεξανδρούπολη αυτός ο περιφερειακός. Αυτά είναι οράματα, αλλά οράματα είναι όταν μια δημοτική αρχή σκέφτεται με ορίζοντα αγαπητέ Αντώνη και ναι προκρίναμε και προτείναμε το τραμ, το λένε χρόνια ακόμα και αυτοί που σας υποστηρίζουνε, οι εκδότες και οι έχοντες τις εφημερίδες, αυτοί μιλούσανε πρώτοι για τραμ και ο κ. Κονδύλης κτλ, και μας χλευάζετε. Αυτά είναι οράματα αγαπητέ κ. Βαμβακερέ.

Βαμβακερός Αντώνης (Πόλη & Πολίτες): …μισό λεπτό επί προσωπικού…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….ορίστε κ. Βαμβακερέ…

Βαμβακερός Αντώνης (Πόλη & Πολίτες): …συμμετέχω σε μια παράταξη για δεύτερη θητεία, κατατέθηκε το όραμά μας και είναι σήμερα το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο σας συνιστώ κ. Μιχαηλίδη, με τους συνεργάτες που έχετε και σας συμβουλεύουν να το διαβάσετε, αν δεν πάτε εκεί, πάτε στην ιστοσελίδα του Δήμου να το διαβάσετε, λέει επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αλεξανδρούπολης. Και αν θέλετε να το διαβάσετε περισσότερο, καλό θα σας κάνει, να διαβάσετε ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός Δήμου είναι αυτά που η παράταξη προεκλογικά έχει εξαγγείλει και μετεκλογικά εφαρμόζει. Εμείς ξεκινήσαμε με όλο το όραμά μας, που ο Δήμαρχος δεν θέλει να το λέει με όραμα γιατί έχει γίνει κουρέλι αυτό το πράγμα, αλλά με την προοπτική ανάπτυξης της περιοχής, ψηφιστήκαμε μια φορά, υπερψηφιστήκαμε για δεύτερη φορά, συμπληρώσαμε το πρόγραμμα ανάπτυξης που είχαμε στο μυαλό μας για τον Δήμο μας και ο κόσμος μας έδωσε 56%. Αυτοί όλοι που εσείς επικαλείστε, τον αν κάνουμε σωστά ή όχι λάθος ή αν εμπιστευόμαστε κάποιον περιφερειάρχη ή μη, ας σας πούνε πως καταρτίζεται ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας, ποια συμφέροντα είναι εκεί, ποιες συμμαχίες κάνεις και πως εντάσεις έργα. Και έτσι για την ιστορία, αν αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι επιτυχία η ένταξη 88 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ, τότε αυτά που λέτε είναι παραμύθια για παιδάκια με τον δράκο και τον λύκο και την κοκκινοσκουφίτσα. Αν θέλετε χάρισμά σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): ….εντάξει, ευχαριστούμε κ. Βαμβακερέ, ο λόγος στον κ. Δήμαρχο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όση ώρα άκουγα κάποιους συναδέλφους εδώ πέρα μέσα, αναρωτιόμουνα πόσο δύσκολο είναι να είσαι μια συγκεκριμένη προσωπικότητα, να έχεις ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και να μην παρασυρθείς σε όξυνση και σε σύγκρουση. Εγώ ομολογώ ότι δεν αφήνω τίποτε να πέσει κάτω. Τα απαντάω, είναι κακό. Δεν είναι καλή αυτή η τεχνική, γιατί πρώτα – πρώτα φθείρω τον εαυτό μου. Αλλά όμως μέσα στο μετερίζι της δημοκρατίας έχω μάθει να είμαι συμμετοχικός και να απαντώ και να ερωτώ, όπου νομίζω ότι πρέπει να απαντήσω και να ρωτήσω. Έτσι λοιπόν ενώ είχα αποφασίσει σχεδόν να μην μιλήσω, παρά μόνο να ευχαριστήσω και την προηγούμενη οικονομική αιρετή αρχή και την σημερινή, σε υπηρεσιακό επίπεδο και αιρετών, άλλαξα άποψη στην πορεία. Και άλλαξα άποψη γιατί μερικοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τον χρόνο και το χώρο. Και ναι βέβαια οι Λατίνοι λέγανε “Repetitio est mater studiorum”, δηλαδή “η επανάληψη είναι η μητέρα των επιστημών” και το ακολούθησα πολλές φορές στη ζωή μου, γιατί είναι ένα ρητό καταπληκτικό στην ουσία του, εδώ σε αυτήν την αίθουσα έχω διαπιστώσει ότι η επανάληψη δεν χρειάζεται γιατί μερικοί άνθρωποι είναι πραγματικά ανίατοι, όσον αφορά την δυνατότητα να διορθώσουν κάποια πράγματα ή να δεχθούν κάποια πράγματα, όσον αφορά την διαφορετικότητα του άλλου υπό την έννοια του σεβασμού, γιατί το να σέβεσαι τον άλλον και να προσπαθείς να τον ανατρέψεις με το δικό σου επιχείρημα, μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας νομίζω ότι είναι ανεκτό. Αλλά το να λες το δικό σου επιχείρημα, να μην ακούς τον άλλο και να θες να πεις το δικό σου επιχείρημα, λέγοντας ένα σωρό γύρω από αυτό, δηλαδή προσβάλλοντας, επιτιμώντας τον, κατηγορώντας τον, που τελικά η κατηγορία να γίνεται συκοφαντική δυσφήμηση, γιατί δεν είναι αληθής και έπειτα από ένα δυο περιστατικά της κατηγορίας δεν είναι αντιστοίχως πραγματικά περιστατικά, δεν υπάρχουν, ε τότε, βαδίζουμε σε μια κατρακύλα μέσα στη δήθεν δημοκρατία και βέβαια τα ποινικά αδικήματα παίρνουν και δίνουν.
Κοιτάξτε, να σας πω ένα μυστικό. Αν εσείς μελετήσατε και απευθύνομαι στην αντιπολίτευση, 2 ώρες, 5 ώρες, 20 μέρες δεν ξέρω ανάλογα με την όρεξη του καθενός και με την διάθεση και με τον δείκτη ευφυίας που έχει όσον αφορά το να απορροφήσει αυτό που διαβάζει. Εγώ θα σας πω ότι πρώτον γιατί έχω τον Παντελίδη και τον Χρυσόστομο τον Ξανθόπουλο μαζί με το Κατσιάνη, ένα τρίπτυχο ισχυρότατο εγγύησης ότι τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου θα πάνε καλά, και δεύτερον γιατί αυτό αποτελεί μια συνέχεια από προηγούμενη αιρετή διοίκηση, του Γερακόπουλου, στο αντίστοιχο τμήμα, θα σας πω ότι σχεδόν δεν διάβασα καθόλου τα κουτάκια αυτά. Καθόλου!!!! Σήμερα άνοιξα το φάκελο και δεν με ενδιαφέρουν. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν είμαι διαχειριστής της καθημερινότητας, αυτό το αφήνω με υψηλή επιστασία στους συνεργάτες μου. Γιατί τους έχω εμπιστοσύνη. Και έτσι πρέπει να κάνει ένας Δήμαρχος. Τα κουτάκια λοιπόν αυτά και οι αριθμοί, μικροί αριθμοί δεν με ενδιαφέρουν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα τα διαχειριστούν και εγώ θα το ελέγξω και θα εισπράξω και την καλοσύνη από το δημοτικό συμβούλιο ενδεχόμενα, και την άρνηση, όπως επίσης και απ’ έξω από την κοινωνία, γι’ αυτό που θα κάνω ή δεν θα κάνω κύριοι συνάδελφοι.
Αυτό όμως που θέλω να σας πω, για να αντιληφθούν κάποιοι ότι δεν ξέρω αν τους λείπει η πολιτική δεινότητα, αλλά σίγουρα, λείπει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η πολιτική λογική. Προσπαθώ να είμαι στρογγυλεμένος για να μην πείτε ότι σας έβρισα, κάποιους μιλάω όχι όλους. Η πολιτική λογική λέει ότι δεν μπορείς ξαφνικά να χριστείς πρώιμος ή όψιμος αγωνιστής. Γιατί την ιστορία του παρελθόντος την κουβαλάμε όλοι επάνω μας. Και όλοι κρινόμαστε σήμερα, έχουμε κριθεί χθες για όσο αγώνα ή κάναμε ή δεν κάναμε και θα κριθούμε και αύριο. Κάποιοι από εδώ μέσα, η κ. Δραμανίδου το είπε ευκρινώς και νομίζω ότι όποιοι αντιλαμβάνονται με την λογική των πραγμάτων κατάλαβαν τι ήθελε να πει. Συμβαδίζει η τοποθέτηση του καθενός με την ιστορία του πάνω στην πολιτική ζωή του τόπου και τις θεσμικές του ιδιότητες ή μη; Δεν χρειάζεται να είσαι θεσμικός για να σου κρίνουν το παρελθόν!!! Οι κοινωνικοί αγώνες και το πεζοδρόμιο, στο αν μετέχεις ή δεν μετέχεις, η ανταλλαγή των απόψεων στο καφενείο, οι οποίοι διάλογοι καταδεικνύουν την πολιτική σου προσωπικότητα και την πολιτική σου υπόσταση, σου δίνουν το δικαίωμα να μιλάς σε ένα ΔΣ και αυτό που λες να σε προσδιορίζει όσον αφορά το παρελθόν. Διότι αυτό που λες σήμερα πρέπει να είναι χτισμένο από το χθες. Εάν έχει αποστασιοποιηθεί, πρέπει να μας πει πρώτα για ποιο λόγο είσαι αποστασιοποιημένος από αυτό που επί 5, 10, 30 χρόνια πολεμούσες, μέσα σε μια τοπική κοινωνία και γενικότερα ενδεχομένως, και σήμερα δεν το αποδέχεσαι. Γιατί αλήθεια δεν κατάλαβα, εκτός από τη Λαϊκή Συσπείρωση που το έχω πει χίλιες φορές και κάποιοι είπαν τα έχει βρει ο Δευτεραίος με τον Λαμπάκη, ξέρετε που τα έχουμε βρει; Στην λογική συνύπαρξη. Στο ότι δηλαδή ξέρουμε που διαφέρουμε. Στο ότι γνωρίζουμε ότι ο αγώνας που θέλει τη μια πολιτική ιδεολογία και τοποθέτηση και ο αγώνας που θέλει τη δική μου, έχουν μια διαφορετικότητα, η οποία είναι απολύτως σεβαστή. Αυτό λείπει από τις άλλες παρατάξεις. Η αμοιβαιότητα στον σεβασμό και η κατανόηση της διαφορετικότητας μέσα σε αυτήν τη υψηλή ποιότητα της δημοκρατίας. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει θα είναι εκνευριστικός, απέναντι σε όλο το ΔΣ και θα δημιουργεί νευρικότητα, όχι μόνο σε μένα αλλά σε όποιον τον ακούει. Και θα σας πω γιατί θα δημιουργεί νευρικότητα και πιο συγκεκριμένα, γιατί τώρα είμαι υποχρεωμένος κ. πρόεδρε να απαντήσω σε όλα όσα ακούστηκαν.
Σε μια λοιπόν δημοκρατία αστικού τύπου, όπου η ανοιχτή αγορά επικυριαρχεί, ο πόθος, η επιθυμία, της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι να ανατρέψουν τα πάντα και να έρθουν σε ένα άλλο πολιτικό σύστημα το οποίο είναι ακριβώς απέναντι, με όλα τα στοιχεία σχεδόν διαφορετικά. Σε μια δημοκρατία αστικού τύπου, με ανοιχτή αγορά, την οποία υπηρέτησε όμως ο κ. Μιχαηλίδης μέχρι πριν τον πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στο παράθυρο. Μην ξεχάσουμε την πολιτική του διαδρομή. Ξαφνικά τα ξεχάσαμε όλα και είμαστε αυτοί οι οποίοι θα ανατρέψουμε και θα τα αλλάξουμε όλα, πώς; Μέσα σε μια προεκλογική περίοδο καταλαμβάνοντας τη θέση ενός υποψηφίου Δημάρχου. Μια ξέρω, του Λάκη Φωτιάδη, οποίος υπηρέτησε την πολιτική της ανοιχτής αγοράς. Αυτό είναι δεδομένο, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί, ούτε και ο ίδιος. Έρχονται λοιπόν σε μια δομημένη μορφή προϋπολογισμού, η οποία έχει λογική σύνδεση με τα 4 χρόνια της περασμένης δημοτικής αρχής, της οποίας η νοοτροπία, η αντίληψη και η τακτική δεν άλλαξε, να πουν ότι ενώ το υπηρέτησαν τόσα χρόνια, ξαφνικά σήμερα από τα έδρανα της αντιπολίτευσης του ΔΣ λένε όχι. Ξέρετε που λέτε όχι; Στον εαυτό σας. Τώρα ακυρώνεστε μόνοι σας και λέτε ότι αυτό που υπηρετήσαμε εμείς τόσα χρόνια, εμείς οι ίδιοι, λέμε τραβάμε Χ!!! Που όμως τραβάτε Χ; Τραβάτε Χ στην πολιτική που ακολουθήσατε, άρα στην πολιτική σας υπόσταση. Γιατί η πολιτική υπόσταση, είναι η αντανάκλαση της πολιτικής σκέψης και η αντανάκλαση της πολιτικής σκέψης είναι η ίδια μας η προσωπικότητα, η ίδια μας η ύπαρξη γιατί μέσα σε αυτήν χτίζουμε, μέσα σε αυτή διαμορφώνουμε το περιβάλλον μας, δηλαδή τα παιδιά μας, το σύζυγό μας, τη σύζυγό μας, τους φίλους μας, του πολιτικούς μας φίλους και αντιπαρατιθέμενους πολιτικά με εμάς.
Ε, λοιπόν σήμερα με αυτό που είπατε εγώ δεν στεναχωριέμαι. Ούτως ή άλλως σας είπα, η πολιτική ευθύτητα λείπει και το περίμενα, γιατί δεν θέλατε να μιλήσω. Αλλά να αντιληφθείτε ότι λέγοντας σήμερα όχι σε αυτόν τον προϋπολογισμό, που πολύ σωστά ο Λάκης Αρβανιτίδης είπε ότι είναι, εγώ θα πω σε αυτά που είπε, ότι έχει μέσα και το στοιχείο της αναγκαστικότητας. Βεβαίως, διότι μέσα σε αυτήν την συγκυρία την αρνητική, την οικονομική και την πολιτική και την κοινωνική, όταν καταφέρνεις παραλαμβάνοντας πριν από 4 χρόνια, ένα Δήμο ο οποίος είχε έλλειμμα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Τρέλλη σας παρακαλώ, προσέξτε σας παρακαλώ, είχε έλλειμμα 8,5 εκατομμύρια ευρώ και χρέος 25,5 εκατομμύρια ευρώ, δείτε παρακαλώ τώρα με πόση περηφάνια σας μιλάω εγώ και οι συνεργάτες μου, ναι το εξανεμίσαμε και βλέπουμε τους συνδημότες μας, τους οποίους τους χρωστάγαμε, τους βλέπουμε με υπερηφάνεια. Γιατί καταφέραμε μέσα σε 4 χρόνια, στην απόλυτα αρνητική συγκυρία των αριθμών και της συρρικνώσεώς τους, αυτή η δημοτική αρχή με τους συνεργάτες μου και με μένα, να ικανοποιήσω και αυτούς οι οποίοι λένε ότι είμαι εγωϊστής, καταφέραμε και εκμηδενίσαμε έλλειμμα και χρέος!!!! Είναι λίγο αυτό ρε παιδιά; Με συγχωρείτε, με ποια πολιτική; Με την πολιτική της ανοιχτής αγοράς. Προσέξτε όμως σας παρακαλώ και με την ευαισθησία του πολύ μεγάλου κοινωνικού παρεμβατισμού. Δείξτε μου έναν άλλο Δήμο συγκριτικά και εγώ θα το αποδεχθώ αμέσως. Αλλά προσέξτε, όχι μόνο σε μια πτυχή, κοινωνικού παρεμβατισμού, στο σύνολο. Συγκρίνοντας τον δικό μας κοινωνικό επεμβατισμό και πείτε μου, ποια άλλη δημοτική αρχή στην Ελλάδα, είχε παραπάνω κοινωνικό παρεμβατισμό από την δικιά μας; Και μπορεί να υπάρξουν, εγώ λέω για να είμαι επιεικής, μάλλον για να μην είμαι τόσο αλαζών, να υπάρξουν 5, 10, 15, ξεχνάτε όμως ότι οι Δήμοι είναι 325; Και ξεχνάτε ότι και αν δεν συνέβη και είμαστε 7ος, 8ος στον κοινωνικό παρεμβατισμό Δήμος, ότι οι προτάσεις στα 4 χρόνια, μη εξαιρουμένου και αυτού του ΔΣ, δεν υπήρξαν όσον αφορά την μεγέθυνση του κοινωνικού παρεμβατισμού, πλην της Λαϊκής Συσπειρώσεως που λέει “αααααα, εγώ για το λαό. Τα ανατρέπω όλα, όλα ανάποδα από ότι λέει το Παρατηρητήριο”, σεβαστό!!!! Σεβαστό!!! Όλοι οι άλλοι τι λέτε όμως; Είπατε τίποτα σήμερα; Είπατε τίποτα εχθές; Θα σας πω τι λέτε. Ξέρετε τι λέτε; Λέτε, να μην γίνει η ΜΕΑ. Αυτό είναι πολιτική υπέρ του διοικούμενου πολίτη – δημότη του Δήμου Αλεξανδρούπολης; Ξέρετε τι είπε ο Δήμαρχος της Κομοτηνής στην περασμένη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΔ στην Κομοτηνή; Εάν ο Λαμπάκης ο Βαγγέλης, δεν έκανε ότι έκανε για να πάρει την μονάδα στην Αλεξανδρούπολη, ακόμα και τώρα αν είναι συμβατό να είναι η δεύτερη ΜΕΑ στην Κομοτηνή, την θέλω. Το είπε δημόσια, είναι γραμμένο στα πρακτικά. Είναι βλάκας ο Δήμαρχος της Κομοτηνής που λέει και τώρα τη θέλω τη ΜΕΑ; Δεν είναι κοινωνική πολιτική η δημιουργία μιας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, όπου μέσα φαίνεται 78 εκατομμύρια τα οποία δεν βγαίνουν από τα ταμεία του Δήμου, αλλά έρχονται από κάποια ταμεία ευρωπαϊκά, όπως επίσης και ο ΧΥΤΥ από το ΕΠΠΕΡΑΑ, άλλα 7 εκατομμύρια ευρώ, 6.5 πόσα είναι, όπου σε λίγους μήνες θα δημιουργηθούν 200 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή επί 1,5 με 2 χρόνια, και 100 στην πορεία του. Δεν είναι κοινωνική πολιτική η δημιουργία θέσεων κύριοι της αντιπολίτευσης; Είναι, είναι. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ο Λαμπάκης ο Βαγγέλης επί 4 χρόνια με εξωστρέφεια μαζί με τους συνεργάτες του τρέχει προκειμένου, μη βλέποντας στενά και κοντόφθαλμα τα κουτάκια του, τι είναι αυτό το 13.000; Τι είναι αυτό το 23; Έχω εμπιστοσύνη και στους υπηρεσιακούς μου παράγοντες. Και έχω εμπιστοσύνη και σε σας που κοιτάτε μόνο τα κουτάκια. Και είμαι σίγουρος ότι εάν βρεθεί κάποιο λάθος θα το βρείτε!!!! Δεν βλέπετε όμως το μεγαλύτερο. Δεν βλέπετε το γεγονός, αυτό, που είπε ο Βαμβακερός. Ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι ο πρώτος Δήμος στην περιφέρειά μας στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Σε αυτήν την ανοιχτή αγορά, ακόμα και η Λαϊκή Συσπείρωση δεν νομίζω να λέει όχι σε αυτό το επίτευγμα; Λέει ναι, γιατί φέραμε λεφτά στον τόπο μας. Δείτε λοιπόν, εργοτάξιο η Αλεξανδρούπολη. Και όχι αποσπασματικά, αλλά ενωτικά σε ένα μέγεθος συνολικό το οποίο μετά από λίγα χρόνια θα φανεί η σύνθεσή του. Αν δείτε λοιπόν και περιπλέξετε και δείτε, Παρμενίων, περιφερειακό μικρό, παραλίες, σε λίγο αποθήκες του ΟΣΕ, και ένα σορό άλλα κτίρια, Καπνομάγαζα κτλ, θα διαπιστώσετε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας ήδη σε αυτά τα 3 χρόνια που πέρασαν. Και συνεχίζουν να υπάρχουν και η αγορά τροφοδοτεί με όλα αυτά τα υλικά και υπάρχει ένας οργασμός, όταν άλλες οικονομίες, άλλες τοπικές αγορές υποφέρουν γιατί έχουν μόνο ένα έργο από το ΕΣΠΑ, ή δυο ή τίποτα. Εμείς λοιπόν μέσα από αυτήν την οικονομική πολιτική δημιουργήσαμε και κοινωνική υπόσταση, γιατί δημιουργήσαμε θέσεις εργασίας και η εξωστρέφεια αυτή δε, συμπληρώνεται με την δυνατότητα σε λίγους μήνες ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, να απολαμβάνει θέσεις εργασίας μέσα από επιχειρηματικά τερτίπια, που και εγώ συμφωνώ ότι ο Δήμος δεν πρέπει να είναι γιατί υπάρχει κίνδυνος, αλλά εν προκειμένω με την χρησιμοποίηση των εναλλακτικών, την εναλλακτική παράσταση ενέργειας και άλλων μέσων όπως η κτηνοτροφία στις Φέρες με την δημιουργία του σφαγείου, που πιστεύω ότι θα μπορέσει να δημιουργήσει μια άνθηση οικονομική προχωράμε και σε αυτόν τον τομέα.
Άρα λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχει μέσα ένα ποσό 78 εκατομμυρίων ευρώ, συν το 6,5 συν το 1,5 ως δαπάνη για το δάνειο που θα πάρουμε και θα αναπτύξουμε την οικονομία των Φερών, αυτά όλα είναι ευφορία. Αυτά όλα έχουν θετικό πρόσημο. Αυτά όλα είναι ο αγώνας μας. Όλα αυτά είναι αγώνας που διαφοροποιεί τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης σε σχέση με τους άλλους Δήμους της Ελλάδος με αποτέλεσμα όπως σας είπα και θα σας ξαναπώ και τελειώνω, όσον αφορά το θέμα αυτό, δεν βλέπω τα κουτάκια. Συγχωρήστε με αλλά εγώ δεν μπορώ να τα δω, γιατί δεν πρέπει να τα βλέπω.
Για να πάμε τώρα σε μια μορφή αντιπολίτευσης. Κύριε Μιχαηλίδη, έχετε προσδιορισθεί και σας το απαρνούμαι και εγώ αυτό, είστε ο απουσιολόγος όλων μας. Έχετε προσδιορίσει στην περασμένη ΠΕΔ 2 ή 3 απουσίες μου ανάμεσα στις εκλογικές διαδικασίες, μάλλον στο τέλος της θητείας μας, μέχρι τις εκλογές στην ΠΕΔ, όπου εκεί πια δεν γινόταν οι συνεδριάσεις, δεν υπήρχε καμιά απολύτως ουσία και δεν πηγαίναμε, εντάξει; Προσδιορίσατε όμως με μια ενδελέχεια και με μια έτσι επιστημοσύνη, να ψάξετε να βρει την απουσία μου. Τη βρήκατε!!! Βρήκατε και σε μια οικονομική επιτροπή. Την επόμενη φορά, στο επόμενο ΔΣ, θέλω να μου φέρετε τις παρουσίες μου στα ΔΣ των 4 ετών, τις παρουσίες μου στην οικονομική επιτροπή των 4 ετών, και τις παρουσίες μου στην επιτροπή ποιότητας ζωής των 4 ετών και βέβαια στην ΠΕΔ. Ως επίσης και την παρουσία μου στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΙΑΑΜΑΘ, ως επίσης και την παρουσία μου ως μέλος στην τριμελή επιτροπή του άρθρου 152 που εκδικάζει τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του αποκεντρωμένου της Θεσσαλονίκης. Θα διαπιστώσετε ότι η ζωή μου κ. Μιχαηλίδη, που τολμάτε τόσο απερίσκεπτα και αγενώς να μιλάτε για απουσία μου και να δημιουργείτε εντυπώσεις με ψευδέστατη βάση, θα δείτε ότι η ζωή μου περιστρέφεται με πάθος, με έρωτα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αφήνοντας άλλα πράγματα πολύ αγαπημένα για τη ζωή μου, όπως είναι τα παιδιά μου και η σύζυγός μου. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε και είναι κρίμα αυτή η εκ πλαγίου επίθεσή σας που είναι πολύ βρώμικη, πιστέψτε με και με πονάει γιατί είναι ψεύτικη απέναντι στην κοινωνία που σας ακούει.
Επίσης λέτε και άλλα ψέματα. Αναφερθήκατε στο superior ξενοδοχείο που πρότεινα, το 2012 αν δεν κάνω λάθος, στην επιτροπή διαβούλευσης. Ναι κύριε Μιχαηλίδη, έχω τέτοιου είδους οράματα. Να δημιουργήσω όσο γίνεται περισσότερο πλούτο στην τοπική κοινωνία και να κάνω την Αλεξανδρούπολη, τις Φέρες και την Τραϊανούπολη, δακτυλοδεικτούμενες σε όλη την Ελλάδα και αν είναι δυνατόν σε όλον τον κόσμο. Γιατί αγαπώ τον τόπο μου. Τότε λοιπόν, να σας θυμίσω, γιατί λέτε συνεχώς πράγματα τα οποία φαίνεται ότι δεν είναι ψευδή, αλλά είναι τόσο ψευδή, τότε λοιπόν που ήθελα εγώ να αναπτύξω αυτό το χώρο του κάμπινγκ με ένα ξενοδοχείο μεγάλο, και να δημιουργήσω 200, 300 θέσεις εργασίας, έλεγα αλήθεια, γιατί τότε η περιουσία την οποία χρησιμοποιούσε ο δήμος Αλεξανδρούπολης ανήκε στον ΕΟΤ. Καταλάβατε κύριε Μιχαηλίδη, δεν ανήκε στο ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί με κατηγορείτε δηλαδή; Ότι σκέφθηκα, ότι μετά από 1 χρόνο και περίπου, θα πάει στο ΤΑΙΠΕΔ, άρα η πρότασή μου, συνδεόταν με την μετά από 1 χρόνο μεταβίβαση της περιουσίας από τον ΕΟΤ στον ΤΑΙΠΕΔ, άρα εγώ ήμουνα ο ενδιάμεσος διαμεσολαβητής; Δεν ντρέπεστε; Δεν ντρέπεστε να τα λέτε αυτά τα πράγματα; Αληθινά δεν αισθάνεστε αισχύνη; Είπα λοιπόν, είπα δεν ντρέπεστε, και δεν είπα τίποτα άλλο, είπα ότι λέτε ψέματα…

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …θα σας απαντήσω, θα σας απαντήσω…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …λέτε λοιπόν, όπως σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπως επίσης επί ένα μήνα σερνόσασταν κυριολεκτικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λέγατε, ότι εγώ είχα συμφωνήσει με τον Δήμαρχο της Δράμας, να του δώσω την πιλοτική για 6 μήνες, που ήταν ένας από τους 13 Δήμους, από τις 13 Περιφέρειες, μοναδικός στην περιφέρειά μας, για να γίνει αυτός πιλοτικά και εγώ να πάρω την προεδρία της ΠΕΔ. Να σας πω κάτι εν τιμή, και που θέλετε να σας ορκιστώ, δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο, ούτε καλημέρα, ούτε φυσιολογικά τον ήξερα όταν τα λέγατε αυτά, δεν είναι ντροπή; Και πείτε μου τι αγώνα να έκανα όταν ήταν απόλυτα δεδομένο, αυτό βγήκε μέσα σε μια νύχτα, ανακοινώθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βγήκε στο διαύγεια του αρμόδιου υπουργείου και οι 13 αυτοί που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο δεν άλλαξε ούτε ένας, σε καμιά περιφέρεια. Γιατί με κατηγορείτε; Γιατί;
Πάμε στον Περιφερειακό. Επικαλείστε συνεχώς ένα όνομα, τον κ. Λασκαράκη. Ο κ. Λασκαράκης νομίζω ότι έχει δώσει εξετάσεις στον ελληνικό λαό του Δήμου της Αλεξανδρούπολης και έχει βαθμολογηθεί. Έχει τις αξίες του, έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Εγώ λοιπόν θα σας πω, γιατί δεν τα είπατε καλά, διαβάζοντας τον σημερινό του φύλλο, ξέρετε τι λέει ο κ. Λασκαράκης; Να πάω να διεκδικήσω τον περιφερειακό τον μεγάλο των 55 εκατομμυρίων. Ξέρετε κ. Μιχαηλίδη τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης μέσα από τα ΠΕΠ της Περιφέρειας ή μέσα από τα Τομεακά των Υπουργείων τι σημαίνει; Έχετε υπόψη σας, εσείς που τα ξέρετε όλα και μου υποδεικνύετε να πάω με υπόμνημα στο Χρυσοχοΐδη αύριο το μεσημέρι, ξέρετε τα δεδομένα των χρηματοδοτήσεων και τι λεφτά έχουν ο κάθε άξονας; Όπως ο άξονας και ο στρατηγικός σχεδιασμός των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τα γνωρίζετε; Εάν τα γνωρίζετε λοιπόν θα βλέπατε ότι ναι μεν διεκδικώ όπως ακριβώς πρέπει να γίνει για να πάρω την απολυτότητα της ωφέλειας του έργου, αλλά όταν διαπιστώνω ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό, τότε υπάρχει η πολιτική, ο πολιτικός ελιγμός, όπου λέω ναι, ξέρετε, από το να μην πάρω τίποτα και να μείνει ανεκμετάλλευτος ο μικρός περιφερειακός, ανεκμετάλλευτο το λιμάνι, ανεκμετάλλευτη η Εγνατία, ανεκμετάλλευτη η ΒΙΠΕ, ανεκμετάλλευτος ο αερολιμένας και ανεκμετάλλευτη και η σύνδεση η σιδηροδρομική με το Ορμένιο, γιατί αυτό το κομμάτι των 25–30 εκατομμυρίων με αυτή την λεγόμενη καμπούρα που αφαιρώ για να πείσω το υπουργείο Υποδομών και την Περιφέρεια ότι γίνεται επιτέλους πιο εφικτό, είναι ελιγμός!!! Για να μπορέσω να κάνω αυτό το κομμάτι το οποίο θα κουμπώσει πάνω στον μικρό Περιφερειακό, θα συνδέσει την Εγνατία και την ΒΙΠΕ με το λιμάνι, θα συνδέσει το σιδηρόδρομο, τον αερολιμένα και θα είναι και ωφέλιμο για το Ορμένιο και από εκεί θα πάει στην Βάρνα και το Μπουργκάς, και από εκεί θα πάει στη Μαύρη Θάλασσα και στις χώρες της Βαλτικής. Εάν δεν κάνω πιο ελκυστικό με αντιπρόταση, αυτό το έργο δεν θα γίνει. Βέβαια ποσώς σε ενδιαφέρει εσένα. Εσένα ένα πράγμα σε ενδιαφέρει, να χτυπάς τον Δήμαρχο για να ανεβαίνουν οι συγκρουσιακές σου μετοχές μέσα στην τοπική κοινωνία. Αυτό όμως, είναι λάθος αντιπολιτευτική τακτική. Γιατί πρώτον δε βοηθάς την συμπολίτευση και δεύτερον, μη βοηθώντας τη συμπολίτευση, δε βοηθάς κατά αντανάκλαση το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή το λαό ο οποίος σε έστειλε στην ίδια θέση εκεί. Δυστυχώς κάνεις ακριβώς το ανάποδο. Είναι κρίμα!!! Για μια ακόμη φορά.
Όσον αφορά τον συμμετοχικό προϋπολογισμό, αποδεικνύεται, δυστυχώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάω συνέχεια για το Φωτιάδη, για τον Τζανίδη, για τον Γιαννόπουλο και τον Σάββα τον Δευτεραίο, μιλάω για σένα!!! Γιατί εσύ προκαλείς. Τη δημοτική αρχή και το πρόσωπό μου. Μιλάς, πετάς στον αέρα έτσι κάποια πυροτεχνήματα. Συμμετοχικός Προϋπολογισμός!!! Τι ωραία έκφραση ρε παιδιά!!! Ειλικρινά όταν το άκουσα, με διήγειρε!!! Προσπαθούσα να δω τι είναι, τι εννοεί με την έκφραση αυτή; Συμμετοχικός Προϋπολογισμός!!! Πάει το μυαλό μας σε εκείνα τα συνοικιακά συμβούλια, που ήταν καλά!!! Ε, επί ΠΑΣΟΚ, θυμόσαστε, μετά το 1981, καλά, σε κάποιο σημείο, κάπου αρνητικά δημιούργησαν κάποιους έτσι συνδικαλιστές από ‘κει πέρα μέσα, καλά είναι. Μπορεί να γίνει; Πως δεν μπορεί, μα το κάναμε και είστε απών!!! Ήσουνα στην Επιτροπή Διαβούλευσης;

Μιχαηλίδης Παύλος (ΑΝΑ.Σ.Α.): …ήμουνα, φυσικά και ήμουνα…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Βαγγέλης Λαμπάκης): …και στις δυο; Δεν ήσουν!!! Λοιπόν, έγινε λοιπόν η διαβούλευση η συμμετοχική αυτή, με τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα. Πήρα όλα όσα μου είπαν, όσα μου είπαν μπήκαν μέσα. Πάρε τα πρακτικά και αν δεις κάτι το οποίο είναι έξω σε παρακαλώ να μου το πεις. Να το διορθώσω σήμερα. Άρα λοιπόν, όταν έρχεσαι και μιλάς για μη συμμετοχικό προϋπολογισμό, γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι την αλήθεια του λόγου σου; Ή δεν θέλεις; Μα εδώ είναι η κοινωνική διαβούλευση που έγινε μέσα από ισχυρούς θεσμικούς οι οποίοι ήταν, αν θυμάμαι καλά, 28 τον αριθμό; Εμείς μάλιστα βάλαμε το ταβάνι, 50 βάλαμε, ο νόμος έλεγε μέχρι 50!!! 50 βάλαμε και ήρθαν 28. Και το έκανα και την επόμενη μέρα γιατί υπήρχε, στην πρώτη μέρα ήταν 23 και για 2 δεν υπήρχε απαρτία και την δεύτερη μέρα πάλι 2,5 ώρες για να πάρω και να δώσω. Και βέβαια αν δεν κάνω λάθος όλα τα τοπικά συμβούλια μας στείλανε τις προτάσεις τους. Όπως επίσης και οι φορείς. Τι άλλο να κάνω όταν λέτε “ηλεκτρονική διαβούλευση”, γιατί όλα αυτά που σας είπα, δηλαδή τοπικά συμβούλια, δημοτικές κοινότητες, επιτροπή διαβούλευσης και το κυρίαρχο ΔΣ, τι άλλο να κάνω, μέσα σε προθεσμίες που δυστυχώς ο νόμος ορίζει και οφείλω εγώ να τις σεβαστώ.
Παρακάτω. Θα ξέρετε, ένα τελευταίο κ. πρόεδρε, ότι εμένα το όραμά μου δεν είναι μέσα σε αυτά που διαβάσατε σήμερα και είχατε απορίες. Εμένα το όραμά μου είναι μέσα στη διεκδίκηση έργων, μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων αυτά που δεν έχουν ανταποδοτικότητα, μιλάω για δανειοδότηση, μέσα από το Jessica και το ΣΔΙΤ και στο συνδυασμό τους, αυτά τα οποία έχουν ανταποδοτικότητα και δεν τα φοβάμαι, γιατί ζω μέσα στην ανοιχτή αγορά στον ανταγωνισμό, και στην ιδιωτική πρωτοβουλία και θα σκαρφαλώσω επάνω τους και θα βρω τον τρόπο, ότι μπορώ, χωρίς να επιβαρύνω τον προϋπολογισμό του Δήμου, ιδιαίτερα μέσα στην ανταποδοτικότητα, γιατί είστε έτοιμοι κάποιοι να μου πείτε για τα ΣΔΙΤ και βέβαια μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ότι μπορέσω θα κάνω και αυτό που προσπαθώ είναι να τελειώνω, όσο μπορώ και να ωριμάζω τεχνικές μελέτες, για να μπορώ μέσα σε αυτήν την, δυστυχώς αναβροχιά, την οικονομική, όπου όλα μειώνονται, ακούσατε τι είπε ο κ. Παντελίδης από 2.400.000 ευρώ που ήταν η ΣΑΤΑ πήγε 1.500.000 ευρώ. Τι να κάνω με 1.500.000 ευρώ; Αναγκάζομαι μάλιστα ένα ποσό να το πάω και κάπου αλλού. Εκ του νόμου, έχοντας τη δυνατότητα, τι να πρωτοκάνουμε μέσα από αυτά τα ποσά; Γι’ αυτό προσπαθώ να δημιουργήσω και κοινωνική παρέμβαση μέσα από την δημιουργία θέσεων, μέσα από αυτά όλα τα έργα και είμαι σίγουρος ότι, όχι μόνο τώρα, γιατί κάποιος είπε 56% στο νέο ΔΣ και μια εφημερίδα έγραψε, αχ αυτή είναι, αυτή είναι σκληρή συμπολίτευση, βαδίζει με σημαία το 56%. Όχι και τότε το είπε ο δήμαρχος το 56% για να δηλώσει ότι ο λαός επικροτεί το έργο μας!!! Γι’ αυτό, όχι για να επερώμεθα!! Σιγά δεν χρειάζεται, είμαστε έμπειροι πια και παλιοί. Ξέρουμε ότι ο λαός ανά πάσα στιγμή, ιδιαίτερα στην εκτίμησή του, σε ανεβάζει και σε κατεβάζει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο με μια κίνηση που θα κάνεις. Εμείς κοιτάζουμε την κάθε μέρα που περνάει, να είμαστε έντιμοι πολιτικά, και να κοιτάζουμε πάνω απ’ όλα ως θεό τη συνείδησή μας, για να είμαστε εντάξει.
Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, αλλά όσον αφορά τις Φέρες, να πω και κάτι τελευταίο για τον κ. Καρυπίδη. Κύριε Καρυπίδη, 685.000 ευρώ, εξ ιδίων πόρων από όλο τον Δήμο για την αποχέτευση Φερών και 1,5 εκατομμύριο για το σφαγείο, ε δεν νομίζω και αν ακόμη υπήρξε κάποια αδυναμία στην απόλυτη εξισορρόπηση της ΣΑΤΑ στις Δημοτικές Ενότητες, που δεν υπήρξε, με τα δεδομένα που μας δίνουν ο Καλλικράτης, ε νομίζω ότι ούτε και αυτό αποτελεί λόγο προκειμένου να καταψηφίσετε τον προϋπολογισμό, παράταξη ούσα, όπως και οι άλλες, πλην της Λαϊκής Συσπείρωσης, οι οποίες δεν έχετε και τεράστιες διαφορές με μένα, γιατί θα σας πω και ένα άλλο, έτσι για να σας προκαλέσω λίγο, εάν ήταν ολιστική συμπεριφορά και οι ιδεολόγοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, ολιστική συμπεριφορά σε κάποια πράγματα, ενδεχομένως και να ήμουν ταυτισμένος και μαζί τους. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γκοτσίδης Κωνσταντίνος): Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Παρακαλώ, παρακαλώ, Πάμε σε ψηφοφορία, ψήφοι κατά; Ο κ. Ταρτανής, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Θυμιανίδης, ο κ. Δευτεραίος, η κ. Δραμανίδου, η κ. Τρέλλη, ο κ. Μιχαηλίδης, ο κ. Καρυπίδης, ο κ. Τζανίδης. Λευκά; Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Λύεται η συνεδρίαση.