πάμε μπροστά

Σάββατο

13

Δεκέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Απάντηση του αντιδημάρχου κ. Παντελίδη στο αίτημα πληροφόρησης για τις αντιμισθίες δημάρχου, αντιδημάρχων

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αμοιβές Αντιδημάρχων, Αρχεία, Διαύγεια, Διαφάνεια, Μεγάλα θέματα δήμου, Φωτογραφίες/Γραφικά

Ο κ. Γιώργος Παντελίδης στις 15/1/2014 την ημέρα παρουσίασης της υποψηφιότητάς του με το συνδυασμό Πόλη και Πολίτες

Ο κ. Γιώργος Παντελίδης στις 15/1/2014 την ημέρα παρουσίασης της υποψηφιότητάς του με το συνδυασμό Πόλη και Πολίτες

Ο αντιδήμαρχος κ. Παντελίδης απάντησε πρώτος στο αίτημα χορήγησης πληροφοριών που κατέθεσα στο πρωτόκολλο του δήμου στις 9/12/2014 (μέσα σε μόλις 3 ημέρες!). Τον ευχαριστώ θερμά για την γρήγορη απάντηση στο έγγραφο αίτημά μου.

Όπως ανέμενα ήδη από τη συνομιλία μας μετά το τέλος του Δ.Σ. της περασμένης Τρίτης 9/12, η απάντησή του θα κινούνταν στα πλαίσια της αναφοράς της ισχύουσας νομοθεσίας. Η απάντηση αυτή, αν και αναλυτικότατη σε αναφορές νόμων, διατάξεων, εγκυκλίων, κλπ, δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική καθώς δεν αναφέρει απλά νούμερα για κάθε δικαιούχο αιρετό στο δήμο μας.

Εκτιμώ πολύ τον κ. Παντελίδη, από τη σύντομη γνωριμία μας και συμπόρευσή μας στην παράταξη “μαζί Πάμε Μπροστά” του κ. Μιχάλη Κογιομτζή το Νοέμβρη του 2010 και τις προεκλογικές ζυμώσεις των περασμένων δημοτικών εκλογών του Μάη 2014, μέχρι που αποφάσισε να συστρατευθεί με την παράταξη του δημάρχου. Πιστεύω ότι ως δίδυμο, μαζί με τον γ.γ. του δήμου κ. Ξανθόπουλο, θα προσφέρουν πολλά προς τη θετική κατεύθυνση του οικονομικού και διοικητικού συμμαζέματος του δήμου. Η ελλιπής του απάντηση αυτή δεν αλλάζει τη θετική άποψη ούτε το σεβασμό μου προς το πρόσωπό του, πιστεύω πως στο μέλλον θα καταλάβει πως αυτή θα έπρεπε να κινηθεί σε άλλα επίπεδα από την απλή αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η διαφάνεια στα οικονομικά του δήμου είναι μονόδρομος και δε θα σταματήσουμε (ως pamemprosta.org) να ψάχνουμε και να δημοσιοποιούμε όσο περισσότερο μπορούμε τα ποσά που εισπράττει μεικτά και καθαρά ο κάθε αιρετός όπως και ο κάθε μη εκλεγμένος υποψήφιος δημοτικής παράταξης, άμεσα ή έμμεσα, προεκλογικά ή μετεκλογικά.

Σε ένα βασικό ερώτημά μου που δεν αναφέρεται καθόλου (πιθανότατα εκ παραδρομής) είναι οι αμοιβές των προέδρων και εκπροσώπων των Τοπικών Συμβουλίων. Θα πρέπει μάλλον να επανέλθω με νέο έγγραφο ερώτημα προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Λογιστήριο. Όπως θα δείτε στις συνημμένες αναρτήσεις του Διαύγεια, το Δεκέμβρη του 2014 οι αμοιβές αυτές ανήλθαν στο ποσό των 6.050,00 ευρώ μεικτά (5.719,40 καθαρά). Αν λάβουμε υπόψη ότι ο δήμος μας έχει 15 τοπικές κοινότητες, η αποζημίωση των προέδρων και εκπροσώπων πρέπει είναι γύρω στα 400 ευρώ μηνιαίως μεικτά, 380 ευρώ καθαρά.

Αίτηση Χορήγησης Στοιχείων Αμοιβών Αιρετών (Δημάρχων, αντιδημάρχων, προέδρων τοπικών συμβουλίων) δήμου Αλεξανδρούπολης της 8/12/2014

Αίτηση Χορήγησης Στοιχείων Αμοιβών Αιρετών (Δημάρχων, αντιδημάρχων, προέδρων τοπικών συμβουλίων) δήμου Αλεξανδρούπολης της 8/12/2014

Διαβάστε την απάντηση του κ. Παντελίδη και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης) και δείτε στο τέλος τις ποιοτικές και ενημερωτικές αναρτήσεις ενός μικρού δήμου της Κρήτης σε σχέση με τις αποδοχές των αιρετών (εκεί δεν ντρέπονται να τις δημοσιοποιήσουν επακριβώς, στο δήμο μας τα εντάλματα πληρωμής δε γνωρίζει κανείς ποιους και πόσους αφορούν, αναφέρουν δε ενδεικτικά μόνο το πρώτο αλφαβητικά όνομα… και τρέχα γύρευε άμοιρε δημότη που προσπαθείς να ενημερωθείς…)

=======================

Αλεξανδρούπολη, 11/12/2014
Αρ.Πρωτ.: 74797

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306
Ταχ. Κώδικας : 68100
Τηλέφωνα : 2551064188
Αριθ. Fax : 2551064217
Πληροφορίες : Δουράνης Γεώργιος

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτηση του κ. Δρακόπουλου Πασχάλη.
Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 74797/08-12-2014

Σε απάντηση της ως άνω αίτησής σας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Ποιοι δικαιούνται αντιμισθίας

  • Οι δήμαρχοι,
  • οι αντιδήμαρχοι, όπως ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 και
  • οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το δήμο, (παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010)

Ειδικότερα, όσον αφορά τους αντιδημάρχους:

Από το σύνολο των αντιδημάρχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, ο αριθμός των δικαιουμένων αντιμισθία ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 [όπως αντί καταστάθηκε με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’), ως εξής:

α. Ανάλογα με τον αριθμό αντιδημάρχων στο Δήμο:

Πόσοι αντιδήμαρχοι υπάρχουν
στο δήμο
Πόσοι δικαιούνται 
αντιμισθία
έως δύο (2) 1
έως τέσσερις (4) 2
έως πέντε (5) 3
έως έξι (6) 4
έως οκτώ (8) 5
έως εννέα (9) 6
από δέκα (10) έως δώδεκα (12) 7
από δεκατρείς (13) και άνω 8

Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιμισθίας ορίζονται με την απόφαση του άρθρου 59 παρ. 6 του ν. 3852/2010.(παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010)

Το δικαίωμα λήψης των εξόδων παράστασης από τους Αντιδημάρχους δεν συναρτάται από τη μεταβίβαση σε αυτούς μέρους των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, αλλά από τον ορισμό τους ως Αντιδημάρχων με την οικεία απόφαση του Δημάρχου. Συνεπώς, η αξίωση απολαβής των ως άνω εξόδων παράστασης (πλέον αντιμισθίας) γεννάται από τότε που εκδίδεται η απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, η οποία δεν απαιτείται κατά νόμο να δημοσιευτεί, αλλά ολοκληρώνεται με την υπογραφή και τη χρονολόγησή της. (Ελ. Συν.Τμ. I Πράξη 65/2007).

Όσοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας

Οι αντιδήμαρχοι στους οποίους χορηγείται η ειδική άδεια του αρ.93 για όλο το διάστημα της θητείας τους εφόσον δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης ή σε περίπτωση που είναι συνταξιούχοι λαμβάνουν τη σύνταξή τους, (παρ.5 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010).

Οι σχετικές δαπάνες των πλήρων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου. Οι σχετικές δαπάνες στην περίπτωση λήψης από τους αιρετούς της σύνταξής τους βαρύνουν τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου βαρύνουν τους ίδιους. (ΥΠ.ΕΣ. οικ. 532/07.01.2013)

Ουσιαστικά δηλαδή οι αντιδήμαρχοι, που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα κατά τον ορισμό τους, οι οποίοι είναι άμισθοι, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης αλλά αυτές θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου. Η έννοια του «άμισθου αντιδημάρχου» ουσιαστικά ισχύει μόνο στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι των αντιδημάρχων που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. Διότι οι τελευταίοι ενώ θα λαμβάνουν άδεια από την υπηρεσία/ φορέα τους, θα λαμβάνουν πλήρεις τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

Επιλογή αντιμισθίας η αποδοχών της θέσης

Η διάταξη του νόμου

Τα αιρετά όργανα της παρ.1 του αρ. 93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του αρ.93 για όλο το διάστημα της θητείας τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου. Τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ. Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε να παραιτηθούν αυτής, (άρθρο 92 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντί καταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4018/11, αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 3 της ΠΝΠ – ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’).

Συνταξιούχοι: Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία, είτε παραιτούμενοι αυτής, τη σύνταξή τους. Σε περίπτωση λήψης αντιμισθίας, τα θέματα απόληψης της σύνταξής τους συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών τους οργανισμών. Βλ. παρακάτω σχετική ενότητα (ίΥΠ.ΕΣ. οικ. 532/07.01.2013).

Σε περίπτωση που επιλέξουν να παραιτηθούν της αντιμισθίας, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και μετά δεν εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση προβλεπόμενοι περιορισμοί του ποσού της σύνταξης που ισχύουν για εργαζόμενους συνταξιούχους, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ουσιαστικά αμοιβή του προσώπου αυτού ως αιρετού οργάνου (ΙΚΑ Σ78/10/02.06.2014)

Ύψος αντιμισθίας ανά αιρετό

Δήμαρχοι

Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών, (άρθρο 92 παρ.2 του Ν.3852/2010) Για τις αποδοχές του Γ.Γ.Υπουργείου βλ. παραπάνω

Η αντιμισθία των δημάρχων και περιφερειαρχών που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 2 και 181 παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) μειώνεται κατά 10%. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2012. (παρ.3α του άρθρου 3 του Ν.4051/2012) Πρόκειται για αναδρομική μείωση από 1.1.2012 της αντιμισθίας των Δημάρχων, αλλά συνακόλουθα και των υπολοίπων αιρετών οργάνων που αποζημιώνονται με ποσοστιαία συνάρτηση της αντιμισθίας των Δημάρχων.

Πληθυσμός Δήμου Ποσό αντιμισθίας σε σχέση
με τις αποδοχές Γ.Γ. Υπουργείου
Μείωση 10% από 1.1.2012 Αντιμισθία από 1.1.2013
άνω των 100.000 κατοίκων Ίση -10% 4.275 ευρώ
από 20.000 έως 100.000 κατοίκους 80% -10% 3.420 ευρώ
κάτω των 20.000 κατοίκων 60% -10% 2.565 ευρώ

Αντιδήμαρχοι

Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, (άρθρο 92 παρ.2 του Ν.3852/2010)

Πληθυσμός Δήμου Αντιμισθία από 1.1.2013
άνω των 100.000 κατοίκων 2.137,50 ευρώ
από 20.000 έως 100.000 κατοίκους 1.710,00 ευρώ
κάτω των 20.000 κατοίκων 1.282,50 ευρώ

Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων

Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012. (άρθρο πρώτο υποπαρ.Π.3 του Ν.4093/12)

Δηλαδή, από 1.1.2013, με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαρ. Γ1.3 του Ν.4093/12, η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, αποσυνδέεται πλέον από αυτήν των δημάρχων. (Υπ. Οικ. οικ. 2/85127/0022/22.11.2012 Εγκύκλιος – περ.3)

Συνεπώς, η αντιμισθία των Προέδρων των δημοτικών συμβουλίων θα υπολογιστεί βάσει αυτής της διάταξης, η οποία είναι νεότερη και ειδικότερη.

Μετά και την ανωτέρω μείωση (50%) οι μικτές αποδοχές τους διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1.1.2013 και έπειτα
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
(Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)
900 ευρώ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
(Δήμος 20.000-100.000 κατοίκων)
720 ευρώ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
(Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)
540 ευρώ

Ύψος αντιμισθίας σε περίπτωση συνταξιούχων

Συνταξιούχοι δημόσιου τομέα (είτε η σύνταξη καταβάλλεται από το Δημόσιο είτε από φορείο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) που λαμβάνουν και αντιμισθία

Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξη ή τη χορηγία, κατά περίπτωση, βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. Ειδικά η καταβολή της βουλευτικής σύνταξης ή της χορηγίας δημάρχου αναστέλλεται, εφόσον οι κατά περίπτωση δικαιούχοι επανεκλεγούν στα αξιώματα αυτά, (περίπτ.1γ της υποπαρ.Β.1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αυτή συμπληρώθηκε από την περίπτ. δ’ της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4151/13).

– Όσον αφορά τους συνταξιούχους Δημοσίου

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που εκλέγονται σε θέσεις αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού συμπεριλαμβανομένων και των Δημάρχων που λαμβάνουν αντιμισθία, δεν μπορούν να λαμβάνουν όλο το ποσό της σύνταξής τους, αλλά μόνο το 30% αυτής, ενώ ο χρόνος θητείας τους στη θέση του αιρετού δεν λογίζεται συντάξιμος από το Δημόσιο, εκτός εάν ζητήσουν την αναστολή καταβολής της σύνταξής τους. (Υπ. Οικ. 199366/0092/13.12.2012)

Οι νεοεκλεγέντες δήμαρχοι (εκλεγέντες για πρώτη φορά στην θέση αυτή μετά την 12.11.2012) που λαμβάνουν σύναξη από το Δημόσιο και αντιμισθία ταυτόχρονα, δεν μπορούν να λαμβάνουν όλο το ποσό της σύνταξής τους, αλλά μόνο το 30% αυτής. Εάν όμως τα παραπάνω πρόσωπα παραιτηθούν από την καταβολή της αντιμισθίας θα τους καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της σύνταξης τους. (Υπ. Οικ. 105984/0092/31.07.2014)

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Οικονομικών 120781-03/09/201o, το οποίο αφορά το προηγούμενο καθεστώς (άρθρο 14 του Ν.3865/2010) για την καταβολή των εξόδων παράστασης απαιτείται βεβαίωση από την υπηρεσία συντάξεων του Γ.Λ.Κ. ότι γίνεται η προβλεπόμενη περικοπή της σύνταξης. Η βεβαίωση εκδίδεται έπειτα από σχετική δήλωση του αιρετού που λαμβάνει σύνταξη από το δημόσιο. Στη δήλωση του συνταξιούχου αιρετού προς την υπηρεσία συντάξεων του Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να αναγράφεται και ο Α.Μ. συνταξιούχου.

Πάντως σε κάθε περίπτωση ο συνταξιούχος αιρετός λαμβάνει κανονικά τα έξοδα παράστασης (πλέον αντιμισθία) και φυσικά υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις κανονικά. Η επίπτωση αφορά τη σύνταξή του.

– Όσον αφορά τους συνταξιούχους φορέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Από τις διατάξεις της περίπτωσης 1γ, της υποπαραγράφου Β, της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 (όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την περίπτωση β της ίδιας υποπαραγράφου), έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξη, κατά περίπτωση βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Από τη γραμματική διατύπωση της εν λόγω ρύθμισης, δεν γίνεται διάκριση εάν η σύνταξη καταβάλλεται από το Δημόσιο ή από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ συγχρόνως, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2α του Ν.4151/2013, από 1/1/2013 οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 έχουν ανάλογη εφαρμογή για τους συνταξιούχους του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ως εκ τούτου, από 1/1/2013 οι συνταξιούχοι του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που λαμβάνουν σύνταξη από φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και κατέχουν θέσεις αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α ‘ και β’ βαθμού, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998.

Συνεπώς, στη περίπτωση του συνταξιούχου του ΤΑΠ – ΟΤΕ, που κατέχει θέση Δημάρχου, από 1/1/2013 γίνεται περικοπή κατά 70% από σύνολο του ποσού της σύνταξής του, ανεξάρτητα εάν έχει συμπληρώσει ή όχι το 55ο έτος της ηλικίας του. (υπ. Εργασίας. κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ.80000 / οικ.25651 / 877/02.10.2013)

Τα αιρετά όργανα της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, πρόεδροι συνδέσμων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ.), εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, και έχουν επιλέξει να μην λαμβάνουν την αντιμισθία, για το διάστημα αυτό, χορηγείται η σύνταξη χωρίς περικοπή. (Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ.10043/35663/1226/14.02.2014)

=====================

Κατεβάστε τις δύο ΑΔΑ που επισύναψα στο έγγραφο αίτημα στον κ. Παντελίδη και την απάντησή του: