πάμε μπροστά

Κυριακή

14

Δεκέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Τη Δευτέρα 15/12/2014 η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων με θέμα την “έννοια της δημοκρατίας”

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία, Αρχεία βίντεο, Δημοτικό Συμβούλιο, Παίδων

Στα πλαίσια μιας σειράς καινοτόμων πρωτοβουλιών, το προεδρείο του Δ.Σ. δημιουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων στοχεύει στην καλλιέργεια της θετικής στάσης των νέων απέναντι στα «κοινά» καθώς και στην ευαισθητοποίησή τους σε αρχές, κανόνες και αξίες της Δημοκρατίας, στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε συμπεριφορές που προάγουν το ρόλο του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος, στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας, της συμμετοχικότητας και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Με τη δράση αυτή επιχειρείται να δοθεί ευκαιρία για βιωματική εμπειρία του τρόπου λειτουργίας των θεσμών και των οργάνων στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και του ρόλου του πολίτη στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.

Το εγχείρημα απευθύνεται σε παιδιά της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας.

Ο Δήμος κατανοεί την παιδαγωγική αξία του θεσμού και έχει αναλάβει το συντονισμό και τη στήριξη της δράσης σε συνεργασία με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα σχολεία και τους δασκάλους.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης συνεδρίασης, ορίζουμε τη Δευτέρα 15η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 μ.μ..

Ως τόπο διεξαγωγής, την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου.

Ως γενικό θέμα της πρώτης συνεδρίασης, την έννοια της Δημοκρατίας. Πάνω στο θέμα αυτό, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα ν’ αναπτύξουν σκέψεις, απόψεις ή και προτάσεις.

Στην συνεδρίαση θα συμμετέχουν ενεργά ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, σε μια διαδραστική διαδικασία με τους μαθητές και ο υπογράφων την παρούσα ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από την πλευρά των μαθητών, θα συμμετέχουν 3 μαθητές της ΣΤ΄ τάξης από κάθε δημοτικό σχολείο της πόλης, οι οποίοι μπορούν θα επιλεγούν με τον τρόπο που θεωρείται καταλληλότερος από τους εκπαιδευτικούς. Θα συμμετέχουν δηλαδή 40 μαθητές περίπου, οι οποίοι θα καθίσουν στα έδρανα των δημοτικών συμβούλων.

Ο χρόνος που θα έχει κάθε μαθητής στη διάθεσή του για να εκφράσει τη σκέψη – θέση του θα είναι 2 λεπτά, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι εφόσον το επιθυμούν.

Στη συνεδρίαση θα παρίστανται γονείς, εκπαιδευτικοί, τα τοπικά ΜΜΕ και θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης

======================