πάμε μπροστά

Παρασκευή

19

Δεκέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Απάντηση του προέδρου της ΔΕΥΑΑ κ. Μυτιληνού στο πρώτο αίτημα πληροφόρησης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αμοιβές στελεχών ΝΠΔΔ, Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Διαφάνεια, Μεγάλα θέματα δήμου

Ευάγγελος Μυτιληνός, πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Μυτιληνός, πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης

Σήμερα το πρωί, στις 07:00, έλαβα email με την απάντηση του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Ευάγγελου Μυτιληνού στο πρώτο έγγραφο αίτημα χορήγησης πληροφοριών μου (με αριθμό πρωτοκόλλου 3464/8-12-2014).

Όπως υπογραμμίζει ο αποστολέας, το email εστάλη στις 12/12/2014 εκ παραδρομής σε λάθος ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο κ. Μυτιληνό για την απάντησή του, απαντά και αυτός ουσιαστικά στα ερωτήματα που έθεσα στις 8/12. Αναμένω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις και στο δεύτερο αίτημα, αναφορικά με τις δαπάνες ένδυσης-υπόδησης των εργαζομένων.

Δεν αμφιβάλλω ότι είναι άμεσα προσβάσιμος τηλεφωνικά και στο γραφείο του, το συγκεκριμένο αίτημα κατατέθηκε έγγραφα σε όλα τα νομικά πρόσωπα του δήμου και τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Παντελίδη για να έχω μία επίσημη, έγγραφη απάντηση για τις αμοιβές των αιρετών, των αντιδημάρχων και των προέδρων, αντιπροέδρων και μελών Δ.Σ. των δημοτικών εταιρειών.

Στην παρακάτω επιστολή έχουν προστεθεί έντονα γράμματα και hyperlinks από το pamemprosta.org.

=======================

Αλεξανδρούπολη 12-12-2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3549

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

 

ΠΡΟΣ:
κ. Πασχ. Δρακόπουλο

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών

ΣΧΕΤ.: Η με ΑΠ:3464/08-12-2014 Αίτησή σας.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής αίτησή σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

  1. Το ποσό την μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ, ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων (900,00) ευρώ μικτά και στο ποσό των επτακοσίων είκοσι (720,00) ευρώ καθαρά.
  2. Στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
  3. Στα Μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ, δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ.
  4. Ένα Μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ, ορίστηκε να έχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή και με καθορισμένες αρμοδιότητες. Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής του ορίστηκε στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ μικτά και στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ καθαρά. Επειδή, μέχρι σήμερα, δεν έχει τελειώσει η προβλεπόμενη, από το νόμο, διαδικασία (έγκριση της απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ από το Γ.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης), το Μέλος αυτό δεν αμείβεται.

Η Επιχείρηση, θα εξετάσει την περίπτωση αποστολής των προσκλήσεων με τα θέματα των συνεδριάσεων του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ, όχι μόνο στη δική σας ηλεκτρονική ιστοσελίδα, αλλά και στις ιστοσελίδες όλων των τοπικών ΜΜΕ και των ειδησεογραφικών site.

Επειδή όμως αυτό απαιτεί την ανάθεση όλης της διαδικασίας ενημέρωσης σε κάποιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΑ, με δεδομένη τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού στην Επιχείρηση, λόγω των συνεχών αποχωρήσεων του προσωπικού για συνταξιοδότηση και της παράλληλης απαγόρευσης πρόσληψης τακτικού προσωπικού στην Επιχείρηση, δεν είναι, επί του παρόντος, εφικτό να υλοποιηθεί το αίτημά σας.

Στους άμεσους σχεδιασμούς της Επιχείρησης, έχει προγραμματιστεί η επάνδρωση του, προβλεπόμενου από το άρθρο 13 του ΟΕΥ της ΔΕΥΑΑ (ΦΕΚ 387Β/2012), Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, με ένα επαγγελματία δημοσιογράφο, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, ο οποίος θα αναλάβει να ενημερώνει όλα τα ΜΜΕ αλλά και τους Δημότες, με όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την Επιχείρηση. Μεταξύ αυτών θα είναι και η ενημέρωση με τις ημερομηνίες και τα θέματα των συνεδριάσεων του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ.

Κλείνοντας, σας γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ, έχει καθημερινή και πολύωρη παρουσία στην Επιχείρηση και δέχεται, χωρίς ραντεβού, τους Δημότες και τους εκπροσώπους Φορέων και ΜΜΕ, για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Επιχείρηση. Επίσης όλοι οι προαναφερθέντες έχουν τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, για ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος
του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ

Βαγγέλης Μυτιληνός