πάμε μπροστά

Παρασκευή

19

Δεκέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις της 38ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ την Παρασκευή 19/12/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κώστα Γκοτσίδη, τη γραμματέα του Δ.Σ. κ. Μαρία Κλειτσιώτη και το συνεργάτη του δημάρχου κ. Δημήτρη Καρυπίδη και που μας απέστειλαν σε ηλεκτρονική αλληλογραφία τις εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του 38ου τακτικού Δ.Σ. της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2014 σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά τα παραλάβαμε ταξινομημένα με τον αριθμό του θέματος της εισήγησης σε κύκλο στην πρώτη σελίδα κάθε θέματος.

Από τις εισηγήσεις απουσιάζει αυτή του 3ου θέματος:

Θέμα 3ο: Εξέταση αίτησης ιδιοκτητών κυλικείων, εντός σχολικών μονάδων του Δήμου, για μείωση μισθώματος. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάρτηση.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις), εδώ: