πάμε μπροστά

Παρασκευή

19

Δεκέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 38η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Παρασκευή 19/12/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 15/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 75967

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 19/12/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Εξέταση αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «Α.Ν.Α.Σ.Α» για συζήτηση του θέματος της αγοράς τμήματος του ΑΒΚ 2707 (έκτασης 4.534 τ.μ) στον οικισμό Φερών από την ΕΤΑΔ. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 3. Εξέταση αίτησης ιδιοκτητών κυλικείων, εντός σχολικών μονάδων του Δήμου, για μείωση μισθώματος. (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 4. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Έγκριση Δαπανών Γραφείου Εθελοντισμού (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Έγκριση Διαγραφής προστίμου ανέγερσης από τον 1066/07-11-2014 χρηματικό κατάλογο «Προστίμων Ανέγερσης και Διατήρησης Αυθαιρέτων Κατασκευών ΠΟΕ» (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στον «ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στον « ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟ» (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους στον «ΚΑΡΑΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Έγκριση Επιβολής ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τον ν.4257/14 στους δικαιούχους αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Υλικών του Δήμου άρθρου 199 παρ.6 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 65& 285 του Ν.3852/2010 (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Ορισμός Επιτροπής Καταγραφής των Κινητών πραγμάτων του Δήμου (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 14. Κατάρτιση των όρων διαγωνισμού ανάδειξης πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει ενταχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών, αποτελούμενη από τον Αντ/χο Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών του Δήμου και από τους Δημοτικούς υπαλλήλους:
  1. Κυρτσίδη Αργύριο ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  2. Μανάργια Γεώργιο (Ταμία του Δήμου) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
   (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 15. Συγκρότηση Επιτροπών και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης:
  1. Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
  2. Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης του ΠΔ 28/80 και
  3. Παραλαβής Ανταλλακτικών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργων για το έτος 2015
   (Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 16. Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 452 Α, κατόπιν άρσης απαλλοτρίωσης (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 17. Τροποποίηση του ΡΣ Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 534 Α, σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012. (Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 18. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Ιωσηφίδη Ιωάννη (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 19. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Βαλσαμίδη Αναστάσιου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 20. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Μαρόπουλου Ιωάννη (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 21. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Γιουνούς Ζοϊρέ του Χασάν (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 22. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Καντήρ Ογλού Ιμπραήμ του Καντήρ (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 23. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Γιαννακίδη Χρήστου του Πασχάλη (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 24. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Λαβτζή Αθανασίας του Κωνσταντίνου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 25. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Ζηλιασκόπουλου Δημητρίου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 26. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Μουτουσίδη Δημητρίου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 27. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Τριανταφύλλου Β και Καραδημητρίου Χρήστο (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 28. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Σολακούδη Δημήτριου (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 29. 10η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014 (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)
 30. Έγκριση & παραλαβή μελέτης «Αποτυπώσεις – τοπογραφήσεις οριοθετήσεις ρεμάτων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης» (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 31. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 32. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου« Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου» (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 33. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Παράπλευρων έργων Περιφερειακού Δρόμου» κατά 4 μήνες (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 34. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 35. Έγκριση 2ου ΑΠΕ -Ισοζυγίου με χρήση απρόβλεπτων του έργου «Αναβάθμιση & επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» Δ.Αλεξ-πολης. (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 36. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην παραλιακή περιοχή Απολλωνιάδας» (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 37. Έγκριση 6ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας»Δ .Αλεξ-πολης. (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 38. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Αλεξ-πολης» (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 39. Ορισμός επιτροπής Παραλαβών & Ελέγχου Υλικών του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αλεξ-πολης» (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 40. Ορισμός επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο « «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αλεξ-πολης» (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 41. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων έναντι αεροδρομίου» (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 42. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε.Φερών (αριθ.μελ.23/2012) (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 43. Ορισμός επιτροπής Παραλαβών & Ελέγχου Υλικών του έργου «Αποκατάσταση Κεραμοσκεπής & Καμινάδας 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ-πολης» (Εισηγητής: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 44. Έγκριση Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγητής: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος)
 45. Έγκριση άρσης κυκλοφορίας οχημάτων λόγω παλαιότητας και εναρμόνισης με την ΚΥΑ 129/2010 (ΦΕΚ 108’ Β) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 46. Έγκριση απολογισμού Δραστηριοτήτων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης έτους 2014 – Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων έτους 2015 (Εισηγητής: Βραχιόλογλου Στυλιανός)
 47. Αποδοχή της προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια στολών και οργάνων για τη φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης» του Μέτρου 41, Άξονα 4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας2007-2013». (Εισηγητής: κ. Καδόγλου Κωνσταντίνος)
 48. Αποδοχή της προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προβολή ορεινών διαδρομών Δήμου Αλεξανδρούπολης μέσω νέων Τεχνολογιών» του Μέτρου 41, Άξονα 4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας2007-2013». (Εισηγητής: κ. Καδόγλου Κωνσταντίνος)
 49. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγητής: κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος)
 50. Έγκριση Ονομασίας κεντρικής εισόδου οικισμού Αισύμης. (Εισηγητής: κ. Σπηλιοτόπουλος Αντώνιος)
 51. Έγκριση Ονομασίας αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Πέπλου σε «Σταμάτης Παπάζογλου» (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 52. Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΠΟΚΔΑ» (Εισηγητής: κ. Σεφεριάδης Σάββας)
 53. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 54. Έγκριση Οδοιπορικών Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 55. Έγκριση Οδοιπορικών Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα για το Εθνικό Διαδημοτικό Δικτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγή Υγείας (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκοτσίδης Κωνσταντίνος