πάμε μπροστά

Δευτέρα

22

Δεκέμβριος 2014

1

ΣΧΟΛΙΑ

Η απάντηση του κ. Μυτιληνού στα… “λιβελογραφήματα” του pamemprosta.org και η δική μας ανταπάντηση

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια, Διαφάνεια, Μεγάλα θέματα δήμου

Στο δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής 19/12/2014 ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Πόλη & Πολίτες” κ. Ευάγγελος Μυτιληνός με πληροφόρησε ότι έχει αποστείλει ηλεκτρονικά την απάντηση και στο δεύτερο έγγραφο αίτημά μου όπως και στις δύο αναρτήσεις του pamemprosta σχετικά με την παροχή σε χρήμα για είδη ένδυσης-υπόδυσης στο προσωπικό της δημοτικής επιχείρησης. Η απάντηση είχε πάλι σταλεί σε λάθος email, οπότε και μου την παρέδωσε σε έντυπη μορφή. Τη σκάναρα, την αναρτώ αυτούσια (τα έντονα γράμματα είναι επιλογής του συντάκτη).

Αρχικά τον ευχαριστώ για την αναλυτική απάντηση όσον αφορά το κόστος της συγκεκριμένης δαπάνης. Λυπάμαι που χαρακτηρίζει “λιβελογραφήματα” αναρτήσεις που αντλούν στοιχεία αποκλειστικά από την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ΔΕΥΑ του 2009 (που ισχύει με λίγες μετατροπές μέχρι σήμερα) και από δύο αναρτήσεις της υπηρεσίας του στο Διαύγεια.

Στο τέλος της επιστολής παραθέτω την απάντησή μου στα λεγόμενα του και του ζητώ δύο συγγνώμες για το θέμα της έγκρισης του Επιτρόπου (το οποίο κατανόησα λάθος από την ανάρτηση του Διαύγεια το 2014).

Ευάγγελος Μυτιληνός, πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Μυτιληνός, πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης

Απάντηση κ. Ευάγγελου Μυτιληνού, προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Αλεξανδρούπολη 19-12-2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3644

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε δημοσιεύματα ιστοσελίδας pamemprosta.org
ΣΧΕΤ. : Τα από 10-12-2014 & 15-12-2014 δημοσιεύματα της ιστοσελίδα σας

Έκπληκτος, διάβασα στην ιστοσελίδα σας, το από 10-12-2014 δημοσίευμα με τίτλο «Λεφτά υπάρχουν στη ΔΕΥΑΑ-180.000 μετρητά το χρόνο για ρουχισμό των εργαζόμενων πληρώνουν οι δημότες (βάσει ΣΣΕ)».

Το δημοσίευμα από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν περιέχει απλά κάποιες ανακρίβειες, αλλά είναι εξολοκλήρου ψευδές και ως εκ τούτου απόλυτα συκοφαντικό. Προφανώς, δεν γράφτηκε με σκοπό την πληροφόρηση των δημοτών, αλλά τη συκοφάντηση της Διοίκησης και των Εργαζομένων της ΔΕΥΑΑ. Εάν ήθελε πραγματικά ο συντάκτης του κειμένου, να πληροφορήσει τους δημότες και όχι να συκοφαντήσει τη ΔΕΥΑΑ, θα έπρεπε να διασταυρώσει τα γραφόμενά του, πριν τη δημοσίευση τους, με μία απλή επίσκεψη στη ΔΕΥΑΑ, όπως επιτάσσει η δημοσιογραφική δεοντολογία.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα γράφει:

 • «Με ομόφωνη απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΑ την 21/5/2014 αποφάσισε τη χορήγηση 179.580€ στους εργαζόμενους της εταιρίας για Είδη ένδυσης και υπόδησης προσωπικού». Απολύτως ψευδές. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ.
 • «Η απόφαση εκδόθηκε μετά από ερώτημα στον Επίτροπο Έβρου». Απολύτως ψευδές. Δεν υπάρχει τέτοιο ερώτημα στον Επίτροπο του Ε.Σ. Ν. Έβρου, ούτε φυσικά σχετική απάντηση του Επιτρόπου.
 • «Δεν προχωρά σε προμήθεια όλων των υλικών μέσω διαγωνισμού να πετύχει μεγάλες εκπτώσεις, αλλά δηλώνει αδυναμία χορήγησης μέσα στις τακτές προθεσμίες ή συμφωνεί με τους εργαζόμενους να τους το καταβάλει εξ ολοκλήρου σε χρήμα». Απολύτως ψευδές. Πουθενά στις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ δεν υπάρχει τέτοια παράγραφος.
 • «Αναρωτιέμαι, τέλος, γιατί σε αυτή τη δαπάνη δόθηκε η σύμφωνη γνώμη από το γραφείο του Επιτρόπου». Απολύτως ψευδές. Ποτέ δε δόθηκε σύμφωνη ή μη γνώμη του Επιτρόπου.

Επειδή το παραπάνω δημοσίευμα της ιστοσελίδας σας, δεν είναι απλά ανακριβές, αλλά καθαρό λιβελογράφημα που μπορεί να διαψευσθεί εξολοκλήρου και ανά πάσα στιγμή, δεν είχα σκοπό να απαντήσω. Δυστυχώς όμως η ιστοσελίδα σας, συνέχισε στις 15/12/2014 με νέο, απολύτως ψευδές και συκοφαντικό, δημοσίευμα με τον πομπώδη τίτλο «Από 90.000 ευρώ το 2013 στα 180.000 ευρώ το 2014 (με ΦΠΑ) η παροχή σε χρήμα για ένδυση-υπόδηση στη ΔΕΥΑΑ».

Προφανώς το συμπέρασμα αυτό το βγάλατε, από τα αναγραφόμενα στο σκεπτικό και όχι στο αποφασιστικό μέρος των αποφάσεων του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ με αριθμούς 285/2013 και 138/2014. Διαβάζοντας προσεκτικότερα και όχι εκ του προχείρου, αν όχι σκόπιμα, την απόφαση θα διαπιστώνατε ότι υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Στο σκεπτικό της απόφασης 138/2014 αναγράφεται ότι ποσό των 146.000,00€ πλέον ΦΠΑ, αφορά την εγγεγραμμένη, στον προϋπολογισμό πίστωση (η οποία περιλαμβάνει και το ποσό του έτους 2013 που δεν είχε χορηγηθεί). Το ποσό που εγκρίθηκε για καταβολή είναι το αναγραφόμενο στο αποφασιστικό της απόφασης όπου συνολικά ανέρχεται στα 1.200,00€ ανά εργαζόμενο, σε δύο δόσεις.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας την οποία πλήττει βάναυσα το δημοσίευμα σας, για άγνωστους σε μένα λόγους, σας παραθέτω παρακάτω ολόκληρο το ιστορικό της χορήγησης, σε χρήμα, των ειδών ένδυσης-υπόδησης, για τα έτη 2013 και 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, σε εκτέλεση του άρθρου 8 της ΚΣΣΕ της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ (στο οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να συμμορφωθεί), μετά από σχετικό αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΑ), με την υπ’αριθμ. 285/03-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠΟΡΝΗ-ΨΝΗ) oμόφωνη Απόφαση του, ενέκρινε, για το έτος 2013, τη χορήγηση χρηματικού ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ σε κάθε εργαζόμενο, αντί ειδών ατομικής ένδυσης, το οποίο θα καταβληθεί σε μία δόση. Όπως προκύπτει από τη σχετική κατάσταση του γραφείου μισθοδοσίας, το ποσό αυτό ανήλθε για το έτος 2013, σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες (73.000,00) ευρώ μικτά (1.000,00€ επί 73 εργαζόμενοι) και στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (48.384,48) καθαρά.

Το σχετικό Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, υποβλήθηκε στο Γραφείου του Επιτρόπου του Ε.Σ. Ν. Έβρου για θεώρηση. Ο Επίτροπος με την 209/18-12-2013 Πράξη του, αρνήθηκε να θεωρήσει το χρηματικό ένταλμα, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Η ΔΕΥΑΑ, υπέβαλε αίτηση ανάκλησης της Πράξης του Επιτρόπου στο Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο με την 29/31-01-2014 Πράξη του έκρινε ότι το χρηματικό ένταλμα πληρωμής είναι νόμιμο. Έτσι καταβλήθηκε (εντός του έτους 2014) σε εβδομήντα τρεις (73) εργαζόμενους, το ποσό των 48.384,48, του έτους 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, σε εκτέλεση του άρθρου 8 της ΚΣΣΕ της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ, μετά από σχετικό αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων, με την υπ’αριθμ. 138/21-05-2014 (ΑΔΑ: ΔΙΙΠΟΡΝΗ-Λ1Σ) (σ.σ. αναφέρει λάθος ΑΔΑ, το σωστό είναι ΒΙΙΠΟΡΝΗ-Λ1Σ) ομόφωνη Απόφαση του, ενέκρινε, για το έτος 2014, την καταβολή των ειδών θερινής και χειμερινής ένδυσης έτους 2014 και όρισε το ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ για κάθε εργαζόμενο και για κάθε είδος στολής (θερινής και χειμερινής). Δηλαδή το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ για ολόκληρο το έτος 2014. Όπως προκύπτει από τις σχετικές καταστάσεις του γραφείου μισθοδοσίας, το ποσό της πρώτης δόσης (θερινή ένδυση) ανήλθε στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων (43.200,00) ευρώ μεικτά και στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά (26.147,00) ευρώ καθαρά και το ποσό της δεύτερης δόσης (χειμερινή στολή) ανήλθε στο ποσό των 41.400,00€ μεικτά και στο ποσό των 27.180,00€ καθαρά.

Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής της θερινής στολής, υποβλήθηκε στο Γραφείο του Επιτρόπου του Ε.Σ. Ν. Έβρου, για θεώρηση. Ο Επίτροπος με την 50/29-05-2014 Πράξη του αρνήθηκε να θεωρήσει το χρηματικό ένταλμα, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Η ΔΕΥΑΑ, υπέβαλε αίτηση ανάκλησης της Πράξης του Επιτρόπου, στο Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα (Α’ Διακοπών), το οποίο με την 198/04-07-2014 Πράξη του, έκρινε νόμιμη τη δαπάνη. Έτσι οι εβδομήντα δύο (72) εργαζόμενοι μοιράστηκαν το ποσό των 26.747,00€ της 1ης δόσης (θερινής στολής) έτους 2014.

Το χρηματικό ένταλμα που άφορα την καταβολή της 2ης δόσης (χειμερινή ένδυση) έτους 2014, υποβλήθηκε στο Γραφείο του Επιτρόπου Ε.Σ. Ν. Έβρου για θεώρηση. Η αναπληρώτρια Επίτροπος με την 119/23-10-2014 Πράξη της αρνήθηκε να θεωρήσει το ένταλμα, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Η ΔΕΥΑΑ υπέβαλε αίτηση ανάκλησης της Πράξης αυτής, μετά από απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων, στο Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μέχρι σήμερα η Επιχείρηση δεν έχει λάβει σχετική απόφαση του VII Τμήματος Ε.Σ και ως εκ τούτου δεν έχει καταβάλει το ποσό της 2ης δόσης 2014, στους εργαζόμενους.

Εν κατακλείδι, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΑ, με ομόφωνες αποφάσεις του ενέκρινε, όπως ήταν υποχρεωμένο, από την Κλαδική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ, τα παρακάτω ποσά:

 • Για το έτος 2013, το ποσό των 73.000,00 € μικτά ή 47.384,48 € καθαρά σε 73 εργαζόμενους. Τα οποία έχουν καταβληθεί εξολοκλήρου στους εργαζόμενους, μέσα στο έτος 2014.
 • Για το έτος 2014, το ποσό των 84.600,00 € μικτά ή 53.927,00 € καθαρά σε 72 εργαζόμενους (σ.σ. το ποσό αυτό είναι μάλλον λάθος, 72 εργαζόμενοι Χ 1.200 ευρώ = 86.400 ευρώ και όχι 84.600!). Από το ποσό αυτό έχει καταβληθεί, στους εργαζόμενους μόνο το ποσό των 43.200,00 € μικτά ή το ποσό των 26.147,00 € καθαρά και εκκρεμεί η καταβολή του υπόλοιπου ποσού.

Ο λόγος που το ΔΣ της ΔΕΥΑΑ, ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του ποσού από 1.000,00 € ανά εργαζόμενο το 2013 σε 1.200,00 € ανά εργαζόμενο το 2014 είναι απλός αλλά και πολύ σημαντικός. Όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑΑ (Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης) για τα έτη 2010 έως και 2013, οι Αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν σε ποσοστό 45,777% και από 4.348.183,59 € το έτος 2010 μειώθηκαν σε 2.357.711,67 € το 2013. Αντίθετα τα αποτελέσματα χρήσεως της Επιχείρησης αυξήθηκαν θεαματικά και από 1.075.644,18 € Ζημίες το έτος 2010, αυξήθηκαν σε 2.941.854,69 € Κέρδος το 2013 (Στα ενδιάμεσα έτη 2011 και 2012 τα αποτελέσματα ήταν 121.500,97 € Κέρδος και
 2.601.849,71 € Κέρδος αντίστοιχα).

Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο η ΔΕΥΑΑ διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν επιχορηγείται ούτε από το Δήμο ούτε από το Δημόσιο, με αυτά τα κερδοφόρα αποτελέσματα, και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα και όχι δημόσιοι υπάλληλοι, με αυτές τις δραματικές μειώσεις που έχουν υποστεί, ποιος νοήμων άνθρωπος θα έκρινε υπερβολική την αύξηση των 7,68€ το μήνα, στο επίδομα αυτό. Γιατί οι εργαζόμενοι, παρά τη μεγάλη μείωση των αποδοχών τους, δεν μείωσαν καθόλου την απόδοση τους, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξαγωγή κερδοφόρων αποτελεσμάτων στις χρήσεις των τελευταίων ετών της επιχείρησης.

Παρακαλούμε για την άμεση ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα pamemprosta.org για την αποκατάσταση της αλήθειας αλλά και της τιμής και της υπόληψης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που πήραν τις σχετικές αποφάσεις, αλλά και των εργαζόμενων της Επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια μας.

Ο Πρόεδρος
του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ

Βαγγέλης Μυτιληνός

=============================

Απάντηση του Πασχάλη Δρακόπουλου, διαχειριστή του pamemprosta.org

Κύριε πρόεδρε,

Οι δύο αναρτήσεις του pamemprosta.org στις οποίες αναφέρεστε (της 10-12-2014 και 15-12-2014) σίγουρα δεν είναι “λιβελογραφήματα” όπως τις χαρακτηρίζετε. Αναφέρονται εξ ολοκλήρου στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΚΣΣΕ) των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ του 2009 και σε δύο αναρτήσεις σας στο Διαύγεια (ΑΔΑ:ΒΛΓΠΟΡΝΗ-ΨΝΗ του 2013 και ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΡΝΗ-Λ1Σ του 2014).

Ξεκινώ αναφερόμενος στα τέσσερα “απολύτως ψευδές” στην αρχή της επιστολής σας:

 • «Με ομόφωνη απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΑ την 21/5/2014 αποφάσισε τη χορήγηση 179.580€ στους εργαζόμενους της εταιρίας για Είδη ένδυσης και υπόδησης προσωπικού». Απολύτως ψευδές. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ.
  Υπάρχει, η απόφαση 138/21-05-2014 με ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΡΝΗ-Λ1Σ αναφέρει ότι “εγκρίνεται καταβολή της δαπάνης ειδών θερινής και χειμερινής ένδυσης έτους 2014″ ενώ πιο πάνω αναφέρει ότι ” η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2014 […] ποσού 146.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ”, δηλαδή ποσού 179.580 ευρώ με ΦΠΑ, όπως ακριβώς αναφέρεται στην ανάρτησή μου.
 • «Η απόφαση εκδόθηκε μετά από ερώτημα στον Επίτροπο Έβρου». Απολύτως ψευδές. Δεν υπάρχει τέτοιο ερώτημα στον Επίτροπο του Ε.Σ. Ν. Έβρου, ούτε φυσικά σχετική απάντηση του Επιτρόπου.
  Η φράση αυτή αντιγράφηκε λάθος από την πρώτη παράγραφο της ίδιας ανάρτησής σας στο Διαύγεια, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: “Η απόφαση εκδόθηκε μετά από ερώτημα του επιτρόπου Έβρου”. Το συγκεκριμένο σημείο όμως, ξαναδιαβάζοντάς το τώρα, αναφέρεται σε ερώτημα του Επιτρόπου Έβρου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι σε δικό σας. Γι’ αυτό το λάθος στην πρώτη ανάρτηση ΣΑΣ ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ.
 • «Δεν προχωρά σε προμήθεια όλων των υλικών μέσω διαγωνισμού να πετύχει μεγάλες εκπτώσεις, αλλά δηλώνει αδυναμία χορήγησης μέσα στις τακτές προθεσμίες ή συμφωνεί με τους εργαζόμενους να τους το καταβάλει εξ ολοκλήρου σε χρήμα». Απολύτως ψευδές. Πουθενά στις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ δεν υπάρχει τέτοια παράγραφος.
  Έχετε δίκιο, αυτό το αντιγράφω από την ΚΣΣΕ του 2009 που χαρακτηριστικά αναφέρει: “Οι ΔΕΥΑ σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης των ειδών ένδυσης μέσα στις τακτές προθεσμίες ή γιατί έτσι το συμφωνήσουν μπορούν να καταβάλλουν εξ ολοκλήρου την αξία τους σε χρήμα”. Ακριβής αντιγραφή από την ΚΣΣΕ 2009, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι απολύτως ψευδές… Η χορηγία σας σε χρήμα είναι προφανώς αποτέλεσμα συμφωνίας με το σύλλογο εργαζομένων της ΔΕΥΑΑ.
 • «Αναρωτιέμαι, τέλος, γιατί σε αυτή τη δαπάνη δόθηκε η σύμφωνη γνώμη από το γραφείο του Επιτρόπου». Απολύτως ψευδές. Ποτέ δε δόθηκε σύμφωνη ή μη γνώμη του Επιτρόπου.
  Κι εδώ η φράση αυτή αντιγράφηκε λάθος από την πρώτη παράγραφο της ίδιας ανάρτησή σας στο Διαύγεια, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: “Η απόφαση εκδόθηκε μετά από ερώτημα του επιτρόπου Έβρου”, αναφερόμενη όμως σε ερώτημα του Επιτρόπου Έβρου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι σε δικιά σας. Γι’ αυτό το λάθος στην πρώτη ανάρτηση ΣΑΣ ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ, αν και σε αυτό το σημείο είχα κρατήσει μία επιφύλαξη… “εκτός και αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο…

Ορίζει είδη ή ποσά η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2009, Άρθρο 8;

Όπως βλέπετε παρακάτω, το Άρθρο 8 της ΚΣΣΕ του 2009 ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΣΟ. Αντιθέτως, ορίζει μόνο είδη ένδυσης υπόδησης (4 τζην, 4 πουκάμισα, 1 πουλόβερ, 2 μπουφάν και 2 ζευγάρια μποτάκια).

Άρθρο 8 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α. του 2009 (είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα)

Άρθρο 8 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Δ.Ε.Υ.Α. του 2009 (είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα)

Τα είδη αυτά εσείς ως διοίκηση αυθαίρετα (σε συνεννόηση φυσικά με το σύλλογο εργαζομένων) αποτιμήσατε το 2013 στα 1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο και το 2014 στα 1.200 ευρώ. Οποιοσδήποτε διοικητής επιχείρησης λειτουργώντας με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (τους οποίους σας αρέσει να αναφέρετε) και της στοιχειώδους λογικής χρηστής διαχείρισης θα προχωρούσε σε μειοδοτικό διαγωνισμό για να τα προμηθευτεί και δε θα σπαταλούσε τα πολύτιμα μετρητά της επιχείρησής του, πολλώ δε μάλλον όταν αυτά προέρχονται από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που πληρώνουμε όλοι μας, οι συνδημότες-πελάτες σας.

Η παροχή αυτή σε χρήμα της ΚΣΣΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (στο τέλος της επιστολής σας κάπως έτσι αφήνετε να εννοηθεί ότι δικαιολογείται η αύξηση των 200 ευρώ ανά εργαζόμενο από το 2013 στο 2014 για τα ίδια είδη – αναφέροντας μάλιστα το “ευτελές” ποσό των 7,68 ευρώ καθαρά το μήνα ανά εργαζόμενο). Είστε υπόλογος απέναντι στους καταναλωτές της ΔΕΥΑΑ και συνδημότες σας γιατί αυξήσατε, με την ανοχή της τότε αντιπολίτευσης που υπερψήφισε ενώ αποχωρούσε από τα κοινά, τη δαπάνη αυτή κατά 200 ευρώ Χ 70,5 (κατά μ.ο. το 2014) εργαζόμενους = 14.100 ευρώ τουλάχιστον!

Συμπεριλαμβάνουν οι 146.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ του 2014 και τη δαπάνη του 2013;

Στην απάντησή σας λέτε: “Προφανώς το συμπέρασμα αυτό το βγάλατε, από τα αναγραφόμενα στο σκεπτικό και όχι στο αποφασιστικό μέρος των αποφάσεων του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ με αριθμούς 285/2013 και 138/2014. Διαβάζοντας προσεκτικότερα και όχι εκ του προχείρου, αν όχι σκόπιμα, την απόφαση θα διαπιστώνατε ότι υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Στο σκεπτικό της απόφασης 138/2014 αναγράφεται ότι ποσό των 146.000,00 € πλέον ΦΠΑ, αφορά την εγγεγραμμένη, στον προϋπολογισμό πίστωση (η οποία περιλαμβάνει και το ποσό του έτους 2013 που δεν είχε χορηγηθεί). Το ποσό που εγκρίθηκε για καταβολή είναι το αναγραφόμενο στο αποφασιστικό της απόφασης όπου συνολικά ανέρχεται στα 1.200,00 € ανά εργαζόμενο, σε δύο δόσεις.”

Σας παραθέτω τις τελευταίες παραγράφους των εισηγήσεών σας στις αναρτήσεις σας στο Διαύγεια, το 2013 και το 2014:

Τελευταία παράγραφος εισήγησης Μυτιληνού από ΑΔΑ: ΒΛΓΠΟΡΝΗ-ΨΝΗ για είδη ένδυσης-υπόδησης εργαζομένων 2013

Τελευταία παράγραφος εισήγησης Μυτιληνού από ΑΔΑ: ΒΛΓΠΟΡΝΗ-ΨΝΗ για είδη ένδυσης-υπόδησης εργαζομένων 2013

Τελευταία παράγραφος εισήγησης Μυτιληνού από ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΡΝΗ-Λ1Σ για είδη ένδυσης-υπόδησης εργαζομένων 2014

Τελευταία παράγραφος εισήγησης Μυτιληνού από ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΡΝΗ-Λ1Σ για είδη ένδυσης-υπόδησης εργαζομένων 2014

Όπως είναι προφανές δεν υπάρχει καμία “σημαντική διαφορά” όπως υπαινίσσεστε ανάμεσα στις αναρτήσεις του 2013 και του 2014 ενώ από πουθενά δε συνάγεται ότι οι 146.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ του 2014 συμπεριλαμβάνουν και το ποσό της χρήσης του 2013 που δεν είχε καταβληθεί. Εφόσον αυτό συμβαίνει, προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Ενημερώθηκαν γι’ αυτό οι σύμβουλοι που υπερψήφισαν τις 146.000 πλέον ΦΠΑ;
 • Γιατί δεν καταγράφηκε στην ανάρτησή σας το Μάη του 2014 στο Διαύγεια (ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΡΝΗ-Λ1Σ) το γεγονός ότι στις 146.000 πλέον ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται μέρος της δαπάνης του 2013 που μεταφέρεται στο έτος 2014, όπως ισχυρίζεστε ότι ισχύει;
 • Τελικά η δαπάνη του 2013 δε δόθηκε σε μία δόση όπως προέβλεπε ρητά η απόφαση του ΔΣ σας; Αν ναι, στις 146.000 πλέον ΦΠΑ του 2014 συμπεριλαμβάνεται ΟΛΟΚΛΗΡΗ η δαπάνη του 2013 μαζί με αυτή του 2014, ή ΜΕΡΟΣ της;
 • Πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες δύο αναρτήσεις του Διαύγεια από οποιονδήποτε συνδημότη σας για να ελέγξει τη διοίκησή σας όταν προχωράτε σε αναρτήσεις με ελλιπώς διατυπωμένα σκεπτικά και εισηγήσεις;

Μειώσεις Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού μεταξύ 2010 και 2014

Είναι προφανές ότι έχει γίνει έργο από τη δικιά σας και από την προηγούμενη διοίκηση του κ. Ουζουνίδη σε αυτό τον τομέα, είχατε άλλωστε αναφερθεί σε αυτό εσείς και ο κ. δήμαρχος στο παρελθόν στα δημοτικά συμβούλια, θυμάμαι ακόμα τις φωνές του δημάρχου ότι θα μετατρέψει τη ΔΕΥΑΑ σε διεύθυνση του δήμου αν δε δεχτούν οι υπάλληλοι μειώσεις στους μισθούς τους.

Θα ήταν χρήσιμο όμως, αντί να αναφέρετε στεγνά νούμερα (από 4.348.183,59 € το έτος 2010 μειώθηκαν σε 2.357.711,67 € το έτος 2014) να μας πείτε:

 • πόσους εργαζόμενους αφορούσαν οι “αμοιβές και έξοδα προσωπικού” το 2010 και πόσους το 2014;
 • πόσοι εργαζόμενοι στο μεταξύ συνταξιοδοτήθηκαν και τι ποσά εισέπραξαν αποχωρώντας από την επιχείρηση;
 • πώς αναλύονται αυτά τα ποσά ανά έτος και τι συμπεριλαμβάνουν εκτός από τους βασικούς μισθούς (επιδόματα που έχουν καταργηθεί; αποζημιώσεις για συνταξιοδοτήσεις; παροχές σε χρήμα;)
 • ποιος ήταν ο μέσος μισθός εργαζομένου το 2010 και ποιος το 2014 (μεικτά και καθαρά);
 • συμβαδίζουν οι σημερινοί μισθοί των εργαζομένων με αυτούς του ενιαίου μισθολογίου που ισχύει για τους συναδέλφους τους στο δήμο Αλεξανδρούπολης; (ήδη ο κ. Αρβανιτίδης, πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ ΑΕ συγκρίνει τους μισθούς των υπαλλήλων της σε σχέση με το ενιαίο μισθολόγιο, εσείς σκοπεύετε να κάνετε κάτι τέτοιο;)

Επιχείρηση… ιδιωτικής οικονομίας και υπάλληλοι… ιδιωτικού τομέα

Όσον αφορά στο κλείσιμο της επιστολής σας που αναφέρεστε σε “επιχείρηση που διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν επιχορηγείται ούτε από το Δήμο ούτε από το Δημόσιο […] οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα και όχι δημόσιοι υπάλληλοι” ήθελα να υπογραμμίσω τα ακόλουθα (νομικά αυτά που λέτε μπορεί να έχουν βάση, η ΔΕΥΑΑ είναι Νομικό Πρόσωπο ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Δικαίου, ΑΛΛΑ):

 • αν η ΔΕΥΑΑ ήταν πραγματική ιδιωτική επιχείρηση δε θα είχε ως διοικητή εσάς, ένα δημοτικό σύμβουλο διορισμένο από το δήμαρχο αλλά έναν μάνατζερ που θα είχε προσληφθεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και θα αμοιβόταν όχι με 900 ευρώ μεικτά όπως εσείς αλλά με πολύ περισσότερα και με μπόνους συνδεδεμένα με οικονομικούς στόχους
 • αν η ΔΕΥΑΑ είχε διοίκηση από την ιδιωτική αγορά και λειτουργούσε με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια δεν θα σπαταλούσε πολύτιμο ρευστό μοιράζοντάς το για ρούχα και παπούτσια στους εργαζομένους της χωρίς πρώτα να είχε προχωρήσει σε εξαντλητική έρευνα αγοράς και μειοδοτικό διαγωνισμό για να μειώσει κατά το δυνατόν περισσότερο την υποχρεωτική αυτή δαπάνη βάσει Κ.Σ.Σ.Ε.
 • αν οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΑ ήταν πραγματικοί υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, λυπάμαι που το λέω αλλά κρίνοντας από τις δύσκολες σημερινές συνθήκες (που πιθανά θα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα και από τις προσωπικές σας επιχειρήσεις), οι αμοιβές πολλών από αυτούς ουδεμία σχέση δεν θα είχαν με τα ποσά που πιθανά εισπράττουν σήμερα από μισθό και παροχές σε χρήμα (ίσως και σε είδος) (ο πρόεδρός τους κ. Ξενουδάκης σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη ανέφερε ότι η σημερινή μέση αμοιβή εργαζομένου στη ΔΕΥΑΑ ίσως πλησιάζει τα 1.500 ευρώ καθαρά!)

Κλείνοντας, σας παρακαλώ να απαντήσετε, έστω και τώρα, στα ερωτήματά μου (στην με αριθμό πρωτοκόλλου 3558/15.12.2014 αίτησή μου) που ξεχάσατε να το κάνετε:

 • τα προβλεπόμενα είδη ένδυσης-υπόδησης χορηγήθηκαν σε είδος ή σε χρήμα για τα έτη 2010, 2011 και 2012 και πόσο κόστισε ανά δικαιούχο εργαζόμενο αυτή η δαπάνη για κάθε ένα από αυτά τα τρία έτη;
 • Θα συνεχίσετε να παρέχετε σε χρήμα τα ποσά για τα συγκεκριμένα είδη ένδυσης-υπόδησης που αναφέρει η ΚΣΣΕ του 2009 και να μην προχωράτε σε μειοδοτικό διαγωνισμό όπως κάνουν ΔΕΥΑ πόλεων αντιστοίχου μεγέθους με το δικό μας (για παράδειγμα αυτές της Κομοτηνής και των Σερρών), και
 • Χορηγείτε τον απαραίτητο εξοπλισμό ειδών ασφαλείας στο προσωπικό σε χρήμα ή σε είδος και πόσο κοστίζει αυτός ετησίως ανά δικαιούχο εργαζόμενο από το 2010 έως σήμερα.

Γι’ αυτό σας παρακαλώ να μην επιμείνετε στους χαρακτηρισμούς σας για “λιβελογραφήματα”, αλλά να αναθεωρήσετε τη στάση της διοίκησής σας και να ικανοποιήσετε το κοινό περί δικαίου αίσθημα προχωρώντας άμεσα σε μειοδοτικό διαγωνισμό για τα είδη ένδυσης-υπόδησης για το έτος 2015. Αυτή σας την πράξη θα την επικροτήσω με όλες μου τις δυνάμεις.

1 Σχόλιο

 1. Λία