πάμε μπροστά

Δευτέρα

22

Δεκέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση, εισηγήσεις και ανεπίσημα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρας 22/12/2014 στις 12:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανεπίσημα Πρακτικά, Αρχεία, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Οικονομικής Επιτροπής

Ευχαριστούμε πολύ τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη», κ. Παύλο Μιχαηλίδη, για τις προσκλήσεις και τις εισηγήσεις που μας παρέχει σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Τις εισηγήσεις που μας χορήγησε για άλλη μία φορά τις σκανάραμε και τις μοιραζόμαστε με τους συνδημότες μας.

Δυστυχώς παρά την αίτησή μου στον κ. δήμαρχο (στις 11/12/2014 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dimarxos@alexpolis.gr)  μέχρι στιγμής δεν λαμβάνουμε καμία ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις προσκλήσεις και τις εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δ.Σ. της ΠΕΔ/ΑΜΘ του οποίου προεδρεύει ο ίδιος. Ελπίζουμε στο σύντομο μέλλον αυτό να υλοποιηθεί ώστε να μην εξαρτώμαστε από την καλή διάθεση του κ. Μιχαηλίδη ή οποιουδήποτε άλλου δημοτικού συμβούλου.

Σήμερα ήταν η μέρα του νομικού συμβούλου του δήμου, κ. Παπατζελίδη. Ο κ. Παπατζελίδης, τη στάση του οποίου έχουμε στο παρελθόν καυτηριάσει, δηλαδή να προσέρχεται στις συνεδριάσεις χωρίς εισηγήσεις και με ελλιπή ενημέρωση για τα θέματα που εισηγείται, σήμερα προσκόμισε, εκ των προτέρων μάλιστα, υποδειγματικές 5σέλιδες εισηγήσεις για κάθε υπόθεση την οποία εισηγήθηκε. Συγχαρητήρια στον κ. Παπατζελίδη, λοιπόν, του ζητώ συγγνώμη αν ήμουν λίγο αυστηρός μαζί του μέχρι σήμερα, ελπίζω να συνεχίσει να μας διαφωτίζει με εισηγήσεις αντίστοιχου επιπέδου με τις σημερινές. Ένα μεγάλο μπράβο και στον αντιδήμαρχο οικονομικών κ. Παντελίδη ο οποίος ζήτησε από τη νομική υπηρεσία αυτές τις έγγραφες εισηγήσεις σε κάθε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.

================================

Αλεξανδρούπολη 18/12/2014
Αριθμ. Πρωτοκ. 76823

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2014 και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημαρχείο στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού προς την Ο.Ε., αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74546/05-12-2014 Προδικαστική Προσφυγή της Εταιρίας DotSoft ΑΕ (εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

 2. «Έγκριση Υπαγωγής της Διαφοράς του Δήμου Αλεξ/πολης με τη Βασιλική
 Ραπτοπούλου σε Δικαστική Μεσολάβηση (κατ’άρθ.214β ΚπολΔ), προκειμένου με βάση κοινό ιδιωτικό συμφωνητικό των μερών, να συνταχθεί Πρακτικό Δικαστικής Μεσολάβησης μεταξύ των ανωτέρω, ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214β ΚΠολΔ» (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

 3. «Έγκριση Υπαγωγής της Διαφοράς του Δήμου Αλεξ/πολης με τον «Ευάγγελο Στέργιου σε Δικαστική Μεσολάβηση (κατ’ άρθ.214β ΚπολΔ), προκειμένου με βάση κοινό ιδιωτικό συμφωνητικό των μερών,να συνταχθεί Πρακτικό Δικαστικής Μεσολάβησης μεταξύ των ανωτέρω, ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214β ΚπολΔ» (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

 4. «Έγκριση Υπαγωγής της Διαφοράς του Δήμου Αλεξ/πολης με τη Μαρία Καμπλή σε Δικαστική Μεσολάβηση (κατ’ άρθ.214β ΚπολΔ), προκειμένου με βάση κοινό ιδιωτικό συμφωνητικό των μερών,να συνταχθεί Πρακτικό Δικαστικής Μεσολάβησης μεταξύ των ανωτέρω, ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214β ΚΠολΔ» (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

 5. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων του Δήμου
Αλεξανδρούπολης (εισηγ. κ. Καραμελίδου Σταματία)

 6. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Κτιρίου Παλαιών Σφαγείων Φερών» (εισηγ. κ. Καναρίδης Ευάγγελος)

 7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: « Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού Ακινήτου στην Αθήνα» (εισηγ. κ. Καναρίδης Ευάγγελος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκείμενου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

================================

================================

 Ανεπίσημα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρας 22/12/2014

Παρόντες στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρός της κ. Ευάγγελος Λαμπάκης και τα μέλη της κ.κ. Ουζουνίδης, Παντελίδης, Βαμβακερός, Γερακόπουλος, Ζητάκης, Τρέλλη (διαπιστώνεται απαρτία).

Απόντες ο κ. Μιχαηλίδης Παύλος και ο κ. Θυμιανίδης Κωνσταντίνος.

Από υπηρεσιακούς παρόντες η γραμματέας κ. Ντόλιου, ο γενικός γραμματέας του κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος, οι νομικοί σύμβουλοι του δήμου κ.κ. Μπίκος Μιχαήλ και Παπατζελίδης Δημοσθένης και οι κ.κ. Πορτοκαλίδης Κώστας, Σούλτας Χαράλαμπος, Καραμελίδου Σταματία.

Ο κ. Παντελίδης διευκρίνισε ότι ζήτησε να έρχονται αναλυτικές εισηγήσεις από τη νομική υπηρεσία, σήμερα οι εισηγήσεις είναι υποδειγματικές. Συγχαρητήρια και πάλι στη νομική υπηρεσία, ελπίζουμε να συνεχίσει να παρουσιάζει αναλυτικές εισηγήσεις σαν τις σημερινές!

Έκτακτο θέμα
Ο κ. Σούλτας εισηγείται για τα πρώην σφαγεία Φερών (σ.σ. με επιφύλαξη, δεν ακούστηκε ακριβώς τι συζητήθηκε, θα δούμε την ανάρτηση στο Διαύγεια), ξοδεύτηκαν 1.338,30 ευρώ

Ψηφίζεται Ομόφωνα

Θέμα 1 – Εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού προς την Ο.Ε., αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74546/05-12-2014 Προδικαστική Προσφυγή της Εταιρίας DotSoft ΑΕ (εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος)

Οικονομική Επιτροπή 22/12/2014 12:17

Οικονομική Επιτροπή 22/12/2014 12:17

Ο κ. Πορτοκαλίδης λέει ότι πρόκειται για τη δημιουργία portal για το δήμο Αλεξανδρούπολης. Η DotSoft έκανε προδικαστική προσφυγή, ο ίδιος εισηγείται την απόρριψή της και να προχωρήσουμε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Πρώτη ειναι η Q&R και τρίτη η Micronet.

Ο δήμαρχος λέει οτι η προσφυγή νομικά ευδοκιμεί σε πολλά σημεία, σύμφωνα με μια πρώτη ματιά.

Ο κ. Πορτοκαλίδης προχωρά εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα και με την εισήγησή του, πρέπει να απορριφθεί η προσφυγή.

Ο κ. Μπίκος λέει ότι το έργο ειναι 270.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ο κύκλος εργασιών του 2012 & 2013 υπερκαλύπτει την απαίτηση του μ.ο. που ζητά η προκήρυξη του έργου.

Ο κ. Μπίκος παρουσιάζει το 2ο επιχείρημα της προσφυγής (ότι δεν έχει ολοκληρώσει δηλαδή ούτε ένα έργο αντίστοιχο ένας από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία), ο κ. Πορτοκαλίδης απαντά ότι ο συγκεκριμένος ανάδοχος έχει βεβαίωση από το δήμο Τρίπολης ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο της δημιουργίας του εκεί portal.

Ο κ. Δήμαρχος ζητά να δει τη βεβαίωση του δήμου Τρικκαίων (με έδρα τα Τρίκαλα), αν έχει γίνει οριστική παραλαβή.

Ο κ. Πορτοκαλίδης παρουσιάζει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου από το δήμο Τρικκαίων. Στο πρακτικό 1 υπάρχει αναλυτικά η βαθμολογία των 3 συμμετεχόντων βάσει ειδικού πίνακα προδιαγραφών.

Απορρίπτεται ομόφωνα η προδικαστική προσφυγή της DotSoft

Στη συνέχεια έχουμε 3 δικαστικές διαμεσολαβήσεις.

Θέματα 2-3-4
Στην περίπτωση της κ. Ραπτοπούλου η ευθύνη είναι της υπηρεσίας γιατί δεν έγινε ανάληψη ευθύνης, λέει ο κ. Μπίκος.

Το έργο στην πλατεία Λουτρού έγινε σε περίοδο που οι 8 εργάτες του πράσινου δεν είχαν χρόνο να επέμβουν, το καλοκαίρι. Οι εργασίες πιστοποιήθηκαν από την υπηρεσία πρασίνου.

Η προμήθεια σε μελανάκια για τους εκτυπωτές έγινε σε περίοδο που δεν υπήρχε διαγωνισμός και δε λειτουργούσε τίποτε στο δήμο.

Ψηφίζονται ομόφωνα

Θέμα 5
Το ποσό της εισήγησης από 61,5 ευρώ να γίνει 200 ευρώ, λέει η εισηγήτρια κ. Καραμελίδου.
Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 6 – Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Κτιρίου Παλαιών Σφαγείων Φερών»
Ανοίγουν οι οικονομικές προσφορές. Πρόκειται για οικοδομικές εργασίες, νιπτήρες προϋπολογισμού 10.000 συν ΦΠΑ για τη στέγαση εκεί του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών.

Οι προσφορές που ανοίχτηκαν είναι (με επιφύλαξη καθώς μπορεί να υπάρχουν κάποια λάθη σε ονόματα ή ποσοστά, θα τα δούμε επακριβώς στην τελική ανάρτηση στο Διαύγεια):

 1. Μιχαηλίδης Παύλος 9%
 2. Μανούσης Γιώργος 5%
 3. Παπαδόπουλος 8%
 4. Μπάτζιος Γιώργος 12%
 5. Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος 37%
 6. Τρικούπης 3%
 7. Παυλίδης 9%
 8. Καρυπίδης Σάββας 31%
 9. Τοπαλίδης 7%

Μειοδότης ο κ. Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος με 37%.

Θέμα 7
Ομόφωνα

Λύεται η συνεδρίαση.