πάμε μπροστά

Τετάρτη

24

Δεκέμβριος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 5ο Δ.Σ. της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. κ. Τριαντάφυλλο Αρβανιτίδη ο οποίος ανταποκρίνεται στο αίτημά μας για ενημέρωση για τις συνεδριάσεις του δ.σ. της εταιρείας και της ημερήσιας διάταξής τους. Ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ από 22/12/2014 η πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ!

==================

Ημερομηνία : 22/12/2014
Αριθμ. Πρωτ : 550

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. την Δευτέρα στις 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 μ.μ. να συγκεντρωθούν στο χώρο του υποκαταστήματος ένα της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. (κάμπινγκ) σε συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων .

  1. Ορισμός Πρακτικογράφου
  2. Αιτήσεις
  3. Έγκριση τιμών camping και Ξενοδοχείου στα Ιαματικά Λουτρά
  4. Απόφαση για τη Λειτουργία των Ιαματικών Πηγών
  5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας μίσθωσης Αναψυκτηρίου στο Π.Κ.Α.
  6. Έγκριση προϋπολογισμού 2015
  7. Έγκριση Κανονισμών Λειτουργίας της ΤΙΕΔΑ ΑΕ
  8. Έγκριση όρων πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ανάθεση της υπηρεσίας «διαφημιστική προβολή – διαχείριση χορηγιών Γιορτής Κρασιού 2015»
  9. Λοιπά

Ο πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ ΑΕ

Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης

==================