πάμε μπροστά

Δευτέρα

5

Ιανουάριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Δ.Σ. του Πολυκοινωνικού την Πέμπτη 8/1/2015 στις 12:30 μ.μ.

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικές Επιχειρήσεις, Πολυκοινωνικό

Ευχαριστώ θερμά τον κ. Αντώνη Βαμβακερό, πρόεδρο του Πολυκοινωνικού, που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου για ενημέρωση για τις ημερομηνίες συνεδρίασης του δ.σ. του και την ημερήσια διάταξη. Για πρώτη φορά σήμερα έλαβα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου την παρακάτω πρόσκληση για το δ.σ. της ερχόμενης Πέμπτης 8/1/2015.

Του θυμίζω ότι αν και το υποσχέθηκε, δεν έχω ακόμα λάβει απάντηση στα ερωτήματα που έθεσα εγγράφως στον ίδιο όπως και στα άλλα νομικά πρόσωπα του δήμου.

===============

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας  προσκαλούμε στις  08.01.2015, ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ.,  να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Δήμου Αλεξανδρούπολης, που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αλεξανδρούπολη – Καρτάλη 2, και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Έγκριση Ανατροπών και Αποδεσμεύσεων των Αναλήψεων Υποχρεώσεων έτους 2014 (άρθρο 4 ΠΔ 113/2010).
  3. Επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγή του υπόλογου
  4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
  5. Σύσταση Πάγιας προκαταβολής
  6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημόσιας κλήρωσης μελών Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης.
  7. Εγγραφή του Νομικού Προσώπου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά
  8. Επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφάλιση των αυτοκινήτων του Νομικού Προσώπου.
  9. Έγκριση πρακτικών δημοπροσίας για προμήθεια αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Σημ: Για παραπέρα απορίες και διευκρινήσεις, οι κ.κ. Σύμβουλοι, μπορούν να απευθύνονται στον κ. Πρόεδρο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.

Αλεξανδρούπολη  31 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βαμβακερός Αντώνιος