πάμε μπροστά

Τρίτη

13

Ιανουάριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορίστηκε η διαδρομή του χερσαίου αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης – Δείτε τους χάρτες και τους πίνακες των θιγόμενων ιδιοκτησιών

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Μεγάλα θέματα δήμου, Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, ΦΕΚ, Φωτογραφίες/Γραφικά

Με αναρτήσεις στο Διαύγεια (στις 18/12/2014) και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (στις 30/12/2014) κοινοποιήθηκε η απόφαση του υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου με θέμα:

Διαδρομή και εγκατάσταση του χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης του έργου “Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης” της GASTRADE Α.Ε.

Σύμφωνα με αυτή, ορίστηκε η διαδρομή και εγκατάσταση του χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης στο τμήμα από την Παραλία Απαλού μέχρι το Νέο Σταθμό Μ/Ρ Αμφιτρίτης.

Σημεία Φ4, Φ7, Φ8, Φ9 και Φ10 χερσαίου τμήματος αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ Β' 3528/30.12.2014)

Σημεία Φ4 (αρχή), Φ7, Φ8, Φ9 και Φ10 (τέλος) του χερσαίου τμήματος αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ Β’ 3528/30.12.2014) (κλικ για μεγέθυνση)

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ (Φύλλο 3528, Τεύχος Β’/30.12.2014) μπορεί να αρχίσει η εκτέλεση του έργου η οποία δεν αναστέλλεται από την άσκηση αίτησης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ενέργειας (παρ.3 του άρθρου 169 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει για τα έργα ΑΣΦΑ σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 45 του ν. 4277/2014).

Ταυτόχρονα δημοσιεύτηκε στο ίδιο ΦΕΚ (Φύλλο 3528, Τεύχος Β’/30.12.2014) και ο Κτηματολογικός Πίνακας Ζώνης Δουλείας και Εργασίας με τις θιγόμενες ιδιοκτησίες που φαίνονται αναλυτικά στα πέντε κτηματολογικά διαγράμματα (δείτε τα παρακάτω).

Εμείς συναρμολογήσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε τα Κτηματολογικά Διαγράμματα από το ΦΕΚ (το κάθε διάγραμμα το αποτελούν 4 σελίδες Α4 του ΦΕΚ). Οι πέντε αυτοί χάρτες αναπροσαρμόστηκαν σε  μέγεθος Α2 (420 x 594 mm), ώστε να είναι ευδιάκριτα τα όσα αναγράφονται (η κλίμακα των χαρτών δεν ισχύει καθώς αυξομειώθηκαν τα μεγέθη τους αυθαίρετα).

Μπορείτε να κατεβάστε την υπουργική απόφαση, το ΦΕΚ που ορίζει τη διαδρομή με τους συνημμένους χάρτες, τους συναρμολογημένους χάρτες και να δείτε τους ιδιοκτήτες των οποίων οι εκτάσεις θίγονται, όπως δημοσιεύτηκαν στο ίδιο ΦΕΚ.

Κτηματολογικός Πίνακας Θιγόμενων Ιδιοκτησιών από χερσαίο τμήμα ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σελ.1 (ΦΕΚ Β' 3528/30.12.2014)

Κτηματολογικός Πίνακας Θιγόμενων Ιδιοκτησιών από χερσαίο τμήμα ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σελ.1 (ΦΕΚ Β’ 3528/30.12.2014) (κλικ για μεγέθυνση)

Κτηματολογικός Πίνακας Θιγόμενων Ιδιοκτησιών από χερσαίο τμήμα ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σελ.2 (ΦΕΚ Β' 3528/30.12.2014)

Κτηματολογικός Πίνακας Θιγόμενων Ιδιοκτησιών από χερσαίο τμήμα ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σελ.2 (ΦΕΚ Β’ 3528/30.12.2014) (κλικ για μεγέθυνση)

Κτηματολογικός Πίνακας Θιγόμενων Ιδιοκτησιών από χερσαίο τμήμα ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σελ.3 (ΦΕΚ Β' 3528/30.12.2014)

Κτηματολογικός Πίνακας Θιγόμενων Ιδιοκτησιών από χερσαίο τμήμα ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σελ.3 (ΦΕΚ Β’ 3528/30.12.2014) (κλικ για μεγέθυνση)

Κτηματολογικός Πίνακας Θιγόμενων Ιδιοκτησιών από χερσαίο τμήμα ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σελ.4 (ΦΕΚ Β' 3528/30.12.2014)

Κτηματολογικός Πίνακας Θιγόμενων Ιδιοκτησιών από χερσαίο τμήμα ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σελ.4 (ΦΕΚ Β’ 3528/30.12.2014) (κλικ για μεγέθυνση)

Κτηματολογικός Πίνακας Θιγόμενων Ιδιοκτησιών από χερσαίο τμήμα ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σελ.5 (ΦΕΚ Β' 3528/30.12.2014)

Κτηματολογικός Πίνακας Θιγόμενων Ιδιοκτησιών από χερσαίο τμήμα ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σελ.5 (ΦΕΚ Β’ 3528/30.12.2014) (κλικ για μεγέθυνση)

Κτηματολογικό Διάγραμμα - Σχέδιο 5 - Χερσαίου Τμήματος Αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (από ΦΕΚ Β' 3528/30.12.2014)

Κτηματολογικό Διάγραμμα – Σχέδιο 5 – Χερσαίου Τμήματος Αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (από ΦΕΚ Β’ 3528/30.12.2014) (κλικ για μεγέθυνση) (στο πάνω μέρος η ενδεικτική θέση του MR Αμφιτρίτης και η μελλοντική σύνδεση με ΕΣΦΑ – με κόκκινο ο υπάρχων αγωγός του ΔΕΣΦΑ)

Κτηματολογικό Διάγραμμα - Σχέδιο 4 - Χερσαίου Τμήματος Αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (από ΦΕΚ Β' 3528/30.12.2014)

Κτηματολογικό Διάγραμμα – Σχέδιο 4 – Χερσαίου Τμήματος Αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (από ΦΕΚ Β’ 3528/30.12.2014) (κλικ για μεγέθυνση)

Κτηματολογικό Διάγραμμα - Σχέδιο 3 - Χερσαίου Τμήματος Αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (από ΦΕΚ Β' 3528/30.12.2014)

Κτηματολογικό Διάγραμμα – Σχέδιο 3 – Χερσαίου Τμήματος Αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (από ΦΕΚ Β’ 3528/30.12.2014) (κλικ για μεγέθυνση)

Κτηματολογικό Διάγραμμα - Σχέδιο 2 - Χερσαίου Τμήματος Αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (από ΦΕΚ Β' 3528/30.12.2014)

Κτηματολογικό Διάγραμμα – Σχέδιο 2 – Χερσαίου Τμήματος Αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (από ΦΕΚ Β’ 3528/30.12.2014) (κλικ για μεγέθυνση)

Κτηματολογικό Διάγραμμα - Σχέδιο 1 - Χερσαίου Τμήματος Αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (από ΦΕΚ Β' 3528/30.12.2014)

Κτηματολογικό Διάγραμμα – Σχέδιο 1 – Χερσαίου Τμήματος Αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (από ΦΕΚ Β’ 3528/30.12.2014) (κλικ για μεγέθυνση) (κάτω, με κόκκινο χρώμα, η γραμμή του αιγιαλού στον Απαλό)

Χερσαίο Τμήμα Αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξ/πολης (από ΦΕΚ Β' 3528/30.12.2014)

Χερσαίο Τμήμα Αγωγού ΑΣΦΑ Αλεξ/πολης (κολάζ από ΦΕΚ Β’ 3528/30.12.2014) (κάτω με κίτρινο η γραμμή αιγιαλού, πάνω το MR Αμφιτρίτης και η μελλοντική σύνδεση με ΕΣΦΑ – με κόκκινο ο υπάρχων αγωγός του ΔΕΣΦΑ)