πάμε μπροστά

Τετάρτη

14

Ιανουάριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση, εισηγήσεις και ανεπίσημα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής της Τετάρτης 13/01/2015 στις 14:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανεπίσημα Πρακτικά, Αρχεία, Διαχείριση Απορριμμάτων, Επιτροπές, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Οικονομικής Επιτροπής

Ευχαριστούμε πολύ τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη», κ. Παύλο Μιχαηλίδη, για τις προσκλήσεις και τις εισηγήσεις που μας παρέχει σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Τις εισηγήσεις που μας χορήγησε για άλλη μία φορά τις σκανάραμε και τις μοιραζόμαστε με τους συνδημότες μας.

Δυστυχώς παρά την αίτησή μου στον κ. δήμαρχο (στις 11/12/2014 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dimarxos@alexpolis.gr)  μέχρι στιγμής δε λαμβάνω καμία ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις προσκλήσεις και τις εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δ.Σ. της ΠΕΔ/ΑΜΘ του οποίου προεδρεύει ο ίδιος. Ελπίζω στο σύντομο μέλλον αυτό να υλοποιηθεί ώστε να μην εξαρτώμαστε από την καλή διάθεση του κ. Μιχαηλίδη ή οποιουδήποτε άλλου δημοτικού συμβούλου.

Σήμερα ήταν η μέρα της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) του δήμου Αλεξανδρούπολης στον Άβαντα. Ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία τα αποτελέσματα της Φάσης Β.1 του Διαγωνισμού, αυτής του “Ανταγωνιστικού Διαλόγου” με τις έξι ενδιαφερόμενες εταιρείες/κοινοπραξίες. Στο εξής θα παρουσιαστούν σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. τα τεύχη δημοπράττησης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Ο εισηγητής κ. Γιοβανάκης έδωσε μια μικρή πρόγευση, όση τον άφησε να δώσει ο κ. δήμαρχος ο οποίος τον διέκοψε πολλές φορές ζητώντας του να μην προτρέχει και να μείνει στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την έγκριση των αποτελεσμάτων της Β1 φάσης.

Στους 80.000 τόνους απορριμμάτων τη χρονιά ορίστηκε η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων για τη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης που θα υποδέχεται τα απορρίμματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου-Ροδόπης λόγω… αυξημένου τουρισμού…

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρούπολης (14/1/2015 14:30)

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρούπολης (14/1/2015 14:30) – ο κ. Γιοβανάκης εισηγείται το 1ο θέμα για τη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης

================================

Αριθ. Πρωτ. : 896
Αλεξανδρούπολη 09/01/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 13/01/2015 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Δημαρχείο στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 1. Έγκριση των αποτελεσμάτων της Φάσης Β.Ι του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για την υλοποίηση του Έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» με ΣΔΙΤ και του Πρακτικού Πέρατος Διαλόγου της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου – Κήρυξη Πέρατος Διαλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 16.1, 17.4 και 24.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου-Φάση Β.Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο. (εισηγ. κ. Γιοβανάκης Θεόδωρος.)
 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών διαγωνισμού του υποέργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ». (εισηγ. κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 3. Αίτηση Παναγιώτη Παρασκευόπουλου προς τον Δήμο Αλεξ/πολης και τον Δήμαρχο αυτού ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, προκειμένου αυτή να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 4. Νομική υποστήριξη στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο για τις 05/02/2015 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αλεξ/πολης, από τους νομικούς συμβούλους του Δήμου κ. Μπίκο Μιχαήλ και κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη και πληρωμή παραβόλου προσφυγής. (εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών: «Μίσθωση μηχανημάτων για εκχιονισμό» (εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος )
 6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών: «Μίσθωση μηχανημάτων λόγω έκτακτων αναγκών» (εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος )
 7. Έγκριση δαπανών & διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (εισηγ. κ. Φαλέκα Παναγιώτα)
 8. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου, άνω των τριών ημερών, του κ. Ουσταδάκη Δημητρίου. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Αποδοχή δωρεάς κλειστού γυμναστηρίου της Ιατρικής Σχολής, για χρήση από τον Δήμο. (εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 10. Έγκριση ή μη πρακτικών εκμίσθωσης κυλικείου Δημοτικής Ενότητας Φερών. (εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)
 11. Έγκριση ή μη πρακτικών εκμίσθωσης αγροτεμαχίων οικισμών, Δημοτικής Ενότητας Φερών.(εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

================================

================================

Ανεπίσημα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρας 14/01/2015

Παρόντες στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρός της κ. Ευάγγελος Λαμπάκης και τα μέλη της κ.κ. Παντελίδης, Βαμβακερός, Γερακόπουλος, Ζητάκης, Θυμιανίδης, Τρέλλη και Μιχαηλίδης (διαπιστώνεται απαρτία). Απών ήταν ο κ. Γιώργος Ουζουνίδης.

Από υπηρεσιακούς παρόντες η γραμματέας κ. Ντόλιου, ο γενικός γραμματέας του κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος, και οι κ.κ. Γιοβανάκης, Χρυσοχοΐδου, Τάτσιλη, Μόκαλη, Καναρίδης, Κάβουρας.

Απουσιάζουν οι νομικοί σύμβουλοι του δήμου κ.κ. Μπίκος Μιχαήλ και Παπατζελίδης Δημοσθένης.

Έκτακτο Θέμα (Εισηγήτρια η κ. Μόκαλη)

Εξέταση ένστασης κ. Στεργιούδα – προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (73.000€ ;)
Υπάρχει θέμα καθώς την ένσταση κατά του πρακτικού που τον απέρριψε στην πρώτη φάση γιατί δεν είχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο κ. Στεργιούδας την έκανε στις 2/1/2015, ενώ μπορούσε να κάνει μέχρι και 31/12/2015.

Ομόφωνα δεκτή η πρόταση της υπηρεσίας για απόρριψη της ένστασης.

Έκτακτο Θέμα (Εισηγήτρια η κ. Τάτσιλη, παρών ο κ. Καναρίδης)

Δύο προδικαστικές προσφυγές για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
Η κ. Τάτσιλη αναφέρει το σκεπτικό της υπηρεσίας που γίνονται δεκτές οι δύο ενστάσεις.
Ομόφωνα δεκτές οι προτάσεις της υπηρεσίας.

Θέμα 1ο – Έγκριση αποτελεσμάτων Φάσης Β.Ι του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για τη Μ.Ε.Α. (Εισηγητής ο κ. Γιοβανάκης)

Ο κ. Γιοβανάκης λέει ότι τελείωσε και η Β1 φάση του διαγωνισμού, σε λίγο θα είμαστε σε θέση να βγουν τα τεύχη δημοπράτησης. Έχουν περάσει και οι έξι ενδιαφερόμενοι, όπως φαίνεται στην εισήγηση.

Την επόμενη φορά που θα συνεδριάσει η ΟΕ θα είναι και οι τεχνικοί σύμβουλοι που θα παρουσιάσουν τα τεύχη δημοπράτησης, πριν βγουν στον αέρα, τις τεχνικές προδιαγραφές. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση θα παραστεί, πιθανά, και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας ΣΔΙΤ. Στο τεύχος της διακήρυξης θα βρίσκονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (όροι πληρωμής, συμβάσεις, κλπ).

Όσον αφορά τα τεχνικά δεδομένα, η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα θα είναι 80.000 τόνοι το χρόνο από τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Έβρου. Αυτό προέκυψε από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις δύο Π.Ε. Το 2014 “μέσο χρήσης” (;) και ήταν περίπου 110.000 τόνοι απορριμμάτων το χρόνο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί το 2014 (σε σχέση με τα στοιχεία που είχαμε το 2013), είχαμε μεγαλύτερη ποσότητα σκουπιδιών λόγω του αυξημένου τουρισμού. Από εδώ και πέρα ο κ. Γιοβανάκης έχει την εντύπωση ότι τα σκουπίδια θα αυξάνονται, δε θα πέσουμε κάτω από την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που έχει μπει, τους 80.000 τόνοι ετησίως.

Ο κ. δήμαρχος ρωτά αν θα έχουμε καύση.

Ο κ. Γιοβανάκης λέει ότι καύση δεν αναφέρεται στα στοιχεία που είχε δώσει η υπηρεσία, αλλά όμως και δεν απαγορεύεται. Μπορεί κάποιος να φέρει προσφορά με καύση, με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν μπορεί να απαγορευτεί. Αλλά η καύση για τη δεδομένη ποσότητα που έχουμε εδώ (100-110.000 τόνους ετησίως) είναι ασύμφορη. Υπηρεσιακοί παράγοντες όμως επισκέφτηκαν μονάδες του εξωτερικού, για παράδειγμα σε εργοστάσιο καύσης λίγο έξω από τη Λισαβόνα στην Πορτογαλία, το οποίο επεξεργαζόταν σκουπίδια 1.500.000 τόνους το χρόνο με καύση και έκαιγε τα πάντα. Εδώ είναι ασύμφορο.

Ο κ. δήμαρχος λέει ότι και να μην ήταν ασύμφορο, και να μας κάναν πρόταση εμείς δε θα το δεχόμασταν.

Ο κ. Γιοβανάκης συνέχισε λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή στον ΚΔΑΥ επεξεργαζόμαστε περίπου 5.000 τόνους το χρόνο. Το μέγιστο υπόλειμμα που θα πηγαίνει στο ΧΥΤΥ από τη ΜΕΑ το έχουμε ορίσει μέχρι 40% για να μην αποκλειστεί καμία τεχνική λύση (τόσο είναι και στα υπόλοιπα έργα ΣΔΙΤ που γίνονται ανά την Ελλάδα).

Υπάρχουν 2 τεχνολογίες σήμερα.

 1. Κομποστοποίηση: Δίνει μέχρι 40% υπόλειμμα, 20-22% CLO (κομπόστ για επικάλυψη σε ΧΥΤΥ ή μετά από συγκεκριμένη επεξεργασία για λίπασμα – όχι για εποχιακές καλλιέργειες) και 12-15% ανάκτηση υλικών (με υλικά συσκευασίας).
 2. Αναερόβια χώνευση: Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο εξωτερικό, δίνει μέχρι 40% υπόλειμμα, 12-15 ανάκτηση υλικών (υλικά συσκευασίας, χαρτιά κλπ), 12-17% CLO ή RDF (πεσμένοτο καύσιμο RDF σε σχέση με τη μέθοδο της κομποστοποίησης), ενώ έχουμε και 5% βιοαέριο. Για τη μονάδα της δυναμικότητας της δικιάς μας, προκύπτουν περίπου 1,5-2 MW ισχύος.

Αυτές είναι οι προδιαγραφές της μονάδας βάσει της οποίας θα δοθούν οι προσφορές των έξι συμμετεχόντων, σε επόμενη ΟΕ θα γίνει πιο αναλυτική ενημέρωση.

Ο κ. Θυμιανίδης ρωτά τι είναι το υπόλοιπο της επεξεργασίας των ΜΕΑ για να συμπληρωθεί το 100%.

Ο κ. Γιοβανάκης λέει ότι είναι απώλειες από υγρά.

Ο κ. Θυμιανίδης ρωτά γιατί δεν αναφέρεται ότι μιλάμε για τον ανατολικό τομέα της περιφέρειας ΑΜΘ.

Ο κ. δήμαρχος απαντά ότι είναι μόνο για Ροδόπη-Έβρο, ζητά από τη γραμματέα να γράψει στην απόφαση “Ροδόπη και Έβρος”, δεν υπάρχουν καύση και ολόκληρη η περιφέρεια.

Ο κ. Γιοβανάκης λέει ότι από το τονάζ των απορριμμάτων φαίνεται ότι είναι μόνο Ροδόπη-Έβρος.

Ο κ. Μιχαηλίδης σημειώνει ότι η δημοτική αρχή γνωρίζει ότι η ΑΝΑ.Σ.Α. είναι αντίθετη στη δημιουργία ΜΕΑ.

Ο κ. Λαμπάκης λέει ότι ο κ. Μιχαηλίδης ακολουθεί την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Μιχαηλίδης ρωτά τι συμβαίνει με το χρόνο της συγκεκριμένης επένδυσης.

Ο κ. Γιοβανάκης απαντά ότι πρόκειται για 25 χρόνια.

Ο κ. Μιχαηλίδης λέει ότι κάποια στιγμή είχε ειπωθεί για ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα στους 60.000 τόνους, θεωρεί πως οι 80.000 τόνους είναι μεγάλο νούμερο ειδικά με τις αυξητικές τάσεις στην ανακύκλωση. Ο κ. Μιχαηλίδης λέει ότι ξεκινά η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ από το νέο ΔΣ της ΔΙΑΑΜΑΘ και την ΠΕΔ, δε βλέπει φως όμως στην εκκίνηση των διαδικασιών για τη δημιουργία αντίστοιχης μονάδας επεξεργασίας απορριμάτων στο δυτικό τομέα. Καλό είναι να γραφεί, όπως λέει ο κ. δήμαρχος, ότι η ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης αφορά Ροδόπη-Έβρου και όχι καύση…

Ο κ. Γιοβανάκης λέει ότι οι δήμαρχοι της ΑΜΘ αν πήγαιναν να δουν τις μονάδες στο εξωτερικό δε θα είχαν κανένα πρόβλημα.

Ο κ. δήμαρχος δεν αφήνει τον κ. Γιοβανάκη να σχολιάσει, όπως ήθελε, το θέμα, αλλά τον διακόπτει και του αφαιρεί το λόγο.

Ο κ. Μιχαηλίδης ρωτά αν έχουμε εισήγηση από τον κ. Φραντζή, το σύμβουλο του έργου, για τη λήξη του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Ο κ. Γιοβανάκης και ο κ. δήμαρχος διαβεβαιώνουν ότι είναι σε συχνή επαφή με τον κ. Φραντζή, δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση εισήγηση.

Καταψηφίζει ο κ. Μιχαηλίδης και η κ. Τρέλλη, μία λευκή ψήφος ο κ. Θυμιανίδης και τέσσερις υπέρ (Βαμβακερός, Παντελίδης, Γερακόπουλος, Ζητάκης).

Θέμα 2: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών διαγωνισμού ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα ΑΜΘ στην Αλεξανδρούπολη.

Ο κ. δήμαρχος λέει ότι είχε δοθεί παράταση 65 ημερών, δε δίνεται άλλη.
Ο κ. Μιχαηλίδης λέει ότι η μία εταιρεία είναι θυγατρική της άλλης.
Ομόφωνα δε δίνεται παράταση.

Θέμα 3: Αίτηση Παναγιώτη Παρασκευόπουλου προς τον Δήμο Αλεξ/πολης και τον Δήμαρχο για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης

Ο κ. Ξανθόπουλος λέει ότι υπάρχει εισήγηση για το θέμα, αναλυτική.

Ο κ. δήμαρχος λέει ότι ο κ. Παρασκευόπουλος έχει κερδίσει μια δικαστική απόφαση από έργο στον πρώην δήμο Τραϊανούπολης. Το ποσό κεφαλαίου ήταν 74.500 ευρώ. Ο κ. δήμαρχος είχε αρνηθεί στο παρελθόν να πληρωθεί γιατί είχε οικονομικές δυσκολίες ο δήμος, και του είχε πει “κάνε ότι θες”, που σήμαινε δικαστική επιδίωξη. Είναι ένα έργο που έγινε, υπάρχουν πιστοποιήσεις κλπ, δικαιώθηκε πανηγυρικά στο πρωτόδικο δικαστήριο. Δεν έχει λόγους, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, να καταθέσει και πάλι έφεση ο δήμος. Έχουν ήδη δημιουργηθεί τόκοι ύψους 15.000 ευρώ από τη μέρα κοινοποίησης της αγωγής, έχει φτάσει στις 90.000 ευρώ. Ο κ. Παρασκευόπουλος προτείνει να αφαιρεθεί η δικαστική δαπάνη και οι τόκοι και να του δοθούν οι 75.000 ευρώ.

Ο κ. δήμαρχος λέει ότι αν γίνει τελικά έφεση που θα εκδικαστεί σε 1-2 χρόνια, θα πάρει άλλα 15.000 ευρώ για 2 χρόνια (με 9,5% επιτόκιο ετησίως), θα πάμε 107-108.000 ευρώ. Προτείνει να δοθούν 75.000 ευρώ σε τρεις διμηνιαίες δόσεις.

Ο κ. Παντελίδης (αντιδήμαρχος οικονομικών) ρωτά γιατί να δοθούν τα χρήματα σε τρεις διμηνιαίες δόσεις; Να τα δώσουμε όποτε μπορούμε. Να μη δεσμευτούμε.

Ο κ. Λαμπάκης λέει ότι αν δε δεσμευτούμε ο κ. Παρασκευόπουλος ενδεχομένως να μην κόψει τους τόκους ούτε αυτούς ούτε από εδώ και πέρα, ούτε τη δικαστική δαπάνη.

Ο κ. Μιχαηλίδης ρωτά αν ο κ. Παρασκευόπουλος διεκδικεί και άλλα ποσά από το δήμο.

Ο κ. δήμαρχος λέει ότι δεν υπάρχουν άλλα ποσά.

Ο κ. Μιχαηλίδης λέει ότι διαφωνεί γιατί ο κ. Παρασκευόπουλος διεκδικεί και άλλα χρήματα από το δήμο.

Ο κ. δήμαρχος ρωτά τον κ. Ξανθόπουλο αν διεκδικεί και άλλα χρήματα ο κ. Παρασκευόπουλος, ο οποίος απαντά ότι δε γνωρίζει. Δεν υπάρχει θέμα, άλλωστε, αν διεκδικεί και άλλα ποσά.

Ο κ. Μιχαηλίδης συμπληρώνει ότι ήδη με το έργο του βιολογικού καθαρισμού των Φερών έχει ήδη κληθεί από τον εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις ως επικεφαλής δημοτικής παράταξης για τη δημοπρασία με την οποία πήρε το έργο ο κ. Παρασκευόπουλος, γι’ αυτό και είναι λίγο επιφυλακτικός.

Ο κ. Λαμπάκης λέει ότι προεκλογικά έγινε μία ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης…

Ο κ. Μιχαηλίδης σημειώνει ότι στην ανάκριση υποστήριξε ότι κατά τη γνώμη του ως μηχανικός και ως εργολάβος δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το διαγωνισμό του βιολογικού στις Φέρες.

Ο κ. Λαμπάκης συνεχίζει λέγοντας ότι η υπηρεσία και ο δήμος έστειλε τα απαραίτητα στοιχεία στον εισαγγελέα, Ο ανώνυμος με την καταγγελία του έλεγε πως κάποιοι τα άρπαξαν γιατί η έκπτωση ήταν 4%. Ήταν μοναδικός, δεν ήταν άλλος, έγινε το 2011 με μελέτη-κατασκευή, ειδική κατηγορία έργων όπου οι εκπτώσεις βγαίνουν βάσει ενός μαθηματικού υπολογισμού. Ανέτρεξε σε όλα τα έργα των τελευταίων 3 ετών σε όλη την Ελλάδα για βιολογικούς καθαρισμούς. Τα πιο πολλά είναι προμήθεια. Επιπλέον, όλες οι εκπτώσεις στα εννιά έργα που βρήκε, πλην ενός, στο Νέστο που ήταν 15%, οι επτά ήταν κάτω το 3% (μάλιστα οι τρεις ήταν μηδέν κόμμα κάτι). Δεν υπάρχει τίποτε απολύτως, μια χαρά ήταν ο διαγωνισμός. Ο άνθρωπος αυτός είναι και από την Αλεξανδρούπολη και είναι κρίμα να λερώνεται το όνομά του, είναι καθαρότατος. Συμφέρον του δήμου είναι να γλιτώσει τους τόκους, τη δικαστική δαπάνη και την εκδίκαση της έφεσης μετά από 2 χρόνια και να πληρώσουμε τα 75.000 ευρώ σε 3 διμηνιαίες δόσεις γιατί δε θα δεχθεί αλλιώς.

Ο κ. Παντελίδης ζητά να παρέμβει, ρωτά αν θα βγει ένα ένταλμα αν μπορούμε να το κόψουμε σε τρία διαφορετικά εντάλματα.

Ο κ. Ξανθόπουλος λέει ότι παλιά υπήρχε αυτή η δυνατότητα, να πληρωθεί ένα ένταλμα σε δόσεις. Δεν ξέρει αν έχει καταργηθεί τώρα.

Ο κ. Παντελίδης λέει να πληρωθεί εντός εξαμήνου με ένα ένταλμα.

Ο κ. Λαμπάκης λέει ότι αν δε γίνεται σε δόσεις να πληρωθεί εφάπαξ εντός εξαμήνου, αν δεχθεί. Αν δε δεχθεί θα κάνουμε έφεση. Να έχουμε έγγραφη αποδοχή του για την παραίτηση του από τόκους και δικαστική δαπάνη, πριν από τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής ένστασης του δήμου.

Λευκό ο κ. Μιχαηλίδης και ο κ. Θυμιανίδης, υπέρ η κ. Τρέλλη.

Θέμα 4: Νομική υποστήριξη στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο

Ομόφωνα

Θέμα 5: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών: «Μίσθωση μηχανημάτων για εκχιονισμό» (εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
Θέμα 6: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών: «Μίσθωση μηχανημάτων λόγω έκτακτων αναγκών» (εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

Ομόφωνα

Θέμα 7: Έγκριση δαπανών & διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (εισηγ. κ. Φαλέκα Παναγιώτα)

Ομόφωνα

Θέμα 8: Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου, άνω των τριών ημερών, του κ. Ουσταδάκη Δημητρίου. (εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

Ομόφωνα

Θέμα 9: Αποδοχή δωρεάς κλειστού γυμναστηρίου της Ιατρικής Σχολής, για χρήση από τον Δήμο. (εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Ο κ. δήμαρχος λέει ότι η ιατρική σχολή δίνει τη χρήση του προθερμαντηρίου σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Ο δήμος θα μοιράσει στους συλλόγους για να αποσυμφορηθεί το Παρασκευόπουλος. Πρέπει να κατασκευαστεί ο τάπητας εκεί. Ο δήμος θα επιβαρυνθεί με το κόστος ρεύματος και καθαριότητας. Αποδεχόμαστε ομόφωνα τη δωρεά και χρήση.

Ο κ. Παντελίδης λεει ότι μιλά για παραχώρηση για συγκεκριμένες μέρες και ώρες, να οριστεί ότι το γήπεδο παραχωρείται και το γήπεδο χρησιμοποιείται από φοιτητές ιατρικής συγκεκριμένες μέρες και ώρες.

Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 10: Έγκριση ή μη πρακτικών εκμίσθωσης κυλικείου Δημοτικής Ενότητας Φερών. (εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)

Ομόφωνα

Θέμα 11: Έγκριση ή μη πρακτικών εκμίσθωσης αγροτεμαχίων οικισμών, Δημοτικής Ενότητας Φερών.(εισηγ. κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)

Ομόφωνα

15:05 λήξη της συνεδρίασης