πάμε μπροστά

Τετάρτη

21

Ιανουάριος 2015

1

ΣΧΟΛΙΑ

Υπερωρίες εισέπραττε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης ο κ. Κώστας Κυργιαλάνης ενώ ήταν αποσπασμένος στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Βουλευτικές, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Εκλογές, Ηχητικά

Κώστας Κυργιαλάνης, υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Κώστας Κυργιαλάνης, υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Από τις αρχές Δεκέμβρη 2014 έχει πέσει στην αντίληψή μου η δημοσίευση στο Διαύγεια ενταλμάτων πληρωμής ως αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης στον υπάλληλο του δήμου (στη γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου) και πρώην πρόεδρο του συλλόγου των εργαζομένων, κ. Κώστα Κυργιαλάνη.

Το γεγονός μου προκάλεσε εντύπωση καθώς ο κ. Κυργιαλάνης, απ΄όσο ήξερα, ήταν αποσπασμένος στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ από το καλοκαίρι του 2013.

Ψάχνοντας στο διαδίκτυο διαπίστωσα ότι το θέμα (της καταβολής υπερωριών σε δημοσίους υπαλλήλους αποσπασμένους σε βουλευτές και κόμματα) έχει απασχολήσει κατ΄επανάληψη τα ΜΜΕ, με διαδοχικές μειώσεις των ωρών αυτών από την εποχή ακόμα υπουργίας του κ. Ραγκούση.

Στις 9/12/2014 επικοινώνησα μέσω facebook με τον ίδιο, αναφέροντάς του το θέμα και ζητώντας περισσότερες πληροφορίες, ειδικότερα:

 1. Βάσει ποιού ΦΕΚ έγινε η απόσπαση/διάθεσή του στο ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2013
 2. Βάσει ποιας νομοθεσίας εισπράττει υπερωρίες από το δήμο, και
 3. Αν εργάζεται ταυτόχρονα και στο δήμο ή αν είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλήσαμε και τηλεφωνικά, η συνάντησή μας δεν πραγματοποιήθηκε λόγω υποχρεώσεων και των δύο μας.

Επανήλθα στις 16/12/2014 μέσω facebook ζητώντας του πάλι τις ίδιες πληροφορίες. Του τόνισα ότι κατά την άποψή μου υπάρχει ηθικό θέμα καθώς πρακτικές σαν και αυτές το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα που πρεσβεύει το νέο και καυτηριάζει αντίστοιχες πρακτικές (μου είχε αναφέρει μάλιστα ότι η κ. Σοφία Σακοράφα έχει αναφερθεί στο ζήτημα των υπερωριών σε ομιλία της) θα έπρεπε να μη τις χρησιμοποιεί παρά το γεγονός ότι, πιθανά, τις δικαιούται…

Απάντηση δεν έλαβα. Αναγκάστηκα να ψάξω περισσότερο το θέμα με φίλη δικηγόρο σε μεγάλο δήμο της χώρας, η οποία με ενημέρωσε πως το θέμα της υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων υπαλλήλων σε πολιτικά κόμματα (μεταξύ άλλων) καθορίζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/10903/0022 της 1/2/2013, η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ:ΒΕΙΚΗ-ΦΚΚ και στο ΦΕΚ 25/ΥΟΔΔ/24.1.2013. Σύμφωνα με πληροφορίες της μάλιστα, οι εκεί επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο συγκεκριμένος δήμος δεν εγκρίνουν, πλέον, την καταβολή υπερωριών σε αποσπασμένους δημοτικούς υπαλλήλους σε βουλευτικά γραφεία (με παρέπεμψε μάλιστα στην Πράξη 49/2014 Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα 1 του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 1/2/2013, εγκρίθηκε και καθιερώθηκε η υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων αποσπασμένων στα γραφεία Πολιτικών Κομμάτων μέχρι είκοσι πέντε (25) ώρες συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο:

 • υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 14 ώρες
 • νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 5 ώρες
 • εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 6 ώρες

Οι πιστώσεις όσων υπαλλήλων διατίθενται ή αποσπώνται από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού σε γραφεία βουλευτών και πολιτικά κόμματα, καταβάλλονται από τις υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα προαναφερόμενα γραφεία.

Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους όλων των προαναφερόμενων περιπτώσεων της παρούσας απόφασης, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011 – το παραθέτω παρακάτω)

Ο κ. Κυργιαλάνης, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Έβρο σήμερα, ελάμβανε 104,32 ευρώ καθαρά μηνιαίως (168,38 μεικτά), σύμφωνα με τα χρηματικά εντάλματα Αυγούστου έως Νοεμβρίου του Διαύγεια.

Στις 16/1/2015 τον συνάντησα τυχαία έξω από τα προεκλογικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και του είχα θέσει για τελευταία φορά τα παραπάνω ερωτήματα στα οποία έλαβα – αργότερα μέσω FB – την απάντηση ότι όλα τα στοιχεία που μπορώ να πάρω νόμιμα, μπορώ να τα προμηθευτώ από το γραφείο προσωπικού του δήμου…

Μία εβδομάδα πριν, στις 9/1/2015, ο κ. Κυργιαλάνης λόγω της υποψηφιότητάς του ως βουλευτής Έβρου με το ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλλε την παραίτησή του από το δήμο, θέση την οποία θα επανακαταλάβει σε περίπτωση μη εκλογής του (στο συγκεκριμένο έγγραφο με ΑΔΑ: 7ΤΛΓΩΨΟ-ΓΩΩ αναφέρεται ότι ο κ. Κυργιαλάνης έχει αποσπαστεί από την 1/3/2013 στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με διάθεσή του στα γραφεία του κόμματος “ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ” για τη γραμματειακή του υποστήριξη).

Από όλα τα παραπάνω, θέτω και δημόσια πλέον τα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Η υπερωριακή απασχόλησή του στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ αφορά στο μέγιστο των 25 ωρών που δικαιούται βάσει της ΚΥΑ ή λιγότερο;
 2. Είναι υποχρεωτική η δήλωση ωρών υπερωριακής απασχόλησης μηνιαίως ια την εξόφλησή τους από το δήμο Αλεξανδρούπολης;
 3. Γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Έβρου ότι ο ίδιος αμείβεται από το δήμο για υπερωριακή εργασία, νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες;
 4. Ποιος βεβαιώνει τις ώρες υπερωριακής του απασχόλησης; Κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Έβρου, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο ίδιος;
 5. Είναι ηθικό να εισπράττει αμοιβές υπερωριών για την ενασχόλησή του με τα κοινά σε κόμμα το οποίο στηρίζει, βοηθά και με το οποίο είναι πλέον και υποψήφιος βουλευτής; Μήπως θα έπρεπε να προσφέρει εθελοντικά τις υπερωριακές υπηρεσίες του, όπως κάνουν και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Έβρου που εργάζονται αλλού, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και βοηθούν εκτός ωραρίου;
 6. Σε περίπτωση που εκλεγεί θα προσπαθήσει να αλλάξει αυτή την τακτική; Θα βεβαιώνει ο ίδιος τη μέγιστη υπερωριακή απασχόληση στους συνεργάτες που θα έχει στο βουλευτικό του γραφείο;
 7. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την καταβολή αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης σε αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους στα κόμματα και στα γραφεία βουλευτών;

Ακούστε ή διαβάστε παρακάτω τι απάντησε (ή δεν απάντησε) ο ίδιος ο κ. Κυργιαλάνης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στο Status Radio 94,2 FM την Τρίτη 20/1/2015 και σε ερώτημα που θέσαμε ως ακροατές του σταθμού (ευχαριστούμε για τη διατύπωσή της τον δημοσιογράφο κ. Σταύρο Αποστολίδη).

=======================

=======================

Απομαγνητοφώνηση απάντησης κ. Κυργιαλάνη στο Status 94,2FM:

Σταύρος Αποστολίδης: Ερώτημα από τους ακροατές μας, “ποιά είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την πληρωμή υπερωριών σε αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους στα γραφεία βουλευτών και κομμάτων”.

Κώστας Κυργιαλάνης: Λοιπόν.

Σταύρος Αποστολίδης: Κάτι έχει κατά νου, φαντάζομαι.

Κώστας Κυργιαλάνης: Κάτι έχει κατά νου, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία προβλέπεται η πληρωμή υπερωριών από τους εργαζομένους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την Προεδρία της Δημοκρατίας με κλιμάκωση μέχρι τους βουλευτές και τα κόμματα. Αυτό, ως τέτοιο, είναι υποχρεωτικό να υλοποιείται ανεξάρτητα ποιον αφορά, και τα λοιπά, και αφορά όλους τους αποσπασμένους στα κόμματα, αφορά όλα τα κόμματα, σε όλους τους βουλευτές…

Σταύρος Αποστολίδης: Καλά, αφού είναι νόμος, φυσικά και θα υλοποιηθεί. Εσείς συμφωνείτε με αυτό το νόμο;

Κώστας Κυργιαλάνης: Εδώ λοιπόν έχουμε πει για πολλά, πολλά πράγματα και ήταν καλό που τέθηκε αυτό. Σαν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, θα υλοποιήσουμε τον περιορισμό των προνομίων από τους βουλευτές ξεκινώντας. Είπαμε ότι η στελέχωση και υποστήριξη θα γίνει από τον κορμό του δημοσίου και όχι με μετακινήσεις, με προσλήψεις και όλα αυτά τα πράγματα, των εργαζομένων, με μειώσεις των προνομίων, αν θεωρηθεί...

Σταύρος Αποστολίδης: …των βουλευτών;

Κώστας Κυργιαλάνης: …των βουλευτών και όλου αυτού του κυκλώματος όλου αυτού που στηρίζει

Σταύρος Αποστολίδης: …των παρατρεχάμενων…

Κώστας Κυργιαλάνης: …Κοιτάξτε να δείτε, ένας βουλευτής πρέπει να έχει μια υποστήριξη για να παράξει έργο. Δεν πιστεύω να εννοεί κανένας ότι θα έχουμε έναν βουλευτή να βολοδέρνει σε έναν ολόκληρο νομό, να προσπαθεί να έχει επικοινωνία με τον κόσμο, να προσπαθεί να έχει επικοινωνία με τους φορείς για να πάρει τα αιτήματά τους χωρίς να έχει καμία υποστήριξη σε αυτή τη διαδικασία…

Σταύρος Αποστολίδης: Εντάξει, σωστό.

Κώστας Κυργιαλάνης: Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων. Θα υπάρξει λοιπόν υποστήριξη στο κοινοβουλευτικό έργο και αυτό είναι χρήσιμο και θα κριθεί και εκ του αποτελέσματος. Γιατί μπορεί ένας βουλευτής να έχει δεκαπέντε ανθρώπους να τον υποστηρίζουν από το δημόσιο και να πληρώνονται αυτό που πρέπει να πληρωθούν, είτε είναι σε κανονικό μισθό είτε είναι σε υπερωρίες και να μην προσφέρει έργο. Και άλλος μπορεί να έχει με δυο, με τρεις ανθρώπους και τα λοιπά, να προσφέρει πολύ περισσότερο έργο. Λοιπόν, αυτό το, τα προνόμια όμως είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα περιοριστούν, ξεκινώντας από τους ίδιους τους βουλευτές, που σημαίνει ότι θα ακολουθηθεί μια πορεία προς τα κάνω αναλογική ώστε να δοθεί και ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί να κόβουμε συνεχώς από τους πολίτες και να αφήνουμε

Σταύρος Αποστολίδης: …τους βουλευτές ανέγγιχτους…

Κώστας Κυργιαλάνης: …τους βουλευτές και όλο το υπόλοιπο σύστημα.

Σταύρος Αποστολίδης: Μάλιστα. Άρα λοιπόν να περιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο γίνονται όλα αυτά…

Κώστας Κυργιαλάνης: Βέβαια…και να εξορθολογιστεί…

Σταύρος Αποστολίδης: …δε σας αρέσει ούτε εσάς. Μάλιστα.

1 Σχόλιο