πάμε μπροστά

Παρασκευή

23

Ιανουάριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 2η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Παρασκευή 23/1/2015

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 19/1/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2258

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 23/1/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Ακύρωση της 337/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την «Τροποποίηση Συμφωνητικού Μίσθωσης των Αποθηκών της ΓΑΙΑΟΣΕ» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 3. Έγκριση Τροποποίησης Συμφωνητικού Μίσθωσης των Αποθηκών της ΓΑΙΑΟΣΕ στο λιμάνι (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 4. Κοινοποίηση έκθεσης ελέγχου σε παραγωγό εντός της «Συγκέντρωσης Παραγωγών Σαββάτου» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Έγκριση Χορήγησης Θέσεων Κατάληψης Χώρου σε Παραγωγούς για το έτος 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Έγκριση ή μη της Μείωσης Μισθώματος Περιπτέρου.( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Έγκριση Ανανέωσης Συνδρομών Εφημερίδων – Περιοδικών και Ηλεκτρονικών Βάσεων Ενημέρωσης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτήματος στην Παλαγία (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Λουτρού, Ανθείας και Νίψας (Εισηγ.: Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Έγκριση Παράτασης Συμβάσεων Προμήθειας Ανταλλακτικών και Εργασιών Συντήρησης Οχημάτων – Μ.Ε. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων α’ Κοινωνικών Βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης , λόγω ένδειας.  (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Ν.4315/14 στην πράξη εφαρμογής της περιοχής Μαϊστριανά και Φυτώριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ.: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 14. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Α΄ Δόσης 2015 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Βρετοπούλου Χρυσάνθης, αφορούν τις 2/1999 και 1/2002 αιτήσεις αυτοψίας (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Βρετοπούλου Χρυσάνθης αφορά την 1/2009 αίτηση αυτοψίας (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 17. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Γεωργιάδη Γεωργίου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 18. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Καβαρατζή Αγγελικής (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 19. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Λεπίδη Ευθύμιου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 20. Γνωμοδότηση για την Ίδρυση του 5ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης και του 6ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 21. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 22. Διάλυση της σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Δ. Συκορράχης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 23. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας δρόμου για κατεδάφιση δυο αποθηκών (Εισηγ: κ.Νέστορας Νικόλαος)
 24. Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή περιφερειακού ιατρείου Φερών έως 19/1/15» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 25. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης κεντρικής εισόδου Λουτρού» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης υποέργου 1 «Έργα υποδομής στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ-πολης-Αύρας» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 28. Έγκριση 1ου (Τακτοποητικού) ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή ποτιστρών Δ.Ε.Αλεξ-πολης» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 29. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσεων λυόμενων αιθουσών Λυκείου Φερών» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου πρώην σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικού χώρου» του Δήμου Αλεξ-πολης. (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή εσωτερικών χώρων κτιρίου στη Δημοτική Κοινότητα Πέπλου της Δ.Ε.Φερών». (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση οδού στο Ο.Τ. 146 στις Φέρες» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Φερών» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία σύγχρονων παιδότοπων» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 35. Αίτηση Παναγιώτη Παρασκευόπουλου προς τον Δήμο Αλεξ/πολης και τον Δήμαρχο αυτού ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, προκειμένου αυτή να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης (Εισηγ.: κ. Παπατζελίδης Δημήτριος)
 36. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης χώρου στην εταιρία : ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ, για τη στέγαση των γραφείων της. (Εισηγ.: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 37. Αποδοχή δωρεάς κλειστού γυμναστηρίου της Ιατρικής Σχολής , για χρήση από τον Δήμο. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 38. Εφαρμογή διατάξεων, από το Δήμο Αλεξανδρούπολης , της παρ.21α του άρθρου 23 του ν.4178/2013 που αφορούν την αναστολή κατεδάφισης των καλυβών του ΔΕΛΤΑ, λόγω υφιστάμενου κινδύνου υλοποίησης κατεδάφισης τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έγκριση της αποδοχής της απόφασης Αρχιτεκτονικής Επιτροπής (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 39. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 40. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του Π.Δ 23/2000 (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 41. Έγκριση της 102/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ « ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» , η οποία αφορά την « 8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 42. Έγκριση Οδοιπορικών Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη.

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _______ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκοτσίδης Κωνσταντίνος