πάμε μπροστά

Δευτέρα

26

Ιανουάριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και εισηγήσεις Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ./Α.Μ.Θ. τη Δευτέρα 26/01/2015 στις 14:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Εισηγήσεις, ΠΕΔ-ΑΜΘ, Πρόσκληση ΔΣ

Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ευχαριστούμε τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕΔ/ΑΜΘ), κ. Παύλο Μιχαηλίδη για την κοινοποίηση της πρόσκλησης και των εισηγήσεων του σημερινού 1ου Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΑΜΘ για το 2015 στην Κομοτηνή.

================

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κομοτηνή 21/1/2015
Αριθμ. Πρωτ. 67

Προς: 1. – Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ/ΑΜΘ.
2.- κ.κ. Δημάρχους Περιφέρειας ΑΜΘ (πλην των μελών του ΔΣ της ΠΕΔ/ΑΜΘ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ. σας καλεί σε συνεδρίαση στις 26 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14.00, στα γραφεία της Π.Ε.Δ.-Α.Μ.Θ. στην Κομοτηνή, Δ/νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 (3ος Όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 16, παρ. 1 του Π.Δ. 75/2011(Φ£κ 182/22-8-2011 τ. Α’), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διαβούλευση για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας  Υλικής Συνδρομής για Απόρους.
  2. Επιλογή θεματικών ενοτήτων για συ μ μετοχή πόλεων ΑΜΘ σε πρόγραμμα δικτύωσης πόλεων URBACT III.
  3. Πρόταση της ΠΕΔ στην περιφέρεια ΑΜΘ για την χρηματοδότηση από την τεχνική βοήθεια του ΕΣΠΑ μελέτης για city branding.
  4. Α΄Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕΔ ΑΜΘ έτους 2015.
  5. Αναδρομική επιστροφή παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος υπαλλήλων της ΠΕΔ-ΑΜΘ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
  6. Σύναψη Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος συλλογικής υποστήριξης των δήμων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για τη σύνταξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2019.
  7. Τροποποίηση της με αριθμό 73/2014 απόφασης του ΔΣ με θέμα «Καθορισμός αποζημίωσης Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ε. και του Ε.Σ., καθώς και η ημερήσια αποζημίωση για εκτός έδρας μετακινήσεις των μελών τόυ Δ.Σ., του Ε.Σ., των εκπροσώπων στην Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και του προσωπικού της ΠΕΔ ΑΜΘ».
  8. Παραχώρηση μονάδας υπολογιστή στο Ν.Π.Δ.Δ «Ευνεστία» του Δήμου Νέστου, μετά από σχετικό αίτημα του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΔ ΑΜΘ

Ευάγγελος Λαμπάκης
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

========================