πάμε μπροστά

Σάββατο

7

Φεβρουάριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Δ.Σ. της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. την Τρίτη 10/2/2015 στις 12:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Αλεξ/πολη, 4/2/2015
Αριθμ. Πρωτ.:575

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. την Τρίτη στις 10 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ. να συγκεντρωθούν στο χώρο του υποκαταστήματος ένα της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. (κάμπινγκ) σε συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων.

1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης του φακέλου συμμετοχής για το έργο “παροχή υπηρεσιών προβολής-διαφήμισης-εκτυπώσεων & προσέλκυσης χορηγών Γιορτής Κρασιού 2015”

2. Επανάληψη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο “παροχή υπηρεσιών προβολής-διαφήμισης-εκτυπώσεων & προσέλκυσης χορηγών Γιορτής Κρασιού 2015”

3. Έγκριση πρόσληψης δύο εργατών στην ΤΙΕΔΑ Α.Ε. με δίμηνη σύμβαση

4. Λοιπά

Ο Πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ ΑΕ

Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης