πάμε μπροστά

Κυριακή

8

Φεβρουάριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 3η τακτική συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 09/02/2015 στις 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 05/02/2015
Αριθ. Πρωτ.: 5847

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 09/02/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Έγκριση Πίνακα Οφειλών του Δήμου οικ. έτους 2014 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Αποδοχή ρύθμισης οφειλών σε δόσεις για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, άρθρου 50 του Ν.4257/2014 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Αντικατάσταση μέλους στην επιτροπή «Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσιών – μεταφορών – μισθώσεων σύμφωνα με το Π.Δ 28/80» και τροποποίηση της αριθ.793/2014 ως προς το σκέλος της «Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών σε επισκευές οχημάτων» έτους 2015. (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Εξάλειψη συντηρητικής κατάσχεσης επιβληθείσης σε βάρος ακίνητης περιουσίας Σαμουήλ Κωνσταντινίδη (1/4 εξ αδιαιρέτου αγρού) (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων Α’ Κοινωνικών Βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, λόγω ένδειας. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» στην Τοπική Κοινότητας Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 και το ΠΔ 270/81. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Παπαδάκη Κωνσταντίνου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 10. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Σεραφειμίδη Ανάργυρου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 11. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Γαϊτανίδου Δήμητρας (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 12. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Γκουλής Δ.- Γκουλής Σ. Ο.Ε. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 13. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στα ονόματα των Γλάνια Ελευθερίου, Κεραμάρη Ελευθερίας και Αντώναρου Φωτούλας. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 14. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Κυρούδη Παναγιώτη (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Έγκριση 2ης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πάρκου πλατείας λοιπών χώρων Δ.Δ Άβαντα» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 17. Ορισμός (ανακοίνωση) επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης κεντρική είσοδο Λουτρού» (κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 18. Ορισμός (ανακοίνωση) επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης κεντρική είσοδο Λουτρού» (Εισηγ.: Κάβουρας Γεώργιος)
 19. Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών μέχρι 16-03-2015» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 20. Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης» (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 21. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού πόλης και Δ.Δ Αλεξ/πολης (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιος)
 22. Παράταση Υλοποίησης της Πράξης «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» (Εισηγ.: κ. Καδόγλου Κων/νος)
 23. Παράταση υλοποίησης της πράξης «Τοπική Πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία και την καινοτομική Επιχειρηματικότητα» (Εισηγ.: κ. Καδόγλου Κων/νος)
 24. «Παράταση υλοποίησης της πράξης «Τοπική Πλατφόρμα για την απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης». (Εισηγ.: κ. Καδόγλου Κων/νος)
 25. Έγκριση Δαπανών Αποκριάτικων Εκδηλώσεων (Εισηγ.: κ. Βραχιόλογλου Στυλιανός)
 26. Έγκριση Δαπανών Φιλοξενίας μελών του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων στα πλαίσια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου. (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 27. Έγκριση του σχεδίου και τη σύναψης, Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΑΜΘ-Περ.Ενότητας Έβρου, του Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αλεξανδρούπολη και της Εργοανάπτυξης Αν.Μακεδονίας — Θράκης Α.Ε – Αναπτυξιακής Εταιρείας της ΠΑΜΘ, για τη λειτουργία εκθεσιακού χώρου στέγασης και φιλοξενίας έργων τέχνης ( Πινακοθήκη) (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 28. Έγκριση του σχεδίου και τη σύναψης, Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου, για το διερευνητικό Πρόγραμμα που αφορά την Ανάπλαση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 29. Αποδοχή Δωρεάς από τον Ορθοπεδικό Ιατρικό Οίκο «Κ. Τσαγιαννίδη & Σια Ο.Ε» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 30. Έγκριση μετακίνησης της Υπαλλήλου Τσακαλδήμη Κυριακής στην Αθήνα (Εισηγ.: κ.Δήμαρχος)
 31. Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 32. Έγκριση Οδοιπορικών Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγή Υγείας (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _______ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκοτσίδης Κωνσταντίνος