πάμε μπροστά

Τετάρτη

25

Φεβρουάριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις της 4ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ την Τετάρτη 25/02/2015

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Ευχαριστούμε θερμά το συνεργάτη του δημάρχου κ. Δημήτρη Καρυπίδη που μας απέστειλε σε ηλεκτρονική μορφή τις εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του 4ου τακτικού Δ.Σ. της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2015 σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά τα παραλάβαμε ταξινομημένα με τον αριθμό του θέματος της εισήγησης σε κύκλο στην πρώτη σελίδα κάθε θέματος.

Από τις εισηγήσεις “απουσιάζουν” οι ακόλουθες:

Θέμα 6: Έγκριση λήψης δανείου με πιστωτικά ιδρύματα για την συμμετοχή στο Ενεργειακό πρόγραμμα Jessica, Για την Προμήθεια-Τοποθέτηση α) Φωτισμού LED Αλεξανδρούπολης β) Δεκαέξι (16) Φωτοβολταϊκά σε κτίρια του Δήμου γ) Δεκαεπτά (17) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης) 25/2/2015 00:30 Αμέσως μετά την ανάρτησή μας ο κ. Φαλέκας μας απέστειλε σε ηλεκτρονική μορφή την εισήγησή του την οποία και προσθέτουμε παρακάτω. Τον ευχαριστούμε πολύ για τα άμεσα αντανακλαστικά του!!!

Θέμα 8: Έγκριση Επιχορηγήσεων σε Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος) 25/2/2015 15:01 Ο κ. Δημήτρης Καρυπίδης μας απέστειλλε τις εισηγήσεις των θεμάτων 6, 8 και 32.

Θέμα 21: Καταβολή επιδικασθέντων ποσών στον Αθανάσιο Μακρή, κάτοικο Αλεξανδρούπολης (Ρήγα Φεραίου 2), δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων υπέρ αυτού και κατά του υπό εκκαθάριση τελούντος Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης (ΔΕΠΕΑ) (Εισηγ.: κ. Παπατζελίδης Δημήτριος)

Θέμα 32: Έγκριση παραχώρησης Δημοτικού Σχολείου Πόρου στο Λαογραφικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Πόρου. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)  25/2/2015 09:20 Προστέθηκε εισήγηση και για το θέμα 32.

Θέμα 46: Έγκριση Παραχώρησης χρήσης χώρου στον Ημιόροφο Παλαιάς Δημαρχίας (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 60: Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγοράς και Αθλητισμού, κ. Βραχιόλογλου Στυλιανού, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάρτηση.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις), εδώ: