πάμε μπροστά

Σάββατο

7

Μάρτιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Αυτοδίκαια λήξη της υπηρεσίας των εννέα υπαλλήλων του γραφείου του τ. υφυπουργού κ. Αλέξανδρου Δερμετζόπουλου [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Βουλευτικές, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Εκλογές

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια (η περίληψη) και στο ΦΕΚ 89 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΥΟΔΔ), η υπ΄αριθμ. 20850/Γ1/6.2.2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που διαπιστώνει την αυτοδίκαια λήξη της υπηρεσίας των κατωτέρω υπαλλήλων του Γραφείου του τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρου Δερμετζόπουλουαπό την 27.01.2015 ημερομηνία κατά την οποία έγινε δεκτή η παραίτησή του.

Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος, πρώην υφυπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος, πρώην υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων (πηγή φωτό: dermentzopoulos.com)

 1. Από τη θέση των Μετακλητών Διοικητικών Υπάλληλων:
  • ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 542207, τέως Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 03 – Μαθηματικών, συνταξιούχο του Δημοσίου, Διευθυντή του Γραφείου. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 8517966110/09.02.2015)
  • ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΖΙΟΓΚΙΔΟΥ του Ευστρατίου με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 762803, κατηγορίας ΠΕ (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 6381131147/09.02.2015)
  • ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΟΛΙΔΟΥ του Χρήστου με Α.Δ.Τ.: ΑΚ070000, κατηγορίας ΠΕ (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού-μενων Ελληνικού Δημοσίου: 5340868288/09.02.2015)
  • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Βασιλείου με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 656376, κατηγορίας ΠΕ (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 7684543101/09.02.2015)
 2. Από τη θέση των Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών:
  • ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΝΤΟΥ του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: Σ 164314, Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου, κατηγορίας ΠΕ (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 4959301039/09.02.2015)
  • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 509123, Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, κατηγορίας ΠΕ (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 4782131044/09.02.2015)
 3. Από τη θέση των αποσπασμένων σε προσωρινές ομοιόβαθμες θέσεις:
  • ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ του Θεοδώρου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 201489, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 11- Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.. ΑΕ 917849, μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης
  • ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ του Ευσταθίου με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 912889, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.

===================