πάμε μπροστά

Σάββατο

7

Μάρτιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ την Τρίτη 10/03/2015

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Από τις εισηγήσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης της Τρίτης 10/3/2015 λείπουν οι ακόλουθες:

Θέμα 6: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μουσικών, έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 8: Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου του Υποέργου 1: “Κατασκευή Πάρκου στην Αγγ. Ποιμενίδη” Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιου)

Θέμα 11: Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός)

Θέμα 12: Συγκρότηση «Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015″ (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάρτηση.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις), εδώ: