πάμε μπροστά

Τετάρτη

18

Μάρτιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ την Τετάρτη 18/03/2015

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Ευχαριστούμε θερμά το συνεργάτη του δημάρχου κ. Δημήτρη Καρυπίδη που μας απέστειλε σε ηλεκτρονική μορφή τις εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του 7ου τακτικού Δ.Σ. της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2015 σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά τα παραλάβαμε ταξινομημένα με τον αριθμό του θέματος της εισήγησης σε κύκλο στην πρώτη σελίδα κάθε θέματος.

Δεν ξεκίνησε καλά ο νέος πρόεδρος κ. Αγγλιάς, έξι εισηγήσεις απουσιάζουν από το πακέτο που ταχυδρομήθηκε ηλεκτρονικά στις 15/3/2015.

Από τις εισηγήσεις «απουσιάζουν» οι ακόλουθες:

Θέμα 2: Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος) – Σχόλιο 19/3/2015: Ο κ. Παντελίδης μοίρασε την εισήγηση μετά την έναρξη της συνεδρίασης – την προσθέτουμε παρακάτω.

Θέμα 7: Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης Α’ φάση (Εισηγ: κ. Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος) (σ.σ. για το θέμα αυτό η γνώμη της υπηρεσίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, την παραθέτουμε ξεχωριστά για κατέβασμα πιο κάτω – Σχόλιο 19/3/2015: εισηγήσεις μοιράστηκαν έγκαιρα στους επικεφαλής των παρατάξεων πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ)

Θέμα 15: Ανάκληση μέρους της 115/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αφορά  «Παραχώρηση  χρήσης  δημοτικών  ακινήτων στην υπό συγχώνευση νέα ανώνυμη εταιρεία» ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 16: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την Τ.Ι.Ε.Δ.Α (Εισηγ: κ. Δήμαρχος) – Σχόλιο 19/3/2015: Αποσύρθηκε από τη συνεδρίαση

Θέμα 17: Συντήρηση σκιάστρων στο χώρο του κάμπινγκ του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος) – Σχόλιο 19/3/2015: Αποσύρθηκε από τη συνεδρίαση

Θέμα 22: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ της ΔΕΥΑΑ (Εισηγ.: κ. Μυτιληνός Ευάγγελος)

Θέμα 25: Αποδοχή Παραίτησης τακτικού και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εκλογή νέων (Εισηγ: κ. Πρόεδρος ΔΣ)

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάρτηση.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις), εδώ: