πάμε μπροστά

Παρασκευή

3

Απρίλιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Δ.Σ. του Πολυκοινωνικού τη Δευτέρα 06/04/2015 στις 12:30 μ.μ. (για πρώτη φορά μαζί με εισηγήσεις!!!)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Πολυκοινωνικό

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος (Πολυκοινωνικό) Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ευχαριστώ θερμά τον κ. Αντώνη Βαμβακερό, πρόεδρο του Πολυκοινωνικού, που για πρώτη φορά μου αποστέλλει τις εισηγήσεις του δ.σ. του Νομικού Προσώπου του δήμου μαζί με την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη, αναλυτικές και πλήρεις.

Ο κ. Βαμβακερός αποτελεί πλέον το παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους προέδρους Νομικών Προσώπων και επιτροπών του δήμου συμβάλλοντας ενεργά στην ενημέρωση των συνδημοτών μας, στη λογοδοσία των αιρετών και στη διαφάνεια!

Πολυκοινωνικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος (Πολυκοινωνικό) Δήμου Αλεξανδρούπολης

===============

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 494
Τηλ.  25510-38712

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας  προσκαλούμε στις 06.04.2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ., να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Δήμου Αλεξανδρούπολης, που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αλεξανδρούπολη – Καρτάλη 2, και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Χορήγηση Εφάπαξ Βοηθήματος του άρθρου 204 του Ν.3584/07  στην κ.Μπίκου Αργυρούλα
  3. Έγκριση της μελέτης και της δαπάνης για «Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας, πλαστικών ειδών και λοιπών ειδών παντοπωλείου»
  4. Έγκριση της μελέτης και της δαπάνης για «Προμήθεια φαρμακευτικών ειδών»
  5. Έγκριση απολογισμού έτους 2014
  6. 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
  7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Σημ: Για παραπέρα απορίες και διευκρινήσεις, οι κ.κ. Σύμβουλοι, μπορούν να απευθύνονται στον κ. Πρόεδρο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.

Αλεξανδρούπολη  2 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βαμβακερός Αντώνιος

===============