πάμε μπροστά

Κυριακή

5

Απρίλιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις της 8ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ την Τετάρτη 8/4/2015

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Ευχαριστούμε θερμά το συνεργάτη του δημάρχου κ. Δημήτρη Καρυπίδη που μας απέστειλε σε ηλεκτρονική μορφή τις εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του 8ου τακτικού Δ.Σ. της Τετάρτης 8 Απριλίου 2015 σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά τα παραλάβαμε ταξινομημένα με τον αριθμό του θέματος της εισήγησης σε κύκλο στην πρώτη σελίδα κάθε θέματος.

Από τις εισηγήσεις «απουσιάζουν» οι ακόλουθες:

Θέμα 13: Έγκριση Δαπανών για τις Εκδηλώσεις “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2015” ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

Θέμα 15: Συμπλήρωση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 41: Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

Θέμα 42: Επικαιροποίηση της έγκρισης του νέου λογότυπου του Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

Θέμα 45: Αίτηση παραχώρησης χώρου στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης (Αγγελική Γιαννακίδου – αίθουσας) που βρίσκεται στο κτίριο όπου στεγάζεται το Πολυκοινωνικό Ιατρείο του Δήμου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

Θέμα 46: Έγκριση οδοιπορικών του Δημάρχου, στην Αθήνα ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

Θέμα 47: Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών Αντιδημάρχου Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικόλαου, στην Αθήνα (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

Θέμα 48: Έγκριση οδοιπορικών του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στην Αθήνα για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγή Υγείας (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

Θέμα 49: Έγκριση οδοιπορικών του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγοράς και Αθλητισμού κ. Βραχιόλογλου Στυλιανού, στην Αθήνα (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάρτηση.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις), εδώ: