πάμε μπροστά

Κυριακή

5

Απρίλιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 8η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 8/4/2015 στις 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 03/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 16692

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 08/04/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Αιτήσεις μεταβίβασης αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκής Αγοράς (Εισηγ: κ. Χαρταμπάς Κ.).
 3. Παύση ισχύος αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκής Αγοράς λόγω θανάτου Εισηγ: κ. Χαρταμπάς Κ.)
 4. Επικαιροποίηση/επανακαθορισμός όρων συμμετοχής και λειτουργίας Συγκέντρωσης Παραγωγών Σαββάτου ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Έγκριση διαγραφής οφειλής από Βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Έγκριση διαγραφής οφειλών ΚΟΚ βάσει της ΚΥΑ21504/2601 (ΦΕΚ 623, τ.Β’, 25/4/2007), Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσυκλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.) ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Διαγραφές οφειλών τέλους 2% και 0,5% από 01/01/2009 επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους Π.Ο.Ε. λόγω λανθασμένης εγγραφής ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Διαγραφή οφειλών για δικαίωμα χρήσης βοσκοτόπων και ποτιστρών λόγω εσφαλμένης χρέωσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 9. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεσης) για μέρος της προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για το έτος 2015 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 10. Παράταση χρόνου παράδοσης της προμήθειας του συστήματος παρουσίας προσωπικού του Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 11. Έγκριση εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 12. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων Α’ Κοινωνικών βοηθειών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 13. Έγκριση Δαπανών για τις Εκδηλώσεις “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2015” ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 14. Συγκρότηση ¨Επιτροπής Αισθητικής Αρτιότητας Έργων¨ (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 15. Συμπλήρωση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 16. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξ/πολης, Ν. Έβρου 2014 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 17. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξ/πολης, Ν. Έβρου 2014 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 18. Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων Δήμου Αλεξ/πολης, Ν. Έβρου 2014 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 19. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Λαλίδη Φώτιου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 20. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Καϊσα Αθανάσιου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 21. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Καρασμανάκη Αθανάσιου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 22. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Τσακιράκη Απόστολου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 23. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 24. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Τσιγγουνίδου Ζωής ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 25. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Σαπουντζή Αθανάσιου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 26. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κτιρίου Μουσικής Σχολής Φερών» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 27. Έγκριση χορήγησης παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πάρκου στην Αγγ. Ποιμενίδη ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 28. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή παράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 29. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 30. Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Φερών» μέχρι 20/04/2015 ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 31. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου «Συντήρηση κτιρίου παλαιών σφαγείων Φερών» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 32. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ενεργειακού σκοπού αύλειου χώρου νέου κολυμβητηρίου» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ερευνητική γεώτρηση ενεργειακού σκοπού αύλειου χώρου νέου κολυμβητηρίου» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 34. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης – Αύρας» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 35. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή πεζοδρομίων Δ.Ε.Αλεξ/πολης» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 36. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Παλαγίας» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 37. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση (αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών)» που ορίστηκε με την 747/2014 Α.Δ.Σ. (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 38. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Υλικών για το έργο: «Συντηρήσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 39. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Συντηρήσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 40. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγ: κ. Χατζηαναγνώστου Κ.)
 41. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 42. Επικαιροποίηση της έγκρισης του νέου λογότυπου του Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 43. Έγκριση της 23/2015 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», η οποία αφορά τη «2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2015» ( Εισηγ: κ. Σεφεριάδης Σάββας)
 44. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ, έτους 2015 (Εισηγ: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 45. Αίτηση παραχώρησης χώρου στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης (Αγγελική Γιαννακίδου – αίθουσας) που βρίσκεται στο κτίριο όπου στεγάζεται το Πολυκοινωνικό Ιατρείο του Δήμου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
 46. Έγκριση οδοιπορικών του Δημάρχου, στην Αθήνα ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 47. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών Αντιδημάρχου Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικόλαου, στην Αθήνα ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 48. Έγκριση οδοιπορικών του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στην Αθήνα για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγή Υγείας (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 49. Έγκριση οδοιπορικών του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγοράς και Αθλητισμού κ. Βραχιόλογλου Στυλιανού, στην Αθήνα (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)