πάμε μπροστά

Δευτέρα

27

Απρίλιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις της 11ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ τη Δευτέρα 27/4/2015

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Ευχαριστούμε θερμά το συνεργάτη του δημάρχου κ. Δημήτρη Καρυπίδη που μας απέστειλε σε ηλεκτρονική μορφή τις εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του 11ου τακτικού Δ.Σ. της Δευτέρας 27 Απριλίου 2015 σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά τα παραλάβαμε ταξινομημένα με τον αριθμό του θέματος της εισήγησης σε κύκλο στην πρώτη σελίδα κάθε θέματος.

Από τις εισηγήσεις «απουσιάζει» η ακόλουθη:

  • Θέμα 2: Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Εισηγ.: κ.Παντελίδης Γεώργιος)
  • Θέμα 27: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ (Εισηγ. Μυτιληνός Ευάγγελος)

Επιπρόσθετα παραλάβαμε 2 εισηγήσεις για έκτακτα θέματα που θα συζητηθούν στην ίδια συνεδρίαση. Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάρτηση.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις), εδώ: