πάμε μπροστά

Τρίτη

5

Μάιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΠΕΑ – Τέλος στην ταλαιπωρία τριών πρώην εργαζομένων της – “Σκληρό ροκ” δήμου με εκκαθαριστές

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανεπίσημα Πρακτικά, Αρχεία, ΔΕΠΕΑ, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικού Συμβουλίου, Διαύγεια, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου

ΔΕΠΕΑ (Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης)

ΔΕΠΕΑ (Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης) (πηγή φωτογραφίας: gnomionline.gr)

Δικαίωση τριών πρώην εργαζομένων της ΔΕΠΕΑ – πρόσληψή τους στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Με δημοσίευση στο ΦΕΚ τ.Β’ 544/6/4/2015 δίνεται τέλος στην ταλαιπωρία τριών (από τους τέσσερις) εργαζομένων της πρώην Δ.ΕΠ.Ε.Α., σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων του 2012.

Το θέμα αυτό ψηφίστηκε για άλλη μία φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας 27/04/2015, με τη σύσταση τριών προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων).

Το ιστορικό της υπόθεσης, εν συντομία:

 • Το 2011 με την υπ’ αριθμ. 145/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, εργαζόμενοι της ΔΕΠΕΑ κρίθηκε ότι ήταν αορίστου χρόνου, απόφαση η οποία κατέστη τελεσίδικη και αμετάκλητη με την υπ’ αριθμ. 8/2012 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης.
 • Με την υπ’ αριθμ. 635/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης της 18/9/2013 εγκρίθηκε η πρόσληψη τεσσάρων (των κ.κ. Καραμανίδη Ευγένιου του Ανέστη, Κυνηγού Δημήτριου του Ιωάννη, Γκάχτσου Γεώργιου του Κωνσταντίνου και Γκλίτσου Παναγιώτη του Αργυρίου).
ΑΔΑ: ΒΛΛ9ΩΨΟ-ΘΘΟ - Πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία "ΔΕΠΕΑ" (18/09/2013)

ΑΔΑ: ΒΛΛ9ΩΨΟ-ΘΘΟ – Δ.Σ. 18/09/2013 – Πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία “ΔΕΠΕΑ” (Απόσπασμα ανάρτησης στο Διαύγεια – δείτε ολόκληρο το κείμενο σε λινκ παρακάτω)

 

 • Ακυρώθηκε η απόφαση δημοτικού συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) του δήμου Αλεξανδρούπολης υπ’ αριθμ. 635/2013 από τον γ.γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Αθανάσιο Καρούντζο λόγω “μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας του Άρθρου 9, παρ. 21 του Ν. 4057/2012”
Ακύρωση απόφασης δημοτικού συμβουλίου 635/2013 του Δήμου Αλεξανδρούπολης από την Αποκεντρωμένη (13/11/2013, ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Υ)

Ακύρωση απόφασης δημοτικού συμβουλίου 635/2013 του Δήμου Αλεξανδρούπολης από την Αποκεντρωμένη (13/11/2013, ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Υ – Απόσπασμα ανάρτησης στο Διαύγεια – δείτε ολόκληρο το κείμενο σε λινκ παρακάτω)

Επισυνάπτουμε το άρθρο 9, παρ. 21 του Ν. 4057/2012 στη μη τήρηση των διαδικασιών του οποίου αναφέρεται η ακυρωτική απόφαση του γ.γ. της αποκεντρωμένης ΑΜΘ:

Παράγραφος 9, Άρθρο 21 του Ν.4057/12 (Απόσπασμα ανάρτησης στο ΦΕΚ Α' 54/2012 - δείτε ολόκληρο το κείμενο σε λινκ παρακάτω)

Παράγραφος 9, Άρθρο 21 του Ν.4057/12 (Απόσπασμα ανάρτησης στο ΦΕΚ Α’ 54/2012 – δείτε ολόκληρο το κείμενο σε λινκ παρακάτω)

 • Κατόπιν δημοσίευσης στο ΦΕΚ της 6/4/2015 που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός κ. Κατρούγκαλος, αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τρεις από τους τέσσερις πρώην υπαλλήλους της ΔΕΠΕΑ κατανέμονται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.
ΦΕΚ B' 544 της 06.04.2015 (Κατανομή Προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού έτους 2015

ΦΕΚ B’ 544 της 06.04.2015 (Κατανομή Προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού έτους 2015 – Απόσπασμα του ΦΕΚ – δείτε ολόκληρο το κείμενο σε λινκ παρακάτω)

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι για άλλη μία φορά η δημοτική αρχή φαίνεται να κάνει λάθος νομικής φύσης (παρά το γεγονός ότι πολλά στελέχη της – δήμαρχος, πρόεδρος ΔΣ, σύμβουλοι – είναι έμπειροι δικηγόροι) και εκθέτει τους συμβούλους εισηγούμενη την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων χωρίς να έχει ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.

Επανέρχεται στο προσκήνιο λοιπόν το θέμα της συνοδείας των εισηγήσεων από γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας του δήμου (κάτι που γίνεται από σπάνια έως ποτέ). Το θέμα αυτό έχουν θέσει πολλές φορές δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης πριν την ψηφοφορία σημαντικών θεμάτων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υλοποιηθεί. Θυμίζω ότι στο πρόσφατο δικαστήριο των αιρετών για τις απευθείας αναθέσεις έργων στην ΑΝΕΤΑ, δημοτικοί σύμβουλοι στην απολογία τους επικαλέστηκαν ότι ακολούθησαν τις γνωματεύσεις της νομιμότητας των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ από τη νομική υπηρεσία του δήμου.

===========

“Σκληρό ροκ” με τους εκκαθαριστές της ΔΕΠΕΑ

Στο ίδιο ΔΣ, της 27/4/2015, συζητήθηκε το θέμα της εκκαθάρισης της ΔΕΠΕΑ. Είχαν προσκληθεί να παραστούν οι εκκαθαριστές, κ.κ. Μανουσόπουλος, Σκεύας και Παπάζογλου, αλλά μόνο ο πρώτος ειδοποίησε ότι απουσίαζε για επαγγελματικούς λόγους στην Αθήνα, σύμφωνα με τον κ. Ουζουνίδη. Η δημοτική αρχή αποφάσισε να δώσει ένα τέλος στην εκκρεμότητα της εκκαθάρισης, καλώντας τους εκκαθαριστές:

 • να καταθέσουν ΑΜΕΣΑ επίσημη, εμπεριστατωμένη έκθεση πεπραγμένων σε ότι αφορά τις πράξεις διαχείρισης (ενέργειες, αποτελέσματα, εκκρεμότητες) κατά τα έτη 2005 έως το 2014 καθώς και όλων των τηρηθέντων βιβλίων και σχετικών στοιχείων (πρακτικών, παραστατικών εσόδων και εξόδων, ισολογισμό, απογραφές, κλπ) στην ορισθείσα επιτροπή ελέγχου

Στο επόμενο ΔΣ η επιτροπή ελέγχου θα ενημερώσει για τη συμμόρφωση ή μη των εκκαθαριστών στις υποχρεώσεις του, ενώ μετά την υποβολή της έκθεσης συμπερασμάτων της επιτροπής ελέγχου το ΔΣ θα προχωρήσει στην αξιολόγηση του έργου των εκκαθαριστών και την ύπαρξη ευθυνών τους ή μη.

Ας τελειώσει το συντομότερο αυτή η ιστορία για να δούμε ποιά θα είναι τα βάρη που θα προκύψουν στο δήμο μας από την εκκαθάριση της επιχείρησης…

Διαβάστε αναλυτικά την εισήγηση του κ. Ουζουνίδη, προέδρου της επιτροπής ελέγχου, σχετικά με το ιστορικό της εκκαθάρισης της ΔΕΠΕΑ και τις καθυστερήσεις:

===========

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αλεξανδρούπολη 15-4-2015
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                          Αρ.πρωτ.:
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ΔΕΠΕΑ

Εισήγηση: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αρ.517/2004 Α.Δ.Σ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε:
  • Η απόσχιση από την ΔΕΠΕΑ μέρος του αντικειμένου του αντικειμένου του κλάδου «Ανάληψη κατασκευής εργασιών (ασφαλτοστρώσεων – συντήρηση οδικού δικτύου, τεχνικών έργων κ.λ.π.)» και η μεταφορά του στον κλάδο της Δημοτικής Επιχείρησης ΑΝΕΤΑ ΑΕ
  • Η περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου που αποσχίζεται στον Δήμο και η παραχώρηση τους στη συνέχεια στην ΑΝΕΤΑ ΑΕ
  • Η διάλυση του υπόλοιπου μέρους – αντικειμένου της ΔΕΠΕΑ
  • Ο ορισμός ως εκκαθαριστών των κ. Μανουσόπουλου Σάββα, Σκεύα Χρήστου και Παπάζογλου Μενέλαου με αποζημίωση όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό της.
 2. Την αρ. 132/2007 Α.Δ.Σ. από την οποία προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.2190/20 και την αρ.25027/1984 απόφαση ΥΠΕΣΔΑ σχετικά με την υποβολή και έγκριση από το Δημοτικό Σύμβουλο των Οικονομικών Καταστάσεων για τις χρήσεις 2007 έως και 2014.
 3. Την αρ. 469/2012 Α.Δ.Σ. η οποία ελήφθη στα πλαίσια ενημέρωσης για την μέχρι τότε πορεία της εκκαθάρισης και της παρόδου του χρόνου ολοκλήρωσης της η οποία κατά τις διατάξεις του Ν.2190/20 ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια, από τα πρακτικά της οποίας προέκυψε ότι:
  • Ο ισχυρισμός των εκκαθαριστών περί ύπαρξης εκθέσεων του ορκωτού λογιστή για όλες τις μέχρι τότε χρήσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γεγονός που προκύπτει από την αρ. Πρωτ. 6236/6.2.2015 αίτηση τους προς το Δ.Σ. για ορισμό ορκωτού λογιστή – προς έλεγχο των χρήσεων από το έτος 2007 και μετά.
  • Η ύπαρξη απαιτήσεων για καταβληθείσες αμοιβές σε εργαζόμενους που μεταφέρθηκαν στην ΑΝΕΤΑ ΑΕ, ύψους 250.000 ευρώ για την καταβολή των οποίων υποχρέωση είχε η ΑΝΕΤΑ στην οποία μεταβιβάσθηκαν προς τούτο περιουσιακά στοιχεία αλλά και εργαζομένους της για επιπλέον εισπράξεις των δεδουλευμένων τους, για τις οποίες δεν αναφέρθηκε ενέργεια είσπραξης – επιστροφής τους.
  • Η μη κατάθεση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, που κατά δήλωση τους θα γινόταν άμεσα (βέβαιες και μη αμφισβητούμενες)
 4. Την ειδική πρόταση του άρθρου 77 παρ.5 Ν.3852/2010 του Συμπαραστάτη του Δημότη στην οποία περιλαμβάνονται:
  • Η υποβολή στοιχείων στο Δ.Σ. για την πορεία της εκκαθάρισης.
  • Η ενημέρωση – κατάθεση εγγράφων για τα πεπραγμένα
  • Η σύσταση επιτροπής ελέγχου των παραπάνω
  • Η διερεύνηση παράτασης της εκκαθάρισης και η δυνατότητα υποβολής σχεδίου επιτάχυνσης της περάτωσης της.
  • Η συζήτηση επί της ευθύνης ή μη των εκκαθαριστών
 5. Την αρ.72430/24-11-2014 πρόσκληση των εκκαθαριστών σε εκτέλεση της αναφερόμενης στην παρ.4 πρότασης, προκειμένου να παραστούν και ενημερώσουν το Δ.Σ. στην συνεδρίαση του, στις 1-12-2014.
 6. Τις αρ. 732 και 733/2014 αποφάσεις του Δ.Σ. , στις οποίες ορίσθηκε
  • Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έκθεσης πεπραγμένων και όλων των σχετικών στοιχείων (βιβλία – αποφάσεις , παραστατικά εσόδων και εξόδων, έγγραφα κ.λ.π.) η 15-1-2015.
  • Η Επιτροπή ελέγχου των παραπάνω με την υποχρέωση υποβολής από αυτή σε δύο (2) μήνες, σχετικής προς τούτο έκθεσης στο Δ.Σ.
 7. Την υποβολή ανυπόγραφης – ελλιπέστατης έκθεσης σε σχέση με το περιεχόμενο που απαιτείται., στις 12-1-2015.
 8. Την αρ. 6236/6-2-2015 αίτηση των εκκαθαριστών περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2007 έως και 2014.
 9. Την αρ. 48/2015 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία ορίσθηκε
  • Ορκωτός λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στις χρήσεις 2007-2014 (τελικός ισολογισμός).
  • Η έγγραφη γνωστοποίηση στον Δήμο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της, για την αποδοχή – ανάληψη ή μη από τον Ορκωτό Λογιστή των εργασιών ελέγχου.
  • Η περάτωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και η υποβολή των αποτελεσμάτων μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αποδοχή – ανάληψη των εργασιών ελέγχου.
 10. Το αρ. πρωτ. 1426/18-3-2011 έγγραφο των εκκαθαριστών περί αποδοχής από μέρος του ορκωτού λογιστή των εργασιών ελέγχου.
 11. Το γεγονός ότι:
  • Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του Ν.2190/20 χρόνος περάτωσης των εργασιών εκκαθάρισης (5 χρόνια) παρήλθε κατά πολύ.
  • Δεν συνεκλήθη η Γενική Συνέλευση της επιχείρησης (εν προκειμένω το Δημοτικό Συμβούλιο) για υποβολή σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης δηλ. να αναφέρονταν η πορεία των εργασιών , οι λόγοι καθυστέρησης και τα μέτρα ταχείας περάτωσης της.
  • Δεν καταρτίσθηκαν και υποβλήθηκαν προς έγκριση στη Γεν. Συνέλευση (Δημοτικό Συμβούλιο) οι οικονομικές καταστάσεις κατά χρήση καθώς και οι τελικές κατά το χρόνο που απαιτούνταν.
  • Δεν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα σ’ ότι αφορά την υποβολή της έκθεσης πεπραγμένων και κατάθεσης στοιχείων (σχετ.732 & 733/2014 Α.Δ.Σ.).
  • Δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες και οι υποχρεώσεις που ορίζονταν στην με αρ. 48/2015 Α.Δ.Σ. , πλην της έγγραφης δήλωσης περί αποδοχής των εργασιών από τον ορκωτό λογιστή.
  • Δημιουργούνται προβλήματα νομιμότητας της εκκαθάρισης (υπέρβαση χρόνου ολοκλήρωσης, μη τήρηση διαδικασιών παράτασης, μη υποβολής προς έγκριση οικονομικών καταστάσεων) αλλά και στον τομέα της διασφάλισης των συμφερόντων του Δήμοι)” και των πιστωτών, οι οποίοι ενημέρωσαν για τα προβλήματα τους την εισαγγελία.

Εισηγούμαι,

 1. Την λήψη απόφασης για την άμεση κατάθεση από τους εκκαθαριστές, επίσημης εμπεριστατωμένης έκθεσης πεπραγμένων σε ότι αφορά τις πράξεις διαχείρισης (ενέργειες – αποτελέσματα – εκκρεμότητες) κατά τα έτη από το 2005 έως το 2014 καθώς και όλων των τηρηθέντων βιβλίων και των σχετικών στοιχείων (πρακτικών, παραστατικών εσόδων και εξόδων, ισολογισμός – απογραφές κ.λ.π.) στην ορισθείσα επιτροπή ελέγχου.
 2. Την ενημέρωση στο επόμενο Δ.Σ. από την επιτροπή ελέγχου περί της συμμόρφωσης ή μη των στα αναφερόμενα στην περ. 1.
 3. Την αξιολόγηση του έργου των εκκαθαριστών στον τομέα ύπαρξης ή μη ευθύνης μετά την υποβολή της έκθεσης συμπερασμάτων από την επιτροπή ελέγχου του Δήμου.

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

===========

σ.σ. Ευχαριστώ τον κ. Χρήστο Κατσαντούρα, ενεργό δημότη και πρώην δημοτικό σύμβουλο, για την ενημέρωση που μου παρείχε ήδη από τις 7/4/2015 για το θέμα της δικαίωσης των τριών εργαζομένων της ΔΕΠΕΑ.

Πρόσληψη πρώην εργαζομένων ΔΕΠΕΑ:

Σκληρό Ροκ με εκκαθαριστές ΔΕΠΕΑ: