πάμε μπροστά

Δευτέρα

11

Μάιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Δ.Σ. του Πολυκοινωνικού την Τρίτη 12/05/2015 στις 12:30 μ.μ. & εισηγήσεις

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος (Πολυκοινωνικό) Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ευχαριστώ θερμά τον κ. Αντώνη Βαμβακερό, πρόεδρο του Πολυκοινωνικού, που για δεύτερη φορά μου αποστέλλει τις εισηγήσεις του δ.σ. του Νομικού Προσώπου του δήμου μαζί με την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη, αναλυτικές και πλήρεις.

===============

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 641
Πληρ. Τηλ.  25510-38712

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στις 12.05.2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ.,  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Δήμου Αλεξανδρούπολης, που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αλεξανδρούπολη – Καρτάλη 2, και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
  2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
  3. Εγγραφές και διαγραφές  νηπίων
  4. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου και καθορισμός όρων διακήρυξης για την στέγαση του Ε΄παιδικού σταθμού Αλεξανδρούπολης.
  5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για προμήθεια αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Σημ: Για παραπέρα απορίες και διευκρινήσεις, οι κ.κ. Σύμβουλοι, μπορούν να απευθύνονται στον κ. Πρόεδρο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.

Αλεξανδρούπολη  7 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βαμβακερός Αντώνιος

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις: