πάμε μπροστά

Τετάρτη

13

Μάιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έκθεση εκκαθαριστών ΔΕΠΕΑ της 8/5/2015 [Εισήγηση του κ. Μανουσόπουλου στο Δ.Σ. της 12/5/2015]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, ΔΕΠΕΑ, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου

ΔΕΠΕΑ (Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης)

Αναβολή στο “σκληρό ροκ” με τους εκκαθαριστές μέχρι το επόμενο ΔΣ (στις 25/5/2015 είπε ο κ. δήμαρχος). Για τελευταία φορά τους δόθηκε 12ήμερη προθεσμία μέχρι να τελειώσουν οριστικά την εκκαθάριση, παραδίδοντας “εμπεριστατωμένη έκθεση πεπραγμένω σε ότι αφορά τις πράξεις διαχείρισης (ενέργειες – αποτελέσματα – εκκρεμότητες) κατά τα έτη από το 2005 έως το 2014 καθώς και όλα τα τηρηθέντα βιβλία και τα σχετικά στοιχεία (πρακτικά, παραστατικά εσόδων και εξόδων, ισολογισμούς – απογραφές κ.λ.π.) στην ορισθείσα επιτροπή ελέγχου” και στον ορκωτό ελεγκτή κ. Βαρλάμη (η παραίτηση που υπέβαλλε ο κ. Βαρλάμης, λόγω του ότι δεν του χορηγήθηκαν βιβλία και στοιχεία για έλεγχο από τους εκκαθαριστές, δεν έγινε αποδεκτή από το χθεσινό ΔΣ).

Η επιτροπή ελέγχου θα ενημερώσει τους συμβούλους στα τέλη του Μάη για τη συμμόρφωση ή μη των εκκαθαριστών στις παραπάνω τους υποχρεώσεις, ενώ στη συνέχεια το ΔΣ θα αξιολογήσει το έργο των εκκαθαριστών στον τομέα ύπαρξης ή μη ευθύνης.

Οι δύο από τους τρεις εκκαθαριστές της ΔΕΠΕΑ στο ΔΣ της 12/5/2015 (αριστερά ο κ. Μανουσόπουλος, δεξιά ο κ. Παπάζογλου)

Οι δύο από τους τρεις εκκαθαριστές της ΔΕΠΕΑ στο ΔΣ της 12/5/2015 (αριστερά ο κ. Μανουσόπουλος, δεξιά ο κ. Παπάζογλου)

Διαβάστε το έγγραφο 42 σελίδων που παρέδωσε χθες στο ΔΣ ο εκκαθαριστής κ. Μανουσόπουλος (ή κατεβάστε το σε PDF σκαναρισμένο στο τέλος της ανάρτησης). Στο χθεσινό ΔΣ εκτός του κ. Μανουσόπουλου παρέστη, χωρίς να πάρει το λόγο, ο κ. Μενέλαος Παπάζογλου, ενώ ο κ. Χρήστος Σκεύας ήταν για άλλη μία φορά απών.

================

ΕΚΘΕΣΗ

Των διορισθέντων εκκαθαριστών της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Σχετικά με την πορεία και τις οφειλές της υπό εκκαθάριση βρισκόμενης επιχείρησης έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Α. ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι εργαζόμενοι, ένα χρόνο περίπου πριν η επιχείρηση τεθεί σε εκκαθάριση, με την βοήθεια και του λογιστηρίου της επιχείρησης, καθότι και αυτοί εργαζόμενοι ήταν, είχαν ήδη εκδώσει διαταγές πληρωμής εις βάρος της επιχείρησης για μη καταβολή οφειλομένων μισθών, ενώ συγχρόνως είχαν προχωρήσει σε κατασχέσεις, αναγκαστικές και συντηρητικές, των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, προχωρήσαμε άμεσα στην απόλυση των περισσοτέρων εργαζόμενων, οι οποίοι, λόγω της μη καταβολής άμεσα των αποζημιώσεων, προχώρησαν σε αγωγές για την ακύρωση των απολύσεων τους. Μετά από δικαστικούς αγώνες, καταλήξαμε με τους περισσότερους σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι θα μεταφερόταν σε νέες θέσεις εργασίας, όπως στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου και στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Μέχρι σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι έχουν λάβει την αποζημίωση απόλυσης τους. Συγχρόνως με τις εκποιήσεις, διαμέσου πλειστηριασμών, των περιουσιακών στοιχείων (κινητών & ακινήτων) της επιχείρησης, όλο το ποσό, που είχε συγκεντρωθεί, διανεμήθηκε αποκλειστικά στους εργαζόμενους, ως προνομιούχους για τα οφειλόμενα προς αυτούς. Ειδικότερα παρακάτω αναφέρουμε αναλυτικά για κάθε εργαζόμενο, την μέχρι τώρα οικονομική του εικόνα :

 1. ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 5.335 € για 09/2004-12/2004 & Δ.Χ./2004, εκδ. 51/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 1.665 € για 01/2005-02/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 67/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. γ) Διεκδ. Ποσό 12.700,12 € υπόλοιπο καταβληθείσης αποζημιώσεως απολύσεως (καταβλήθηκε 5.393,85 6), εκδ. 98/2006 απόφαση Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 9.696,01 € (12/11/2004 – 2.695 €, 25/11/2004 – 1.850 €, 29/07/05 – 81,96 €, 13/10/2006 – 884,64 €, 21/12/06 – 66 €, /2/07 – 486,30 €, 12101 -3.064,77 €, 24/3/07 – 567,34 €). Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 10.004,11 €]
 2. ΝΤΟΥΤΖΙΤΣ ΧΕΝΡΙΚ [Διεκδ. Ποσό 10.580 € για 08/2003-08/2004, εκδ. 232/2004 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι το ποσό των 6.776,30 € (07/10/2004 – 435 €, 12/11/2004 – 2.285 € + 25/11/2004 – 1.040 € + 13/10/2006 – 2.036 € + 3.016,30 € {παρακράτηση του ποσού που είχε λάβει για αποζημίωση απόλυσης και το οποίο έπρεπε να επιστραφεί μετά την μεταφορά στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου}.
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 3.803,70 €
 3. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 17.295 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 9.205 € για 09/2004-02/2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 64/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. γ) Διεκδ. Ποσό 28.710 € για 05/2006-09/2007 & Δ.Χ./2007 & Δ.Π./2007 & Ε.Α./2007 & αναδρομικά, εκδ. 1/2011 απόφαση Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης {υπάρχει διαφορά ως προς την οφειλή η οποία είναι 27.547,16 €). δ) Διεκδ. Ποσό 1.570,68 € για αναδρομικά επιδόματα, εκδ. 96/2006 αναγνωρ. απόφαση Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης & 100/2007 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 25.920,41 € (07/10/2004 – 715 €, 12/11/2004 – 3.565 € + 25/11/2004 – 2.040 €, 06/04/05 – 954,19 €, 29/07/05 – 81,96 €, 21/06/06 – 283,42 €, 13/10/2006 – 5.091 €, 21/12/06 – 961 €, 21/12/06 – 1.258 €, 24/12/06 – 2.079,05 €, 02/02/2007 – (1.284,33 € + 377,47 €), /2/07 – 614,30 € + 893,42 €, /2/07 – 2.548,63 € + 672,25 €, 24/3/07 – 2.501,39 € ).
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 29.697,43 €. Δεν γνωρίζουμε το ποσό που εισέπραξε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για μερική καταβολή.]
 4. ΤΣΙΡΤΑΒΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 22.745 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 11.440 € για 09/2004-02/2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 64/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. γ) Διεκδ. Ποσό 26.700 € για 05/2006-04/2007 & Δ.Π./2007 & Ε.Α./2007, εκδ. 1/2011 απόφαση Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 34.823,58 € (07/10/2004 – 840 €, 12/11/2004 – 4.695 € + 25/11/2004 – 2.040 €, 06/04/05 – 1.251,09 €, 29/07/05 – 81,96 €, 21/06/06 – 371,60 €, 13/10/2006 – 6.720 €, 21/12/06 – 1.226 €, 21/12/06 – 1.710 €, 24/12/06 – 2.734,20 €, 02/02/2007 – (1.688,48 € + 496,98 €), /2/07 – 759,53 € + 1.157,97 €, /2/07 – 3.487,11 € + 722,95 €, 24/3/07 – 3.260,71 €, 31/03/2007 – 1.580 €)
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 26.061,42 €. Δεν γνωρίζουμε το ποσό που εισέπραξε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για μερική καταβολή.]
 5. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 15.440 € για 06/2003-04/2004 & Ε.Α./2003, εκδ. 39/1054/Δ.Π./40/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 5.890 € για 05/2004-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 191/2004 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης {υπάρχει διαφορά ως προς την οφειλή η οποία είναι 4.590 €). γ) Διεκδ. Ποσό 7.910 € για 09/2004-02/2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 66/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. δ) Διεκδ. Ποσό 25.703,19 € για 05/2006 – 09/2007 & Δ.Χ./2007 & αναδρομικά, εκδ. 1/2011 απόφαση Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. {υπάρχει διαφορά ως προς την οφειλή η οποία είναι 25.269,20 €). ε) Διεκδ. Ποσό 4.628,43 € για αναδρομικά επιδόματα, εκδ. 96/2006 αναγνωρ. απόφαση Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης & 100/2007 και 237/2011 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 39.699,18 € (02/07/2004 – 1.300 €, 10/09/2004 – 660 €, 07/10/2004 – 700 €,12/11/2004 – 3.705 € + 25/11/2004 – 2.145 €, 06/04/05 – 1.032,41 €, 29/07/05 – 81,96 €, 17/2/06 – 1.314,88 €, 21/06/06 – 306,66 €, 13/10/2006 – 3.869 €, 21/12/06 – 696 €, 21/12/06 – 6.328 €, 24/12/06 – 2.642,57 €, 02/02/2007 – (516,57 + 1.081,28 + 532,59 €), /2/07 – 1.769,88 €, /2/07 – 7.090,47 €, 24/3/07 – 2.346,91 €, 31/03/2007 – 1.130 €)
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 10.228,45 €. Δεν γνωρίζουμε το ποσό που εισέπραξε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για μερική καταβολή. Δεν γνωρίζουμε το ποσό που εισέπραξε από την Νομαρχία Έβρου]
 6. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 16.175 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 8.205 € για 09/2004-02/2005 & Δ.Χ./2004 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 64/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 24.259,43 € (07/10/2004 – 640 €, 12/11/2004 – 3.330 € + 25/11/2004 – 2.285 €, 06/04/05 – 890,94 €, 29/07/05 – 81,96 €, 21/06/06 – 264,63 €, 13/10/2006 – 4.684 €, 21/12/06 – 895 €, 21/12/06-1.191 €,24/12/06- 1.944,41 €, 02/02/2007 -(1.201,03 € + 353,15 €), /2/07
  550,76 € + 839,73 €, /2/07 – 2.313,32 € + 610,61 €, 24/3/07 – 2.183,89 €).
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 120,57 €]
 7. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 15.385 € για 08/2003 – 08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 76/1883/Δ.Π./75/2004 απόφαση Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των (02/07/2004 – 1.200 €, 07/10/2004 – 600 €, 12/11/2004 – 3.180 € + 25/11/2004 – 1.440 €, 17/02/06 – 704,14 € + 2.516,85 €, 13/10/06 – 3.258 €, /2/07 – 2.650,67 €, 24/3/07 -2.778,72 €)
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 2.943,38 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.]
 8. ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ [α) Διεκδ. Ποσό 15.100 € για 06/2003-04/2004 & Ε.Α./2003, εκδ. 39/1054/Δ.Π./40/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 5.675 € για 05/2004-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 191/2004 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης {υπάρχει διαφορά ως προς την οφειλή η οποία είναι 4.470 €). γ) Διεκδ. Ποσό 7.290 € για 09/2004-02/2005 & Δ.Χ./2004 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 66/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής της από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 39.581,97 € (02/07/2004 – 1.400 €, 10/09/2004 – 600 €, 07/10/2004 – 635 €, 12/11/2004 – 3.620 €, 25/11/2004 – 1.560 €, 06/04/05 – 999,82 €, 29/07/05 – 81,96 €, 17/02/06 – 1.300,51 €, 21/06/06 – 296,97 €, 13/10/2006 – 3.666 €, 21/12/06 – 664 €, 21/12/06 – 1.690 €, 24/12/06 – 2.559,04 €, 02/02/2007 – (500,24 + 1.047,10 + 515,75 €), /2/07 – 1.691,76 €, /2/07 – 13.822,80 €, 24/3/07 – 2.931,11 €).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 12.721,97 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.]
 9. ΤΣΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 15.335 € για 08/2003 – 08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 67/1794/Δ.Π./67/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 7.305 € για 09/2004 – 02/2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 36/520/Δ.Π./36/2005 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. γ) Διεκδ. Ποσό 5.125 € για 03/2005 – 05/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 248/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των (02/07/2004 -1.200 €, 07/10/2004 – 650 €, 12/11/2004 – 3.150 €, 25/11/2004 – 1.485 €, 06/04/05 -845,83 €, 29/07/2005 – 81,96 €, 21/06/06 – 251,23 €, 13/10/2006-2.162,13 €, 21/12/06 828 €, 21/12/06 – 1.443 €, 24/12/06 – 2.164,91 €, 02/02/07 – (423,20 + 885,83 + 436,32), /2/07 – 1.146,52 €, /2/07 – 3.901,10 €, 24/3/07 – 4.496,95 € )
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 2.213,02 €
 10. ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 11.660 € για 08/2003 – 08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 67/1794/Δ.Π./67/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 3.515 € για 09/2004 – 02/2005 & Δ.Χ./2004 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 36/520/Δ.Π./36/2005 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των (02/07/2004 – 950 €, 07/10/2004 – 480 €, 12/11/2004 – 2.310 €, 25/11/2004 – 1.000 €, 06/04/05 – 641,49 €, 29/07/2005 – 81,96 €, 21/06/06 – 190,54 €, 13/10/2006 – 1.474,40 €, 21/12/06 – 497 €, 21/12/06 – 1.097 €, 24/12/06 – 1.641,90 €, 02/02/07 – (320,96 + 671,83 + 330,91 €), /2/07 – 753,65 €, /2/07 – 2.544,96 €, 24/3/07 – 1.534,21 € )
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 1.345,81 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.
 11. ΤΖΟΥΜΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ [α) Διεκδ. Ποσό 12.340 € για 06/2003 – 04/2004 & Ε.Α./2003, εκδ. 34/854/Δ.Π./30/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 7.630 € για 04/2004-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 197/2004 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των (02/07/2004 – 1.350 €, 07/09/04- 610 €, 07/10/2004 – 675 €, 12/11/2004 -3.645 €, 25/11/2004 – 1.460 €, 17/2/06 – 794,94 € + 2.348,20 €, /2/07 – 5.157,95 €, 24/3/07 – 4.931,59 €)
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 1.002,68 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο. Να ζητηθεί από το Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος να μας επιστρέψει την αποζημίωση απόλυσης που έλαβε]
 12. ΖΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 13.080 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 6.975 € για 09/2004-02/2005 & Δ.Χ./2004 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 64/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 19.762,72 € (07/10/2004 – 535 €, 12/11/2004 – 2.710 €, 25/11/2004 – 1.230 €, 06/04/05 – 719,88 €, 29/07/05 – 81,96 €, 21/06/06 – 213,82 €, 13/10/2006 – 4.073 €, 21/12/06 – 762 €, 21/12/06 – 1.000 € , 24/12/06 – 1.572,36 €, 02/02/2007 – (972,45 € + 284,35 €), /2/07 – 468,93 € + 687,40 €, /2/07 – 2.001,78 € + 548,96 €, 24/3/07 – 1.904,83 €).
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 292,28 €. Να ζητηθεί από το Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος να μας επιστρέψει την αποζημίωση απόλυσης που έλαβε]
 13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 14.210 € για 08/2003 -08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 67/1794/Δ.Π./67/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 6.285 € για 09/2004 – 02/2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 36/520/Δ.Π./36/2005 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. γ) Διεκδ. Ποσό 4.450 € για 03/2005 – 05/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 248/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των (02/07/2004 – 1.100 €, 07/10/2004 – 570 €, 12/11/2004 – 2.925 €, 25/11/2004 – 1.420 €, 06/04/05 – 783,53 €, 29/07/2005 – 81,96 €, 21/06/06 – 232,73 €, 13/10/2006 – 1.867,25 €, 21/12/06 – 762 €, 21/12/06 – 1.339 €, 24/12/06 – 2.005,46 €, 02/02/07 – (392,03 + 820,59 + 404,18 €), /2/07 – 1.035,07 €, /2/07 – 3.517,37 €, 24/3/07 – 4.056,09 €)
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 1.632,74 €. Να ζητηθεί από το Νοσοκομείο Αλεξ/πολης, όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος να μας επιστρέψει την αποζημίωση απόλυσης που έλαβε]
 14. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 13.140 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 6.310 € για 09/2004-02/2005 & Δ.Χ./2004 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 64/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 19.537,50 € (07/10/2004 – 525 €, 12/11/2004 – 2.700 €, 25/11/2004 – 1.180 €, 06/04/05 – 724,03 €, 29/07/05 – 81,96 €, 21/06/06 – 215,05 €, 13/10/2006 – 3.869 €, 21/12/06 – 729 €, 21/12/06 – 1.085 €, 24/12/06 – 1.579,57 €, 02/02/2007 – (984,53 € + 278,03 €), /2/07 -625,13 € + 693,50 €, /2/07 – 2.034,84 € + 425,01 €, 24/3/07 – 1.807,85 €).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 87,50 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως και το ποσό των 5.150,25 €, που έλαβε ως αποζημίωση απόλυσης]
 15. ΦΑΛΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ [α) Διεκδ. Ποσό 14.485 € για 06/2003-04/2004 & Ε.Α./2003, εκδ. 39/1054/Δ.Π./40/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 5.760 € για 05/2004-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 191/2004 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης {υπάρχει διαφορά ως προς την οφειλή η οποία είναι 4.615) €). γ) Διεκδ. Ποσό 1.820 € για 09/2004 & Δ.Χ./2004, εκδ. 66/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής της από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 27.765,59 € (02/07/2004 – 1.400 €, 10/09/2004 – 580 €, 07/10/2004 – 610 €, 12/11/2004 – 3.665 €, 25/11/2004 – 1.570 €, 06/04/05 – 973,70 €, 29/07/05 – 81,96 €, 17/2/06 -925,90 €, 21/06/06 – 289,21 €, 13/10/2006 – 3.666 €, 21/12/06 – 663,41 €, 21/12/06 -1.646 €, 24/12/06 – 2.492,19 €, 02/02/2007 – (487,17 + 1.019,75 + 502,28 €), /2/07 -1.304,39 €, /2/07 – 5.135,09 €, 24/3/07 – 1.499,98 €).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 6.845,59 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.]
 16. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 5.650 € για 01/2004-06/2004 & Δ.Χ./2004, εκδ. 50/821/Δ.Π./50/2005 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 2.222,15 € (29/07/05 – 81,96 €, /2/07 – 54,61 €, /2/07 – 605,95 €, 24/3/07 – 1.479,63 €)
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 3.427,85 €]
 17. ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ [Διεκδ. Ποσό 9.230 € για 10/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης {υπάρχει διαφορά ως προς την οφειλή η οποία είναι 9.725) €).
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής της από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 12.293,76 € (07/10/2004 – 445 €, 12/11/2004 – 2.000 €, 25/11/2004 – 900 €, 29/12/2004 – 1.165,40 €, 06/04/05 – 504,52 €, 29/07/05 – 81,96 €, 21/06/06 – 149,85 €, 13/10/2006 – 2.036 €, 21/12/06 – 364 €, 21/12/06 – 753 €, 24/12/06 – 1.109,55 €, 02/02/2007 – (692,17 € + 194,70 €), /2/07 – 488,41 €, /2/07 – 1.106,50 €, 24/3/07 – 302,70 €).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 2.568,76 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.]
 18. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 11.212 € για 10/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 410 € για Δ.Χ./2004, εκδ. 64/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 14.406,12 € (07/10/2004 – 580 €, 12/11/2004 – 2.127 €, 25/11/2004 – 900 €, 06/04/05 – 613,85 €, 29/07/05 – 81,96 €, 21/06/06 – 182,33 €, 13/10/2006 – 3.258 €, 21/12/06 – 464 €, 21/12/06 – 890 €, 24/12/06-1.347,81 €, 02/02/2007 – (833,23 € +244,08 €), /2/07 – 39,95 € +598,56 €, /2/07 – 1.761,80 € + 92,99 €, 24/3/07 – 390,56 €).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 2.784,12 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.]
 19. ΔΗΜΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ [Διεκδ. Ποσό 14.435 € για 12/2003-02/2005 & Δ.Χ./2004 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 50/821/Δ.Π./50/2005 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 7.895,06 € (29/07/05 – 81,96 € , /2/07 – 84,21 €, /2/07 -2.327,18 €, 24/3/07 – 3.677,96 €, 1.723,75 € {παρακράτηση του ποσού που είχε λάβει για αποζημίωση απόλυσης και το οποίο έπρεπε να επιστραφεί μετά την μεταφορά στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου}).
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 6.539,94 €
 20. ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 16.675 € για 01/2004-12/2004 & Δ.Χ./2004, εκδ. 28/415/Δ.Π./28/2005 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 2.550 € για 01/2005-02/2005, εκδ. 67/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. γ) i) Διεκδ. Ποσό 9.630 € για 03/2005-08/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004 και ii) Διεκδ. Ποσό 13.182,55 € για αποζημίωση απολύσεως λόγω συνταξιοδότησης, εκδ. 95/1985/Δ.Π./98/2005 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. δ) Διεκδ. Ποσό 1.690,02 € για αναδρομικά επιδόματα, εκδ. 96/2006 αναγνωρ. απόφαση Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης & 100/2007 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 11.452,75 € (29/07/05 – 81,96 €, 13/10/2006 – 2.162,13 €, 21/12/06 – 99 €, /2/07 – 1.343,04 €, /2/07 – 3.301,10 €, 24/3/07 – 5.465,52 € ).
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 30.584,80 + 1.690,02 (αναγνωριστικό) €]
 21. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ [α) Διεκδ. Ποσό 5.900 € για 09/2004-12/2004 & Δ.Χ./2004, εκδ. 49/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 2.015 € για 01/2005-02/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 67/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 12.221,86 € (29/07/05 – 81,96 €, 13/10/2006 – 1.975 €, 21/12/06 – 66 €, 02/02/2007 – 162,40 €, /2/07 – 542,99 €, /2/07 – 9.393,51 €).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 4.306,86 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.]
 22. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 9.245 € για 08/2003 – 08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 67/1794/Δ.Π./67/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 3.210 € για 10/2004-12/2004 & Δ.Χ./2004, εκδ. 50/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. γ) Διεκδ. Ποσό 1.815 € για 01/2005-02/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 67/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. δ) Διεκδ. Ποσό 68,01 € ως διαφορά καταβληθείσης αποζημιώσεως απολύσεως (καταβλήθηκε 8.707,77 €), εκδ. 98/2006 απόφαση Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των (02/07/2004 – 950 €, 07/10/2004 – 525 €, 12/11/2004 – 2.000 €, 25/11/2004 – 900 €, 06/04/05 – 513,41 €, 29/07/2005 – 81,96 €, 21/06/06 – 152,50 €, 13/10/06 – 1.769,28 €, 21/12/06 – 398 €, 21/12/06 – 1.197 €, 24/12/06 – 1.314,08 €, 02/02/07 – (256,88 + 537,69 + 264,84 €), /2/07 – 350,08 € + 386,06 €, /2/07 – 1.437,80 € + 1.261,72 €, 24/3/07 – 977,74 € + 1.507,31 €).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 2.443,34 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.
 23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ [α) Διεκδ. Ποσό 5.030 € για 09/2004-12/2004 & Δ.Χ./2004, εκδ. 48/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 1.790 € για 01/2005-02/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 67/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής της από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 6.239,96 € (29/07/05 – 81,96 €, 13/10/2006 – 843,16 €, 21/12/06 – 66 €, 21/12/06 – 485 €, /2/07 – 467,97 €, /2/07 – 3.814,43 €, 24/3/07 – 481,44 €).
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 580,04 €]
 24. ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 7.000 € για 09/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 6.480 € για 09/2004-02/2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 64/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. γ) Διεκδ. Ποσό 609,66 € για αναδρομικά επιδόματα, εκδ. 96/2006 αναγνωρ. απόφαση Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης & 100/2007 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των (07/10/2004 – 450 €, 12/11/2004 – 2.000 €, 25/11/2004 – 700 €, 06/04/05 – 382,85 €, 29/07/2005 – 81,96 €, 21/06/06 – 113,57 €, 13/10/2006 – 3.869 €, 21/12/2006 – 530 € + 24/12/06 – 1.950,48 €, 02/02/2007 – + 131,55 €, /2/07 – 436,41 € + 346,42 €, /2/07 – 911,77 € + 474,76 €,24/3/07 – 2.138,33 €)
  Έχει εξοφληθεί πλήρως
 25. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 14.940 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 7.720 € για 09/2004-02/2005 & Δ.Χ./2004 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 64/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των (07/10/2004 – 575 6, 12/11/2004 – 3.090 €, 25/11/2004 – 1.570 €, 06/04/05 – 824,29 €, 29/07/2005 – 81,96, 21/06/06 – 244,83 €, 13/10/06 – 4.928 €, 21/12/2006 – 828 €, 24/12/06 – 3.741,95 € , 02/02/2007 – (1.108,57 + 326,95 €), /2/07 – 517,54 € + 781,83 € , /2/07 – 2.259,52 € + 604,84 €, 24/3/07 – 2.034,85 €)
  Έχει εξοφληθεί πλήρως
 26. ΚΑΛΟΠΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ α) Διεκδ. Ποσό 17.200 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης, β) Διεκδ. Ποσό 8.575  για 09/2004-02/2005 & Δ.Χ./2004 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 67/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. γ) Διεκδ. Ποσό 2.001,12 € υπόλοιπο καταβληθείσης αποζημιώσεως απολύσεως (καταβλήθηκε 20.478,18 €), εκδ. 97/2006 απόφαση Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής της από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των (07/10/2004 – 705 €, 12/11/2004 – 3.535 €, 25/11/2004 – 1.875 €, 06/04/05 – 948,29 €, 29/07/2005 – 81,96 €, 21/06/06 – 281,66 6, 13/10/06 – 3.145,23 €, 21/12/2006 – 928 €, 24/12/06 – 4.247,63 6, 01/02/07 – (1.277,17 € + 375,50 €), /02/07 – 889,11 €, /2/07 – 2.775,18 € + 2.570,81 €, 24/3/07 – 713,92 € + 2.909,33 € )
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 517,33 €
 27. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ [ α) Διεκδ. Ποσό 7.330 € για 09/2003 & 01/2004-05/2004 & 01/2005-02/2005 & Ε.Α.2003 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005, εκδ. 64/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 6.360 € {υπάρχει διαφορά ως προς την οφειλή η οποία είναι 3.450 €) για 08/2003 & 10/2003-12/2003 & Δ.Χ./2003, εκδ. 112/2005 απόφαση Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 9.770,19 € (07/10/2004 – 515 6, 12/11/2004 – 1.500 €, 25/11/2004 – 700 €, 29/07/05 – 81,96 €, 13/10/2006 – 1.425 €, 21/12/06 – 265 €, /2/07 – 519,83 €, /2/07 – 1.397,94 € + 858,92 6, 24/3/07 – 2.506,54 €).
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 1.009,81 €.]
 28. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [ α) Διεκδ. Ποσό 5.910 € για 05/2004-12/2004 & Δ.Χ./2004, εκδ. 64/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 3.794,36 € (13/10/2006 – 1.222 €, 21/12/06 – 199 €, /2/07 – 405,16 €, /2/07 – 778,92 €, 24/3/07 – 1.189,28 €).
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 2.115,64 €.
 29. ΡΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ [ α) Διεκδ. Ποσό 10.165 € για 03/2004-12/2004 & Δ.Χ./2004, εκδ. 64/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 6.601,44 € (13/10/2006 – 1.833 6, 21/12/06-3316, /2/07 – 693,35 €, /2/07 – 1.634,37 €, 24/3/07 – 2.109,72 €).
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 3.563,56 €.
 30. ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ α) Διεκδ. Ποσό 5.645 € για 07/2004-12/2004 & Δ.Χ./2004, εκδ. 64/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 3.460,09 € (13/10/2006 – 1.018 €, 21/12/06 – 199 €, /2/07 – 385,94 €, /2/07 – 692,36 €, 24/3/07 – 1.164,79 €).
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 2.184,91 €.
 31. ΧΑΤΖΗΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ [α) Διεκδ. Ποσό 7.610 € για 10/2003-08/2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 9.615,35 € (07/10/2004 – 800 6, 12/11/2004 – 2.000 €, 25/11/2004 – 510 €, 29/07/05 -81,96 €, 06/04/05 – 415,51 €, 21/06/06 – 123,42 €, 13/10/2006 – 1.629 €, 21/12/06 – 298 €, 21/12/06 – 602 €, 24/12/06 – 914,81 €, 02/02/2007 – (591,94 € + 139,27 €), /2/07 – 362,63 €, /2/07 – 1.011,70 €, 24/3/07 – 135,11 €).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 1.948,87 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.
 32. ΜΑΡΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 9.520 € για 03/2004-12/2004 & Δ.Χ./2004, εκδ. 115/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 6.222,78 € (29/07/05 – 81,96 €, 17/02/06 – 621,85 €, /2/07 – 2.709,51 €, 24/3/07 -2.809,46 €).
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των 3.297,22 €
 33. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 8.395 € για 10/2003-06/2004 & 08/2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 10.343,87 € (07/10/2004 – 800 €, 12/11/2004 – 2.000 €, 25/11/2004 – 570 €, 29/07/05 – 81,96 €, 06/04/05 – 459,74 €, 21/06/06 – 136,55 €, 13/10/2006 – 1.629 €, 21/12/06 – 331 €, 21/12/06 – 666 €, 24/12/06 – 1.009,17 €, 02/02/2007 – (644,55 € + 162,09 €), /2/07 – 413,94 €, /2/07 – 1.180,47 €, 24/3/07 -259,40 €).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 1.948,87 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.
 34. ΓΚΑΧΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 8.465 € για 10/2003-08/2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 10.567,63 € (07/10/2004 – 800 €, 12/11/2004 – 2.000 €, 25/11/2004 – 590 €, 29/07/05 -81,96 €, 06/04/05 – 463,75 €, 21/06/06 – 137,74 €, 13/10/2006 – 1.832 €, 21/12/06 -331 €, 21/12/06 – 669 €, 24/12/06 – 1.017,59 €, 02/02/2007 – (649,20 € + 164,16 €), /2/07 – 418,59 €, /2/07 – 1.192,46 €, 24/3/07 – 220,18 €).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 2.102,63 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.
 35. ΚΥΝΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 4.030 € για 12/2003-08/2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των (07/10/2004 – 600 €, 12/11/2004 – 1.000 €, 25/11/2004 – 320 €, 06/04/05 – 218,57 €, 29/07/2005 – 81,96 €, 21/06/06 – 64,92 €, 13/10/06 – 1.018 €, 21/12/2006 – 199 €, 24/12/06 – 1.092,45 €, 01/02/07 – (317,37 € + 69,85 €), /2/07 – 210,47 €, /02/07 – 515,58 €)
  Υπόλοιπο οφειλής το ποσό των €
 36. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ [α) Διεκδ. Ποσό 5.455 € για 12/2003-08/2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 6.958,46 € (07/10/2004 – 800 €, 12/11/2004 – 1.000 €, 25/11/2004 – 405 €, 29/07/05 -81,96 €, 06/04/05 – 294,44 €, 21/06/06 – 87,46 €, 13/10/2006 – 1.222 €, 21/12/06 – 232 €, 21/12/06 – 502 €, 24/12/06 – 655,75 €, 02/02/2007 – (420,52 € + 103,63 €), /2/07 -285,72 €, /2/07 – 763,17 €, 24/3/07 – 104,81 €).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 1.503,46 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.
 37. ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 10.510 € για 09/2003-08/2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 12.699,82 € (07/10/2004 – 800 €, 12/11/2004 – 2.000 €, 25/11/2004 – 1.000 €, 29/07/05 – 81,96 €, 06/04/05 – 576,02 €, 21/06/06 – 171,09 €, 13/10/2006 – 2.036 €, 21/12/06 -398 €, 21/12/06 – 828 €, 24/12/06 – 1.263,42 €, 02/02/2007 – (787,79 € + 222,07 €),
  /2/07 – 548,79 €, /2/07 – 1.562,18 €, 24/3/07 – 424,50 €).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 2.189,82 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.
 38. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 7.775 € για 10/2003-08/2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 9.789,52 € (07/10/2004 – 800 €, 12/11/2004 – 2.000 €, 25/11/2004 – 560 €, 29/07/05 -81,96 €, 06/04/05 – 423,37 €, 21/06/06 – 125,75 €, 13/10/2006 – 1.629 €, 21/12/06 -331 €, 21/12/06 – 612 €, 24/12/06 – 934,64 €, 02/02/2007 – (603,74 € + 143,32 €), /2/07 – 371,73 € , /2/07 – 1.032,69 € , 24/3/07 – 140,23€ ).
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 2.014,52 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.
 39. BΡΑΧΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 4.400 € για 03/2004-08/2004, εκδ. 81/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 6.110,93 € (07/10/2004 – 800 €, 12/11/2004 – 2.000 €, 25/11/2004 – 520 €, 17/02/06 – 287,41 €, 01/05/2006 – 1.472, 13/10/2006 – 1.507 €, 4.480 €, 24/3/07 – 996,52 €). Σύνολο 6.075,73.
  Εξοφλήθηκε πλήρως, ενώ έχει εισπράξει επιπλέον το ποσό των 1.675,73 €, το οποίο θα πρέπει να αναζητηθεί από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο.
 40. ΤΕΜΙΡΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Μεταφέρθηκε στον ΔΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ -Εξοφλήθηκε πλήρως)
 41. ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Μεταφέρθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου – Εξοφλήθηκε πλήρως)
 42. ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΣΟΦΙΑ (Μεταφέρθηκε στον ΔΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – Εξοφλήθηκε πλήρως)
 43. ΣΤΟΓΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μεταφέρθηκε στον ΔΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – Εξοφλήθηκε πλήρως)
 44. ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Μεταφέρθηκε στον ΔΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ -Εξοφλήθηκε πλήρως)
 45. ΤΑΥΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μεταφέρθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου – Εξοφλήθηκε πλήρως)
 46. ΓΚΟΥΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μεταφέρθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου – Εξοφλήθηκε πλήρως)
 47. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (Μεταφέρθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου -Εξοφλήθηκε πλήρως)
 48. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Μεταφέρθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου – Εξοφλήθηκε πλήρως)
 49. ΔΑΡΔΑΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μεταφέρθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου – Εξοφλήθηκε πλήρως)
 50. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Μεταφέρθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου – Εξοφλήθηκε πλήρως)
 51. ΡΗΓΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (Μεταφέρθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου – Εξοφλήθηκε πλήρως)
 52. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μεταφέρθηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου – Εξοφλήθηκε πλήρως)
 53. ΦΑΤΦΑΤΟΥΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ [α) Διεκδ. Ποσό 16.250 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε η εργαζόμενη και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και η συγκεκριμένη, β) Διεκδ. Ποσό 6.310 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτη ήταν ουσιαστικά εργαζόμενη της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ποσά στην εργαζόμενη.
  Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής της από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 23.492,17 € (07/10/2004 – 595 €, 12/11/2004 – 1.100 €, 20/12/2004 – 1.100 €, 26/01/2005 – 1.100 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 100,45 €, 06/04/05 – 893,83 €, 21/06/06 – 265,49 €, 13/10/2006 – 4.480 €, 21/12/06 – 828 €, 21/12/06 – 1.443 €, 24/12/06 – 1.953,43 €, 02/02/2007 – 1.561,39 €, /2/07 – 1.114,29 €, /2/07 – 2.910,16 € + 1.529,21 €, 24/3/07 – 2.435,96 €), ήτοι εισέπραξε επιπλέον το ποσό των 932,17 €, συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στην συγκεκριμένη εργαζόμενη. Επιπλέον το ποσό των 13.949,55 [16.250 € + 595 € (07/10/2004) + 1.100 € (12/11/2004) – 1.100 € (20/12/2004) – 1.100 € (26/01/2005) -100,45 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 54. ΓΚΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 17.585 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 8.470 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη A.M.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 24.972,27 € (07/10/2004 – 645 €, 12/11/2004 – 1.300 €, 20/12/2004 – 1.300 €, 26/01/2005 – 1.300 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 109,43 €, 06/04/05 – 969,78 €, 21/06/06 – 288,05 €, 13/10/2006 – 3.462 €, 21/12/06 – 663 €, 21/12/06 – 1.548 €, 24/12/06 – 2.113,91 €, 02/02/2007 – 1.689,66 €, /2/07 – 1.204,06 €, /2/07 – 3.080,78 € + 2.043,61 €, 24/3/07 – 3.173,03 €). Το υπόλοιπο ποσό των 1.082,73 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 16.820,57 [17.585 € + 645 € (07/10/2004) + 1.300 € (12/11/2004) – 1.300 € (20/12/2004) – 1.300 € (26/01/2005) – 109,43 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 55. ΜΠΕΛΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 15.585 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 8.065 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 22.607,12 € (07/10/2004 – 645 €, 12/11/2004 – 1.200 €, 20/12/2004 – 1.200 €, 26/01/2005 – 1.200 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 96,76 €, 06/04/05 – 858,33 €, 21/06/06 – 254,94 €, 13/10/2006 – 3.055 €, 21/12/06 – 596 €, 21/12/06 – 1.389 €, 24/12/06 – 1.873,49 €, 02/02/2007 – 1.479,49 €, /2/07 – 1.067,70 €, /2/07 – 2.682,14 € + 1.946,50 €, 24/3/07 – 2.980,81 €), Το υπόλοιπο ποσό των 1.042,88 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 14.933,24 [15.585 € + 645 € (07/10/2004) + 1.200 € (12/11/2004) – 1.200 € (20/12/2004) – 1.200 € (26/01/2005) – 96,76 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 56. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ [α) Διεκδ. Ποσό 16.910 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 7.800 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη A.M.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 24.610,62 € (07/10/2004 – 665 €, 12/11/2004 – 1.250 €, 20/12/2004 – 1.250 €, 26/01/2005 – 1.250 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 104,96 €, 06/04/05 – 935,28 €, 21/06/06 – 277,80 €, 13/10/2006 – 3.258 €, 21/12/06 – 629 €, 21/12/06 – 1.497 €, 24/12/06 – 2.032,77 €, 02/02/2007 – 1.624,81 €, /2/07 – 1.160,63 €, /2/07 – 2.965,82 € + 2.549,70 €, 24/3/07 – 3.077,89 €). Το υπόλοιπο ποσό των 99,38 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 16.220,04 [16.910 € + 665 € (07/10/2004) + 1.250 € (12/11/2004) – 1.250 € (20/12/2004) – 1.250 € (26/01/2005) – 104,96 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 57. ΚΑΒΑΤΖΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 10.630 € για 10/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 6.540 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 16.868,33 € (07/10/2004 – 535 €, 12/11/2004 – 1.990 €, 20/12/2004 – 1.000 €, 26/01/2005 – 1.000 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 66,75 €, 06/04/05 – 582,72 €, 21/06/06 – 173,08 €, 13/10/2006 – 2.077 €, 21/12/06 – 398 €, 21/12/06 – 1.006 €, 24/12/06 – 1.280,25 €, 02/02/2007 – 1.023,31 €, /2/07 – 737,49 €, /2/07 – 1.460,03 € + 1.584,79 €, 24/3/07 – 1.871,95 €). Το υπόλοιπο ποσό των 301,67 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 11.088,25 [10.630 € + 535 € (07/10/2004) + 1.990 € (12/11/2004) – 1.000 € (20/12/2004) – 1.000 € (26/01/2005) -66,75 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 58. ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ [α) Διεκδ. Ποσό 12.600 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 6.600 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 18.852,99 € (07/10/2004 – 520 €, 12/11/2004 – 1.000 €, 20/12/2004 – 1.000 €, 26/01/2005 – 1.000 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 78,37 €, 06/04/05 – 693,65 €, 21/06/06 – 206,03 €, 13/10/2006 – 2.647 €, 21/12/06 – 464 €, 21/12/06 – 1.164 €, 24/12/06 – 1.514,66 €, 02/02/2007 – 1.210,68 €, /2/07 – 874,18 €, /2/07 – 2.157,04 € + 1.598,98 €, 24/3/07 – 2.642,44 €). Το υπόλοιπο ποσό των 347,01 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 12.041,63 [12.600 € + 520 € (07/10/2004) + 1.000 € (12/11/2004) – 1.000 € (20/12/2004) – 1.000 € (26/01/2005) -78,37 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 59. ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 16.230 € για 06/2003-04/2004 & Ε.Α./2003, εκδ. 35/990/Δ.Π./35/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 4.135 € για χρονικό διάστημα 10/2004-12/2004 & Δ.Χ./2004, εκδ. 91/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 23.910,69 € (21/05/2004 – 1.515 €, 21/06/2004 – 150 €, 02/07/2004 – 1.580 €, 07/09/2004 – 725 €, 07/10/2004 – 730 €, 12/11/2004 – 1.250 €, 20/12/2004 – 1.250 €, 26/01/2005 – 1.250 €, 01/12/2005 – 113,85 €, 17/02/2006 – 736,80 €, 19/10/2006 -4.480 €, /2/07 – 5.409,82 €, 24/3/07 – 4.720,22 €), το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. με κάθε νόμιμο τρόπο, καθώς και το επιπλέον ποσό των 3.545,69 €, που κατεβλήθη παραπάνω της οφειλής προς τον εργαζόμενο.]
 60. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 15.565 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 8.015 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 22.591,56 € (07/10/2004 – 645 €, 12/11/2004 – 1.200 €, 20/12/2004 – 1.200 €, 26/01/2005 – 1.200 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 96,67 €, 06/04/05 – 856,14 €, 21/06/2006 – 254,29 €, 13/10/2006 – 3.055 €, 21/12/06 – 596 €, 21/12/06 – 1.386 €, 24/12/06 – 1.871,08 €, 02/02/2007 – 1.495,57 €, /2/07 – 1.065,01 €, /2/07 – 2.695,66 € + 1.935,12 €, 24/3/07 – 2.958,06 €). Το υπόλοιπο ποσό των 988,44 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 14.913,33 [15.565 € + 645 € (07/10/2004) + 1.200 € (12/11/2004) – 1.200 € (20/12/2004) – 1.200 € (26/01/2005) -96,67 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 61. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 15.880 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 7.985 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο γρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 22.987,31 € (07/10/2004 – 620 €, 12/11/2004 – 1.200 €, 20/12/2004 – 1.200 €, 26/01/2005 – 1.200 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 98,74 €, 06/04/05 – 875,84 €, 21/06/06 – 260,14 €, 13/10/2006 – 3.258 €, 21/12/06 – 596 €, 21/12/06 – 1.416 €, 24/12/06 – 1.908,95 €, 02/02/2007 – 1.525,84 €, /2/07 – 1.090,73 €, /2/07 – 2.761,14 € + 1.928,11 €, 24/3/07 – 2.965,86 €). Το υπόλοιπο ποσό των 877,69 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 15.201,26 [15.880 € + 620 € (07/10/2004) + 1.200 € (12/11/2004) – 1.200 € (20/12/2004) – 1.200 € (26/01/2005) -98,74 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 62. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 4.480 € για 09/2003 & 05/2004-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 6.400 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 10.707,09 € (07/10/2004 – 495 €, 12/11/2004 – 1.000 €, 20/12/2004 – 1.000 €, 26/01/2005 – 1.000 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 29,92 €, 06/04/05 – 240,88 €, 21/06/06 – 71,55 €, 13/10/2006 – 1.018 €, 21/12/06 – 199 €, 21/12/06 – 522 €, 24/12/06 – 538,55 €, 02/02/2007 – 430,46 €, /2/07 – 321,83 € , /2/07 – 266,68 € + 1.551,21 €, 24/3/07 – 1.940,05 €). Το υπόλοιπο ποσό των 172,91 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 3.945,08 [4.480 € + 495 € (07/10/2004) + 1.000 € (12/11/2004) – 1.000 € (20/12/2004) – 1.000 € (26/01/2005) -29,92 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 63. ΚΟΪΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 16.520 € για 09/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 6.995 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε σης 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 22.604,24 € (07/10/2004 – 720 €, 12/11/2004 – 1.200 €, 20/12/2004 – 1.200 €, 26/01/2005 – 1.200 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 101,68 €, 06/04/05 – 907,23 €, 21/06/06 – 269,47 €, 13/10/2006 – 3.258 €, 21/12/06 – 629 €, 21/12/06 – 1.453 €, 24/12/06 – 1.985,89 €, 02/02/2007 – 1.587,33 €, /2/07 – 1.122,73 €, /2/07 – 2.643,08 € + 1.693,68 €, 24/3/07 – 2.551,19 €). Το υπόλοιπο ποσό των 910,76 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 15.938,32 [16.520 € + 720 € (07/10/2004) + 1.200 € (12/11/2004) – 1.200 € (20/12/2004) – 1.200 € (26/01/2005) -101,68 € (01/12/2005)) €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 64. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 14.660 € για 06/2003-04/2004 & Ε.Α./2003, εκδ. 39/1054/Δ.Π./40/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 5.135 € για 05/2004-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 191/2004 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. Τούτα τα διεκδικούμενα ποσά, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθούν από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου είχε μεταφερθεί ο εργαζόμενος πριν αποβιώσει και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Συγχρόνως οι κληρονόμοι τούτου έχουν εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές έναντι και αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 24.250,16 € (07/10/2004 – 665 €, 12/11/2004 – 1.100 €, 20/12/2004 – 1.100 €, 26/01/2005 – 1.100 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 102,82 6, 17/02/06 – 737,45 €, 06/04/05 – 956,21 €, 21/06/06 – 284,02 €, 13/10/2006 – 3.462 €, 21/12/06 – 530 €, 21/12/06- 1.616 €, 24/12/06 -2.447,44 €,02/02/2007- 1.973,12 €, /2/07 – 1.209,16 €, /2/07 – 4.834,54 €, 24/3/07 – 2.050,44 €), ήτοι εισέπραξαν επιπλέον το ποσό των 4.455,16 €, συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 19.257,18 [14.660 € + 5.135 + 665 € (07/10/2004) + 1.100 € (12/11/2004) – 1.100 € (20/12/2004) – 1.100 € (26/01/2005) – 102,82 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 65. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 11.380 € για 09/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 6.120 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο γρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 16.782,69 € (07/10/2004 – 480 €, 12/11/2004 – 1.000 €, 20/12/2004 – 1.000 €, 26/01/2005 – 1.000 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 70,95 €, 06/04/05 – 625,35 €, 21/06/06 – 185,74 €, 13/10/2006 – 2.036 €, 21/12/06 – 431 €, 21/12/06 – 1.069 €, 24/12/2006 – 1.368 €, 02/02/2007 – 1.093,45 €, /2/07 – 793,16 € , /2/07 – 1.880,12 € + 1.486,22 €, 24/3/07 – 2.181,74 € ). Το υπόλοιπο ποσό των 717,31 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 10.789,05 [11.380 € + 480 € (07/10/2004) + 1.000 € (12/11/2004) – 1.000 € (20/12/2004) – 1.000 € (26/01/2005) -70,95 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 66. ΜΠΙΖΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 19.765 € για 06/2003-03/2004 & Ε.Α./2003, εκδ. 65/1724/Δ.Π./65/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. β) Διεκδ. Ποσό 10.365 € για 04/2004-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 212/2004 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, γ)) Διεκδ. Ποσό 13.780 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/1812/Δ.Π./130/2007 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο γρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 35.411,06 € (07/10/2004 – 1.145 €, 12/11/2004 – 4.000 €, 20/12/2004 – 2.000 €, 26/01/2005 – 2.000 €, 29/07/05 – 81,96 €, 01/12/2005 – 157,83 €, 06/04/05 – 1.114,48 €, 21/06/06-331,03 6, 13/10/2006 – 5.906 €, 21/12/06 – 795 €, 21/12/06 – 2.300 €, 24/12/2006 – 2.852,53 €, 02/02/2007 – 2.299,70 €, /2/07 – 7.401,43 €, 24/3/07 – 3.026,10 €). Το υπόλοιπο ποσό των 8.498,94 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 31.117,17 [19.765 € + 10.365 € + 1.145 € (07/10/2004) + 4.000 € (12/11/2004) – 2.000 € (20/12/2004) – 2.000 € (26/01/2005) – 157,83 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 67. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 13.005 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 6.645 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 18.990,23 € (07/10/2004 – 520 €, 12/11/2004 – 1.000 €, 20/12/2004 – 1.000 €, 26/01/2005 – 1.000 €, 29/07/05 – 81,90 €, 01/12/2005 – 80,84 €, 06/04/05 – 717,42 €, 21/06/06 – 213,09 €, 13/10/2006 – 2.647 €, 21/12/06-497 €, 21/12/06 – 1.198 €, 24/12/2006 – 1.563,34 €, 02/02/2007 – 1.249,59 €, /2/07 – 903,28 €, /2/07 – 2.256,57 € + 1.609,26 €, 24/3/07 – 2.452,94 €). Το υπόλοιπο ποσό των 659,77 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 12.444,16 [13.005 € + 520 € (07/10/2004) + 1.000 € (12/11/2004) – 1.000 € (20/12/2004) – 1.000 € (26/01/2005) -80,84 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.
 68. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [α) Διεκδ. Ποσό 15.335 € για 08/2003-08/2004 & Ε.Α./2004, εκδ. 75/1901/Δ.Π./76/2004 Διατ. Πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης. Τούτο το διεκδικούμενο ποσό, δυνάμει της υπ’ αριθ. 517/2004 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να καλυφθεί από την ΑΝ.ΕΤ.Α., όπου μεταφέρθηκε ο εργαζόμενος και στην οποία παραχωρήθηκαν πάγια στοιχεία ίσης αξίας για την κάλυψη των οφειλών των εργαζομένων, όπως και ο συγκεκριμένος, β) Διεκδ. Ποσό 6.070 € για χρονικό διάστημα 09/2004-01/2005 & Δ.Π./2005 & Ε.Α./2005 & Δ.Χ./2004, εκδ. 103/2005 Διατ. Πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης, καθώς η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αποφάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., που επικύρωνε την υπ’ αριθ. 517/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε στις 10-1-2005, αν και τούτος ήταν ουσιαστικά εργαζόμενος της ΑΝ.ΕΤ.Α.. Δεν γνωρίζουμε εάν η ΑΝ.ΕΤ.Α., κατέβαλλε για το ίδιο χρονικό διάστημα ποσά στον εργαζόμενο. Έχει εισπράξει έναντι της οφειλής του από καταβολές τόσο από την Δ.ΕΠ.Ε.Α. όσο και από την ΑΝΕΤΤΑ και από αναγγελίες σε πλειστηριασμούς το ποσό των 21.101,34 € (07/10/2004 – 560 €, 12/11/2004 – 1.100 €, 20/12/2004 – 1.000 €, 26/01/2005 – 1.000 €, 29/07/05 – 81,90 €, 01/12/2005 – 94,98 €, 06/04/05 – 843,08 €, 21/06/06 – 250,41 €, 13/10/2006 – 3.055 €, 21/12/06 – 563 €, 21/12/06 – 1.376 €, 24/12/2006 – 1.843,44 €, 02/02/2007 – 1.473,47 €, /2/07 – 1.054,42 €, /2/07 – 2.750,96 € + 1.472,47 €, 24/3/07 – 2.582,21 €). Το υπόλοιπο ποσό των 303,66 €, που του οφείλεται, θα έπρεπε να το εισπράξει από την ΑΝ.ΕΤ.Α., στην οποία είχε μεταφερθεί η οφειλή του. Συνεπώς δεν οφείλεται τίποτε στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Επιπλέον το ποσό των 14.900,02 [15.335 € + 560 € (07/10/2004) + 1.100 € (12/11/2004) – 1.000 € (20/12/2004) – 1.000 € (26/01/2005) -94,98 € (01/12/2005)] €, θα πρέπει να επιστραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο στην Δ.ΕΠ.Ε.Α. από την ΑΝΕΤΤΑ ή από οποιονδήποτε άλλο υπεισήλθε στις υποχρεώσεις αυτής.

Β. ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 1. Η οφειλή της επιχείρησης, μετά από έλεγχο από το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσ/νίκης για τις διαχειριστικές περιόδους 2000 και 2001, για επιβληθέντα πρόστιμα για υποτιθέμενη (εξωλογιστικώς) μη απόδοση Φ.Π.Α., φόρο υπεραξίας ακινήτων, Κ.Β.Σ. και φόρου εισοδήματος ανερχόταν στο ποσό των 2.560.303 Euro, πέραν προσαυξήσεων, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου του Π.Ε.Κ. Θεσ/νίκης. Εναντίον των επιβληθέντων προστίμων είχαν ασκηθεί προσφυγές ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, των οποίων όμως η συζήτηση, αρχικώς από το Δικαστήριο είχε κριθεί με νόμο απαράδεκτη, καθώς η οφειλή αυτή ως προς το κεφάλαιο της, άνευ προσαυξήσεων, έχει βεβαιωθεί στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, παρ’ όλα αυτά μας επιδόθηκαν κλήσεις, που καλούν την επιχείρηση να παραστεί στις 3-2-2015 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση κάποιων από αυτές.
 2. Η οφειλή της επιχείρησης που επιβλήθηκε εκ νέου από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αλεξ/πολης για τις διαχειριστικές περιόδους 2004, 2005 και 2006, για επιβληθέντα πρόστιμα για φόρο εισοδήματος επί αμοιβών για μισθωτές υπηρεσίες, τρίτων και ελευθέρων επαγγελματιών, επί αποζημιώσεων απολύσεων, επί μισθών μελών Δ.Σ. και εργοληπτών τεχνικών έργων, ανερχόμενη στο ποσό των
  Euro, έχει βεβαιωθεί, σύμφωνα με τον νόμο, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης ως προς το κεφάλαιο της, άνευ προσαυξήσεων.
 3. Η οφειλή της επιχείρησης, μετά από έλεγχο από το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσ/νίκης για την διαχειριστική περίοδο 1997, για επιβληθέν πρόστιμο για φόρο εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των 571.040 Euro, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου του Π.Ε.Κ. Θεσ/νίκης. Εναντίον του επιβληθέντος προστίμου είχε ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρέπεμψε με απόφαση του στο Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης, το οποίο εξέδωσε απόφαση απορρίπτοντας αυτή.

Γ. ΟΦΕΙΛΕΣ Ι.Κ.Α.

Δεν υπάρχει ουδεμία οφειλή προς το Ι.Κ.Α.

Δ. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι οφειλές που υφίστανται προς προμηθευτές ή εργολάβους της επιχείρησης, οι οποίες έχουν οπλιστεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, είτε μέσω αγωγών είτε με την έκδοση διαταγών πληρωμής. Οι περισσότερες από αυτές (διαταγές πληρωμής) είχαν εκδοθεί πριν την ανάληψη των καθηκόντων μας και οι εκδότες αυτών είχαν προχωρήσει σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και διενέργεια πλειστηριασμών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι πέραν των παρακάτω αναφερόμενων οφειλών, υπάρχουν πολλοί τρίτοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν οφειλές από την επιχείρηση προς αυτούς, χωρίς όμως τούτοι είτε να μην έχουν εκδώσει τα αντίστοιχα παραστατικά, που να αποδεικνύουν την συγκεκριμένη οφειλή είτε να μην έχουν ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο, με αποτέλεσμα σήμερα οι απαιτήσεις τους να είναι παραγεγραμμένες, οπότε και η επιχείρηση, κατά την άποψη μας, να μην υποχρεούται στην οποιαδήποτε εξόφληση τους. Ειδικότερα οι τελεσίδικες απαιτήσεις των τρίτων έχουν ως εξής :

α. Οφειλές από διαταγές πληρωμής

 1. ΑΦΟΙ ΓΡ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗ Ο.Ε. 72.055,28 € + 1.844,60 € Δ.δ. (από τιμολόγια, εκδ. 78//2003/ΔΠ/78/2004 διατ. πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : η Δ.δ. καταβλήθηκε (1.921,13 €) μέσω του από 12-1-2005 πλειστηριασμού)
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14.188.21 € +363,21 € Δ.δ. (από τιμολ., εκδ. 72/1881/ΔΠ/73/2004 διατ. πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : η Δ.δ. καταβλήθηκε (1.200€) μέσω του από 12-1-2005 πλειστηριασμού)
 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11.600 € + 179 € Δ.δ. [από επιτ. 00096369-1 (5.000€) + επιτ. 00097841-8 (6.600€) Συνεταιριστικής ΤράπεζαςΈβρου, εκδ. 202/2004 διατ. πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης)
 4. ΑΦΟΙ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗ Ο.Ε. 20.000 € +312 € Δ.δ. [από επιτ. 00097842-6 (10.0006) + επιτ. 00097843-4 (10.0006) Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου, εκδ. 17/224/δπ/17/2005 διατ. πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης]
 5. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 65.000 € + 1.014 € Δ.δ. (από επιτ. 04534307-1 Τράπεζας Πειραιώς, εκδ. 64/1723/ΔΠ/64/2004 διατ. πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : να αφαιρεθούν 5.000 € λόγω καταβολής στις 29-10-2009)
 6. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30.000 € + 468 € Δ.δ. (από επιτ. 04534322-5 Τράπεζας Πειραιώς, εκδ. 68/1810/ΔΠ/68/2004 διατ. πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης) (Σημείωση 1 : να αφαιρεθούν 8.500 € λόγω καταβολής στις 18-6-2009) (Σημείωση 2 : η Δ.δ. καταβλήθηκε (960 €) μέσω του από 27-10-2004 πλειστηριασμού)
 7. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35.484,74 € + 908,38 € Δ.δ. & 45.805,01 € + 1.172,60 € Δ.δ. (από τιμολόγια, εκδ. 71/1811/ΔΠ/69/2004 διατ. πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης)
 8. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.000 € + 87 € Δ.δ. (από επιτ. 04534308-0 Τράπεζας Πειραιώς, εκδ. 185/2004 διατ. πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης) (Σημείωση 1 : να αφαιρεθούν 2.200 € λόγω καταβολής στις 18-6-2009) (Σημείωση 2 : η Δ.δ. καταβλήθηκε (250 €) μέσω του από 27-10-2004 πλειστηριασμού)
 9. ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96.256.95 € + 1.501,58 € Δ.δ. [από επιτ. 30793282-6 (30.0006) Εθνικής Τράπεζας + επιτ. 30793286-9 (26.256,956) Εθνικής Τράπεζας + 30793283-4 (30.0006) Εθνικής Τράπεζας + 00097835-3 (10.0006) Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου, εκδ. 21/500/ΔΠ/21/2004 διατ. πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : να αφαιρεθούν 7.569,95 € λόγω καταβολής στις 4-9-2006 και 15.000 € λόγω καταβολής στις 19-11-2009)
 10. ΓΚΙΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 5.000 € + 87 € Δ.δ. (από επιτ. 00096364-6 Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου, εκδ. 211/04 διατ. πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : να αφαιρεθούν 150 € ως δικαστ. δαπάνη)
 11. ΡΟΥΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.441.84 € + 68 € Δ.δ. (από τιμολ. χημικών, εκδ. 237/2004 διατ. πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης)
 12. ΣΚΟΥΤΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6.300 € + 98 € Δ.δ. (από επιτ. 00097844-2 Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου, εκδ. 201/2004 διατ. πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης)
 13. ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.450 €+ 68 € Δ.δ. (από επιτ. 32004736-9 Εθνικής Τράπεζας, εκδ. 238/2004 διατ. πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης)
 14. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.981.79 € + 108 € Δ.δ. (από επιτ. 00089383-8 Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου, εκδ. 189/2004 διατ. πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : η Δ.δ. καταβλήθηκε (4306) μέσω του από 12-1-2005 πλειστηριασμού)
 15. Γ. ΕΛΕΝΙΔΗΣ – Ν. ΕΛΕΝΙΔΗΣ Ο.Ε. 5.029,62 € + 88 € Δ.δ. (από επιτ. 32004716-4 Εθνικής Τράπεζας, εκδ. 265/2004 διατ. πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης)
 16. ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15.576 € + 398,74 € Δ.δ. (από τιμολ., εκδ. 86/211/ΔΠ/86/2004 διατ. πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : Καταβλήθηκε (19.846,44 € για έξοδα του ΧΑΝΤΖΗ) μέσω του από 26-7-2006 πλειστηριασμού)
 17. ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11.800 € + 176 € Δ.δ. (από αμοιβή Δικηγ., εκδ. 237/2004 διατ. πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης)
 18. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 24.136.35 € + 617,87 € Δ.δ. (από μισθώματα, εκδ. 23/307/ΔΠ/23/2005 διατ. πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης)
 19. Ε. ΜΑΝΔΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (8.280 + 8.280) 16.560 € + 229 (129 € + 100 €) € Δ.δ. (από μισθώματα, εκδ. 223/2004 διατ. πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης & 137/3015/ΔΠ/139/2005 διατ. πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : από τον 2° μήνα 2005 έως 6° μήνα 2005 έχουμε φύγει, οπότε θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 5.175 €)
 20. ΠΑΡΙΜΠΕΛΙ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ 5.605.59 € + 91 € Δ.δ. (από επιτ. 04534303-9 Τράπεζα Πειραιώς, εκδ. 10/2005 διατ. πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης)
 21. TITAN Α.Ε. 20.000 € + 312 € Δ.δ. (από επιτ. 00091510-6 Συνεταιρ. Τράπεζας, εκδ. 89/2280/ΔΠ/89/2004 διατ. πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης)
 22. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Ε. (Καραβελάκης) 9.423.76 € + 312 € Δ.δ. (από επιτ. 32004737-7 Εθνικής Τράπεζας, εκδ. 178/2004 Ειρην. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : να αφαιρεθούν 2.300 € λόγω καταβολής στις 17-6-2009)
 23. ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε. (Θεσ/νίκη) 6.240.01 € + 98 € Δ.δ. (από τιμολ., εκδ. 171/2004 διατ. πληρ. Ειρην. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : η Δ.δ. καταβλήθηκε ( ) μέσω του από 4-5-2005 πλειστηριασμού)
 24. ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε. (Θεσ/νίκη) 38.276.85 € + 597,10 € Δ.δ. (από επιτ. 04534319-5 και 04534313-6 Τράπεζας Πειραιώς, εκδ. 49/1306/Δ.Π./51/2004 διατ. πληρ. Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : η Δ.δ. καταβλήθηκε ( ) μέσω του από 4-5-2005 πλειστηριασμού)
 25. SHELL Α.Ε. (Αθήνα) 24.479.65 € + 381,86 € Δ.δ. (από επιτ. 04534321-7 Τράπεζας Πειραιώς, εκδ. 69/2004 Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : η Δ.δ. καταβλήθηκε (….€) μέσω των από 23-2-2005 δύο πλειστηριασμών)
 26. ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3.000 € + 73 € Δ.δ. (από επιτ. 32004732-6 Εθνικής Τράπεζας, εκδ. 281/2004 Ειρην. Αλεξ/πολης)

β. Οφειλές από αγωγές

 1. (Κληρον.) ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ 1.473,56 € + 150 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 34/2008 Ειρην. Αλεξ/πολης)
 2. ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.366,11 € + 450 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 135/08 Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης)
 3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6.153,57 € +250 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 83/2007 Ειρην.)
 4. ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 4.602 € + 200 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 203/2006 Ειρην. Αλεξ/πολης)
 5. Ε.Α.Σ. ΕΒΡΟΥ 11.093,23 € + 300 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 336/2006 Ειρην. Αλεξ/πολης)
 6. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10.278,13 € + 250 € Δ.δ. (Τελεσ. Δικαστ. Απόφ. 380/2005 Ειρην. Αλεξ/πολης)
 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. (10.867,95 + 9.425,74) 20.293,69 € + 460 (230 € Χ 2) € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 369/2006 & 370/2006 Ειρην. Αλεξ/πολης)
 8. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.000 € + 300 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 39/2005 Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης) (Σημείωση : έχουν επιδικασθεί τόκοι ποσού 5.513,95 €, τους οποίους δεν αποδεχόμαστε)
 9. Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 86.837,22 € +3.150 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 1/2008 Πολ. Πρωτ. Αλεξ/πολης)
 10. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (Καραβελάκης) (1.353,29+1.448,28 + 1.285,48 + 1.373,37) 5.460,42 € + 480 (120 € Χ 4) € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 15/2005 & 16/2005 & 18/2005 & 19/2005 Ειρην. Αλεξ/πολης)
 11. ΠΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1.814,08 € + 120 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 302/2005 Ειρην. Αλεξ/πολης)
 12. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 10.689,98 € + 350 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 77/2007 Ειρην. Αλεξ/πολης)
 13. ΨΥΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 18.700,97 € + 590 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 16/2009 Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης) (Σημείωση: Για το συγκεκριμένο έργο μας οφείλεται το ποσό των 10.000 € από τον ΔΗΜΟ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ως διαδόχου της Κοινότητας Λουτρών, το οποίο υπάλληλος αυτού δεν μας το κατέβαλλε λόγω μη εξόφλησης του παραπάνω)
 14. ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΖΑΠΑΡΤΑΣ – ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Ο.Ε. 2.120,33 € + 150 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 160/2006 Ειρηνοδ. Αλεξ/πολης)
 15. ΣΙΔΕΚΑΤ Α.Ε. 5.000 € + 240 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 86/2011 Ειρην. Αλεξ/πολης. Οφειλή Βανικιώτη)
 16. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 38.956,55 € (Εχει παραπεμφθεί η υπόθεση στο Πενταμελές Διοικητικό Εφετείο Θράκης, δυνάμει της Δικαστ. Απόφ. 240/2007 Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση)
 17. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΟΛΟΝΤΙΑ 1.588,54 € + 210 € Δ.δ. (Δικαστ. Απόφ. 61/2010 Ειρην. Αλεξ/πολης)
 18. ΠΑΛΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 19. ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (Ορεστιάδα) 32.604,21 € + 960 € Δ.δ. (Τελεσ. Δικαστ. Απόφ. 233/2008 Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης)
 20. Α.Σ.Κ.Ο. Α.Ε. (Καβάλα) 1.644,92 € + 80 € Δ.δ. (Τελεσ. Δικαστ. Απόφ. 168/2005 Ειρην. Καβάλας)
 21. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Διεκδικεί 45.000 € (Συζήτ. Αγωγής στις 19-9-2012 στο Μον. Πρωτ. Αλεξ/πολης)
 22. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 18.309,48 € + 600 € Δ.δ. (από τιμολ., εκδ. 262/2008 απόφαση Ειρην. Αλεξ/πολης)
 23. ΑΦΟΙ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗ Ο.Ε. 29.451,87 € +900 € Δ.δ. (από τιμολ., εκδ. 136/2008 απόφαση Μονολ. Πρωτ. Αλεξ/πολης)
 24. ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΑΛΙΑΝΤΖΗ Α.Ε. 13.592,46 € + 600 Δ.δ. (από τιμολ., εκδ. 157/2007 απόφαση Μονολ. Πρωτ. Αλεξ/πολης)

γ. Οφειλές από Εργατικό Κέντρο

 1. ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ. Δυνάμει του από 13-11-2002 συμφωνητικού με την Επιχείρηση, τούτος ανέλαβε την κατασκευή της ενεργητική πυροπροστασίας, πλην της πυρανίχνευσης και της δεξαμενής του παραπάνω έργου, έναντι συνολικού τιμήματος 30.800 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%, ενώ σ’ αυτό περιλαμβάνεται και η αγορά των απαραίτητων υλικών. Επίσης τούτος υποχρεούνταν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) μηνών να παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο, με έναρξη εργασιών την 15η-11-2002, ήτοι να το παραδώσει στις 15-9-2003. Τούτη όμως την υποχρέωση του ουδέποτε την τήρησε.
  Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας ο συγκεκριμένος υπεργολάβος είχε πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της ενεργητικής πυροπροστασίας, πλην ενός μηχανήματος, ήτοι του πυροσβεστικού αντλητικού συγκροτήματος, το οποίο θα πρέπει να τοποθετήσει στο υπόγειο του κτιρίου και είχε λάβει το ποσό των 13.500 €, έχοντας εκδώσει τα αντίστοιχα παραστατικά. Επιπλέον, πέραν των συμφωνηθέντων στο από 13-11-2002 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, τούτος, κατ’ εντολή των ελεγχόντων το έργο μηχανικών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, προχώρησε και στην κατασκευή της πυρανίχνευσης του κτιρίου, για το οποίο έργο συμφωνήθηκε ότι θα λάβει το συνολικό ποσό των 2.800 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..
  Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας στις 20-3-2006, με νέο συμφωνητικό, που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, ο υπεργολάβος ανέλαβε την ολοκλήρωση των εργασιών και συγκεκριμένα την τοποθέτηση του πυροσβεστικού αντλητικού συγκροτήματος στο υπόγειο του κτιρίου και στις 20-4-2006 έλαβε το ποσό των 12.000 Euro. Επιπλέον τούτος οφείλει στην Επιχείρηση το ποσό των 850,12 €, το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί από την οφειλή προς αυτόν. Επομένως υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό προς αυτόν 13.927,88 €
 2. ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Δυνάμει του από 7-11-2003 συμφωνητικού με την Επιχείρηση, τούτη ανέλαβε την προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφών και διαμόρφωσης πλευρών, του παραπάνω έργου, έναντι συνολικού τιμήματος, το οποίο θα προέκυπτε μετά την επιμέτρηση των πραγματοποιηθέντων εργασιών, με βάση τις συμφωνηθείσες τιμές ανά τ.μ., όπως αποτυπώθηκαν στο από 7-11-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%.
  Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας η συγκεκριμένη υπεργολάβος είχε πραγματοποιήσει στο έργο το 80% αυτού εκ των συμφωνηθέντων εργασιών και της οφειλόταν το ποσό των 6.744,04 €, για το οποίο είχε ήδη ασκήσει αγωγή στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης.
  Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, στις 20-3-2006, με νέο συμφωνητικό, που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, αναγνωρίσθηκε αφενός ότι οφειλόταν προς αυτήν το ποσό των 6.744,04 Euro, ενώ τούτη αφετέρου ανέλαβε την ολοκλήρωση των εργασιών και την τιμολόγηση των εργασιών της. Στις 28-3-2006 έλαβε το ποσό των 6.744,04 Euro και εξοφλήθηκε για την τιμολογηθείσα εκ μέρους της οφειλή.
  Πράγματι τούτη ολοκλήρωσε τις εργασίες της και μετά την επιμέτρηση εκ μέρους της Επιχείρησης, αναγνωρίστηκε ότι το συνολικό κόστος των εναπομεινάντων εργασιών ανερχόταν στο ποσό των 10.968,77, για το οποίο εξέδωσε τα αντίστοιχα παραστατικά. Έναντι του οφειλόμενου αυτού ποσού της καταβληθεί στις 11 -8-2006 το ποσό των 4.000 €. Για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των 6.968,77 €, άσκησε αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 304/2010 τελεσίδικη απόφαση, που αναγνωρίζει την οφειλή μας. Επομένως υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό προς αυτήν 6.968,77.
 3. ΚΛΙΜΑΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. Δυνάμει των από 13-11-2002 συμφωνητικών με την Επιχείρηση, τούτη ανέλαβε Α. την υδραυλική εγκατάσταση, την τοποθέτηση ειδών υγιεινής, μπαταριών, νεροχυτών και θερμοσιφώνων, βάση σχεδίων και μελέτης, η οποία θα αποτελείται από α) ΙΣΟΓΕΙΟ, τρεις (3) λεκάνες χ.π., δύο (2) νιπτήρες διπλούς, δύο (2) νεροχύτες, ένα (1) πλυντήριο πιάτων, έναν (1) ψύκτη νερού και ένα (1) θερμοσίφωνο, β) Από τον 1° έως και τον 5° όροφο σε κάθε όροφο τρεις (3) λεκάνες χ.π., δύο (2) νιπτήρες διπλούς, έναν (1) ψύκτη νερού και ένα (1) θερμοσίφωνο, έναντι του συνολικού τιμήματος των 9.500 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%. Στην συγκεκριμένη τιμή δεν περιλαμβάνεται η αγορά των ειδών υγιεινής, μπαταριών, νεροχυτών, ψυκτών, θερμοσιφώνων και αντλίας ανύψωσης ακαθάρτων, ενώ περιλαμβάνεται η αγορά των υλικών εγκατάστασης σωληνώσεων και την τοποθέτηση των ειδών υγιεινής, μπαταριών, νεροχυτών, ψυκτών και θερμοσιφώνων, Β. την εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης, βάσει μελέτης και σχεδίων, που θα αποτελείται από α) Δύο (2) κεντρικά λεβητοστάσια, που το καθένα θα λειτουργεί ανεξάρτητα. Το ένα λεβητοστάσιο για το ισόγειο, τον 1°, 2° και 3° όροφο και το δεύτερο λεβητοστάσιο για τον 4° και 5° όροφο, β) ΙΣΟΓΕΙΟ, δέκα πέντε (15) θερμαντικά σώματα, βάσει σχεδίου, γ) 1ος ΟΡΟΦΟΣ, δέκα τρία (13) θερμαντικά σώματα βάσει σχεδίου, δ) 2ος ΟΡΟΦΟΣ, δέκα τρία (13) θερμαντικά σώματα βάσει σχεδίου, ε) 30ς ΟΡΟΦΟΣ, δώδεκα (12) θερμαντικά σώματα βάσει σχεδίου, στ) 4ος ΟΡΟΦΟΣ, δώδεκα (12) θερμαντικά σώματα βάσει σχεδίου και ζ) 5ος ΟΡΟΦΟΣ, δέκα τρία (13) θερμαντικά σώματα βάσει σχεδίου, έναντι του συνολικού τιμήματος των 23.000 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%. Η εγκατάσταση του δικτύου θα είναι βάσει σχεδίου με συλλέκτη δυσωληνίου. Για κάθε λέβητα θα τοποθετηθεί διαφορετική καπνοδόχος βάσει μελέτης. Οι δεξαμενές θα κατασκευασθούν βάσει μελέτης από μαύρη λαμαρίνα. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται η αγορά των απαραίτητων υλικών καθώς και η εργασία τοποθέτησης αυτών, Γ. την εγκατάσταση της αποχέτευσης και των υδροροών βάσει σχεδίων και μελέτης, που θα αποτελείται από δύο (2) νεροχύτες, δέκα οκτώ (18) λεκάνες, δώδεκα (12) νιπτήρες, ένα (1) πλυντήριο πιάτων και τέσσερις (4) κεντρικές υδροροές, οι οποίες θα εγκατασταθούν βάσει σχεδίων, έναντι του συνολικού τιμήματος των 7.300 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η αγορά των υλικών καθώς και η εργασία τοποθέτησης και Δ. την προμήθεια και τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων, τοποθετημένων βάσει τεχνικών προδιαγραφών σε πλήρη λειτουργία το κάθε ένα μηχάνημα TRANE TWA 060-MWD050 με αεραγωγούς εύκαμπτους, μονωμένους, με στόμια διπλής σειράς σε πλήρη λειτουργία, για κάθε όροφο δύο (2) τεμάχια και για το ισόγειο τέσσερα (4) τεμάχια, έναντι του συνολικού τιμήματος των 96.000 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%. Συνολική τιμή και για τις τέσσερις επιμέρους εργασίες το ποσό των 135.800 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ενώ σ’ αυτό περιλαμβάνεται και η αγορά των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση του έργου. Επίσης τούτη υποχρεούνταν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) μηνών να παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο, με έναρξη εργασιών την 15η-11-2002, ήτοι να το παραδώσει στις 15-9-2003. Τούτη όμως την υποχρέωση της ουδέποτε την τήρησε.
  Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας η συγκεκριμένη υπεργολάβος, αν και είχε παραβεί τον όρο της συμφωνίας περί έγκυρης παραδόσεως μέχρι τις 15-9-2003, είχε κατασκευάσει Α. για την υδραυλική εγκατάσταση, εκτός από το ισόγειο, την τοποθέτηση των λεκανών χ.π., των νιπτήρων, των νεροχυτών και των θερμοσιφώνων σε όλους του ορόφους, Β. για την εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης μόνο την τοποθέτηση ενός εκ των δύο (2) λεβητοστασίων και
  συγκεκριμένα μόνο του πρώτου λεβητοστασίου για το ισόγειο, τον 1° όροφο, 2° όροφο και 3° όροφο, την τοποθέτηση του δικτύου με συλλέκτη δυσωληνίου, την τοποθέτηση καπνοδόχων και την κατασκευή των δεξαμενών με μαύρη λαμαρίνα, Γ. για την εγκατάσταση της αποχέτευσης και των υδροροών έχει πλήρως ολοκληρώσει το έργο βάσει των σχεδίων και Δ. την προμήθεια των κλιματιστικών μονάδων, την τοποθέτηση τους στους ορόφους πλην του ισογείου καθώς και την σωλήνωση τους και την κατασκευή των αεραγωγών. Έναντι των εργασιών της αυτών είχε λάβει το ποσό των 122.266,60 Euro, εκδίδοντας όμως μόνο για το ποσό των 61.671,81 Euro τα αντίστοιχα παραστατικά εκ μέρους της, καθώς και την υπ’ αριθ. 04534309 – 8 τραπεζική επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 6.000 Euro, πληρωτέα στις 8-6-2004, από την οποία πληρώθηκε μόνο το ποσό των 4.000 Euro, ενώ παραμένει μη καταβληθέν το ποσό των 2.000 Euro.
  Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, στις 15-3-2006, με νέο συμφωνητικό, που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, αναγνωρίσθηκε αφενός ότι οφείλονταν προς αυτόν το ποσό των 31.977,40 Euro, εφόσον τούτη προχωρούσε στην έκδοση των απαραίτητων παραστατικών. Επιπλέον αναγνωρίσθηκε ότι πέραν των συμφωνηθέντων στο από 13-11-2002 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, τούτη, κατ’ εντολή των ελεγχόντων το έργο μηχανικών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, γεγονός το οποίο αποδέχθηκε και η Επιχείρηση, προχώρησε και στην κατασκευή Β. για την εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης την προμήθεια λεβητοστασίου ισχύος 150.000 Kcal/h για το Ισόγειο, τον 1° όροφο, τον 2° όροφο και τον 3° όροφο καθώς και τοποθέτηση σωληνώσεων για αυτονομία κάθε ορόφου, κλιμακοστασίων και WC ανά όροφο, Γ. για την εγκατάσταση της αποχέτευσης την τοποθέτηση οριζόντιας αποχέτευσης υδροροών στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου και την κατασκευή φρεατίων και Δ. για τις κλιματιστικές μονάδες την τοποθέτηση καναλιών αεραγωγών με προβλεπόμενες περσίδες και την τοποθέτηση σωληνώσεων για την αυτονομία των γραφείων κάθε ορόφου, των κλιμακοστασίων και των WC σε κάθε όροφο, για το οποίο έργο συμφωνήθηκε ότι θα λάβει το συνολικό ποσό των 15.370 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι τούτη να προχωρήσει α) στην τοποθέτηση ειδών υγιεινής στα ειδικά WC ανά όροφο προοριζόμενα για Α.Μ.Ε.Α., β) στην τοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων σε κάθε όροφο εκτός του ισογείου και γ) στην σύνδεση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων στο δώμα του κτιρίου. Η τοποθέτηση, σύνδεση των μηχανημάτων και γενικότερα η ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων δια του παρόντος εργασιών και η παράδοση εκ μέρους της δεύτερης των συμβαλλομένων θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα αποκλειστικά δέκα τριών (13) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Στις 30-3-2006 έλαβε το ποσό των 13.000 Euro.
  Συμφωνήθηκε, τέλος, για το υπόλοιπο ποσό των 24.977,40 (135.000 + 24.444 Φ.Π.Α. 18% – 122.266,60 – 13.000) Euro, που αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση του έργου, καθώς και την οποιαδήποτε διαφορά εκ της αυξήσεως ή μειώσεως του αναλογούντος Φ.Π.Α., αλλά και το αντιστοιχούν τίμημα εκ των επιπλέον εργασιών, θα λάμβανε τούτη με νέα έγγραφη συμφωνία, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, που θα καταρτιζόταν μεταξύ των δύο μερών. Γενικότερα οριστική εξόφληση θα γινόταν μετά την παράδοση του έργου στην Επιχείρηση, πιστοποιουμενη εγγράφως από αυτήν και αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της υδραυλικής εγκατάστασης, της εγκατάστασης θερμάνσεως, της αποχετευτικής εγκατάστασης και της εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων.
  ειδών υγιεινής, μπαταριών, νεροχυτών και θερμοσιφώνων, βάση σχεδίων και μελέτης, η οποία θα αποτελείται από α) ΙΣΟΓΕΙΟ, τρεις (3) λεκάνες χ.π., δύο (2) νιπτήρες διπλούς, δύο (2) νεροχύτες, ένα (1) πλυντήριο πιάτων, έναν (1) ψύκτη νερού και ένα (1) θερμοσίφωνο, β) Από τον 1° έως και τον 5° όροφο σε κάθε όροφο τρεις (3) λεκάνες χ.π., δύο (2) νιπτήρες διπλούς, έναν (1) ψύκτη νερού και ένα (1) θερμοσίφωνο, έναντι του συνολικού τιμήματος των 9.500 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%. Στην συγκεκριμένη τιμή δεν περιλαμβάνεται η αγορά των ειδών υγιεινής, μπαταριών, νεροχυτών, ψυκτών, θερμοσιφώνων και αντλίας ανύψωσης ακαθάρτων, ενώ περιλαμβάνεται η αγορά των υλικών εγκατάστασης σωληνώσεων και την τοποθέτηση των ειδών υγιεινής, μπαταριών, νεροχυτών, ψυκτών και θερμοσιφώνων, Β. την εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης, βάσει μελέτης και σχεδίων, που θα αποτελείται από α) Δύο (2) κεντρικά λεβητοστάσια, που το καθένα θα λειτουργεί ανεξάρτητα. Το ένα λεβητοστάσιο για το ισόγειο, τον 1°, 2° και 3° όροφο και το δεύτερο λεβητοστάσιο για τον 4° και 5° όροφο, β) ΙΣΟΓΕΙΟ, δέκα πέντε (15) θερμαντικά σώματα, βάσει σχεδίου, γ) 1ος ΟΡΟΦΟΣ, δέκα τρία (13) θερμαντικά σώματα βάσει σχεδίου, δ) 2ος ΟΡΟΦΟΣ, δέκα τρία (13) θερμαντικά σώματα βάσει σχεδίου, ε) 3ος ΟΡΟΦΟΣ, δώδεκα (12) θερμαντικά σώματα βάσει σχεδίου, στ) 4ος ΟΡΟΦΟΣ, δώδεκα (12) θερμαντικά σώματα βάσει σχεδίου και ζ) 5ος ΟΡΟΦΟΣ, δέκα τρία (13) θερμαντικά σώματα βάσει σχεδίου, έναντι του συνολικού τιμήματος των 23.000 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%. Η εγκατάσταση του δικτύου θα είναι βάσει σχεδίου με συλλέκτη δυσωληνίου. Για κάθε λέβητα θα τοποθετηθεί διαφορετική καπνοδόχος βάσει μελέτης. Οι δεξαμενές θα κατασκευασθούν βάσει μελέτης από μαύρη λαμαρίνα. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται η αγορά των απαραίτητων υλικών καθώς και η εργασία τοποθέτησης αυτών, Γ. την εγκατάσταση της αποχέτευσης και των υδροροών βάσει σχεδίων και μελέτης, που θα αποτελείται από δύο (2) νεροχύτες, δέκα οκτώ (18) λεκάνες, δώδεκα (12) νιπτήρες, ένα (1) πλυντήριο πιάτων και τέσσερις (4) κεντρικές υδροροές, οι οποίες θα εγκατασταθούν βάσει σχεδίων, έναντι του συνολικού τιμήματος των 7.300 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η αγορά των υλικών καθώς και η εργασία τοποθέτησης και Δ. την προμήθεια και τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων, τοποθετημένων βάσει τεχνικών προδιαγραφών σε πλήρη λειτουργία το κάθε ένα μηχάνημα TRANE TWA 060-MWD050 με αεραγωγούς εύκαμπτους, μονωμένους, με στόμια διπλής σειράς σε πλήρη λειτουργία, για κάθε όροφο δύο (2) τεμάχια και για το ισόγειο τέσσερα (4) τεμάχια, έναντι του συνολικού τιμήματος των 96.000 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%. Συνολική τιμή και για τις τέσσερις επιμέρους εργασίες το ποσό των 135.800 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ενώ σ’ αυτό περιλαμβάνεται και η αγορά των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση του έργου. Επίσης τούτη υποχρεούνταν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) μηνών να παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο, με έναρξη εργασιών την 15η-11-2002, ήτοι να το παραδώσει στις 15-9-2003. Τούτη όμως την υποχρέωση της ουδέποτε την τήρησε.
  Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας η συγκεκριμένη υπεργολάβος, αν και είχε παραβεί τον όρο της συμφωνίας περί έγκυρης παραδόσεως μέχρι τις 15-9-2003, είχε κατασκευάσει Α. για την υδραυλική εγκατάσταση, εκτός από το ισόγειο, την τοποθέτηση των λεκανών χ.π., των νιπτήρων, των νεροχυτών και των θερμοσιφώνων σε όλους του ορόφους, Β. για την εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης μόνο την τοποθέτηση ενός εκ των δύο (2) λεβητοστασίων και
  συγκεκριμένα μόνο του πρώτου λεβητοστασίου για το ισόγειο, τον 1° όροφο, 2° όροφο και 3° όροφο, την τοποθέτηση του δικτύου με συλλέκτη δυσωληνίου, την τοποθέτηση καπνοδόχων και την κατασκευή των δεξαμενών με μαύρη λαμαρίνα, Γ. για την εγκατάσταση της αποχέτευσης και των υδροροών έχει πλήρως ολοκληρώσει το έργο βάσει των σχεδίων και Δ. την προμήθεια των κλιματιστικών μονάδων, την τοποθέτηση τους στους ορόφους πλην του ισογείου καθώς και την σωλήνωση τους και την κατασκευή των αεραγωγών. Έναντι των εργασιών της αυτών είχε λάβει το ποσό των 122.266,60 Euro, εκδίδοντας όμως μόνο για το ποσό των 61.671,81 Euro τα αντίστοιχα παραστατικά εκ μέρους της, καθώς και την υπ’ αριθ. 04534309-8 τραπεζική επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 6.000 Euro, πληρωτέα στις 8-6-2004, από την οποία πληρώθηκε μόνο το ποσό των 4.000 Euro, ενώ παραμένει μη καταβληθέν το ποσό των 2.000 Euro.
  Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, στις 15-3-2006, με νέο συμφωνητικό, που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, αναγνωρίσθηκε αφενός ότι οφείλονταν προς αυτόν το ποσό των 31.977,40 Euro, εφόσον τούτη προχωρούσε στην έκδοση των απαραίτητων παραστατικών. Επιπλέον αναγνωρίσθηκε ότι πέραν των συμφωνηθέντων στο από 13-11-2002 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, τούτη, κατ’ εντολή των ελεγχόντων το έργο μηχανικών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, γεγονός το οποίο αποδέχθηκε και η Επιχείρηση, προχώρησε και στην κατασκευή Β. για την εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης την προμήθεια λεβητοστασίου ισχύος 150.000 Kcal/h για το Ισόγειο, τον 1° όροφο, τον 2° όροφο και τον 3° όροφο καθώς και τοποθέτηση σωληνώσεων για αυτονομία κάθε ορόφου, κλιμακοστασίων και WC ανά όροφο, Γ. για την εγκατάσταση της αποχέτευσης την τοποθέτηση οριζόντιας αποχέτευσης υδροροών στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου και την κατασκευή φρεατίων και Δ. για τις κλιματιστικές μονάδες την τοποθέτηση καναλιών αεραγωγών με προβλεπόμενες περσίδες και την τοποθέτηση σωληνώσεων για την αυτονομία των γραφείων κάθε ορόφου, των κλιμακοστασίων και των WC σε κάθε όροφο, για το οποίο έργο συμφωνήθηκε ότι θα λάβει το συνολικό ποσό των 15.370 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι τούτη να προχωρήσει α) στην τοποθέτηση ειδών υγιεινής στα ειδικά WC ανά όροφο προοριζόμενα για Α.Μ.Ε.Α., β) στην τοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων σε κάθε όροφο εκτός του ισογείου και γ) στην σύνδεση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων στο δώμα του κτιρίου. Η τοποθέτηση, σύνδεση των μηχανημάτων και γενικότερα η ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων δια του παρόντος εργασιών και η παράδοση εκ μέρους της δεύτερης των συμβαλλομένων θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα αποκλειστικά δέκα τριών (13) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Στις 30-3-2006 έλαβε το ποσό των 13.000 Euro.
  Συμφωνήθηκε, τέλος, για το υπόλοιπο ποσό των 24.977,40 (135.000 + 24.444 Φ.Π.Α. 18% – 122.266,60 – 13.000) Euro, που αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση του έργου, καθώς και την οποιαδήποτε διαφορά εκ της αυξήσεως ή μειώσεως του αναλογούντος Φ.Π.Α., αλλά και το αντιστοιχούν τίμημα εκ των επιπλέον εργασιών, θα λάμβανε τούτη με νέα έγγραφη συμφωνία, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, που θα καταρτιζόταν μεταξύ των δύο μερών. Γενικότερα οριστική εξόφληση θα γινόταν μετά την παράδοση του έργου στην Επιχείρηση, πιστοποιουμενη εγγράφως από αυτήν και αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της υδραυλικής εγκατάστασης, της εγκατάστασης θερμάνσεως, της αποχετευτικής εγκατάστασης και της εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων.
  Η υπεργολάβος εταιρία προχώρησε τις εργασίες της, η οφειλή ανέρχεται σε 24.977,40 €+15.730 €, πέραν του αναλογούντος Φ.Π.Α., χωρίς όμως τούτη να έχει τιμολογήσει έως σήμερα τα παραπάνω ποσά, για τα οποία θεωρούμε ότι ήδη έχει επέλθει παραγραφή των αξιώσεων της
 4. ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δυνάμει του από 13-11-2002 συμφωνητικού με την Επιχείρηση, τούτος ανέλαβε την πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, καθώς και την πυρανίχνευση του παραπάνω έργου, έναντι συνολικού τιμήματος 59.000 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%, ενώ σ’ αυτό περιλαμβάνεται και η αγορά των απαραίτητων υλικών καθώς και μικρούλικων για την σωστή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και της πυρανίχνευσης. Επίσης τούτος υποχρεούνταν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) μηνών να παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο, με έναρξη εργασιών την 15η-11-2002, ήτοι να το παραδώσει στις 15-9-2003. Τούτη όμως την υποχρέωση του ουδέποτε την τήρησε.
  Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας ο συγκεκριμένος υπεργολάβος, αν και είχε παραβεί τον όρο της συμφωνίας περί έγκυρης παραδόσεως μέχρι τις 15-9-2003, είχε πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου και συγκεκριμένα την τοποθέτηση των σωληνώσεων, των καλωδιώσεων, των ηλεκτρολογικών γραμμών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και της πυρανίχνευσης σε όλους του ορόφους του κτιρίου. Συγχρόνως είχε λάβει το ποσό των 21.465,38 Euro, έχοντας εκδώσει τα αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και την υπ’ αριθ. 00096382 – 8 τραπεζική επιταγή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου ΣΥΝ.Π.Ε., ποσού 3.000 Euro, πληρωτέα στις 25-6-2004, η οποία και δεν πληρώθηκε και για αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 195/2004 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης και την υπ’ αριθ. 00096380 – 1 τραπεζική επιταγή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου ΣΥΝ.Π.Ε., ποσού 6.056,53 Euro, πληρωτέα στις 5-5-2004, την οποία μεταβίβασε τούτος στην εδρεύουσα στα Αμισιανά Καβάλας ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΛΕΝΗ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία και δεν πληρώθηκε και για αυτό εκδόθηκε από αυτήν η υπ’ αριθ. 244/2004 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης.
  Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, στις 10-4-2006, με νέο συμφωνητικό, που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, αναγνωρίσθηκε αφενός ότι οφείλονταν προς αυτόν το ποσό των 19.809,98 Euro, ενώ τούτος αφετέρου ανέλαβε την ολοκλήρωση και την τιμολόγηση των εργασιών του, ήτοι στην τοποθέτηση των πριζών, των διακοπτών των φωτιστικών ασφαλείας και των φωτιστικών ορόφων, πλην των χώρων, που απαιτείται η τοποθέτηση ορυκτής ίνας, στον 4° και 5° όροφο του κτιρίου, μέσα σε αποκλειστικό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Στις 15-5-2006 έλαβε το ποσό των 10.753,45 Euro, στις 30-5-2006 έλαβε το ποσό των 3.000 Euro, καθώς επίσης στις 30-5-2006 εξοφλήθηκε και η απαίτηση της εδρεύουσας στα Αμισιανά Καβάλας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΛΕΝΗ Α.Ε.Β.Ε.», ποσού 6.056,53 €, ήτοι συνολικά εξοφλήθηκε για την τιμολογηθείσα εκ μέρους του οφειλή.
  Συμφωνήθηκε, επίσης, για το υπόλοιπο ποσό των 28.344,64 (59.000 + 10.620 Φ.Π.Α. 18% – 21.465,38 – 19.809,98) Euro, που αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση του έργου, καθώς και την οποιαδήποτε διαφορά εκ της αυξήσεως ή μειώσεως του αναλογούντος Φ.Π.Α., αλλά και το αντιστοιχούν τίμημα εκ των επιπλέον εργασιών, θα λάμβανε τούτος με νέα έγγραφη συμφωνία, ανάλογα με την πρόοδο
  των εργασιών, που θα καταρτιζόταν μεταξύ των δύο μερών. Γενικότερα οριστική εξόφληση θα γινόταν μετά την παράδοση του έργου στην Επιχείρηση, πιστοποιούμενη εγγράφως από αυτόν και αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της ενεργητικής πυροπροστασίας και πυρανίχνευσης.
  Τούτος, πράγματι, προχώρησε στις εργασίες που θα έκανε, εκδίδοντας δύο τιμολόγια, συνολικού ποσού 10.174,50 € το πρώτο και 18.399,67 € το δεύτερο αντίστοιχα. Αν και είχε συμφωνηθεί, όμως, η παράδοση του έργου μέσα σε διάστημα ενός μηνός, τούτος έως και τις 9-5-2007, ήτοι μετά από ένα χρόνο, δεν μας το παρέδιδε αλλά ούτε προχωρούσε στην κατάθεση ηλεκτρολογικού σχεδίου στην Δ.Ε.Η. ώστε να ηλεκτροδοτηθεί το έργο. Εξαιτίας των ενεργειών του, προχωρήσαμε στην καταγγελία των συμβάσεων με αυτόν και του ζητήσαμε να μας επιστρέψει το ποσό των 13.427,36 €, που είχε λάβει τούτος επιπλέον από το 40% της συνολικής συμφωνηθείσης αμοιβής των 59.000 €, πλέον Φ.Π.Α., ενώ συγχρόνως αναθέσαμε σ’ άλλο ηλεκτρολόγο – μηχανικό, τον Βασίλειο Σκανδαλίδη, την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του κτιρίου, όπερ και εγένετο.
  Ο υπεργολάβος προχώρησε στην άσκηση αγωγής χρέους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης απαιτώντας την καταβολή εκ μέρους της Επιχείρησης ποσού 57.602,17 €, θεωρώντας λανθασμένα ότι πλέον του ποσού των τιμολογίων, δικαιούται και το ποσό των 29.028 € εκ της ποινικής ρήτρας του 40% επί της συνολικής συμφωνηθείσης αμοιβής, που καταπίπτει εις βάρος του. Η αγωγή του απορρίφθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 209/2014 εκδοθείσης αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, τούτος όμως επανήλθε με νέα αγωγή, της οποίας η συζήτηση προσδιορίσθηκε, μετά από αναβολές στις 21-10-2015. Επομένως θεωρούμε ότι για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό προς αυτόν 28.574,17 € θα πρέπει να αναμένετε την δικαστική απόφαση για να το οριστικοποιήσετε.
 5. Α. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δυνάμει του από 13-11-2002 συμφωνητικού με την Επιχείρηση, τούτη ανέλαβε την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) ανελκυστήρων στο παραπάνω έργο, έναντι συνολικού τιμήματος 56.000 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%, ενώ σ’ αυτό περιλαμβάνεται και η αγορά των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση του έργου. Επίσης τούτη υποχρεούνταν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) μηνών να παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο, με έναρξη εργασιών την 15η-11-2002, ήτοι να το παραδώσει στις 15-9-2003. Τούτη όμως την υποχρέωση της ουδέποτε την τήρησε.
  Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας η συγκεκριμένη υπεργολάβος, αν και είχε παραβεί τον όρο της συμφωνίας περί έγκυρης παραδόσεως μέχρι τις 15-9-2003, είχε πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου και συγκεκριμένα την τοποθέτηση των σασί, των εμβολών, των ραγών, των συρματόσκοινων και των θυρών, που απαιτούνται για την τοποθέτηση των κουβουκλίων των ανελκυστήρων. Συγχρόνως είχε λάβει το ποσό των 35.000 Euro, έχοντας εκδώσει τα αντίστοιχα παραστατικά, καθώς και την υπ’ αριθ. 04534316 – 1 τραπεζική επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 10.000 Euro, πληρωτέα στις 3-5-2004, η οποία και δεν πληρώθηκε και για αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 107/2004 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης.
  Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, στις 5-6-2006, αν και δεν υπογράφηκε νέο συμφωνητικό, αναγνωρίσθηκε αφενός ότι οφείλονταν προς αυτήν το ποσό των 14.560 Euro, ενώ τούτη αφετέρου ανέλαβε την ολοκλήρωση και την τιμολόγηση των εργασιών της, καθώς και των φθορών και ζημιών στα τοποθετημένα εκ μέρους της υλικά, κυρίως εξαιτίας της εισόδου ομβρίων υδάτων. Στις 5-6-2006 έλαβε το ποσό των 10.000 Euro για την εξόφληση της τραπεζικής επιταγής.
  Συμφωνήθηκε, επίσης, προφορικά για το υπόλοιπο ποσό των 21.080 (56.000 + 10.080 Φ.Π.Α. 18% – 35.000-10.000) Euro, που αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση του έργου, καθώς και την οποιαδήποτε διαφορά εκ της αυξήσεως ή μειώσεως του αναλογούντος Φ.Π.Α., αλλά και το αντιστοιχούν τίμημα εκ των επιπλέον εργασιών, θα λάμβανε τούτη με νέα έγγραφη συμφωνία, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, που θα καταρτιζόταν μεταξύ των δύο μερών. Γενικότερα οριστική εξόφληση θα γινόταν μετά την παράδοση του έργου στην Επιχείρηση, πιστοποιούμενη εγγράφως από αυτήν και αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία των ανελκυστήρων.
  Αν και ουδέποτε παραδόθηκε εγγράφως το ολοκληρωμένο έργο από την υπεργολάβο εταιρία, τούτη προχώρησε στην έκδοση τιμολογίων, συνολικού ποσού 21.305 €, ισχυριζόμενη ότι ολοκλήρωσε το έργο. Παρά τις αντιρρήσεις μας τούτη προχώρησε στην άσκηση αγωγής χρέους και μετά από αντιδικία εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 282/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, η οποία μας υποχρεώνει να της καταβάλλει η Επιχείρηση το ποσό των 21.305 €
 6. ΠΙΡΠΙΡΗΣ Ο.Ε. Δυνάμει του από 13-11-2003 συμφωνητικού με την Επιχείρηση, τούτη ανέλαβε την προμήθεια και τοποθέτηση των πλαστικών κουφωμάτων του παραπάνω έργου, έναντι συνολικού τιμήματος των 92.106,76 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%. Επίσης τούτος υποχρεούνταν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) μηνών να παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο, με έναρξη εργασιών την 15η-11-2002, ήτοι να το παραδώσει στις 15-9-2003. Τούτη όμως την υποχρέωση του ουδέποτε την τήρησε.
  Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας η συγκεκριμένη υπεργολάβος εταιρία είχε πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου, εκδίδοντας τα αντίστοιχα παραστατικά για το ποσό των 68.646,49 Euro και συνολικά, μετά του αναλογούντος Φ.Π.Α. (18%), του ποσού των 81.002,86 Euro και είχε λάβει το ποσό των 23.000 €.
  Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, στις 19-6-2006, με νέο συμφωνητικό, που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, αναγνωρίσθηκε αφενός ότι οφειλόταν προς αυτήν το ποσό των 58.002,86 Euro, ενώ τούτη αφετέρου ανέλαβε την ολοκλήρωση και την τιμολόγηση των εργασιών της. Στις 30-7-2006 έλαβε το ποσό των 20.000 Euro, καθώς και από κατασχετήρια εις χείρας τρίτων το συνολικό ποσό των 3.252,68 Euro και εξοφλήθηκε για την τιμολογηθείσα εκ μέρους της οφειλή. Εναντίον της Επιχείρησης τούτη εξέδωσε την υπ’ αριθ. 44/1220/ΛΠ/44/2004 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για διεκδικούμενο ποσό 84.278,32 €, αν και της είχε καταβληθεί το ποσό των 18.000 €. Επομένως υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό προς αυτήν 62.433,30.
 7. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Δυνάμει α) του από 10-2-2-2003 Ιδιωτικού συμφωνητικού, β) του από 11-11-2003 Ιδιωτικού συμφωνητικού και γ) του από 1-3-2004 Ιδιωτικού συμφωνητικού, με την Επιχείρηση, τούτοι ανέλαβαν α) την τοποθέτηση μαρμάρων, β) την στεγανοποίηση και μόνωση του σώματος, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αγορά των υλικών μονώσεως και γ) την τοποθέτηση πλακιδίων πορσελάνης και γρανιτών, αντίστοιχα, έναντι του συνολικού τιμήματος, το οποίο θα προέκυπτε μετά την επιμέτρηση των πραγματοποιηθέντων εργασιών, με βάση τις συμφωνηθείσες τιμές ανά τ.μ., όπως αποτυπώθηκαν στα παραπάνω αναφερόμενα ιδιωτικά συμφωνητικά, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%, καθώς και των εισφορών του Ι.Κ.Α., μόνο όμως για τις εργασίες που συμφωνήθηκαν με το από 1-3-2004 Ιδιωτικό συμφωνητικό. Επίσης τούτοι υποχρεούνταν α) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών για λαμπάδες & ποδιές και τριών (3) μηνών για αποπεράτωση των επιχρισμάτων για τις υπόλοιπες εργασίες, σύμφωνα με το από 10-2-2-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό, β) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών για στεγάνωση – μόνωση δώματος, σύμφωνα με το από 11-11-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό και γ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών για τοποθέτηση πλακιδίων, πορσελάνης και γρανιτών, σύμφωνα με το από 1-3-2004 ιδιωτικό συμφωνητικό αντίστοιχα, να παραδώσουν ολοκληρωμένο το έργο. Τούτη όμως την υποχρέωση τους ουδέποτε την τήρησαν.
  Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας οι συγκεκριμένοι υπεργολάβοι είχαν πραγματοποιήσει στο έργο το ήμισυ και πλέον μέρος των συμφωνηθέντων εργασιών και συγκεκριμένα, 1) τοποθέτηση πλακιδίων δώματος 225,43 τ.μ., 2) κατασκευή σοβατεπί πλακιδίων 92 m/m, 3) τοποθέτηση μεμβράνης – DOW -νάϋλον και πλεγμάτων 225,43 τ.μ., 4) κατασκευή γαρμπιλομπετού 225,43 τ.μ., 5) κατασκευή κούτελων 158,75 m/m, 6) τοποθέτηση ασφάλτου στις απολήξεις σκάλας και ασανσέρ 67,47 τ.μ., 7) κατασκευή μπετόν στις πλάκες απολήξεων των κλιμακοστασίων 25,92 τ.μ., 8) τοποθέτηση μαρμάρων στις σκάλες 401,97 m/m, 9) στρώση από γρανίτες 253,94 τ.μ., 10) κατασκευή σοβατεπί για τους γρανίτες 98,90 m/m, 11) κατασκευή σοβατεπί για τα μάρμαρα 252 m/m, 12) στρώση από μάρμαρα 62,01 τ.μ., 13) κατασκευή κεφαλόσκαλας στο φανάρι της σκάλας 27,90 m/m, 14) κατασκευή ποδιών, λαμπάδων, ουρανών και κατωκάσιων 183,95 τ.μ., 15) κατασκευή ποδιών, λαμπάδων, ουρανών μεγάλων παραθύρων κλιμακοστασίου 134,52 m/m και 16) σπάσιμο δοκαριών κλιμακοστασίου επτά (7) μεροκάματα.
  Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, στις 7-6-2006, με νέο συμφωνητικό, που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, αναγνωρίσθηκε ότι οφειλόταν προς αυτούς, μετά τις επιμετρήσεις, το ποσό των 27.791,57 Euro, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%. Τούτοι, βέβαια, είχαν τιμολογήσει από το συνολικό μέχρι τότε οφειλόμενο ποσό, το ποσό των 11.800 Euro, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18% και είχαν εισπράξει συνολικά το ποσό των 18.868,26 Euro από την Επιχείρηση. Στις 7-6-2006 έλαβαν και το ποσό των 8.923,31 Euro και εξοφλήθηκαν για την μέχρι τότε οφειλή τους, χωρίς όμως να εκδώσουν τα αντίστοιχα παραστατικά. Με το αυτό συμφωνητικό οι υπεργολάβοι ανέλαβαν αφενός την ολοκλήρωση των εργασιών και αφετέρου την τιμολόγηση των εργασιών τους αυτών και κατ’ επέκταση την θεμελίωση της οποιασδήποτε οφειλής τους. Με την ολοκλήρωση των εργασιών τους, έγινε επιμέτρηση από μηχανικό και η συνολική οφειλή των εργασιών τους ανέρχεται στο ποσό των 16.086,50 €, χωρίς όμως τούτο να έχει τιμολογηθεί έως σήμερα, για το οποίο θεωρούμε ότι ήδη έχει επέλθει παραγραφή της αξιώσεως τους
 8. ΤΣΙΑΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. Δυνάμει του από 16-10-2003 συμφωνητικού με την Επιχείρηση, τούτος ανέλαβε τον ελαιοχρωματισμό των 3ου, 4ου και 5ου ορόφου εσωτερικά, καθώς και τον ελαιοχρωματισμό του εμπρόσθιου εξωτερικού μέρους του κτιρίου και των «τυφλών» εξωτερικών μερών του κτιρίου από την δυτική πλευρά, του παραπάνω έργου, έναντι συνολικού τιμήματος, το οποίο θα προέκυπτε μετά την επιμέτρηση των πραγματοποιηθέντων εργασιών, με βάση τις συμφωνηθείσες τιμές ανά τ.μ., όπως αποτυπώθηκαν στο από 16-10-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό και στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η αγορά των υλικών ελαιοχρωματισμού, καθώς και των εισφορών του Ι.Κ.Α., πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%.
  Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας ο συγκεκριμένος υπεργολάβος είχε πραγματοποιήσει στο έργο το 80% αυτού εκ των συμφωνηθέντων εργασιών.
  Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, στις 4-6-2006, με νέο συμφωνητικό, που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, αναγνωρίσθηκε ότι οφειλόταν προς αυτόν κατ’ εκτίμηση το ποσό των 16.000 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%, ήτοι το συνολικό το ποσό των 18.880 (16.000 + 2.880) Euro. Τούτος, βέβαια, είχε τιμολογήσει από το συνολικό μέχρι τότε οφειλόμενο ποσό, το ποσό των 5.000 Euro, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%, ήτοι το συνολικό το ποσό των 5.900 (5.000 + 900) Euro και είχε εισπράξει συνολικά το ποσό των 2.000 Euro από την Επιχείρηση. Στις 4-6-2006 έλαβε και το ποσό των 3.900 Euro και εξοφλήθηκε για την τιμολογηθείσα εκ μέρους του οφειλή.
  Με το αυτό συμφωνητικό ο υπεργολάβος ανέλαβε αφενός την ολοκλήρωση των εργασιών και αφετέρου την τιμολόγηση των εργασιών του και κατ’ επέκταση την θεμελίωση της οποιασδήποτε οφειλής του. Πράγματι τούτος ολοκλήρωσε τις εργασίες του και μετά την επιμέτρηση εκ μέρους της Επιχείρησης, αναγνωρίστηκε ότι το συνολικό τελικό κόστος των εργασιών ανερχόταν στο ποσό των 14.608 €, πέραν του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%, ήτοι το ποσό των 17.238,24 €. Έναντι του ποσού αυτού είχε καταβληθεί το ποσό των 5.900 €. Επιπλέον είχε καταβληθεί στο Ι.Κ.Α. από την Επιχείρηση το ποσό των 2.090,28 € για ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες, σύμφωνα με το από 16/10/2003 συμφωνητικό, θα έπρεπε τούτος να πληρώσει και το οποίο ποσό θα πρέπει να αφαιρεθεί από την οφειλή προς αυτόν. Επομένως υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό προς αυτόν 9.247,96 € .
 9. ΦΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δυνάμει του από 16-10-2003 συμφωνητικού με την Επιχείρηση, τούτος ανέλαβε τον ελαιοχρωματισμό των υπογείου, ισογείου, 1ου και 2ου ορόφου εσωτερικά, καθώς και τον ελαιοχρωματισμό του πίσω εξωτερικού μέρους του κτιρίου του παραπάνω έργου, έναντι συνολικού τιμήματος, το οποίο θα προέκυπτε μετά την επιμέτρηση των πραγματοποιηθέντων εργασιών, με βάση τις συμφωνηθείσες τιμές ανά τ.μ., όπως αποτυπώθηκαν στο από 16-10-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό και στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η αγορά των υλικών ελαιοχρωματισμού, καθώς και των εισφορών του Ι.Κ.Α. και του εργολαβικού οφέλους, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%.
  Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας ο συγκεκριμένος υπεργολάβος είχε πραγματοποιήσει στο έργο σχεδόν όλες τις συμφωνηθείσες εργασίες. Η συνολική αξία αυτών των εργασιών, μετά από καταμέτρηση του μηχανικού της Επιχείρησης, ανερχόταν στο ποσό των 18.239,33 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Για το συγκεκριμένο ποσό των παραπάνω εργασιών είχε εκδώσει παραστατικά για το ποσό των 10.140,64 €, μετά του ποσού των 1.825,32 € για Φ.Π.Α. 18%, ήτοι συνολικά το ποσό των 11.965,96 €. Συγχρόνως είχε λάβει το ποσό των 4.000 € μετρητά και δύο τραπεζικές επιταγές, ποσού 3.000 € η κάθε μία, ενώ είχαν καταβληθεί στο Ι.Κ.Α. για λογαριασμό του ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ποσού 5.625,87 €. Οι τραπεζικές επιταγές δεν πληρώθηκαν και για αυτό εκδόθηκε από αυτόν η υπ’ αριθ. 165/2004 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης.
  Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, τούτος προχώρησε στην ολοκλήρωση των εργασιών του, με συνολική επιπλέον αξία αυτών, μετά από καταμέτρηση του μηχανικού της Επιχείρησης, στο ποσό των 1.261,06 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.., χωρίς όμως να εκδώσει οποιοδήποτε παραστατικό. Στις 16-6-2006 έλαβε το ποσό των 2.500 Euro και στις 11-8-2006 έλαβε το ποσό των 3.000 Euro, ήτοι έναντι της τιμολογηθείσης οφειλής του έλαβε συνολικά το ποσό των 5.500 €. Του οφείλεται το ποσό των 2.465,96 € για την νομίμως τιμολογηθείσα εργασία του. Το ποσό των 9.359,75 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., που του οφείλεται για τις πραγματοποιηθείσες εργασίες, θα πρέπει πρώτα τούτος να εκδώσει τα αντίστοιχα παραστατικά και στην συνέχεια να απαιτήσει την εξόφληση τους, γεγονός το οποίο δεν έχει πράξει έως σήμερα, για το οποίο θεωρούμε ότι ήδη έχει επέλθει παραγραφή της αξιώσεως του, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να αναζητηθεί και το ποσό των 5.625,87 € για τις κατατεθείσες ασφαλιστικές εισφορές του.
 10. ΑΣΗΜΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜ. Δυνάμει του από 16-10-2003 συμφωνητικού με την Επιχείρηση, τούτος ανέλαβε την κατασκευή τσιμεντοκονιών, την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και λουτρών και την κατασκευή σουβατεπί στο υπόγειο, α’ όροφο, β’ όροφο και γ’ όροφο του κτιρίου, έναντι συνολικού τιμήματος, το οποίο θα προέκυπτε μετά την επιμέτρηση των πραγματοποιηθέντων εργασιών, με βάση τις συμφωνηθείσες τιμές ανά τ.μ., όπως αποτυπώθηκαν στο από 16-10-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό και στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές του Ι.Κ.Α. και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%.
  Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων μας ο συγκεκριμένος υπεργολάβος είχε ολοκληρώσει τις συμφωνηθείσες εργασίες. Έγινε επιμέτρηση εκ μέρους της Επιχείρησης και αναγνωρίστηκε ότι το συνολικό τελικό κόστος των εργασιών ανερχόταν στο ποσό των 11.162,19 €, πέραν του αναλογούντος Φ.Π.Α. 18%, ήτοι το ποσό των 13.171,38 €. Έναντι του ποσού αυτού είχε καταβληθεί το ποσό των 9.000 €, για τα οποία εξέδωσε τα αντίστοιχα παραστατικά. Για το υπόλοιπο ποσό των 4.171,38 €, το οποίο τυπικά δεν οφείλεται, για να γίνει απαιτητό, θα πρέπει τούτος να εκδώσει τα αντίστοιχα τιμολόγια, για να του εξοφληθεί η συμφωνηθείσα οφειλή. Επομένως υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό προς αυτόν 4.171,38
 11. ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΑΛΙΑΝΤΖΗ Α.Ε.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της Δημοτικής Επιχείρησης, ακόμη πριν τεθεί τούτη σε εκκαθάριση, είχε κατασχεθεί τόσο από τους εργαζόμενους της Επιχείρησης για οφειλές της προς αυτούς όσο και από τρίτους δανειστές της Επιχείρησης, με αποτέλεσμα να εκπλειστηριασθεί. Τα ποσά που προέκυψαν από τους πλειστηριασμούς, διανεμήθηκαν, κατά ποσοστό 95%, από τους +συμβολαιογράφους – υπαλλήλους των πλειστηριασμών στους πληρεξούσιους δικηγόρους των εργαζομένων, έναντι των οφειλών της Επιχείρησης προς αυτούς, ενώ το υπόλοιπο ποσό διανεμήθηκε για έξοδα των πλειστηριασμών. Αναλυτικά διενεργήθηκαν οι εξής πλειστηριασμοί:

 1. Πλειστηριασμός του Αποστόλου Καλλιοντζή, δανειστή της Επιχείρησης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 68/1810/Δ.Π./68/2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση περιελάμβανε α) ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ – 5232, εργοστασίου κατασκευής ASTRA V.I SPA, τύπου κατασκευής HD 7 -8438 Ζ, έτους κατασκευής 1996, με αριθμό πλαισίου ZCNH 78438 ZD 426446, τύπου αμάξης κοινό ανατρεπόμενο, σχήματος αμάξης ανοικτό, τύπου κινητήρα FIAT 821042 Κ, με αριθμό κινητήρα FIAT 821042 Κ * 351-462821, ισχύος 85 HP, καυσίμου πετρελαίου, δύο (2) θέσεων, κόκκινου χρώματος, μικτού βάρους 33.000 κιλών, απόβαρου 13.354 κιλών και ωφέλιμου φορτίου 19.646 κιλών, με αρχική τιμή το ποσό των 10.000 €, β) ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ – 4879, εργοστασίου κατασκευής ASTRA V.l SPA, τύπου κατασκευής HD 68438 Ζ, έτους κατασκευής 1995, με αριθμό πλαισίου ZCNH 68438 ZC 426276, τύπου αμάξης κοινό ανατρεπόμενο, σχήματος αμάξης ανοικτό, τύπου κινητήρα FIAT 821042 Κ, με αριθμό κινητήρα FIAT 821042 Κ * 351 – 437412, ισχύος 83 HP, καυσίμου πετρελαίου, δύο (2) θέσεων, κόκκινου χρώματος, μικτού βάρους 33.000 κιλών, απόβαρου 13.330 κιλών και ωφέλιμου φορτίου 19.670 κιλών, με αρχική τιμή το ποσό των 10.000 €, γ) ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο φέρει ανυψωτικό μηχάνημα, μεταξύ κουβουκλίου και καρότσας, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ-8401, εργοστασίου κατασκευής ASTRA V.I SPA, τύπου κατασκευής HD 76434 C, έτους κατασκευής 1998, με αριθμό πλαισίου ZCNH 76434 CE 421165, τύπου αμάξης κοινό ανατρεπόμενο, σχήματος αμάξης ανοικτό, τύπου κινητήρα IVECO UNIC 8460 – 41 Κ, με αριθμό κινητήρα 8460-41 Κ, ισχύος 57 HP, καυσίμου πετρελαίου, δύο (2) θέσεων, κόκκινου – λευκού χρώματος, μικτού βάρους 26.000 κιλών, απόβαρου 12.020 κιλών και ωφέλιμου φορτίου 13.980 κιλών, με αρχική τιμή το ποσό των 10.000 € και δ) ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ – 5118, εργοστασίου κατασκευής ASTRA V.I. SPA, τύπου κατασκευής HD 7 -8438 Ζ, έτους κατασκευής 1996, με αριθμό πλαισίου ZCNH 7 – 8438 ZD 426439, τύπου αμάξης κοινό ανατρεπόμενο, σχήματος αμάξης ανοικτό, τύπου κινητήρα FIAT 821042 Κ, με αριθμό κινητήρα FIAT 821042 Κ * 351 – 462384, ισχύος 83 HP, καυσίμου πετρελαίου, δύο (2) θέσεων, κόκκινου – λευκού χρώματος, μικτού βάρους 33.000 κιλών, απόβαρου 13.370 κιλών και ωφέλιμου φορτίου 19.630 κιλών, με αρχική τιμή το ποσό των 10.000 €. Στις 27-10-2004 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκαν τα κινητά στην συνολική τιμή των 40.100 €. Το ποσό των 37.430,25 € εκ των εκπλειστηριασθέντων, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού 2.669,75 €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 1733 συνημμένο πίνακα κατάταξης της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Χρυσής Μαυρουδή – Μηναϊδη.
 2. Πλειστηριασμός των α) Νικολάου Τσόμου, β) Γρηγορίου Μίχογλου, γ) Χρήστου Μιχαηλίδη, δ) Σωτηρίου Κωνσταντινίδη και ε) Ρήγα Χρυσοστόμου, εργαζομένων της Επιχείρησης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 67/1794/Δ.Π./67/2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση περιελάμβανε α) ένα συγκρότημα παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων, εργοστασίου κατασκευής FORM IMpianti Ιταλικής προέλευσης, το οποίο στηρίζεται σε μεταλλικές βάσεις, είναι εμπεπηγμένο με δυνατότητα αποσυναρμολόγησης, το οποίο δεν κατασχέθηκε μαζί με την μονάδα σκυροδέματος της οφειλέτιδος Δημοτικής Επιχείρησης και αποτελείται από μία μεταλλική αποθήκη υλικών, ένα συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος, δύο (2) μεταφορικές ταινίες, δύο (2) πρέσες, δύο (2) χειριστήρια (πίνακας ελέγχου), μηχανή πακεταρίσματος, σύστημα εξαερισμού, δύο (2) μίξερ, επτά (7) μήτρες (καλούπια), εκατόν δέκα (110) παλέτες (πάγκους επανατοποθέτησης υλικών) επτά θέσεων η κάθε μία, οκτακόσιες ογδόντα (880) σχάρες (ξύλινες τάβλες), Μινιμάτικ 1050. Το παραπάνω συγκρότημα είναι κατασκευής 1998, με αρχική τιμή το ποσό των 90.000 €, β) ένα κλαρκ μεταχειρισμένο MOMATSU 25, χρώματος γκρι-μαύρο, με αρχική τιμή το ποσό των 1.500 € και γ) ένα κλαρκ μεταχειρισμένο MITSUBISHI, χρώματος πράσινου-γκρι, με αρχική τιμή το ποσό των 1.500 €. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 349/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, μετά από ανακοπή που καταθέσαμε, η αρχική τιμή των εκπλειστηριασθέντων ανήλθε για το πρώτο στο ποσό των 126.000 €, για το δεύτερο στο ποσό των 2.500 € και για το τρίτο στο ποσό των 2.500 €. Στις 1-6-2005 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και τα κινητά εκπλειστηριάσθηκαν το μεν πρώτο στην τιμή των 126.001 €, το δε δεύτερο και τρίτο στην τιμή των 2.501 το καθένα. Βέβαια, λόγω μη καταβολής του εκπλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή Χρήστο Λαχτάρα, ορίσθηκε αναπλειστηριασμός, ο οποίος όμως, μετά από πέντε αναβολές, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω καταβολής συνολικού ποσού 144.001,65 €, εκ μέρους του υπερθεματιστου. Το ποσό των 141.421 € εκ του πρώτου εκπλειστηριασθέντος, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού 2.580,65 €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 33397 συνημμένο πίνακα κατάταξης του συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Θεόδωρου Δημητρόπουλου. Το ποσό των 5.000 € εκ του δευτέρου και τρίτου εκπλειστηριασθέντων, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 28460 συνημμένο πίνακα κατάταξης του συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Θεόδωρου Δημητρόπουλου.
 3. Πλειστηριασμός του Δημητρίου Μαρκάκη, εργαζομένου της Επιχείρησης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 76/1883/Δ.Π./75/2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση περιελάμβανε α) ένα μηχάνημα έργων – φορτωτής με αριθμό κυκλοφορίας 49720 εργοστασίου κατασκευής CATERPILLAR, τύπου κατασκευής 966 G, έτους 1971 με αριθμό πλαισίου 4232473 με αριθμό κινητήρα 42 J 2473 πετρελαιοκίνητο, με αρχική τιμή το ποσό των 18.000 €, β) ένα φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΖ 4126, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, τύπου κατασκευή KAWGON, με αριθμό πλαισίου VF1 FEDEAF 31814761, με αριθμό κινητήρα F8 QK 6300418414 πετρελαιοκίνητο, με αρχική τιμή το ποσό των 6.000 €, γ) ένα λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ 2422, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, FB 30 Α4, έτους κατασκευής 1992, με αριθμό πλαισίου VF1 FB 30 Α 409334378, με αριθμό κινητήρα J7 TQ 782F 352383, ισχύος 15 HP καταλυτικό, με αρχική τιμή το ποσό των 15.000 €, δ) ένα φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΑ 3797, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, τύπου κατασκευής 1632 Κ, αριθμό πλαισίου 387054-10-943454, αριθμό κινητήρα 403931-10-014760, χρώματος μπλε, πετρελαιοκίνητο, φορολογικής ισχύος 96ΗΡ, με αρχική τιμή το ποσό των 10.000 €, ε) ένα φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΑ 7647, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, τύπου κατασκευής 1-508, με αριθμό πλαισίου 30940210518398, αριθμό κινητήρα 31494810400305, μπεζ χρώματος, πετρελαιοκίνητο, φορολογικής ισχύος 23ΗΡ, με αρχική τιμή το ποσό των 6.000 €, στ) έναν εκσκαφέα (τσάπα) εργοστάσιο κατασκευής O.K. Eron, κατασκευή 1979, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 49785, εργοστασίου κατασκευής O.K., τύπου κατασκευής MHGEA, με αριθμό πλαισίου 284326-2333237456 και αριθμό κινητήρα 6327929, κατασκευή 1979,90 HP, καύσιμο πετρέλαιο, χρώματος κόκκινο, με αρχική τιμή το ποσό των 20.000 €, ζ) διακόσια κομμάτια σιδερένιες σκαλωσιές διαστάσεως μερικές 2m x lm έως 2,5m χ lm περίπου με βίδες χιαστές και βιδολόγους, με αρχική τιμή το ποσό των 2.666 €, η) ένα φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο, με αριθμό κυκλοφορίας IB 6302, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό πλαισίου 38302814238460, με αριθμό κινητήρα 40191410072098, λευκού χρώματος, πετρελαιοκίνητο, ισχύος 85ΗΡ, με αρχική τιμή το ποσό των 10.000 € και θ) ένα φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ 4993, τύπου κατασκευής 1619, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, αριθμό πλαισίου 38507010995702, με αριθμό κινητήρα 40191410072098, ερυθρού χρώματος, πετρελαιοκίνητο, με αρχική τιμή το ποσό των 10.000 €. Στις 14-12-2005 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκαν μόνο το όγδοο και το ένατο εξ αυτών στην τιμή των 10.000 το καθένα. Το ποσό των 14.096,64 € εκ των δύο εκπλειστηριασθέντων, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού 5.903,36 €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 5.611 συνημμένο πίνακα κατάταξης του συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Αποστόλου Εφραιμίδη.
 4. Πλειστηριασμός του Ιωάννη Καλλιοντζή, δανειστή της Επιχείρησης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 185/2004 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση περιελάμβανε ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ – 1074, εργοστασίου κατασκευής MAN, τύπου κατασκευής 16. 320 F, έτους κατασκευής 1974, με αριθμό πλαισίου 22215871597, τύπου αμάξης ασφαλτοκάζανο μεταφοράς επιστρώσεως ασφάλτου, σχήματος αμάξης κλειστό, με αριθμό κινητήρα 4460514045-3318, ισχύος 96 HP, καυσίμου πετρελαίου, δύο (2) θέσεων, λευκού χρώματος, μικτού βάρους 16.000 κιλών, απόβαρου 11.300 κιλών και ωφέλιμου φορτίου 4.700 κιλών. Αναφέρεται ότι στο πίσω μέρος του ασφαλτοκάζανου υπάρχει κινητήρας με μηχανισμό επίστρωσης ασφάλτου, με τύπο D 2530 MXF, με αρχική τιμή το ποσό των 12.500 €. Στις 27-10-2004 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκε το κινητό στην τιμή των 12.600 €. Το ποσό των 11.117,65 € εκ του εκπλειστηριασθέντος, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού 1.482,35 €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 1789 συνημμένο πίνακα κατάταξης της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Χρυσής Μαυρουδή-Μηναϊδη.
 5. Πλειστηριασμός (επίσπευση) του Μιχαήλ Τζουμάρη, εργαζομένου της Επιχείρησης, δυνάμει των υπ’ αριθ. 34/854/Δ.Π./30/2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και υπ’ αριθ. 197/2004 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης . Η κατάσχεση, την οποία αρχικώς είχε πραγματοποιήσει η Ελένη Παπαδοπούλου, εργαζόμενη στην Επιχείρηση, της οποίας η απαίτηση είχε εξοφληθεί και στην συνέχεια επίσπευσε ο Ιωάννης Νικόπουλος, εργαζόμενος της Επιχείρησης και του οποίου η οφειλή εξοφλήθηκε, περιελάμβανε α) ένα αγροτεμάχιο εμβαδού 5.784,73 τ.μ. στη θέση «Μεταξύ Σιδηροδρομικής Γραμμής και Αιγιαλού» της κτηματικής περιοχής Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί τμήμα μείζονος εκτάσεως 50.000 μ2, με αριθ. ίεμαχίου 157, συνορευόμενου Βόρεια με ιδιοκτησία Τελωνείου, επί πλευράς μέτρων 100, με ιδιοκτησία MOBIL, επί πλευράς μέτρων 170, με ιδιοκτησία EVROIL, επί πλευράς μέτρων 50 και με ΤΕΘΑ, επί πλευράς μέτρων 140, Νότια με Αιγιαλό, επί πλευράς μέτρων 230 και 190, Ανατολικά με υπόλοιπη έκταση του υπ” αριθ. 157 τεμαχίου, επί πλευράς μέτρων 80 και Δυτικά με αγροτικό δρόμο, επί πλευράς μέτρων 120, του κατασχεθέντος αγροτεμαχίου συνορευόμενου γύρωθεν Βόρεια με ιδιοκτησία ΠΟΥΡΟΓΚΑΖ Α.Ε., επί πλευρά μέτρων 257,29, Νότια με ιδιοκτησία ΤΕΘΑ κλιμάκιο καυσίμων (Φ.Ε.Κ. 264Δ/15-11-1974), επί πλευράς μέτρων 250,72, Ανατολικά με ιδιοκτησία ΤΕΘΑ κλιμάκιο καυσίμων, επί πλευράς μέτρων 21,25 και Δυτικά με Δημόσια έκταση και ρέμα επί πλευράς μέτρων 26,34 και β) ένα αγροτεμάχιο εμβαδού 1.332,02 τ.μ. στην θέση «Μεταξύ Σιδηροδρομικής Γραμμής και Αιγιαλού» της κτηματικής περιοχής Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί τμήμα μείζονος εκτάσεως 50.000 μ2, με αριθμό τεμαχίου 157, συνορευόμενο Βόρεια με ιδιοκτησία Τελωνείου επί πλευράς μέτρων 100, με ιδιοκτησία MOBIL επί πλευράς μέτρων 170, με ιδιοκτησία EVROIL, επί πλευράς μέτρων 50 και με ΤΕΘΑ, επί πλευράς μέτρων 140, Νότια με Αιγιαλό, επί πλευράς μέτρων 230 και 190, Ανατολικά με υπόλοιπη έκταση του υπ’ αριθ. 157 τεμαχίου, επί πλευράς μέτρων 80 και Δυτικά με αγροτικό δρόμο, επί πλευράς μέτρων 120, του κατασχεθέντος αγροτεμαχίου συνορευόμενου γύρωθεν, Βόρεια με ιδιοκτησία ΤΕΘΑ κλιμάκιο καυσίμων, επί πλευράς μέτρων 65,95, Δυτικά μη Δημόσια έκταση και ρέμα, επί πλευράς μέτρων 62,45 και Νοτιοανατολικά επί τεθλασμένη πλευράς 36,28 + 24,23 + 22,30 + 16,73 με οριογραμμή Αιγιαλού, με αρχική τιμή το ποσό των 70.000 € συνολικά και για τα δύο. Στις 20-4-2006 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκαν τα ακίνητα στην τιμή των 220.100 €. Το ποσό των 217.603,47 € εκ των εκπλειστηριασθέντων, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού 2.496,53 €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους και στο Ελληνικό Δημόσιο, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 28.090 συνημμένο πίνακα κατάταξης του συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Θεοδώρου Δημητρόπουλου, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 195/2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, μετά από ανακοπές που κατέθεσαν ο Νικόλαος Ντουμανίδης και το Ελληνικό Δημόσιο.
 6. Πλειστηριασμός της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.Ε., δανείστρια εταιρία της Επιχείρησης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 178/2004 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση περιελάμβανε α) Ένα αγροτεμάχιο στην θέση «Ασβεσταριές» της κτηματικής περιοχής Άβαντος, με αριθ. τεμαχίου 2571, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 3.125 μ2, συνορευόμενο γύρωθεν βορειοδυτικά με χέρσο δημόσιο, βορειοανατολικά με χέρσο δημόσιο, νοτιοδυτικά με αγροτικό δρόμο, με αρχική τιμή το ποσό των 4.500 €, β) Ένα χωράφι που βρίσκεται στην θέση «Ασβεσταριές» της κτηματικής περιοχής Άβαντος, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 12.875, με αριθμό τεμαχίου 342 και το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Μελέτιου Κοντόπουλου, Νότια με ιδιοκτησία Ράλλη Κυριακίδη, Ανατολικά με δρόμο και Δυτικά με δρόμο, με αρχική τιμή το ποσό των 9.000 € και γ) Μία έκταση που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης, στην θέση «Μεταξύ Σιδηροδρομικής γραμμής και Αιγιαλού», η οποία αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθ. 594 τεμαχίου, εκτάσεως 10.000 μ2, συνορευόμενη γύρωθεν βόρεια με το υπ’ αριθ. 593 τεμάχιο, σε πλευρά μέτρων (23), Νότια με σιδηροδρομική γραμμή, σε πλευρά μέτρων (210,53) και ανατολικά με χώρο του ΚΤΕΟ, σε πλευρά μέτρων (95), με αρχική τιμή το ποσό των 15.000 €. Δυνάμει των υπ’ αριθ. 71/2005 και 77/2005 αντίστοιχα αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, μετά από ανακοπή που καταθέσαμε τόσο εμείς όσο και η ALPHA Τράπεζα Α.Ε., ως προς το τρίτο ακίνητο, η αρχική τιμή των εκπλειστηριασθέντων ανήλθε για το πρώτο ακίνητο στο ποσό των 10.000 €, για το δεύτερο ακίνητο στο ποσό των 18.000 € και για το τρίτο ακίνητο στο ποσό των 80.000 €. Στις 16-3-2005 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκαν τα ακίνητα στην συνολική τιμή των 109.253 €. Το ποσό των 105.811,096 εκ των εκπλειστηριασθέντων, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού 3.441,91 €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, στο Ελληνικό Δημόσιο και στην ALPHA Τράπεζα Α.Ε., που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 27.783 συνημμένο πίνακα κατάταξης του συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Θεοδώρου Δημητρόπουλου, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 166/2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, μετά από ανακοπές που κατέθεσαν ο Νικόλαος Ντουμανίδης και το Ελληνικό Δημόσιο.
 7. Πλειστηριασμός της SHELL HELLAS Α.Ε., δανείστρια εταιρία της Επιχείρησης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 69/1814/Δ.Π./70/2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση περιελάμβανε ένα φορτωτή αλυσιδοφόρο, χρώματος κίτρινου, μάρκας CATERPILLAR, τύπου κατασκευής 980 G, με αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 54390, έτους κατασκευής 1997, με αριθ. πλαισίου 9CM00739, με αρχική τιμή το ποσό των 30.000 €. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, μετά από ανακοπή που καταθέσαμε, η αρχική τιμή του εκπλειστηριασθέντος ανήλθε στο ποσό των 75.000 €. Στις 23-2-2005 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκε το κινητό στην τιμή των 75.001 €. Το ποσό των € εκ του εκπλειστηριασθέντος, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 26712 συνημμένο πίνακα κατάταξης του συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Θεοδώρου Δημητρόπουλου.
 8. Πλειστηριασμός της ΑΦΟΙ ΓΡ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗ Ο.Ε., δανείστριας της Επιχείρησης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 78/2003/Δ.Π./78/2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση περιελάμβανε α) ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ 5377, εργοστασίου κατασκευής ASTRA V.I. SPA., τύπου κατασκευής Η D 6-6434 Α, έτους κατασκευής 1996, με αριθμό πλαισίου ZCNH66434AD420691, τύπου αμάξης αναμικτήρας σκυροδέματος, σχήματος αμάξης κλειστό, τύπου κινητήρα UNIC 846041 Κ, με αριθμό κινητήρα IVECO UNIC 846041 Κ* 470-461497, ισχύος 57 HP, καυσίμου πετρελαίου, δύο (2) θέσεων, κόκκινου – λευκού χρώματος, μικτού βάρους 26.000 κιλών, απόβαρου 13.770 κιλών και ωφέλιμου φορτίου 12.330 κιλών, με αρχική τιμή το ποσό των 12.500 €, β) ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ 5207, εργοστασίου κατασκευής ASTRA V.I. SPA, τύπου κατασκευής HD 6 -6434 Ζ, έτους κατασκευής 1996, με αριθμό πλαισίου ZCNH66434Z420656, τύπου αμάξης αναμικτήρας σκυροδέματος, σχήματος αμάξης κλειστό, τύπου κινητήρα 1VECO UNIC 846041 Κ, με αριθμό κινητήρα IVECO UNIC 846041 Κ* 470-461657, ισχύος 57 HP, καυσίμου πετρελαίου, δύο (2) θέσεων, κόκκινου – λευκού χρώματος, μικτού βάρους 26.000 κιλών, απόβαρου 13.710 κιλών και ωφέλιμου φορτίου 12.290 κιλών, με αρχική τιμή το ποσό των 12.500 €, γ) ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ 5235, εργοστασίου κατασκευής ASTRA V.I SPA, τύπου κατασκευής HD 6 -6434 Ζ, έτους κατασκευής 1996, με αριθμό πλαισίου ZCNH66434ZD420651, τύπου αμάξης αναμεικτήρας σκυροδέματος, σχήματος αμάξης κλειστό, τύπου κινητήρα IVECO UNIC 846041 Κ, με αριθμό κινητήρα IVECO UNIC 846041 Κ * 470 -461062, ισχύος 57 HP, καυσίμου πετρελαίου δύο θέσεων (2), κόκκινου – λευκού χρώματος, μικτού βάρους 26.000 κιλών, απόβαρου 13.710 κιλών και ωφέλιμου φορτίου 12.290 κιλών, με αρχική τιμή το ποσό των 12.500 € και δ) ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ 5941, εργοστασίου κατασκευής ASTRA V.I. SPA, τύπου κατασκευής HD 78438 Ζ, έτους κατασκευής 1996, με αριθμό πλαισίου ZCNH7843ZD426496, τύπου αμάξης αναμεικτήρας σκυροδέματος και πρέσα, σχήματος αμάξης κλειστό, τύπου κινητήρα, FIAT 821042 Κ, με αριθμό κινητήρα FIAT 821042 Κ – 3510465861, ισχύος 83 HP, καυσίμου πετρελαίου, δύο (2) θέσεων κόκκινου – λευκού χρώματος, μικτού βάρους 33.000 κιλών, απόβαρου 20.940 κιλών και ωφέλιμου φορτίου 12.060 κιλών, με αρχική τιμή το ποσό των 12.500 €. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 1060/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, μετά από ανακοπή που καταθέσαμε, η αρχική τιμή των εκπλειστηριασθέντων ανήλθε στο ποσό των 17.500 € για καθένα από αυτά. Στις 12-1-2005 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκαν τα κινητά στην συνολική τιμή των 91.502 €. Το ποσό των 87.020,72 € εκ των εκπλειστηριασθέντων, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού 4.481,28 €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 1836 συνημμένο πίνακα κατάταξης της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Χρυσής Μαυρουδή – Μηναϊδη, παρά την άσκηση ανακοπών κατά του πίνακα κατάταξης που άσκησε ο Νικόλαος Ντουμανίδης, η οποία απορρίφθηκε δυνάμει της υπ΄αριθ. 196/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.
 9. Πλειστηριασμός του Δημητρίου Βαλαβάνη, δανειστή της Επιχείρησης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 189/2004 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση περιελάμβανε ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης μηχάνημα έργων, εκσκαφέας – φορτωτής, με αριθμό κυκλοφορίας 54372, εργοστασίου κατασκευής J.C.B., τύπου κατασκευής 3CX – 4 Τ, έτους κατασκευής 1997, με αριθμό πλαισίου 3CX – 4/0451885, εργοστασίου κατασκευής κινητήρα PERKINS, τύπου κινητήρα 1004.4 THR, με αριθμό κινητήρα ΑΒ 50580798579 C, φορολογικής ισχύος 85 HP καυσίμου πετρελαίου, με αρχική τιμή το ποσό των 12.500 €. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 1034/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, μετά από ανακοπή που καταθέσαμε, η αρχική τιμή του εκπλειστηριασθέντος ανήλθε στο ποσό των 20.000 €. Στις 12-1-2005 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκε το κινητό στην τιμή των 20.001 €. Το ποσό των 17.010,77 € εκ του εκπλειστηριασθέντος, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού 2.990,23 €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 1825
  συνημμένο πίνακα κατάταξης της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Χρυσής Μαυρουδή – Μηναΐδη.
 10. Πλειστηριασμός του Ευάγγελου Κωνσταντινίδη, δανειστή της Επιχείρησης, δυνάμει των α) υπ’ αριθ. 72/1881/Δ.Π./73/2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και β) υπ’ αριθ. 202/2004 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση, την οποία αρχικώς είχε πραγματοποιήσει ο Απόστολος Καλλιοντζής, δανειστής της Επιχείρησης, του οποίου ο ορισθείς, μετά από αναβολή στις 20-10-2004, στις 24-11-2004 πλειστηριασμός απέβει άκαρπος, περιελάμβανε α) ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης μηχάνημα έργων, ισοπεδωτής γαιών, με αριθμό κυκλοφορίας 49776, εργοστασίου κατασκευής CATERPILLAR, τύπου κατασκευής 140 G, έτους κατασκευής 1977, με αριθμό πλαισίου 72 V 2596, τύπου κινητήρα 330 GT, με αριθμό κινητήρα 2 Ρ 960, ισχύος 150 HP, καυσίμου πετρελαίου, με αρχική τιμή το ποσό των 12.000 €, β) ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης μηχάνημα έργων, οδοστρωτήρας με αριθμό κυκλοφορίας 33596, εργοστασίου κατασκευής MARINI, τύπου κατασκευής 80 VS/2, έτους κατασκευής 1985, με αριθμό πλαισίου 80 VS2-16, με αριθμό κινητήρα 236275 RKS, ισχύος 68 HP, καυσίμου πετρελαίου, με αρχική τιμή το ποσό των 10.000 € και γ) ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης μηχάνημα έργων, διαστρωτήρας ασφαλτομίγματος, με αριθμό κυκλοφορίας 54374, εργοστασίου κατασκευής MARINI, τύπου κατασκευής Ρ 176 FV, έτους κατασκευής 1985, με αριθμό πλαισίου 4017585, εργοστασίου κατασκευής κινητήρα DEUTZ, τύπου κινητήρα F4 L 912 W, με αριθμό κινητήρα 2236209 R, με αρχική τιμή το ποσό των 10.000 €. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 903/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, μετά από ανακοπή που καταθέσαμε κατά του αρχικώς επισπεύδοντος Αποστόλου Καλλιοντζή, η αρχική τιμή των εκπλειστηριασθέντων ανήλθε για το πρώτο στο ποσό των 15.000 €, για το δεύτερο στο ποσό των 12.500 € και για το τρίτο στο ποσό των 12.500 €. Στις 12-1-2005 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκαν τα κινητά στην τιμή των 15.001 το πρώτο, στο ποσό των 12.501 € το δεύτερο και στο ποσό των 12.501 € το τρίτο. Το ποσό των 35.606,90 € εκ των εκπλειστηριασθέντων, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού 4.396,10 €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 1831 συνημμένο πίνακα κατάταξης της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Χρυσής Μαυρουδή – Μηναϊδη, παρά την άσκηση ανακοπών κατά του πίνακα κατάταξης που άσκησαν το Ελληνικό Δημόσιο, ο Χρήστος Κεφάλας και ο Νικόλαος Ντουμανίδης, οι οποίες απορρίφθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθ. 140/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.
 11. Πλειστηριασμός (επίσπευση) της SHELL HELLAS Α.Ε., δανειστή της Επιχείρησης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 69/1814/Δ.Π./70/2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση, την οποία αρχικώς είχαν πραγματοποιήσει οι Απόστολος Καλλιοντζής και Ιωάννης Καλλιοντζής, δανειστές της Επιχείρησης, των οποίων ο ορισθείς στις 10-11-2004 πλειστηριασμός απέβει άκαρπος, περιελάμβανε ένα μεταχειρισμένο ιδιωτικής χρήσης μηχάνημα έργων, φορτωτής, με αριθ. κυκλοφορίας 49777, εργοστασίου κατασκευής CATERPILLAR, τύπου κατασκευής 966 D, έτους κατασκευής 1985, με αριθ. πλαισίου 94 Χ03698, τύπου κινητήρα 3306DIT, με αριθ. κινητήρα 7 Ν 5456 V 2, ισχύος 170 HP, καυσίμου πετρελαίου, με αρχική τιμή το ποσό των 15.000 €. Στις 23-2-2005 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκε το κινητό στην τιμή των 19.910 €. Το ποσό των 17.280,97 € εκ του εκπλειστηριασθέντος, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού 2.629,03 €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 1839 πίνακα κατάταξης (1840 συνημμένη πρόσκληση δανειστών) της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Χρυσής Μαυρουδή – Μηναϊδη.
 12. Πλειστηριασμός του Χρήστου Χαντζή, δανειστή της Επιχείρησης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 86/2111/Δ.Π./86//2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση, την οποία αρχικώς είχε πραγματοποιήσει η εταιρία INFORJVIATICA Α.Ε., δανείστρια εταιρία της Επιχείρησης, της οποίας ο ορισθείς, μετά από αναβολές στις 18-1-2005 και 2-3-2005 αντίστοιχα, στις 20-4-2005 πλειστηριασμός απέβη άκαρπος, καθώς επίσης στην συνέχεια με επίσπευση της εταιρίας Ι. ΠΙΡΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε., δανείστρια εταιρία της Επιχείρησης, της οποίας ο ορισθείς στις 18-1-2006 πλειστηριασμός απέβει άκαρπος, περιελάμβανε ένα αγρό, ήδη γήπεδο, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή σκυροδέματος και προϊόντων τσιμέντου, που βρίσκεται στην Κτηματική Περιοχή Ποταμού του Δήμου Αλεξ/πολης, στη θέση «ΚΡΥΟΝΕΡΙ», Β’ κατηγορίας, με αριθμό τεμαχίου 279, τμήμα αυτού έκτασης 13.500 τ.μ., που συνορεύει Βόρεια με υπόλοιπο τμήμα του υπ’ αριθ. 279 τεμαχίου, ιδιοκτησίας Σάββα Σαββίδη, επί πλευράς 200 μέτρων, Νότια με τα υπ’ αριθ. 280 και 281 τεμάχια, επί πλευράς 115 + 85 μέτρων, Ανατολικά με τα υπ’ αριθ. 281,311 και 312 τεμάχια, επί πλευράς 58 + 34,15 μέτρων και Δυτικά με την Επαρχιακή Οδό Αλεξ/πολης – Αβαντος, επί πλευράς 92,15 μέτρων, εντός δε του αγρού – γηπέδου υπάρχουν τα κάτωθι κτίσματα και εγκαταστάσεις : α) Ισόγειο κτίσμα με οροφή από πλάκα (μπετόν αρμέ) εμβαδού 40 τ.μ. περίπου, που χρησιμοποιείται ως γραφεία, β) Γεφυροπλάστιγγα 50 τόνων για φορτηγά, διαστάσεων 2,5 Χ 25 μ. περίπου, γ) Δύο (2) συγκροτήματα με τσιμεντένιες κολώνες για έτοιμο σκυρόδεμα (εκτός των 2 ΣΙΛΟΣ που ανήκουν στην TITAN Α.Ε.), δ) Ένα συγκρότημα ΣΙΛΟΣ για τσιμεντοπροϊοντα (εκτός του ΣΙΛΟ που ανήκει στην TITAN Α.Ε.), ε) Αποθήκη με τσιμεντόλιθους και οροφή από λαμαρίνα, εμβαδού 200 τ.μ. περίπου και στ) Αποθήκη, κατασκευασμένη η οροφή και τα πλαϊνά από λαμαρίνες, εμβαδού 40 τ.μ. περίπου, με αρχική τιμή το ποσό των 200.000 €. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 974/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, μετά από ανακοπή που καταθέσαμε, η αρχική τιμή του εκπλειστηριασθέντος ανήλθε στο ποσό των 300.000 €. Δυνάμει δε της υπ΄αριθ. 907/2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, μετά από ανακοπή που κατέθεσε ο Χρήστος Χαντζής, μειώθηκε η τιμή του εκπλειστηριασθέντος στο ποσό των 250.000 €. Στις 26-7-2006 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκε το ακίνητο στην τιμή των 251.000 €. Το ποσό των 244.181,94 € εκ του εκπλειστηριασθέντος, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού 6.818,06 €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 7315 συνημμένο πίνακα κατάταξης της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Σμαρώς Καρυωτάκη.
 13. Πλειστηριασμός της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Α.Ε., δανείστρια εταιρία της Επιχείρησης, δυνάμει των α) υπ’αριθ. 49/1306/Δ.Π./51/2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και β) υπ’ αριθ. 171/2004 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση περιελάμβανε ένα συγκρότημα ασφαλτικό, τύπου BICBAO MARINI, Ιταλικής προελεύσεως, με δύο δεξαμενές νερού και δύο δεξαμενές πίσσας, που είναι τοποθετημένο σε βάσεις από μπετόν αρμέ, με αρχική τιμή το ποσό των 45.000 €. Δυνάμει των υπ’ αριθ. 1093/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, μετά από ανακοπή που καταθέσαμε, η αρχική τιμή του εκπλειστηριασθέντος ανήλθε στο ποσό των 50.000 €. Στις 4-5-2005 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκε το κινητό στην τιμή των 60.000 €. Το ποσό των 56.325,56 € εκ του εκπλειστηριασθέντος, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού 3.674,44 €, διανεμήθηκε στους εργαζομένους, στο Ελληνικό Δημόσιο και στον Χρήστο Κεφαλά, που είχαν αναγγελθεί, όπως αυτοί φαίνονται στον υπ’ αριθ. 5135 συνημμένο πίνακα κατάταξης της συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Σμαρώς Καρυωτάκη, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 247/2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, μετά από ανακοπή που κατέθεσε το Ελληνικό Δημόσιο.
 14. Πλειστηριασμός της Γ. ΕΛΕΝΙΔΗΣ – Ν. ΕΛΕΝΙΔΗΣ Ο.Ε., δανείστριας της Επιχείρησης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 265/2004 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης. Η κατάσχεση περιελάμβανε α) ένα φορτηγό με ανοιχτό κοινό ανατρεπόμενο, χρώματος πορτοκαλί – μπεζ, μάρκας STAYER, άνευ πινακίδας, σε κακή κατάσταση και δεν κινείται, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, β) ένα φορτηγό ανοικτό κοινό ανατρεπόμενο, χρώματος πορτοκαλί – μπεζ, μάρκας STAYER, άνευ πινακίδας, σε κακή κατάσταση και δεν κινείται, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, γ) ένα φορτηγό ανοικτό κοινό ανατρεπόμενο, χρώματος πορτοκαλί – μπεζ, μάρκας STAYER, άνευ πινακίδας, σε κακή κατάσταση και δεν κινείται, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, δ) ένας τράκτορας επικαθημένου φορτηγού άνευ πινακίδας μάρκας MERCEDES σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, ε) μία καρότσα επικαθήμενη άνευ πινακίδας μάρκας MOESSBAUER, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, στ) μία καρότσα επικαθήμενη άνευ πινακίδας χρώματος κρεμ, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, ζ) ένας φορτωτής χρώματος κίτρινο, μάρκας INTERNATIONAL 540Α, άνευ πινακίδας σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 2.000 €, η) ένας φορτωτής χρώματος κίτρινο, μάρκας CATERPILLAL 966G, άνευ πινακίδας, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 2.000 €, θ) ένας εκσκαφέας ερπυστριοφόρος, χρώματος κίτρινο, μάρκας CATERPILLAR 225, άνευ πινακίδας, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 1.500 €, ι) ένας οδοστρωτήρας, χρώματος κίτρινο, μάρκας MARK BOMAG 215, άνευ πινακίδας, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 3.000 €, ια) ένα φορτηγό, χρώματος λευκό, άνευ πινακίδας, μάρκας RENAYLT F 407Μ5, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 1.500 €, ιβ) ένας οδοστρωτήρας παλιός παροπλισμένος, χρώματος κίτρινο, άνευ πινακίδας, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, ιγ) μία βαρέλα, χρώματος κόκκινο – άσπρο, άνευ πινακίδας, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, ιδ) ένα φορτηγό, χρώματος άσπρο, άνευ πινακίδας, μάρκας MERCEDES, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 1.500 €, ιε) μία βαρέλα, χρώματος κόκκινη – άσπρη, άνευ πινακίδας, μάρκας MERCEDES, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 1.500 €, ιστ) μία βαρέλα, χρώματος κόκκινη – άσπρη, άνευ πινακίδας, μάρκας MERCEDES, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 1.500 €, ιζ) ένα φορτηγό, χρώματος πράσινο, άνευ πινακίδας, μάρκας MERCEDES, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 1.000 €, ιη) ένα φορτηγό, χρώματος πράσινο ανοικτό, άνευ πινακίδας, μάρκας MERCEDES, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 1.000 €, ιθ) ένα φορτηγό, άνευ πινακίδας, μάρκας MERCEDES 508, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, κ) ένα φορτηγό, άνευ πινακίδας, μάρκας MERCEDES, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, κα) ένα φορτηγό, άνευ πινακίδας, χρώματος κίτρινο, μάρκας MERCEDES, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, κβ) ένα φορτηγό, άνευ πινακίδας, μάρκας MERCEDES, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, κγ) μία καρότσα επικαθήμενη, άνευ πινακίδας, μάρκας MERCEDES, αλουμινίου, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, κδ) μία πρέσα, άνευ πινακίδας, μάρκας MERCEDES COIMN, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 1.500 €, κε) μία πρέσα, άνευ πινακίδας, μάρκας MERCEDES, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 1.000 €, κστ) ένα φορτηγό, άνευ πινακίδας, μάρκας MAN, σε κακή κατάσταση, χρώματος μπλε, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, κζ) ένα φορτηγό, άνευ πινακίδας, μάρκας MAN, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, κη) μία βαρέλα, μάρκας MAN, χρώματος κόκκινο, άνευ πινακίδας, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 1.000 €, κθ) μία βαρέλα, μάρκας MAN, άνευ πινακίδας, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 1.000 €, λ) ένα φορτηγό, MERCEDES, σε κακή κατάσταση, άνευ πινακίδων, χωρίς ρόδες και μηχανή για παλιοσίδερα, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, λα) δύο βυτία πετρελαίου, ένα χρώματος άσπρο και ένα χρώματος κεραμιδί, με αρχική τιμή το ποσό των 500 €, λβ) ένα μηχάνημα για τσιμέντα πεζοδρομίου, μάρκας COMACO, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 2.000 €, λγ) ένα φορτηγό MERCEDES, σε κακή κατάσταση, άνευ πινακίδων, χρώματος πορτοκαλί, με αρχική τιμή το ποσό των 1.000 €, λδ) ένα ΒΑΓΟΤΡΙΛ λατομείου, με αρχική τιμή το ποσό των 3.000 €, λε) ένα ΒΑΓΟΤΡΙΛ λατομείου, με αρχική τιμή το ποσό των 1.500 €, λστ) τρεις σπαστήρες λατομείου, με αρχική τιμή το ποσό των 5.000 €, λζ) δύο φορτηγάκια, μάρκας RENAULT EXRESS, άνευ πινακίδων, σε κακή κατάσταση, με αρχική τιμή το ποσό των 1.600 €, λη) ένας φορτωτής, χρώματος κίτρινο, με αριθμό πινακίδας ΜΕ 54373, μάρκας DRESSER INTERNATIONAL 545, με αριθμό πλαισίου D 550002D000525 και αριθμό κινητήρα 421901400-134083, με αρχική τιμή το ποσό των 8.000 € και λθ) ένας εκσκαφέας, χρώματος κόκκινο, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 49785, μάρκας ΟΚ – ΜΗ6ΕΑ2, με αριθμό πλαισίου 284326-2333237426 και αριθμό κινητήρα 6327929, με αρχική τιμή το ποσό των 8.000 €. Στις 6-2-2008 πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός και εκπλειστηριάσθηκαν τα κινητά στην συνολική τιμή των €. Το ποσό των € εκ των εκπλειστηριασθέντων, μετά την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, ποσού €, του συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης Σταύρου Στογίου, ο οποίος όμως ουδέποτε προχώρησε στην σύνταξη πίνακα αναγγελθέντων και δεν μοίρασε το εκπλειστηρίασμα.

Αλεξανδρούπολη, 8-5-2015

Οι Εκκαθαριστές της Επιχειρήσεως

ΣΑΒΒΑΣ HP. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΕΥΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

==================