πάμε μπροστά

Παρασκευή

29

Μάιος 2015

2

ΣΧΟΛΙΑ

Απάντηση κ. Σταύρου Σταυράκογλου σε ανάρτησή μας για τη μισθοδοσία του στον ΟΛΑ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αμοιβές Αντιδημάρχων, Αμοιβές στελεχών ΝΠΔΔ, Γενικός Γραμματέας Δήμου, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Διαφάνεια, Μεγάλα θέματα δήμου

Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο & διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. για την απάντησή του στη χθεσινή μας ανάρτηση σχετικά με τη μισθοδοσία του στον οργανισμό. Την παραθέτουμε αυτούσια και στο τέλος την σχολιάζουμε.

===========

Σταύρος Σταυράκογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΑ και πρόεδρος της ΝΟΔΕ Έβρου

Σταύρος Σταυράκογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΑ AE και πρόεδρος της ΝΟΔΕ Έβρου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Η ανάρτηση προς ενημέρωση των αναγνωστών της ιστοσελίδας σας οδήγησε σε ένα δομικό σφάλμα σχετικά με το ύψος των πραγματικών καθαρών αμοιβών μου ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Α. Α.Ε., με συνέπεια να διαμορφώνεται λανθασμένη εικόνα στους πολίτες. Ίσως να θεωρείται από κάποιους μικρό και αμελητέο το γεγονός, αλλά πιστεύω ότι συμμερίζεστε απόλυτα την αλήθεια, καθώς η αποτύπωση της πραγματικότητας δεν ερμηνεύεται κατά το δοκούν και με προσωποπαγή κριτήρια.

Σας ενημερώνω λοιπόν ότι στο σχετικό έγγραφο (ΑΔΑ: 7Γ7Δ469ΗΞΤ-ΠΜ8) που περιγράφει την μισθοδοσία για το χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών 01/01/2015 έως 30/04/2015 αφαιρείται μηνιαίως το ποσό των 402,70€ (εισφορές εργαζόμενου), ενώ με έτερο χρηματικό ένταλμα (ΑΔΑ: 7Λ6Ι469ΗΞΤ-Λ34) παρακρατείται και φόρος μισθωτών υπηρεσιών ύψους 396,05€ και το καθαρό ποσό που προκύπτει είναι 1.799,29€, το οποίο αποτελεί το καθαρό πληρωτέο μηνιαίο ποσό. Η παραπάνω διαδικασία παρακολουθείται, ελέγχεται και τακτοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Η επιλογή της δημοσιοποίησης παρόμοιων πράξεων με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο στο πλαίσιο της θεσμικής διαφάνειας, αν και εσείς συμφωνείτε πως δεν πρόκειται για κάτι που απαιτεί δημοσιογραφική έρευνα. Εξάλλου αναφέρεστε σε δημόσια έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης, αφού η θεσμοθέτηση της Διαύγειας υποχρεώνει οργανισμούς και φορείς να δημοσιοποιούν αποφάσεις και εγκρίσεις και διασφαλίζει έτσι την πλήρη διαφάνεια.

Από την άλλη πλευρά ο σχολιασμός της ανάρτησης δίνει την ευκαιρία για την έναρξη μιας γόνιμης συζήτησης επί του φάσματος της δημόσιας διοίκησης και την θωράκιση αυτής. Η άποψη σας για τη στελέχωση των δημοσίων οργανισμών, ενώ είμαι σίγουρος έχει υγιή κίνητρα, είναι εν μέρει εξισωτική και αποσπασματική. Εκτιμώ πως δεν υιοθετεί την αρχή της διάκρισης η οποία είναι θεμελιώδης όταν προχωράς σε αξιολογήσεις. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι αυτοί που τοποθετούνται στις διοικήσεις δημόσιων οργανισμών θα πρέπει να επιλέγονται με κριτήριο την ικανότητα, τις γνώσεις, το επιστημονικό τους υπόβαθρο. Ωστόσο, υπάρχουν οργανισμοί και φορείς που είναι πολιτικής αναφοράς και υλοποιούν συγκεκριμένους προγραμματισμούς που θέτει η πολιτική ηγεσία. Σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να μην περιλαμβάνεται η Ο.Λ.Α. Α.Ε., αλλά η παραπάνω μνεία γίνεται για ολόκληρο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης.

Συγχρόνως θεωρώ ακραία και αφοριστική την άποψη ότι όποιος επιστήμονας έχει κομματική/πολιτική ιδιότητα αυτομάτως θα πρέπει να αποκλείεται από τις δημόσιες θέσεις. Υπάρχουν κομματικά στελέχη ικανά και λιγότερο ικανά. Όπως ιδιώτες και τεχνοκράτες ικανοί και λιγότερο ικανοί. Μία ιδιότητα δεν αναιρεί την άλλη, αλλά και δεν δαιμονοποιεί ούτε αγιοποιεί αυτόν που τη φέρει. Η αξιολόγηση του έργου του καθενός κρίνει την επιτυχία ή όχι.

Και με αυτό το κριτήριο επιθυμώ κι εγώ να κριθώ για την θητεία μου στον Ο.Λ.Α. αναμένοντας με θετική προδιάθεση την έλευση της επόμενης διοίκησης. Να κριθώ για την κατάκτηση των στόχων του Ο.Λ.Α., για το σχεδιασμό του μέλλοντος, την υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών, την θεσμοθέτηση της κοινωνικής διαβούλευσης και των συνεργειών που κατακτήσαμε, την διαφάνεια στις αποφάσεις και πράξεις μας.

Είμαι βέβαιος πως μέσα από τον ιστότοπο σας θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η ήδη καταγεγραμμένη θετική δημοσιογραφική αποτύπωση και διαβούλευση των πολιτών μακριά από θνησιγενείς αγκυλώσεις και στρογγυλέματα άλλων εποχών.

Με εκτίμηση,

Σταύρος Δ. Σταυράκογλου

===============

===============

Σχόλιο pamemprosta.org:

Κύριε Σταυράκογλου, σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση και τις διορθώσεις στην ανάρτησή μου.

Ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) στον οποίο αναφέρθηκα  στην αρχική μου ανάρτηση αποσύρθηκε σήμερα το πρωί από τον Οργανισμό σας και αντικαταστάθηκε με “ορθή επανάληψη” (είχατε προφανώς αναρτήσει λάθος τις κρατήσεις), ενώ λίγο αργότερα σήμερα αναρτήθηκε και νέος ΑΔΑ (7Λ6Ι469ΗΞΤ-Λ34) με νέες κρατήσεις που σας αφορούν, αυτές του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών…

Το πρόγραμμα Διαύγεια είναι ότι πιο χρήσιμο έχει θεσμοθετηθεί από την ελληνική πολιτεία για τον έλεγχο των αιρετών και υπηρεσιακών και τη λογοδοσία τους. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να αντιμετωπίζεται με σχολαστικότητα από τους υπευθύνους και οι αναρτήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς και κατανοητές.

Ο αριθμός των αναρτήσεων δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια (όπως κατ’ επανάληψη έχω τονίσει και στον κ. δήμαρχο), η ποιότητά τους το κάνει, γι’ αυτό αιρετοί και μη δεν δικαιούνται να ισχυρίζονται ότι υπηρετούν τη διαφάνεια λόγω της ύπαρξης του προγράμματος της Διαύγειας, αφού η δημοσίευση σε αυτήν είναι υποχρεωτική.

Εκεί που ο καθένας κρίνεται είναι στο κατά πόσο επιθυμεί τον έλεγχο και τη λογοδοσία (όπως κάνετε με την απάντησή σας εσείς σήμερα) ή στο κατά πόσο τον αποφεύγει βλέποντας πίσω από τον έλεγχο “ντετεκτιβίστικες μεθόδους” και πολίτες “που θα ήθελαν να τον/την βάλουν 4 μέτρα κάτω από τη γη”…

Δυστυχώς πολλές αναρτήσεις, όπως αυτές των χρηματικών ενταλμάτων, είτε είναι δυσνόητες για τον μέσο πολίτη (ακυρώνοντας έτσι στην πράξη την ουσία της Διαύγειας), είτε παρέχουν ελλειπή πληροφόρηση. Για παράδειγμα στις αναρτήσεις σας στον ΟΛΑ, πολλές φορές βλέπουμε δαπάνες χωρίς να είναι κατανοητό σε τι ακριβώς αφορούν, ποια περίοδο, ποιες υπηρεσίες, κλπ. (παραθέτω μερικές στο τέλος, ενδεικτικά). Θα έπρεπε, όπως ακριβώς λέτε, το Διαύγεια να μην απαιτεί δημοσιογραφική έρευνα για να διαπιστώσει κανείς τι είναι η κάθε δαπάνη, πολλές φορές όμως αυτή είναι απαραίτητη και γι’ αυτό ρωτούμε υπηρεσιακούς και αιρετούς για διευκρινήσεις. Κατά τη γνώμη μου κάθε ανάρτηση θα έπρεπε να συνοδεύεται από “συνοδευτική επιστολή” στην οποία θα αναφέρονται λεπτομέρειες της σχετικής δαπάνης και τα σχετικά ΑΔΑ.

Όσον αφορά το σχόλιό σας για την αναφορά μου στην πρακτική των κομματικών μηχανισμών να στελεχώνουν θέσεις όπως αυτή που υπηρετείτε στον ΟΛΑ, συμφωνώ απόλυτα ότι και τα κομματικά στελέχη εν τέλει κρίνονται από τις πράξεις τους και την παρακαταθήκη που αφήνουν φεύγοντας στον κάθε οργανισμό που διορίστηκαν να υπηρετήσουν. Θα ήθελα όμως αυτές οι επιλογές να γίνονται κατά το δυνατόν με πανευρωπαϊκές προκηρύξεις θέσεων και με στόχο την προσέλκυση των καλύτερων στελεχών παγκοσμίως για την προώθηση των επενδυτικών σχεδίων οργανισμών όπως ο ΟΛΑ, μέσα από τις δημόσιες σχέσεις τους και την εμπειρία από την προϋπηρεσία τους σε άλλες, αντίστοιχες θέσεις.

Δεν έχω αμφιβολία για τις επιστημονικές σας και τεχνοκρατικές σας γνώσεις ούτε για τις δημόσιες σχέσεις σας, στελέχη όμως με τα ίδια προσόντα (ίσως και μεγαλύτερα) από εσάς δε θα είχαν καμία τύχη και δε θα είχαν προταθεί ποτέ από τον τότε πρωθυπουργό κ. Σαμαρά να αναλάβουν το πόστο στο οποίο υπηρετήσατε, με το σημερινό πολιτικό σύστημα.

Όχι, λοιπόν, στον αποκλεισμό των επιστημόνων με κομματική/πολιτική ιδιότητα, ναι στη διεθνή προκήρυξη αυτών των θέσεων, τη δημόσια έκθεση των προσόντων των υποψηφίων ώστε και οι πολίτες να μπορούν να κρίνουν τις εκάστοτε τοποθετήσεις στελεχών και κατά πόσον αυτές γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια ή όχι, και ΟΧΙ στην μοριοδότηση των κομματικών περγαμηνών στη διαδικασία αξιολόγησης.

Για άλλη μία φορά σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, η σελίδα επιθυμεί να προάγει το δημόσιο διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που μας απασχολούν στη μικρή μας πόλη (και την πατρίδα μας).

=====

(*) Ενδεικτικές αναρτήσεις ΟΛΑ στο Διαύγεια που, τουλάχιστον σ’ εμένα, δεν είναι κατανοητές και για να ξεκαθαρίσω σε τι αφορούν θα έπρεπε να καταφύγω σε… “ντετεκτιβίστικες μεθόδους”:

  • ΑΔΑ: ΒΖΔΛ469ΗΞΤ-ΞΚ6 – Δαπάνη εξόδων μετακίνησης μελών ΔΣ της ΟΛΑ ΑΕ 1.556 ευρώ – Πού; Πότε; Πόσες ημέρες; Πού έμειναν; Για ποιο σκοπό μετακινήθηκαν; Με ποιες εταιρείες (αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, τουριστικά πρακτορεία);
  • ΑΔΑ: 671Ε469ΗΞΤ-9Ο0 – Δαπάνη δημοσίευσης σε έντυπα μέσα της ΟΛΑ ΑΕ 880 ευρώ πλέον ΦΠΑ – Έξοδα δημοσίευσης εφημερίδων – Σε ποιές εφημερίδες δόθηκαν; Τι ποσό η κάθε μία; Τι δημοσιεύτηκε; Ισολογισμοί; Κάτι άλλο;
  • ΑΔΑ: ΒΑΗΙ469ΗΞΤ-8ΩΩ – Ανάγκη κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας Οκτωβρίου 2014 της ΟΛΑ – 16.352,59 ευρώ για πληρωμή “Αμοιβών Εμμίσθου Προσωπικού”, “Αμοιβή Δ/νοντος Συμβούλου”, “Εργοδοτικές Εισφορές Εμμίσθου Προσωπικού” – Ανάλυση ανά άτομο σε μεικτό και καθαρό ποσό (όχι των μονίμων, μόνο των διορισμένων, των αιρετών, των μετακλητών και των εξωτερικών συνεργατών).
  • ΑΔΑ: Ψ5ΨΠ469ΗΞΤ-ΚΡΞ – Έξοδα Παρουσίασης 2.398,50 ευρώ – Τι παρουσιάστηκε; Πότε; Πού; Διαγωνισμός; Απ’ ευθείας ανάθεση; Τι έκπτωση δόθηκε;
  • ΑΔΑ: 6Ο2Ι469ΗΞΤ-ΑΧ7 – Έξοδα Παρουσιάσεων και Εκθέσεων 3.198 ευρώ – Τι παρουσιάστηκε; Πότε; Πού; Διαγωνισμός; Απ’ ευθείας ανάθεση; Τι έκπτωση δόθηκε;
  • ΑΔΑ: Ω75Λ469ΗΞΤ-ΚΘΘ – Αμοιβές – παροχές τρίτων 958 ευρώ – Ποιος είναι ο τρίτος; Τι αφορά η αμοιβή; Απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός;
  • ΑΔΑ: ΩΤΟΧ469ΗΞΤ-6Ο7 – Αμοιβές – παροχές τρίτων 984 ευρώ – Ποιος είναι ο τρίτος; Τι αφορά η αμοιβή; Απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός;

2 Σχόλια

  1. vagos