πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 2 Ιουνίου 2015

Τρίτη

2

Ιούνιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Αρχίζουν οι αιτήσεις εγγραφών/επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δελτία Τύπου, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Πολυκοινωνικό

Αλεξ/πολη 29-05-2015

Ανακοίνωση Εγγραφών – Επανεγγραφών

Παιδικοί Σταθμοί - Πολυκοινωνικό Δήμου Αλεξανδρούπολης

Οι αιτήσεις εγγραφών–επανεγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2015-2016 θα υποβάλλονται από 02/06/2015 έως και 30/06/2015 στους κατά τόπους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αιτήσεων από τις προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Στο Νομικό Πρόσωπο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» Δήμου Αλεξανδρούπολης υπάρχουν τα παρακάτω Τμήματα Παιδικών Σταθμών.

(περισσότερα…)

Τρίτη

2

Ιούνιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 14η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 03/06/2015 στις 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  28/05/2015
Αριθ. Πρωτ. : 27853

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 03/06/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

(περισσότερα…)