πάμε μπροστά

Τρίτη

2

Ιούνιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Αρχίζουν οι αιτήσεις εγγραφών/επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δελτία Τύπου, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Πολυκοινωνικό

Αλεξ/πολη 29-05-2015

Ανακοίνωση Εγγραφών – Επανεγγραφών

Παιδικοί Σταθμοί - Πολυκοινωνικό Δήμου Αλεξανδρούπολης

Οι αιτήσεις εγγραφών–επανεγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2015-2016 θα υποβάλλονται από 02/06/2015 έως και 30/06/2015 στους κατά τόπους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αιτήσεων από τις προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Στο Νομικό Πρόσωπο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» Δήμου Αλεξανδρούπολης υπάρχουν τα παρακάτω Τμήματα Παιδικών Σταθμών.

 • Τμήμα Α΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Λ. Δημοκρατίας 357, τηλ. 2551089970
 • Τμήμα Β΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Φυλής 17, τηλ. 25510-27201
 • Τμήμα Γ΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Τέρμα Αλαμάνας – ΟΕΚ Αμπελάκια, τηλ. 25510-23982
 • Τμήμα Ε΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Διογένη & Αναπαύσεως, τηλ. 25510-34095
 • Τμήμα ΣΤ΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Μ. Μαρκόπουλου 4, τηλ. 25510-26790
 • Τμήμα Ζ΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Θουκυδίδου 25, τηλ. 25510-81100
 • Τμήμα Η΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Τραϊανουπόλεως & Ρόδου τηλ. 25510-31369
 • Τμήμα Α΄ Παιδικού Σταθμού Φερών, Γ. Παπανδρέου 1, τηλ. 25550-22301
 • Τμήμα Β΄ Παιδικού Σταθμού Φερών, Έβρου-Ν. Εργατικά, τηλ. 25550-22562
 • Τμήμα Παιδικού Σταθμού Πέπλου, Πέπλος, τηλ. 25550-31213

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. εγγράφονται νήπια ηλικίας 2,5 ετών (συμπληρωμένα την 30η Σεπτεμβρίου).

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού, ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή.

Εγγραφές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς. 

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους στις Προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Δήμου Αλεξ/πολης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Νηπίων που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης, όπως προκύπτουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.

Για την εγγραφή νηπίου λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση κατοικίας του γονέα ώστε η κατανομή των παιδιών να γίνει χωροταξικά αλλά και οι δυο δηλώσεις προτίμησης των γονέων-κηδεμόνων στην αίτηση τους. Προς εξυπηρέτηση περισσότερων αιτήσεων μπορεί να προταθεί μετακίνηση από το σταθμό επιλογής σε σταθμό που υπάρχει κενή θέση.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Βεβαίωση εργασίας και για τους δυο γονείς.
 4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων.
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Ειδικά Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

 • Μόνιμοι υπάλληλοι : Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
 • Ιδιωτικοί υπάλληλοι : Βεβαίωση εργασίας και αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α)
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες : Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές, υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα.
 • Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα : Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές του.
 • Άνεργες μητέρες : Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ, αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Μητέρες που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α): Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναφέρεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.
 • Άτομο με αναπηρία στην οικογένεια (πάνω από 67%) : Βεβαίωση   Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 • Αλλοδαποί γονείς: Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα.
 • Αποβιώσας γονέας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Διαζευγμένοι γονείς : Αντίγραφο διαζευκτηρίου και βεβαίωση επιμέλειας παιδιού.
 • Γονείς σε διάσταση : Αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
 • Γονέας φοιτητής : Βεβαίωσης Σχολής φοίτησης.
 • Γονέας στρατιώτης : Βεβαίωση στρατού.

Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από φορολογική δήλωση ή ένσημα δε θα εξετάζονται εκτός κι αν συνοδεύονται από βεβαίωση της Δ.Ο.Υ περί μη υποχρέωσης καταβολής φορολογικής δήλωσης.

Β.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Για την επανεγγραφή νηπίου απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται και για την εγγραφή καθώς και η προσκόμιση απόδειξης πληρωμής οικονομικής συμμετοχής του μήνα Ιουλίου τρέχοντος έτους.

Οι επανεγγραφές δε γίνονται αυτόματα, ελέγχονται, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται όπως και οι εγγραφές.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η επιλογή εγγραφής των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια μοριοδότησης σύμφωνα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας. Στόχος της μοριοδότησης είναι να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα αλλοίωσης του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού των Παιδικών Σταθμών του Δήμου αλλά και να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στον τρόπο επιλογής των παιδιών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κριτήρια

Ανάλυση Μορίων

Μοριοδότηση

Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και είδος απασχόλησηςΕργαζόμενες μητέρες , μισθωτές με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αυτοαπασχολούμενες50Απασχόληση μητέρας στην οικογενειακή επιχείρηση χωρίς εισόδημα στο εκκαθαριστικό15Μητέρα που μετέχει σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α)15Πρόσφατη πρόσληψη μητέρας χωρίς βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα15Ανεργία από ΟΑΕΔΆνεργη μητέρα με κάρτα ανεργίας10Οικογενειακή κατάστασηΆτομο στην οικογένεια με αναπηρία 67% και άνω35Μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες, χήρες)20Διαζευγμένες μητέρες ή σε διάσταση15Αριθμός ανήλικων τέκνων στην οικογένειαx5Γονέας φοιτητής ή στρατευμένος20Αδελφός/ή φιλοξενούμενος/η στον Παιδικό Σταθμό30Οικογενειακό εισόδημα0-10.000 €2510.001-20.000 €2020.001-30.000 €1530.001-40.000 €1040.001-50.000 €550.001 και άνω0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΡΟΦΕΙΑ

Με την 76/2012 απόφαση του Ν.Π όπως ισχύει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα καταβάλλονται τα εξής ποσά :

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα Μηνιαία τροφεία
Από Έως

0 €

10.000 € 0 €

10.001 €

12.000 € 10 €

12.001 €

15.000 € 15 €
15.001 € 20.000 € 25 €
20.001 € 25.000€ 35 €
25.001 € 30.000 € 40 €
30.001 € 40.000 € 45 €
40.001 € 45.000 € 50 €
45.001 € 50.000 € 60 €
50.001 € 60.000 € 80 €
60.001 € και άνω

100 €

Μέχρι 2% μπορούν να εγγραφούν παιδιά στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που δεν έχουν προβλεφθεί παραπάνω. Για μια βδομάδα μετά την ανακοίνωση των εγγραφών-επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς οι γονείς έχουν το δικαίωμα της ένστασης. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας (Θουκυδίδου 25).

Απαλλάσσονται από την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς:

 • Οι άπορες οικογένειες με την προσκόμιση οποιουδήποτε νόμιμου εγγράφου.
 • Εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται συνολικά στις 10.000,00 €. Από 10.001,00 € και πάνω καταβάλλουν ποσό κατά κλίμακα, αφού αφαιρεθεί το ποσό των 10.000,00 €
 • Οι αποδεδειγμένα και οι δυο άνεργοι γονείς (χωρίς άλλα οικογενειακά εισοδήματα και εφόσον η ανεργία προκύπτει από επίσημα κρατικά έγγραφα.)
 • Οι γονείς που είναι φοιτητές ή ο πατέρας είναι στρατιώτης. (Δεν νοούνται φοιτητές οι εργαζόμενοι που φοιτούν για απόκτηση 1ου ή 2ου πτυχίου)
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμος ή γονέας σε χηρεία) με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000,00 €. Από 10.001,00 € και πάνω καταβάλλουν το ποσά κατά κλίμακα, αφού αφαιρεθεί το ποσό των 10.000,00 €.
 • Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000,00 €. Από 10.001,00 € και πάνω καταβάλλουν το 50% της κλίμακας που αναλογεί, αφού αφαιρεθεί το ποσό των 10.000,00 €.

ΛΟΙΠΑ

Δεν καταβάλλεται η οικονομική εισφορά μόνο για το μήνα Αύγουστο που οι Παιδικοί Σταθμοί αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Κατά το μήνα προσαρμογής του νέου εγγεγραμμένου νηπίου, αν η φιλοξενία του ξεκινά μετά τις 15 του μήνα θα καταβάλλουν το μισό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς που τους αναλογεί. Αν η προσαρμογή ξεκινά από τις 25 και μετά δεν θα καταβάλλεται οικονομική εισφορά στο μήνα αυτό.

Όσοι από τους γονείς εργάζονται σε εταιρίες ή φορείς (π.χ ΔΕΚΟ, Τράπεζες) που επιδοτούνται για τα δίδακτρα των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς θα καταβάλλουν όλο το επίδομα εκτός αν το ποσό είναι μικρότερο της μηνιαίας εισφοράς της κλίμακας οπότε και υποχρεούνται να καταβάλλουν τη διαφορά.

Όσοι από τους γονείς ή κηδεμόνες αρνούνται να προσκομίσουν φορολογικά στοιχεία το δηλώνουν με Υπεύθυνη Δήλωση και καταβάλλουν υποχρεωτικά το ποσό των 100,00 € μηνιαίως.

Τα παιδιά του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π γίνονται δεκτά πέραν της δυναμικότητας του Σταθμού, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, χωρίς καταβολή τροφείων.

Τα παιδιά των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης καταβάλλουν για τη φιλοξενία των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης μηνιαία οικονομική εισφορά σύμφωνα με την κλίμακα μηνιαίων τροφείων μειωμένη κατά 50%.

Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται κάθε μήνα , το πρώτο 10ήμερο του μήνα στην τράπεζα και η απόδειξη θα κατατίθεται στον Παιδικό Σταθμό που είναι γραμμένο το παιδί, από όπου θα παίρνει απόδειξη είσπραξης από την προϊσταμένη του Π.Σ.

Η έκπτωση του 10% , όταν καταβάλλονται τα τροφεία εφάπαξ, δεν ισχύει λόγω της μεγάλης μείωσης των τροφείων.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Το παιδί διαγράφεται:

Α. Μετά από αίτηση του γονέα.

Β. Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα για ένα μήνα χωρίς ενημέρωση.

Γ. Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ’ εξακολούθηση με το πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού και τους όρους λειτουργίας του.

Δ. Αν καθυστερήσει η εξόφληση μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής περισσότερο από δύο (2) μήνες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αλεξανδρούπολης λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου.

Δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά. Επίσης δεν λειτουργούν την 30 Ιανουαρίου εορτή των Τριών Ιεραρχών, την 14η Μαΐου, ημέρα απελευθέρωσης της πόλης.

Οι ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00π.μ. έως 15.00μ.μ.

Η ώρα προσέλευσης των παιδιών είναι καθημερινά από τις 7.00π.μ. έως τις 9.00π.μ. και η αποχώρηση ξεκινά από τις 13.00μ.μ. έως 15.00μ.μ.

Οι γονείς οφείλουν να μην παραβιάζουν το παραπάνω ωράριο.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Την 23η Δεκεμβρίου πραγματοποιείται στους Παιδικούς Σταθμούς Χριστουγεννιάτικη γιορτή παρουσία των γονέων και τα νήπια αποχωρούν αμέσως μετά τη λήξη της γιορτής και την ημέρα εκείνη δεν παρέχεται διατροφή.
 • Την Παρασκευή πριν την Κυριακή της Αποκριάς πραγματοποιείται αποκριάτικη γιορτή. Κατά την ημέρα αυτή τα νήπια το πρωί προσέρχονται στον Παιδικό Σταθμό κανονικά και αποχωρούν ώρα 12.30 μ.μ. και την ημέρα εκείνη δεν παρέχεται μεσημεριανό γεύμα.
 • Τον Μάϊο ή Ιούνιο πραγματοποιείται αποχαιρετιστήρια γιορτή παρουσία των γονέων.

ΥΓΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επειδή επιβάλλεται να δίνεται μεγάλη σημασία και προσοχή κυρίως σε θέματα υγείας και ασφάλειας των παιδιών θα πρέπει :

 1. Τα παιδιά που παρουσιάζουν αλλεργία σε οποιαδήποτε τροφή οι γονείς του οφείλουν να ενημερώνουν τον Παιδικό Σταθμό εγγράφως την ημέρα της εγγραφής του.
 2. Τα παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα μεταδοτικών ασθενειών να απομακρύνονται από τον Παιδικό Σταθμό μέχρι την ίασή τους. Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν τις παιδαγωγούς για τα προβλήματος υγείας του παιδιού τους, να δηλώνουν από ποια ασθένεια προσβλήθηκε και να προσέρχονται άμεσα, όταν ειδοποιούνται, αν αυτό παρουσιάσει κάποιο ανησυχητικό σύμπτωμα, για να το παραλάβουν.
 3. Θεραπευτικές αγωγές δε χορηγούνται από το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών.
 4. Τα παιδιά να ελέγχονται επιμελώς και πολύ τακτικά για ύπαρξη κόνιδων και ψειρών και να καθαρίζονται καλά.
 5. Το ντύσιμο των παιδιών να είναι απλό και ασφαλές έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η αυτοεξυπηρέτησή τους που είναι βασικός παιδαγωγικός στόχος. Πρέπει να αποφεύγονται ζώνες, κορδόνια, στενά ρούχα, κοσμήματα και οτιδήποτε επικίνδυνο και επισφαλές.