πάμε μπροστά

Παρασκευή

5

Ιούνιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 15η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 10/06/2015 στις 19:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  05/06/2015
Αριθ. Πρωτ. : 29679

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 10/06/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

1.    Αιτήσεις – Ενημερώσεις

2.   Πράξη αδελφοποίησης Δήμου Αλεξανδρούπολης με την Αυτοδιοικητική περιοχή του Βίμποργκσκι Αγίας Πετρούπολης.  ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον/στην κ. __________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος