πάμε μπροστά

Σάββατο

20

Ιούνιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Δ.Σ. του Πολυκοινωνικού την Τρίτη 23/06/2015 στις 12:30 μ.μ. (χωρίς εισηγήσεις)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικές Επιχειρήσεις, Πολυκοινωνικό

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος (Πολυκοινωνικό) Δήμου Αλεξανδρούπολης

Προς: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε    στις  23.06.2015, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη    και ώρα   12.30 μ.μ., να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Δήμου Αλεξανδρούπολης, που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αλεξανδρούπολη – Καρτάλη 2 , και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  • ΘΕΜΑ 1ο: 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
  • ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
  • ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2015 «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και ΝΠΔΔ»
  • ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της μελέτης και της δαπάνης για «Αποπεράτωση εργασιών σε ακάλυπτο χώρο 1ου Παιδικού Σταθμού»
  • ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για προμήθεια αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)
  • ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου (ΚΔΑΠ ΦΕΡΩΝ)

Σημ: Για παραπέρα απορίες και διευκρινήσεις, οι κ.κ. Σύμβουλοι, μπορούν να απευθύνονται στον κ. Πρόεδρο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.

Αλεξανδρούπολη  19 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βαμβακερός Αντώνιος