πάμε μπροστά

Σάββατο

20

Ιούνιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 16η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 24/06/2015 στις 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  18/06/2015
Αριθ. Πρωτ. : 33555

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 24/06/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Τροποποίηση της 344/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την «Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 3. Ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)
 4. Έγκριση Πληρωμής Προστίμων στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Έγκριση ή μη χορήγησης θέσεων κατάληψης σε παραγωγούς για το έτος 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Έγκριση ή μη της κατάργησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της κ. Γιαλαμαντζή Καλλιόπης ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Έγκριση ή μη επιβολής προστίμου σε πρατήρια Άρτου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , της αρμοδιότητας λήψης απόφασης περί χορήγησης άδειας συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο του άρθρου 206 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Χορήγηση ή μη άδεια παράστασης υπαίθριας μουσικής εκδήλωσης (Συναυλία) στο χώρο του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ: Ουζουνιδης Γεώργιος)
 10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Τροποποίηση της 832/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την  «Τροποποίηση του ΡΣ Αλεξανδρούπολης στο ΟΤ 534 Α, σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012.» (Εισηγ: κ. Μαστορόπουλος Διονύσιος)
 12. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του κ. Παπαγεωργίου Παναγιώτη  (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 13. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στα ονόματα  των , κ. Βελέντζα Άγγελο, κ. Βελέντζα Σοφία  και Καζακούδη Αγγελή (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 14. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα «Γ.ΚΙΛΤΣΙΔΗΣ – Χ.ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της κ. Αλεξάκη Αναστασίας (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Έγκριση Διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Αλεξανδράκη Γεωργίας (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 17. Έγκριση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «Έργα υποδομής  στον οικισμό τέρμα της οδού Άβαντος» (Εισηγ.: κ.Γερακόπουλος Χρήστος)
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ερευνητική γεώτρηση ενεργειακού σκοπού αύλειου χώρου νέου κολυμβητηρίου» (Εισηγ:κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 19. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σημάνσεως έργου «Εγκατάσταση υπόγειων δικτύων οπτικών ινών CYTA» (Εισηγ.:  Γερακόπουλος Χρήστος)
 20. Έγκριση της 42/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ « ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 21. Τροποποίηση της 539/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τον «Ορισμό μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010» – Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 22. Αντικατάσταση Τακτικού μέλους και ορισμός αναπληρωματικού μέλους της «Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015» (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 23. Επικαιροποίηση της 49/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης η οποία αφορά την «Ενημέρωση και κατ’ αρχή λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης  σε κοινωνική σύμπραξη, στα πλαίσια της επικείμενης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)” για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 24. Έγκριση μετακίνησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Βασματζίδη Χρήστου , στην Αθήνα , για συμμετοχή σε ημερίδα. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 25. Έγκριση οδοιπορικών Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 26. Έγκριση μετακίνησης ,Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη , στην Αθήνα για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιου του  Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων -Προαγωγής Υγείας. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

                              Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ________ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος