πάμε μπροστά

Τετάρτη

24

Ιούνιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις της 16ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ της Τετάρτης 24/06/2015 [Ενημέρωση 24/6/2015 17:50]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Ευχαριστούμε θερμά το συνεργάτη του δημάρχου κ. Δημήτρη Καρυπίδη που μας απέστειλε σε ηλεκτρονική μορφή τις εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του 16ου τακτικού Δ.Σ. της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2015 σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά τα παραλάβαμε ταξινομημένα με τον αριθμό του θέματος της εισήγησης σε κύκλο στην πρώτη σελίδα κάθε θέματος.

Από τις εισηγήσεις που μοιράστηκαν «απουσιάζουν» τέσσερις:

  • Θέμα 21: Τροποποίηση της 539/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τον «Ορισμό μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010» – Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Αγγλιάς)
  • Θέμα 22: Αντικατάσταση Τακτικού μέλους και ορισμός αναπληρωματικού μέλους της «Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015» (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
  • Θέμα 25: Έγκριση οδοιπορικών Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
  • Θέμα 26: Έγκριση μετακίνησης, Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιου του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάρτηση.

===========

Ενημέρωση 24/6/2015 17:50:

Προστέθηκε εισήγηση έκτακτου θέματος που αφορά στην τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του ερευνητικού προγράμματος “Ακτομηχανικής για την Ανάπλαση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης”.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις), εδώ: