πάμε μπροστά

Παρασκευή

26

Ιούνιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 18η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. τη Δευτέρα 29/06/2015 στις 19:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  25/06/2015
Αριθ. Πρωτ. : 35021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 29/06/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου , οικ. έτους 2015. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, στο όνομα της κ. Δεβετζή Ελένης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, στο όνομα της κ. Καμπούρη Θεοφανώ (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Καταβολή επιδικασθέντων ποσών στον Χαράλαμπο Ανδρεάδη, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων υπέρ αυτού και κατά του υπό εκκαθάριση τελούντος Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Π.Ε.Α) » (Εισηγ.: κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 6. Έγκριση 5ης  Τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Κτιρίου Παλαιών  Σφαγείων Φερών» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 8. Έγκριση 1ου (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Κτιρίου Παλαιών  Σφαγείων Φερών» (Εισηγ.: κ.Γερακόπουλος Χρήστος)
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου « Βελτίωση οδικής σήμανσης Αλεξανδρούπολης –Αύρας» (Εισηγ.: κ.Γερακόπουλος Χρήστος)
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση και επισκευή ποτίστρων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 11. Έγκριση ίδρυσης τμήματος ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Χηλής (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 12. Έγκριση έκθεσης εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 13. Έγκριση δαπανών διοργάνωσης Φεστιβάλ Grafity Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ.: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 14. Εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης για εγκατάσταση Λούνα Παρκ , κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ.: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 15. Έλεγχος – Αξιολόγηση πεπραγμένων εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 16. Έγκριση Δαπανών Αδελφοποίησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την Αυτοδιοικητική περιοχή του Βίμποργκσκι Αγίας Πετρούπολης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης δια του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 18. Έγκριση σύναψης Πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του τμήματος Γλώσσας- Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.,  για την προώθηση του σκοπού του Ινστιτούτου Μελετών Αρχείων Θράκης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 19. Διοικητικά όρια Τοπικής Κοινότητας Μάκρης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 20. Έγκριση Απονομής μεταλλίου Τιμής στους εθελοντές ιατρούς του Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 21. Έγκριση Απονομής μεταλλίου Τιμής στον κ. Μεταλλίδη Ιωάννη (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 22. Έγκριση Οδοιπορικών μετακίνησης, του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα για συμμετοχή στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _______ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος