πάμε μπροστά

Δευτέρα

29

Ιούνιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πόσα είναι τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου μας και σε ποιες τράπεζες είναι κατατεθημένα;

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανεπίσημα Πρακτικά, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικού Συμβουλίου, Εισηγήσεις, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου

Στο 16ο δημοτικό συμβούλιο της 24/06/2015 το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν: “Ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης – Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων” με εισηγητή τον κ. Κατσιάνη Αθανάσιο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ταμειακά Διαθέσιμα των ΟΤΑ και κατάθεσή τους στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΝΠ του Άρθρου 1 του Ν.4323/2015 (ΦΕΚ 41 Α'/2015)

Ταμειακά Διαθέσιμα των ΟΤΑ και κατάθεσή τους στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ΠΝΠ του Άρθρου 1 του Ν.4323/2015 (ΦΕΚ 41 Α’/2015) (πηγή φωτό: parapolitika.gr)

Με μία αναλυτικότατη εισήγηση, που λόγω των τελευταίων εξελίξεων και του σημερινού ανακοινωθέντος του δήμου μας αξίζει να διαβάστε για να ενημερωθείτε, ο κ. Κατσιάνης ξεδιπλώνει τα χρηματικά διαθέσιμα του δήμου στις 15/6/2015 ως εξής:

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων (ταμείο και λογαριασμοί όψεως) ανέρχονται στο ποσό των 5.705.765,52 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως εξής (σχ. συνημμένο αναλυτικό πινάκιο χρηματικών διαθέσιμων):

  • χρηματικά διαθέσιμα ταμείου 23.200,51 €
  • λογαριασμοί όψεως στην Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου (σύνολο) 4.979.651,45 €
  • λογαριασμοί όψεως στην τράπεζα Eurobank-Ergasias ΑΕ (σύνολο) 244.838,58 €
  • λογαριασμός όψεως στην Ε.Τ.Ε. Α.Ε. 96,60 €

Σύνολο διαθεσίμων ταμείου και λογαριασμών όψεως σε εμπορικές τράπεζες 5.247.787,14 €

Από τα παραπάνω (όπως αναλύονται ποσοστιαία στον παρακάτω πίνακα) ο δήμος μας έχει τοποθετημένο το 94,89% των χρηματικών διαθεσίμων του που έχει κατατεθειμένα σε εμπορικές τράπεζες στη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου!

Είδος Χρηματικού Διαθεσίμου Ποσό Ποσοστό συνόλου διαθεσίμων Ποσοστό σε εμπορικές τράπεζες
Χρηματικά διαθέσιμα ταμείου €23.200,51 0,41% 0,44%
Λογαριασμοί όψεως στη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου (συνολικά) €4.979.651,45 87,27% 94,89%
Λογαριασμοί όψεως στην Τράπεζα Eurobank-Ergasias ΑΕ (σύνολο) €244.838,58 4,29% 4,67%
Λογαριασμός όψεως στην Ε.Τ.Ε. Α.Ε. €96,60 0,00% 0,00%
Σύνολο διαθεσίμων ταμείου και λογαριασμών όψεων σε εμπορικές τράπεζες €5.247.787,14 91,97% 100,00%
Λογαριασμοί όψεως στην Τράπεζα της Ελλάδος (σύνολο) (αφορά έργα ΕΣΠΑ) €457.978,38 8,03%
Γενικό σύνολο διαθεσίμων (ταμείο & λογαριασμών όψεως) €5.705.765,52 100,00%

Όπως αναφέρει η εισήγηση του κ. Κατσιάνη, “Το σύνολο των καταθέσεων μας στο πιστωτικό ίδρυμα ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. ανέρχεται στο ποσό των 4.979.651,45 ευρώ και το προσφερόμενο ισχύον επιτόκιο των καταθέσεων μας ανέρχεται σε 1,90 %, δηλαδή δεν υπερβαίνει την προσφερόμενη απόδοση των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας, που είναι 2,50%”

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια εισήγηση: “Το σύνολο των καταθέσεων μας στο πιστωτικό ίδρυμα ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS ΑΕ ανέρχεται στο ποσό των 244.838,58 ευρώ και το προσφερόμενο ισχύον επιτόκιο των καταθέσεων μας ανέρχεται είναι από 1,80% τον πρώτο χρόνο μειούμενου τμηματικά έως 1,00 % τον πέμπτο χρόνο, δηλαδή δεν υπερβαίνει την προσφερόμενη απόδοση των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας, που είναι 2,50%

Ο κ. Κατσιάνης, έκλεισε την εισήγησή του προς τους κ.κ. δημοτικούς συμβούλους λέγοντας ότι Τα εκτιμώμενα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου μας για το επόμενο δεκαπενθήμερο ανέρχονται στο ποσό των 1.542.787,14 Ευρώ, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:”

Εκδοθέντα Χ.Ε. προς εξόφληση (πλην Π.Α.Ε/ΕΣΠΑ που γίνονται μέσω της ΤτΕ) 543.759,46  €
Μισθοδοσία / αποδόσεις κρατήσεων 565.000,00 €
Υπόλοιπο εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών προς διάθεση 434.027,68 €
Σύνολο 1.542.787,14 €
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας αναφέρουμε ότι το εκτιμώμενο ποσό για μεταφορά είναι το εξής :
Σύνολο διαθεσίμων ταμείου και λογαριασμών όψεως
σε εμπορικές τράπεζες
5.247.787,14 €
Μείον:
Σύνολο εκτιμώμενων πληρωμών για το επόμενο δεκαπενθήμερο και εξαιρέσεων εφαρμογής της Π.Ν.Π. 1.542.630.01 €
Εκτιμώμενο ποσό μεταφοράς στην ΤτΕ 3.705.000,00 €

Το ποσό των 3.705.000 ευρώ δε μεταφέρθηκε ποτέ, απ’ όσο γνωρίζουμε, στην Τράπεζα της Ελλάδος, παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Κυβέρνηση μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος προσέφερε επιτόκιο 2,50%, μεγαλύτερο από το 1,90% της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου και το κλιμακωτό 1,80% (για τον πρώτο χρόνο μειούμενο τμηματικά σε 1,00% τον πέμπτο χρόνο) της Τράπεζας Eurobank-Ergasias Α.Ε.

Η μη μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ στην ΤτΕ για την ιστορία, παρά την περί του αντιθέτου εισήγηση της υπηρεσίας, ελήφθη με κατά πλειοψηφία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης – την απόφαση μη μεταφοράς στην ΤτΕ καταψήφισαν οι κ.κ. Φωτιάδης, Θυμιανίδης, Μιχαηλίδης και Ρηγόπουλος (υπερψήφισαν από τους παρόντες της αντιπολίτευσης οι κ.κ. Δευτεραίος, Τρέλλη, Δραμανίδου, Πεϊχαμπέρης από τη Λαϊκή Συσπείρωση και ο κ. Ταρτανής της παράταξης “Δήμος και Δημότες”).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε πολύς κόσμος, οι κ.κ. Φαλέκας, Γερακόπουλος, Χατζηαναγνώστου, Γιαννέλος, Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου, Τερζής, Βουλγαρίδης, Γουδουλάκης, Καρυπίδης, Αραμπατζής και Γιαννόπουλος.

====================

Σημειώνω ότι πριν από λίγη ώρα (29/6 στις 17:00) μίλησα με το δήμαρχο Ορεστιάδας κ. Βασίλη Μαυρίδη, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκρισή του στο αίτημά μου… Όπως με διαβεβαίωσε ο δήμος Ορεστιάδας σήμερα Δευτέρα, πρώτη μέρα της τραπεζικής αργίας που εφαρμόστηκε με τη χθεσινοβραδυνή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, πλήρωσε κανονικά περί τα 15 εντάλματα σε προμηθευτές του μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς. Ο δε προμηθευτής καυσίμων του δήμου του είχε την απαραίτητη ρευστότητα και εξασφάλισε το πετρέλαιο κίνησης που ήταν απαραίτητο στο δήμο.

Ο δήμος Ορεστιάδας έχει ταμειακά διαθέσιμα περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία ένα ποσό περίπου 50.000 ευρώ είναι κατατεθημένο στη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου (1% περίπου του συνόλου), σε αντίθεση με το δήμο μας.