πάμε μπροστά

Τετάρτη

1

Ιούλιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Επιστροφή Σταυράκογλου στο δήμο (σε μη αμοιβόμενη θέση – στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Επιτροπές, Ορισμοί Επιτροπών

Στο δημοτικό συμβούλιο της 24/6/2015 συζητήθηκε το θέμα υπ’ αριθμ. 22 με θέμα: “Αντικατάσταση Τακτικού μέλους και ορισμός αναπληρωματικού μέλους της “Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015”” με εισηγητή το δημοτικό σύμβουλο κ. Γιώργο Ουζουνίδη.

Σταύρος Σταυράκογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΑ και πρόεδρος της ΝΟΔΕ Έβρου

Σταύρος Σταυράκογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΑ και πρόεδρος της ΝΟΔΕ Έβρου

Με βάση την εισήγηση, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια, ο κ. Ουζουνίδης είπε τα ακόλουθα:

Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, με την 161/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015.

Ως δημότης ορίστηκε ο κ. Τζίμας Ιωάννης, ο οποίος με την υπ’ αριθμ. 34879/24.06.2015 αίτησή του ζητά την αντικατάστασή του από την επιτροπή για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αυτή.

Προτείνω τον ορισμό του κ. Σταυράκογλου Σταύρου στη θέση του κ. Τζίμα Ιωάννη ως τακτικού μέλους καθώς και τον ορισμό του κ. Τριάντη Κωνσταντίνου ως αναπληρωματικού μέλους, το οποίο μέλος εκ παραδρομής δεν είχε ορισθεί με την προηγούμενη απόφαση”.

Η απόφαση ορισμού του κ. Σταυράκογλου ήταν ομόφωνη (από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Φαλέκας, Γερακόπουλος, Χατζηαναγνώστου, Γιαννέλος, Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου, Τερζής, Βουλγαρίδης, Γουδουλάκης, Καρυπίδης, Αραμπατζής, Γιαννόπουλος ενώ εκτός αίθουσας κατά τη στιγμή της απόφασης ήταν και ο κ. Γκότσης).

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 8 του αρ. 7 του Ν. 2307/95 σε κάθε δήμο συνιστάται επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητα ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων.

Η επιτροπή συγκροτείται κάθε χρόνο με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη. Ο φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό συμβούλιο από τον κατάλογο των φορολογουμένων. Ο πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.

Νόμος 2307/95 - Άρθρο 7, Παράγραφος 8 (ΦΕΚ 113 Α' / 1995)

Νόμος 2307/95 – Άρθρο 7, Παράγραφος 8 (ΦΕΚ 113 Α’ / 1995)

==============

Σχόλιο pamemprosta.org:

Το γεγονός ότι ο κ. Σταυράκογλου (όπως και ο κ. Τζίμας τον οποίο αντικαθιστά) δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατά τη γνώμη μας είναι προβληματικό. Από τον “κατάλογο των φορολογουμένων” που ορίζει ο νόμος δεν είναι δυνατόν να επιλέγονται διαρκώς ελεύθεροι επαγγελματίες ως μέλη σε επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών  με το δήμο… Ο νόμος μιλά ξεκάθαρα για “φορολογούμενο δημότη” και όχι για οικονομολόγο, λογιστή ή άλλο ελεύθερο επαγγελματία. Υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων σε περίπτωση φορολογικών διαφορών πελάτη του οικονομολόγου/μέλους της επιτροπής με το δήμο…

Από τη σελίδα του Επιμελητηρίου Έβρου:

Σταυράκογλου Σταύρος του Δημητρίου (πηγή: evroschamber.gr)

Σταυράκογλου Σταύρος του Δημητρίου (πηγή: evroschamber.gr)

Σταυράκογλου Σταύρος / Τοψίδης Χριστόδουλος ΟΕ (πηγή: evroschamber.gr)

Σταυράκογλου Σταύρος / Τοψίδης Χριστόδουλος ΟΕ (πηγή: evroschamber.gr)

Τζίμας Ιωάννης (πηγή: evroschamber.gr)

Τζίμας Ιωάννης (πηγή: evroschamber.gr)