πάμε μπροστά

Τετάρτη

12

Αύγουστος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις της 21ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ της Τετάρτης 12/08/2015 (και σχόλια…)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Για δεύτερη φορά λάβαμε τις εισηγήσεις από το Γραφείο Τύπου του δήμου. Για δεύτερη φορά αυτές εστάλησαν (εκτός των μελών του ΔΣ και των μελών δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων) σε όλους τους δημοσιογράφους και τις τοπικές ιστοσελίδες.

Ευχαριστούμε τον επικεφαλής της παράταξης ΑΝΑ.Σ.Α. κ. Παύλο Μιχαηλίδη που μας τις προωθεί μόλις τις λαμβάνει από το γραφείο του δημάρχου, μαζί με τους υπολοίπους αρχηγούς παρατάξεων και δημοτικούς συμβούλους (αυτή τη φορά μία ημέρα νωρίτερα από το Γραφείο Τύπου, που λειτουργεί σε πιο… χαλαρούς καλοκαιρινούς ρυθμούς). Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τον αντιδήμαρχο κ. Φαλέκα για την αποστολή εισήγησης εκτάκτου θέματος που δε συμπεριλήφθηκε στο πακέτο εισηγήσεων που παραλάβαμε από το γραφείο τύπου.

Με ευθύνη του προέδρου του Δ.Σ. κ. Θεόδωρου Αγγλιά “απουσιάζουν” επτά από τις συνολικά είκοσι επτά εισηγήσεις του σημερινού ΔΣ  (ποσοστό 25,93% του συνόλου):

  • Θέμα 2: Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
  • Θέμα 13: Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
  • Θέμα 20: Παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΛΑ για την πράξη «Ανάπλαση δυτικής χερσαίας ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
  • Θέμα 23: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή των θεμάτων  που αφορούν τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των διαγωνισμών. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
  • Θέμα 24: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Στο παραδοσιακό- εμπορικό κέντρο της πόλης) (Εισηγ.: κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος)
  • Θέμα 26: Τροποποίηση της 671/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
  • Θέμα 27: Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Το Θέμα 19 (Γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος) ζητά από τους δημοτικούς συμβούλους να γνωμοδοτήσουν για τη διαμόρφωση του χώρου στον οποίο τελείωσε το τοιχίο προστασίας από τον κυμματισμό (στην Απολλωνιάδα) παρέχοντάς τους μόνο μία τεχνική περιγραφή χωρίς κανένα τοπογραφικό διάγραμμα ή έστω σκαρίφημα του πώς σχεδιάζει η δημοτική αρχή να αποκαταστήσει το χώρο (ενώ αναφέρει ότι “επισυνάπτεται οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:500).

Θέμα 19 ΔΣ της 12/08/2015 - 19. Γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

Θέμα 19 ΔΣ της 12/08/2015 – 19. Γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος) – Δε μοιράστηκε στους συμβούλους οριζοντιογραφία όπως θα έπρεπε.

Θέμα προκύπτει και από τις “απουσίες” δημοτικών συμβούλων από τις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών (Ποιότητας Ζωής, Οικονομικής, Σχολικών, κλπ) και Νομικών Προσώπων του δήμου, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα ερευνήσουμε για άλλη μία φορά το θέμα και θα αναρτήσουμε αναλυτικές καταστάσεις

Σε περίπτωση που υπάρξουν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάρτηση.