πάμε μπροστά

Τρίτη

15

Σεπτέμβριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Δ.Σ. του Πολυκοινωνικού την Παρασκευή 18/09/2015 στις 12:30 μ.μ.

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικές Επιχειρήσεις, Πολυκοινωνικό

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 2201

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε στις 18.09.2015, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ.,  να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Δήμου Αλεξανδρούπολης,  που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αλεξανδρούπολη – Καρτάλη 2 , και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
 2. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου και καθορισμός όρων διακήρυξης για την στέγαση του Ε΄παιδικού σταθμού Αλεξανδρούπολης.
 3. Καθορισμός τιμών καταλόγου των τιμών των κυλικείων που λειτουργούν στα ΚΑΠΗ
 4. Αίτημα για παραχώρηση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης του κτηρίου που βρίσκεται στην οδό Καρτάλη 2
 5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης για συντήρηση Κεντρικών θερμάνσεων ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
 6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών φωτοτυπικών κ.λ.π.
 7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
 8. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης για συντήρηση αυτοκινήτων
 9. Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης (παιδικοί σταθμοί)
 10. Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης (ΚΔΑΠ)
 11. Πρόταση προς το Δήμο Αλεξανδρούπολης για ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως υπεύθυνων του Διπλογραφικού του Νομικού Προσώπου  ‘ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ’
 12. Ορισμός υπευθύνου διπλογραφικού στο Νομικό Πρόσωπο ‘ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ’
 13. Ορισμός υπευθύνου υπογραφής Ισολογισμών  Νομικού Προσώπου ‘ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ’
 14. Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που θα προσληφθεί, για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Σημ: Για παραπέρα απορίες και διευκρινήσεις, οι κ.κ. Σύμβουλοι, μπορούν να απευθύνονται στον κ. Πρόεδρο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.

Αλεξανδρούπολη  14 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βαμβακερός Αντώνιος